Post entry

Mitteregger: "Köp SOBI, Eniro"

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Fondförvaltaren Max Mitteregger rekommenderar köp av aktier i SOBI och Eniro i DI-tv:s senaste Börsrådet.

Köpläge för läkemedelsbolaget SOBI (Swedish Orphan Biovitrum) vid nuvarande börskurs 21,80 kr?

Aktien får köprek av fondförvaltaren Max Mitterregger i senaste "Börsrådet" på Di-tv (från tors 5 apr 2012): http://di.se/DiTV/2012/4/5/Borsradet-5-april/

Hans argument:

• Under q3/2012 väntas forskningsresultat för SOBI:s läkemedel mot blödarsjuka. SOBI:s partner i projektet är amerikanska läkemedelsjätten Biogen-Idec som bedriver forskningen kring läkemedlet. Vid bra forskningsresultat väntas SOBI:s börskurs stiga från nuvarande börskurs 20-22 kr till 40-50 kr. Det finns skäl att ha rätt stora förhoppningar till att det kommer bli så anser Max Mitteregger.
• Familjen Wallenberg-kontrollerade investmentbolaget Investor är huvudägare i SOBI vilket sätter en kvalitetsstämpel på SOBI.
• SOBI har en ny vd sedan åtta månader (Geoffrey McDonough). Han gör ett bra jobb och renodlar SOBI och plockar bort lite "gamla synder från den gamla företagsledningen" osv.
• SOBI utgörs dessutom av en basrörelse som ger ett "golv" i börskursen. Dvs SOBI består inte bara av blödarsjukeprojektet.

SOBI:s vd Geoffrey McDonough i ett videoklipp från jan 2012: http://www.youtube.com/watch?v=tGlZLMNY7vo Han är ganska ung och fyller 42 år i år. Tidigare var Mc Donough regionchef på amerikanska läkemedelsbolaget Genzyme.

SOBI är värt nästan 6 miljarder kr på börsen vid nuvarande börskurs 21,80 kr.

• Enl siffror per sista feb 2012 har Investor en ägarandel på drygt 40% av SOBI.
• Max Mittereggers fond Gladiator har en ägarandel på drygt 1%.

http://www.sobi.com/Investors--Media/Share-information/Ownership-Structure/

SOBI:s ekonomiska utveckling 2011:

• Intäkterna låg ungefär oförändrade kring 1,9 miljarder kr.
• Nettoresultatet låg nätt och jämnt på plus (jämfört med en förlust på över 100 miljoner kr 2010).
• Exkl engångsnedskrivningar etc blev nettoresultatet en vinst på drygt 300 miljoner kr 2011, motsvarande ett resultat per aktie på 1,28 kr.
• SOBI har en ganska låg skuldsättning med en nettoskuld på knappt 500 miljoner kr i slutet på 2011 (jämfört med att bolaget är värt ca 6 miljard kr på börsen vid nuvarande börskurs).

SOBI har gett följande framtidsutsikter för 2012 enl bolagets resultatrapport för q4/2011:

• De totala intäkterna för helåret 2012 förväntas bli cirka 100 Mkr lägre än 2011 till följd av avyttringen av rättigheterna till co-promotion för ReFacto®.
• Bruttomarginalen för helåret 2012 förväntas ligga i linje med marginalen för 2011, som var 54% justerat för både nedskrivningen av balansräkningsposterna och avyttringen av rättigheterna till co-promotion.
• Rörelsens kostnader, exklusive avskrivningar beräknas uppgå till 950 Mkr eller något lägre.

http://www.sobi.com/Global/Financial%20information/Bokslutskommunikéer/SVE_Q4_Helår%202011_FINAL.pdf

Det indikerar ev något lägre resultat per aktie för 2012 (än 1,28 kr 2011).

Dock gav SOBI följande guidning om hur 2012 kommer att bli för bolaget (i samband med att SOBI:s resultatrapport för q4/2011 presenterades 23 feb 2012):

• intäktstillväxten (organiskt, dvs exkl företagsköp och avyttringar etc) väntas ligga på 6-9%
• bruttomarginalen väntas vara oförändrad

SOBI:s vd Geoffrey McDonough sa då till nyhetsbyrån Direkt att den guidningen är att betrakta som "realistiskt försiktig": http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1889367

Så här beskriver sig SOBI på sin hemsida:

_"Vi bryr oss om patienter med sällsynta sjukdomar

Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) är ett ledande europeiskt specialistläkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla och utveckla specialistläkemedel för patienter med sällsynta sjukdomar och stora medicinska behov.

Produktportföljen omfattar cirka 60 marknadsförda produkter samt projekt i sen klinisk fas.

Viktiga behandlingsområden är:
• blodsjukdomar
• autoimmuna sjukdomar
• ärftliga metabola sjukdomar
• behandlingar vid cancer"_

http://www.sobi.com/Start-Svensk/Om-oss/Vart-Bolag/

Ur SOBI:s årsredovisning för 2011:

_"Sobi är ett ledande integrerat bioteknologiskt läkemedelsbolag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med sällsynta sjukdomar och deras familjer."

"Totalt finns cirka 7 000 kända sällsynta sjukdomar. De drabbar ett litet antal patienter och är ofta livshotande eller orsakar kronisk funktionsnedsättning. Men det finns bara omkring 400 godkända behandlingar. Sobi är inriktat på att skapa ett bättre liv för patienter med sällsynta sjukdomar och deras familjer."_

http://www.sobi.com/Global/Financial%20information/Årsredovisningar/SOBI_ar11_SVE_Final.PDF

SOBI hade drygt 500 pers anställda i slutet av 2011. Bolaget är baserat i Stockholm och Solna (precis norr om Stockholm) men finns i över 40 länder runt om i världen.

- - -

Swedbank gav SOBI-aktien en riktkurs på bara 13 kr enl analys från 30 nov 2011: http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2031677#msg13485584 Det kan alltså jämföras med SOBI-aktiens nuvarande börskurs 21,80 kr.

Bankens argument var bla att det kommer att ta tid innan SOBI lanserar nya läkemedel, och att det råder "betydande osäkerhet" kring den framtida ekonomiska utvecklingen för SOBI:s lanserade läkemedel.

16 feb 2012 höjde Swedbank sin riktkurs för SOBI-aktien från 13 kr till 16 kr, men konstaterade då att "förväntningarna på bolaget (SOBI) framöver verkar högt ställda och att utsikterna på kortare sikt är utmanande": http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1887920

Enl SOBI:s hemsida är det Swedbanks aktieanalytiker Susanna Karlsson Li och Johan Unnerus som bevakar SOBI-aktien.

I Börsrådet beskrev Max Mitteregger själv SOBI-aktien som att den är "lite av en joker sådär. Det kan vara roligt att ha med sig lite sådana" (aktier i portföljen). Det kan väl tolkas som att det trots allt är en högrisk-aktie.

- - -

Max Mitteregger förvaltar hedgefonden Gladiator. Fondbolagets hemsida: http://www.mittkap.se/

Enl hemsidan utsågs Gladiator till "Årets hedgefond 2011" av tidningen Privata Affärer.

Enl hemsidan:

"Max Mitteregger, född 1963. Max är fondbolagets grundare och ägare. Han har ca 20 års erfarenhet från arbete i den finansiella sektorn, bland annat som partner, en av grundarna och Head of Equity Sales på ABG Sundal Collier samt Head of Sales på Carnegie."

Enl fondanalysbolaget Morningstar får fonden Gladiator tre stjärnor (av fem möjliga).

Fonden har haft en värdeförändring på +1,7% hittills under 2012 och +36,4% de senaste fem åren.

I fonden förvaltas ett kapital på drygt 1,7 miljarder kr.

http://www.morningstar.se/Funds/Quickrank.aspx?search=gladiator

http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P000019SL&programid=0000000000

+1,7% i år är ju sämre än Stockholmsbörsen som gått ca +7% hittills i år, men Gladiator är inte en vanlig aktiefond som ska slå Stockholmsbörsens index utan en hedgefond som väl ska innebära lägre risk än en vanlig aktiefond.

Gladiators inriktning (enl Morningsstar):

_"Placeringsinriktning

• Nordisk lång/kort aktiefond.
• Förvaltningen av fonden syftar till att över tiden och med ett väl avvägt risktagande ge andelsägarna maximal avkastning på investerat kapital oberoende av den generella marknadsutvecklingen. Fonden inriktar sig således på absolut avkastning.
• Från tid till annan kommer fonden att använda belåning och kommer normalt att ha en mer koncentrerad portfölj, dvs större enskilda positioner än en traditionell investeringsfond."_

Är Max Mitteregger bror/släkt med Erik Mitteregger som också är mycket framstående i finansbranschen? Erik Mitteregger har bla berörts i tidigare blogginlägg (från 2 mars 2012) om Wise Group där han är storägare: http://www.redeye.se/aktiebloggen/opcon/salj-opcon-kop-wise-group Erik Mitteregger har tidigare bla varit aktieanalyschef på aktiemäklarfirman Alfred Berg, han har varit med och grundat hedgefondbolaget Brummer & Partners, och nu är han bla styrelseledamot i investmentbolaget Kinnevik.

- - -

Vad är blödarsjuka?

"Hemofili, eller klassisk blödarsjuka, är ett namn på en familj ärftliga blödningsrubbningar som begränsar kroppens förmåga att koagulera blod."

http://sv.wikipedia.org/wiki/Blödarsjuka

Dvs om man får ett sår så torkar inte blodet om man är blödarsjuk. Det kan väl vara farligt eftersom man då bara fortsätter blöda om ingenting görs.

SOBI:s läkemedel mot blödarsjuka heter rFIXFc och rFVIIIFc. Så här står det om dem i SOBI:s årsredovisning för 2011:

_"rFIXFc och rFVIIIFc

rFIXFc och rFVIIIFc är rekombinant tillverkade koagulationsfaktorer
som utvecklats för att ersätta det protein som patienter med hemofili (blödarsjuka) B respektive A saknar, men med längre effekt än de idag kommersiellt tillgängliga faktor IX- och faktor VIIIprodukterna.

Dessa båda fas III program, som drivs tillsammans med Sobis amerikanska partner Biogen Idec, fortgår planenligt. Data från båda projekten förväntas under andra halvåret 2012."_

http://www.sobi.com/Global/Financial%20information/Årsredovisningar/SOBI_ar11_SVE_Final.PDF

Enl en tidigare forskningsstudie kom det i juli 2011 bra forskningsresultat för rFVIIIFc jämfört med den konkurrerande blödarsjukeprodukten Advate. Enl SOBI:s årsredovisning:

_"I juli 2011 presenterades resultaten från fas I/IIa kliniska prövningen avseende rFVIIIFc på The XXIII Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis i Kyoto, Japan.

Resultaten visade att företagens långverkande rekombinanta faktor VIII fusions protein (rFVIIIFc) var väl tolererat och hade en ungefärlig förlängning på 1,7 gånger i halveringstid jämfört med Advate, en kommersiellt tillgänglig produkt, i 16 tidigare behandlade patienter med svår hemofili A.

Resultaten var konsistenta för alla patienter och doseringsnivåer.

Resultatet har även publicerats i tidskriften Blood, the Journal of the American Society of Heamatology, utgåva den 22 november 2011."_

Advate verkar säljas av ett flertal läkemedelsbolag, bla tyska Bayer: http://en.wikipedia.org/wiki/Advate

rFIXFc är avsett för patienter med blödarsjuka (hemofili) av typ B medan rFVIIIFc är avsett för typ A.

• Hemofili A. Hemofili A orsakas av att det inte finns tillräckligt med faktor VIII. Faktor VIII bildas främst i levern. Även om hemofili A är medfödd brukar den inte noteras förrän patienten är omkring 6 månader gammal, då onaturlig blåmärksteckning brukar uppstå.
• Hemofili B - Christmas disease. Brist på faktor IX orsakar denna sjukdom, som är ovanligare än hemofili A.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Blödarsjuka

- - -

För övrigt gav Max Mitteregger köprek på Eniro-aktien i börsrådet.

Han pekar bla på att Eniro-vd:n Johan Lindgren lovat (så sent som i Eniros årsredovisning som kom häromveckan) att Eniro ska börja visa intäktstillväxt (exkl ev företagsköp) under 2012.

Om det visar sig stämma räknar Mitteregger med att Eniro-aktien kommer att stiga från nuvarande börskurs 15-16 kr till 25-30 kr.

Han pekar på att Eniro redan nu tjänar ett resultat/aktie på 4-5 kr/år (exkl goodwill-avskrivningar).

Eniros årsredovisning för 2011 är daterad 19 mars 2012: http://investors.eniro.com/files/press/eniro/201203222247-1.pdf Så här säger Eniros vd Johan Lindgren i årsredovisningen:

"Försäljningsläget i början på året ger oss stöd för att nå vår ambition om försäljningstillväxt 2012."

Nästa hållpunkt är 25 apr 2012 då Eniro ska presentera resultatrapport för q1/2012. Kommer Eniro kunna visa upp intäktstillväxt redan där?

Eniro har senast berörts i ett blogginlägg (från 7 feb 2012) där aktien betraktades som spekulativt köpvärd (dvs köpvärd med förbehåll för att aktien innebär hög risk) vid dåvarande börskurs 15,50 kr: http://www.redeye.se/aktiebloggen/africa-oil/spekulativ-koplista Det kan jämföras med att Eniro-aktiens börskurs nu (ca två månader senare) ligger ungefär oförändrat på 15,30 kr.

I Eniros årsredovisning har styrelseordförande Lars-Johan Jarnheimer även fått en sida att skriva ner sina tankar om bolaget, bla följande:

"STARK GRUND FÖR 2012

Det arbete som gjorts under 2011 skapar
en bra utgångspunkt för att kunna leverera
de mål vi har satt upp för 2012
. Eniro
har under de senaste två åren genomfört
ett stort besparingsprogram men bedriver
i princip sett densamma verksamheten,
vilket måste sägas vara imponerande.

Att Eniro nått en mindre kritisk nivå
vad gäller bolagets finansiella ställning
underbyggs av att bankerna under 2011
har godkänt två förvärv. Styrelsen är av
den uppfattningen att förvärvet av De
Gule Sider i Danmark sker till en attraktiv
köpeskilling och till en begränsad
finansiell risk.

Sammantaget ser jag med
tillförsikt på 2012.
Jag ser fram emot att
tillsammans med övriga i styrelsen, Eniros
ledning och personal få fortsätta arbetet
med att flytta fram Eniros positioner."

Aktieinvesterare lär ha stort förtroende för Jarnheimer eftersom Jarnheimer väl brukar anses vara orsaken till att telekomoperatören Tele2 (där han tidigare var vd) blev så framgångsrikt och nu är värt ca 60 miljarder kr på börsen.

Att Jarnheimer över huvud taget åtog sig uppdraget att bli det högt skuldsatta krisbolaget Eniros styrelseordförande lär väl ha gett en viktig signal till aktieinvesterare om att det kan faktiskt finnas en hel del potential i Eniro.

Eniro är i dagsläget värt ca 1,5 miljarder kr på börsen vid nuvarande börskurs 15,30 kr.

Bolagets skuldsättning är hög med en nettoskuld (räntebärande skulder minus kassa) på 3,7 miljarder kr i slutet av 2011.

Mittereggers fond Gladiator syns inte till bland Eniros största aktieägare per sista jan 2012: http://www.eniro.com/sv/Investor-relations/Aktien/Aktieagare/

Däremot märks andra prominenta storägare som fd tennisproffset Stefan Edbergs fondbolag Case Asset Management med en ägarandel på 2% av Eniro och hedgefondbolaget Brummer & Partners hedgefond Zenit med en ägarandel på 1,5%.

Som Mitteregger uttryckte sig i Börsrådet sa han att man ska ha klart för sig att Eniro-aktien är en högrisk-aktie, men att high risk och high reward hör ihop. Samtidigt sa han att det inte är spekulativt (=våghalsigt?) att köpa aktien på nuvarande kursnivå 15-16 kr. "Det här är inte så mycket spekulation", sa han om potentialen för Eniro-aktien. Han sa att han inte längre ser Eniro-aktien bara som en lottsedel.

Enl Mitteregger håller Eniros affärsidé med intäkter som styrs över från annonser i papperskatalogen Gula Sidorna till online (på internet och för mobiltelefoner), och att bolaget ska använda sitt kassaflöde till att betala ner den stora skulden. I takt med att bolagets ekonomi förbättras kan tex lägre ränta på skulden förhandlas fram med bankerna. Han beskriver bolaget som "ett riktigt turnaround-case".

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?