Post entry

Nynoterade TerraNet - Kan stiga flera 1000%

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

TerraNet har utvecklat en teknologi som löser många problem och skapar möjligheter som tidigare inte har funnits. Bolaget noterades igår till en lockande värdering av 311,5 MSEK vilket motsvarar en aktiekurs på 13 kr och efter en handelsdag kostar en aktie 17,20 kr. Intresset har varit rekordstort då emissionen redan på förhand varit övertecknad med 250 procent. Handelsmönstret första dagen är slående likt Unibap som noterades nyligen, kursen steg första dagen för att sedan fortsätta upp ytterligare 45 % kommande dagarna. När ni läst igenom denna genomgående blogganalys kommer ni häpna över vilka möjligheter en investering i TerraNet kan innebära.

Teknologin kommer sannolikt bli ett globalt fenomen och tekniken kan mycket väl leda till ett paradigmskifte inom intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data. Personer med tidigare förflutet från både Tesla Motors och Microsoft finns med bland investerarna och i styrelsen vilket gör TerraNet än mer intressant. Dessa personer besitter mycket kunskap och rätt kontaktnät för att göra det möjligt att snabbt nå ut med teknologin på marknaden. Från början utvecklades teknologin tillsammans med Sony Ericsson men sedan 2016 ägs den helt av TerraNet. Nu är tiden mogen, med bolagets teknologi, position och patent, att möta världens marknader.

TerraNet har utvecklat så kallad meshteknik som gör det möjligt att ringa, skicka ljudfiler, bild och data mellan varandra utan att behöva varken wifi, 3G, 4G eller GSM.

Teknologin går kort ut på att de anslutna enheterna kommunicerar med sina närmaste grannar i nätet som i sin tur kom­mu­ni­cerar med sina grannar och så vidare, ett spindel­näts­liknande nätverk. Istället för den nätinfrastruktur vi är vana vid, utnyttjas andra mobila enheter i närområdet som master. TerraNet för redan diskussioner med Facebook och Google. Diskussionerna handlar om olika stödjande applikationer inom tal, dataöverföring, musik och videostreaming när det framåt blir aktuellt att rulla ut teknologin i bred skala i områden som saknar mobiltäckning. TerraNet har verkligen siktet inställt högt och detta kan mycket väl vara starten för en ny svensk framgångresa inom IT-sektorn där potentialen överskrider flera 1000 procent.

"Med vår mobila plattform kan vi nå en helt ny massmarknad. Jag räknar med att vi snabbt kan få 100 miljoner användare och om några år kan vår lösning finnas i en halv miljard mobiler, säger Pär-Olof Johannesson vd för TerraNet.

Många nya bolag som går till börsen är inriktade mot ett specifikt område eller specifik branch och blir därmed också mer sårbara om dess tjänster eller produkter inte tas emot inom uppsatt tidsram. TerraNet har flera ben att stå på vilket ökar chanserna att lyckas komma ut med tekniken på marknaden och leverera avkastning till aktieägarna. Nedan följer de huvudsakliga områderna bolaget riktar in sig på och belyser vilka fantastiska möjligheter det kan innebära att köpa aktier i TerraNet.

Katastrofområden och platser som saknar täckning.

TerraNet har kommit långt fram i diskussionerna med Microsoft om att sätta upp ett projekt inom ramen för Microsoft 4 Africa, som syftar till att främja kontinentens ekonomiska utveckling och globala konkurrenskraft. Detta avtal med Microsoft bör ligga mycket nära i tiden då diskussionerna startade redan för 2 år sedan och kan ses som en närliggande trigger. Endast 27,7 % av befolkningen i Afrika har tillgång till internet som således leder till sämre kommmunikation mellan männsikor och minskat informationsflöde. Utvecklingsmöjligheterna och behovet av dessa lösningar är mycket stora då många platser idag saknar täckning helt. Samtidigt har andelen av befolkningen som har tillgång till mobiltelefoner fullkomligt exploderat det senaste decenniet i kontinenten. I ett fattigt land som Ghana hade år 2002 endast 8 % av befolkningen tillgång till en mobiltelefon medan den siffran 2015 uppgick till hela 83 % vilket motsvarar en ökning i mobiltelefon användandet med hela 937 procent.

TerraNet har även haft samtal med FN och Röda korset om hur teknologin lämpar sig för områden där mobilnäten är utslagna. Utslagna mobilnät är ett stort problem i katastrofområden, teknologin från TerraNet kan alltså lösa ett stort problem som tidigare inte varit möjligt. I juli 2015 antogs det protokoll som Terranet har utvecklat för den internationella organisationen Wifi Alliance som certifierar Wi-Fi-produkter om de överensstämmer med vissa standarder för driftskompatibilitet, vilket innebär att teknologin dessutom sanktioneras och standardiseras och blir därmed en ny världsstandard.

"Att vår teknologi sanktioneras och standardiseras av ett organ som Wifi Alliance betyder otroligt mycket, säger Pär-Olof Johannesson, vd Terranet. De stora spelarna jobbar ju helst med protokoll som är standardiserade.

Terranets teknologi och dess funktioner i utsatta områden har uppmärksammats på hög politisk nivå i USA, eftersom den kan användas för att i det dolda skapa förbindelser mellan människor. Detta skedde efter att regeringarna i diktaturer stängde mobilnäten, på så vis hindrades invånare att kommunicera via tjänster som Twitter och Facebook via sina mobiler och datorer. Om mobilerna i stället själva kan fungera som nät och kommunicera direkt med varandra blir det möjligt för invånarna att slippa undan statlig övervakning.

Medialeverantörer

Multimedia-branschen växer så det knakar och streaming i alla dess former har ökat explosionsartat via mobila enheter som surfplattor och mobiler. Den som på så vis någon gång har tittat på en film förstår frustrationen när den tilldelade datamängden plötsligt är slut.

Tillsammans med den stora indiska aktören Telugu One, ett företag inom den digitala nyhets- och underhållningsbranschen, har TerraNet lanserat en app som möjliggör streaming av Telugus tjänster offline. På så vis kan användarna ta del av utbudet utan att vara uppkopplade mot nätet. Tjänsten har varit mycket uppskattad bland användarna då Internet-uppkopplingen i Indien likt många andra länder inte alls är lika stabil som i Sverige och saknar utbyggt GSM nät.

Tillväxtländerna är en växande marknad där vi ser en ökande medelklass som börjar konsumera allt mer, vilket i sin tur leder till att allt fler företag inom streaming troligtvis kommer epigonisera Telugu One och implementerar TerraNets teknologi i närtid.

Nästa stora samarbetspartners som VD Pär-Olof Johannesson inte tror ligger långt bort i tiden är Netflix och Amazon Prime, vilka likt Telugu One också har ett brett utbud och stora kundbaser. Skulle TerraNet lyckas knyta till sig någon av de stora giganterna inom mediabranchen innebär det jackpot för aktieägarna och en mångdubbling av dagens börsvärde. Netflix skulle kunna erbjuda sina kunder en premiumtjänst likt Indiska Telugu One där TerraNets teknologi gör det möjligt för användarna att ta del av utbudet utan att vara uppkopplad mot internet.

Finns det något värre än att få slut på data när du streamar en bra film eller serie? Att få slut på data i dag är som att få motorstopp. TerraNet har teknologin för att lämnda detta bakom oss!

Bilindustrin och IoT

Potentialen inom bilindustrin bedöms vara väldigt stor. Bilindustrin har visat stort intresse för TerraNets teknologi. Efterfrågan på intelligenta lösningar inom aktiv trafiksäkerhet och självkörande bilar har ökat explotionsartat och samarbetena inom detta område har hög tillväxtpotential. TerraNet har nära samarbeten med en rad aktörer i branschen för aktiv och passiv säkerhet, däribland Autoliv och 3M. Tillsammans utvecklar man kortdistanskommunikation (DSRC) inom bil-till-bil kommunikation (V2V). Teknologin kommer få stor betydelse pga de blinda fläckar, så kallade blind spots, som stör kommunikationen mellan sensorer och fordon i framförallt stadstrafik. Det är alltså byggnader, fordon och andra saker som stör täckningen.

I slutet av maj presenterade TerraNet ytterligare ett viktigt samarbete inom industrin, nämligen med Mapillary. Företaget har utvecklat en teknologi för att ladda upp, visualisera och sprida bilder i realtid på kartor för att förstärka upplevelser och automatiskt detektera händelser. Teknologin möjliggör också virtuella inspektioner och undersökningar av även svårtillgängliga platser och områden. Genom att kombinera TerraNets unika mjukvara för positionering och intelligent maskin-till-maskin-kommunikation i offline-läge och Mapillary’s teknologi för realtidsuppdaterade bilddatabaser från gatu- och utomhusmiljöer väntas bolagen tillföra nya tekniska lösningar till en snabbt växande marknad.

I stadsmiljö finns flera hinder för GPS och sensorer som kommunicerar via konventionell uppkoppling. En flaskhals som TerraNets teknik förbiser.

Chipindustrin

TerraNet är sedan slutet av 2016 ett certifierat designhus åt Qualcomm vilket bland annat innebär att TerraNet har full tillgång till Qualcomms kompletta microchipportfölj. Qualcomm är världens största tillverkare av chip för mobiltelefoner. Under 2016 levererade Qualcomm 818 miljoner chip till sina kunder. TerraNet och Qualcomm har tecknat ett återförsäljningsavtal samt ingått i ett konsortium för marknadsföring av TerraNets förinstallerade mjukvara i Qualcomms microchip. Certifieringen som designhus gör det möjligt för TerraNet att applikationsanpassa och integrera sin mjukvara i Qualcomms microchip. Samarbetet med Qualcomm är så långt gånget att företagen i början av 2017 initierade en gemensam marknadsföringskampanj.

Aktien

Innan emissionen fanns det totalt 16 257 837 st aktier i TerraNet varav 13 779 503 A-aktier samt 2 478 334 B-aktier. Vid notering ökade antalet B-aktier med 7 700 000 st vilket motsvarar 100,1 MSEK. TerraNet handlas på First North med kodnamn TERRNT B.

Ett antal befintliga och externa investerare hade på förhand åtagit sig att teckna aktier för cirka 85 miljoner SEK, vilket motsvarar cirka 85 procent av Erbjudandet. Detta resulterade i att det funnits mycket begränsat antal aktier för allmänheten.

Tidigare nyemission var satt till 12 kr aktien vilket endast är 1 kr under noteringskursen på 13 kr.

Värdering och riktkurs

Att TerraNet är ett förhoppningsbolag råder ingen tvekan om men bolaget skiljer sig rejält mot merparten av andra förhoppningsbolag som noterats senaste åren. Investerar man i rätt förhoppningsbolag i ett tidigt skede kan man få se sin investering växa med 1.000-tals procent på bara några års sikt. Samarbeten med några av världens största och mest namnkunninga bolag finns redan plats, vilket ökar sannolikheten att ett större kommersiellt genombrott ligger mycket nära i tiden. Teknologin fyller ett stort tomrum och skulle göra stor nytta för miljontals människor runt om i världen.

Rekommenderar starkt köp upp till minst 30 kr vilket ger ett börsvärde på ca 719 MSEK.

Disclaimer

Äger själv aktier i bolaget. All handel med aktier medför risk, beslut sker på eget ansvar.

https://www.8till5.se/2015-08-28/terranet-visar-upp-sin-teknik-for-fn

https://www.statista.com/statistics/250934/quarterly-number-of-netflix-streaming-subscribers-worldwide/

http://www.sydsvenskan.se/2013-07-31/ny-investerare-till-terranet

http://digital.di.se/artikel/terranet-tar-in-25-miljoner-och-ska-till-borsen

http://www.internetworldstats.com/stats1.htm

https://terranet.se/

https://vimeo.com/207652358

http://digital.di.se/artikel/tesla-profilen-gar-in-i-lundabolaget-terranet

https://vimeo.com/terranet

https://www.youtube.com/watch?v=tH8VOfhV7cw

https://www.youtube.com/watch?v=y4dITwgHyvk

https://www.8till5.se/2015-02-06/terranet-i-affar-med-ledande-mobiltillverkare

https://www.svd.se/mobiler-utan-nat-testas-i-tillvaxtlander

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?