Post entry

Skördetid för Topotarget

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Det danska medicinska forskningsbolaget bjuder på flera viktiga besked framöver.

Med nuvarande aktiekurs kring 2 danska kr är hela Topotarget värt knappt 270 miljoner danska kr på Köpenhamnsbörsen.

Enligt halvårsrapporten hade bolaget över 150 miljoner danska kr i nettokassa vid halvårsskiftet.

Bolagets prognos är ett resultat före skatt på -20 miljoner danska kr till -40 miljoner danska kr för helåret 2011.

Bolagets huvudläkemedel Belinostat (mot cancer) är fortfarande i forskningsfas, och flera viktiga forskningsresultat kommer att rapporteras om produkten de kommande månaderna.

Vad gäller Belinostat mot CUP-cancer (Cancer of Unknown Primary, cancer med okänt ursprung) ska en fas2-studie (CLN-17) presenteras under andra halvåret 2011.

Vad gäller Belinostat mot PTCL-cancer (Peripheral T-Cell Lymphona) ska rekryteringen av patienter till en studie (Belief-studien) fullföljas under andra halvåret 2011. Ansökan om godkännande av Belinostat mot PTCL-cancer väntas inlämnas till FDA (amerikanska läkemedelsverket) under 2012.

Analysfirman Edison Investment Research http://www.edisoninvestmentresearch.co.uk/ har nyligen publicerat en analys av Topotarget-aktien http://www.edisoninvestmentresearch.co.uk/researchreports/Topotarget300811Update.pdf

Vet ej om analysen är gjord på uppdrag av Topotarget, men enl analysen anser Edison att Topotarget kan värderas till över 1 miljard danska kr. Med nuvarande antal aktier skulle det motsvara en aktiekurs på 7-8 danska kr, jämfört med nuvarande nivå på 2 dkr. (7-8 dkr förutsätter samma antal utestående aktier som idag i Topotarget. Vid ev framtida nyemissioner kommer antalet aktier öka och värdet per aktie minskar då.)

Enl analysen tonar Edison ner förväntningarna på Belinostat mot CUP-cancer, men räknar däremot med att Belinostat kommer att godkännas för användning mot PTCL-cancer år 2013.

Totalt räknar Edison med att Belinostat som mest kan nå en försäljning på 1,2 miljarder dollar per år globalt. Bara en liten del av detta (drygt 70 miljoner dollar) väntas dock komma från PTCL-cancer.

Den stora potentialen ser Edison för Belinostat vid användning mot solida cancertumörer såsom lungcancer, äggstockscancer och urinblåsecancer - men dock ej CUP-cancer.

Edison förespråkar att Topotarget nu försöker ingå avtal med något stort läkemedelsbolag i Europa som kan hjälpa till att finansiera studier av Belinostat mot solida cancertumörer (utom CUP-cancer).

Edison tror att Topotarget som det ser ut nu har tillräckligt kapital för att klara sig till 2013. Då väntas Topotarget ha fått en stor milstolpsbetalning från partnern Spectrum när FDA godkänner Belinostat mot PTCL, och därefter väntas Topotarget få royalty-betalningar från försäljningen av Belinostat mot PTCL. (Topotarget har även rätt till en milstolpsbetalning redan när FDA-ansökan om Belinostat mot PTCL lämnas in till FDA och registreras där som en NDA; New Drug Application.)

Topotarget har försäljningsavtal med amerikanska läkemedelsbolaget Spectrum om Belinostat i USA, och det är Spectrum som sköter PTCL-studien. Nu talas om att Spectrums vd under en presentation i förra veckan nämnde att patienterna till PTCL-studien rekryterats färdigt vilken dag som helst, och att han räknar med att Belinostat mot PTCL kommer att godkännas av FDA under 2012.

I förra veckan kom f.ö. lovande forskningsresultat om Belinostat mot HCC (HepatoCellular Carcinoma; en sorts levercancer enl Wikipedia).

Det finns även indikationer på att Belinostat skulle kunna användas mot HIV, enligt bla följande som kom i förra veckan: http://prquick.com/health/new-ways-for-purging-the-hiv-reservoir-24871/ Belinostat som läkemedel hör till gruppen HDACi-preparat (Histone DeACetylase-inhibitors), som tydligen kan ha verkan mot HIV.

Topotarget-aktien har länge gått kräftgång på börsen. Aktieinvesterare verkar alltså inte våga tro att Topotarget kommer att tjäna särskilt mycket pengar på Belinostat.

I tex mars 2011 kom dåliga forskningsresultat från en studie om Belinostat mot äggstockscancer (enl pressmeddelande den 14 mars).

Studien genomfördes helt av utomstående parten NCI. Enligt Topotarget har Belinostat i tidigare studier visat tydlig effekt mot äggstockscancer när Belinostat kombinerats med andra läkemedel, och fortsatta studier planeras avseende den kombinationsbehandlingen.

Enligt vad Topotarget har sagt officiellt kommer kassan att räcka till för bolagets utveckling åtminstone till och med år 2012. Därtill kan Topotarget komma att få avtalade milstolpsbetalningar från samarbetspartnern Spectrum Pharmaceuticals, vilket i så fall stärker kassan ytterligare.

Frågan är då vilka milstolpsbetalningar som kan komma från Spectrum. Där hänvisar Topotarget till Spectrums årsredovisning för 2009, där eventuella milstolpsbetalningar till Topotarget preciseras.

I årsredovisningen står det om det på sidan 283 och några sidor framåt:

http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-2YJ7RY/1117984041x6127502xS950123-10-31884/831547/filing.pdf

Så här står det där:

Topotarget har redan fått 30 miljoner dollar i "upfront-betalning" i samband med att samarbetsavtalet med Spectrum om Belinostat, ingicks under 2010.

Därtill kan det komma milstolpsbetalningar dels i samband med att Belinostat vidareutvecklas, och dels i samband med att den totala försäljningen av Belinostat når vissa nivåer sedan lanseringen.

Därtill får Topotarget även royalty på försäljningen av Belinostat. Det är en procentuellt tvåsiffrig andel (dvs minst 10 procent) av försäljningen av Belinostat (när Belinostat börjar säljas vilket alltså inte skett ännu).

Vilka är då "utvecklings-milstolparna"?

Här får man skilja på följande händelser:

*Acceptans av ansökningsinlämning: när amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA accepterar en inlämnad ansökan om att Belinostat ska godkännas för försäljning och användning avseende en viss cancertyp
*Godkännande av läkemedel: när FDA godkänner att Belinostat börjar säljas och användas för behandling mot en viss cancertyp

Möjlig milstolpsutbetalning nr 1:

När FDA accepterar den första ansökningsinlämningen för Belinostat ska Topotarget få en milstolpsutbetalning i form av 1 miljon aktier i Spectrum.

(Obs att Topotargets avtal med Spectrum avser Nordamerika, Indien och förstahandsrätt till Kina, medan Topotarget har rätt att ingå liknande samarbetsavtal med andra parter vad gäller Belinostat i Europa och Asien.)

Spectrum är börsnoterat på Nasdaq i USA, och Spectrums aktiekurs slutade fredagen i 8,83 dollar. Denna milstolpsbetalning till Topotarget skulle alltså med dagens Spectrum-kurs, uppgå till ca 9 miljoner dollar (40-50 miljoner danska kronor).

Möjlig milstolpsutbetalning nr 2:

En milstolpsbetalning på X dollar (anges ej med siffror) när FDA accepterar en ansökningsinlämning avseende Belinostat för användning specifikt mot cancertypen PTCL (perifert T-cell-lymfom).

Möjlig milstolpsutbetalning nr 3:

En milstolpsutbetalning på X dollar (anges ej med siffror) när FDA godkänner försäljning och användning av Belinostat mot cancertypen PTCL.

Spectrum håller på med studier av Belinostat mot PTCL, och kommer enligt Topotarget att lämna in en FDA-ansökan för användning av Belinostat mot PTCL. Ansökan väntas lämnas in under slutet av 2011 eller början av 2012 i form av en "rullande" ansökningsinlämning som bedöms pågå i ca ett halvår.

12000 personer insjuknar i PTCL-cancer varje år i USA, Japan och de fem största EU-länderna.

Topotarget bedömer att Belinostat mot PTCL kan nå en årlig försäljning på 100-130 miljoner dollar globalt cirka fem år efter lansering.

Bedömd behandlingskostnad: 30000 dollar per patient och månad.

Ska man tolka Topotarget rätt från företagspresentationen i Stockholm den 16 mars, så är det bestämt att Spectrum kommer att lämna in en FDA-ansökan vad gäller Belinostat mot PTCL från slutet av 2011. Tydligen anser de sig redan nu ha så bra studieresultat att de är säkra på att en sådan ansökan kommer att lämnas in då.

Det kan alltså bli två inledande milstolpsutbetalningar när PTCL-ansökningsinlämningen godkänns av FDA: dels 1 miljon Spectrum-aktier, dels ett ospecificerat belopp på X dollar.

Möjlig milstolpsutbetalning nr 4:

Den fjärde milstolpsbetalningen som Topotarget kan få från Spectrum, uppgår till X dollar (preciseras ej med siffror) och ska utbetalas vid starten av den första fas 3-studien om Belinostat för en annan cancertyp än PTCL.

Det lär bli avseende Belinostat mot CUP-cancer (Cancer of Unknown Primary; cancer med okänt ursprung).

Topotarget har gjort fas 2-studier om Belinostat mot CUP-cancer, och kommer att presentera resultaten i början av andra halvåret 2011.

Om resultaten blir bra, så lär det inledas en fas 3-studie om Belinostat mot CUP-cancer, och då lär alltså den här milstolpsbetalningen tillfalla Topotarget från Spectrum.

Möjlig milstolpsutbetalning nr 5:

X dollar som betalas när FDA accepterar ansökningsinlämning avseende Belinostat mot den första cancertypen som inte är PTCL.

Möjlig milstolpsutbetalning nr 6:

X dollar som betalas när FDA godkänner att Belinostat börjar säljas och användas avseende den första cancertypen som inte är PTCL.

Om studieresultaten blir bra för Belinostat mot CUP, lär det alltså vara Belinostat för detta användningsområde som milstolsbetalningarna 5 och 6 avser.

CUP-cancer är vanligare än PTCL-cancer. Varje år tillkommer 83000 nya CUP-cancer-patienter i USA, Japan och de fem största EU-länderna.

Enligt Topotarget finns en global försäljningspotential på 500-600 miljoner dollar för läkemedel mot CUP-cancer.

Bedömd behandlingskostnad: 30000 dollar per patient och månad.

I dagsläget finns inget läkemedel godkänt för användning mot CUP-cancer.

Möjlig milstolpsutbetalning nr 7:

X dollar när FDA accepterar ansökningsinlämning avseende Belinostat mot den andra cancertypen som inte är PTCL.

Möjlig milstolpsutbetalning nr 8:

X dollar när FDA godkänner försäljning och användning av Belinostat mot en andra cancertyp (förutom PTCL).

Möjlig milstolpsutbetalning nr 9:

Topotarget får en milstolpsbetalning på X dollar per varje ytterligare cancertyp som Belinostat FDA-godkänns för användning mot (utöver PTCL, den första cancertypen som inte är PTCL, och den andra cancertypen som inte är PTCL) - om Topotarget har bekostat studier som godkännandet baseras på.

Vad gäller cancertyper som Belinostat kan användas mot (utöver PTCL och CUP), talar Topotarget främst om NSCLC (non small cell lung cancer; icke småcellig lungcancer) och äggstockscancer (kombinationsbehandling där Belinostat kombineras med läkemedlen Carboplatin och Paclitaxel till kombinationen "BelCaP").

Vad gäller BelCaP mot äggstockscancer visade Topotarget under presentationen i Stockholm, den 16 mars, upp ett diagram med följande studieresultat:

Carboplatin: 4% tillväxthämning (av cancertumör kan man anta)
Paclitaxel: 9%
Belinostat: 11%
CaP (Carboplatin i kombination med Paclitaxel): 17-18%
BelCaP (Belinostat+Carboplatin+Paclitaxel): 43%

Därutöver står det i Spectrums årsredovisning för 2009 om försäljnings-milstolpsutbetalningarna och royalty-utbetalningarna som Topotarget har rätt till.

Försäljningsmilstolparna är inte preciserade mer än att det står att det är upp till fem olika sådana milstolpsutbetalningar som kan utfalla, förutsatt att den sammanlagda försäljningen av Belinostat når olika nivåer från försäljningsstart.

Vad gäller royalty-utbetalningarna preciseras ej vilken procentsats av Belinostat-försäljningen Topotarget har rätt till (i de länder som Spectrum har avtal för), men Topotarget har sagt att det rör sig om ett tvåsiffrigt procenttal (dvs minst 10 procent).

Topotarget uppger att de sammanlagda milstolpsbetalningarna i avtalet med Spectrum, kan uppgå till totalt 320 miljoner dollar (förutom upfrontbetalningen på 30 miljoner dollar och royaltybetalningarna).

Det är siffror som angavs i en bild från Topotargets presentation i Stockholm den 16 mars.

320 miljoner dollar = över 1,5 miljarder danska kronor

Topotargets vd är fransmannen Francois Martelet som under företagspresentationen i Köpenhamn (den 25 februari 2011) sa följande:

Tidigare har han bland annat varit global anticancerchef på amerikanska läkemedelsjätten Merck.

Merck har anticancer-läkemedlet Zolinza (kallas även Vorinostat), som precis som Belinostat hör till gruppen HDACi-läkemedel (Histone DeACetylase-inhibitor).

HDACi-läkemedel kan beskrivas som enzymer som via ett händelseförlopp kan ta död på cancerceller.

Enligt Martelet är HDACi ett av de hetaste områdena just nu inom kampen mot cancer.

Zolinza är enligt honom en direkt konkurrent till Belinostat, men enligt Martelet har Zolinza rätt så låg effekt och samtidigt mycket svåra biverkningar.

"Så är det inte för Belinostat. Belinostat är verkligen bäst i klassen. Ingen kan argumentera emot det, även om jag säger det till en publik av läkare också", sa Martelet.

Han anser att Belinostat på sikt kan bli en "blockbuster", dvs ett läkemedel med en årlig försäljning på över 1 miljard dollar.

Särskild fördel med Belinostat är enligt Martelet just de begränsade biverkningarna (nästan 800 patienter behandlade utan större biverkningar), Belinostats förmåga att kombineras med andra anticancerläkemedel, och utveckling sker för att patienten ska kunna inta Belinostat i olika former.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?