Post entry

Swedbank, AIK Fotboll, Mavshack

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Antecknat om Swedbank, AIK Fotboll och Mavshack.

Swedbank

Inför Swedbanks q1/2014-resultatrapport som kom kl 7 på morgonen mån 28 apr 2014:

Aktieanalytikerna räknade i snitt med att Swedbank skulle visa ett rörelseresultat på 5 039 miljoner kr för q1/2014 enl SME Direkt: www.avanza.se/placera/telegram/2014/04/23/swedbanksme-rorelseresultat-5-039-mkr-vantas-1-kv.html

Swedbanks q1/2014-resultatrapport kom sedan kl 7: http://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sbg/@gs/@ir/documents/financial/cid_1450213.pdf

Enl rapporten uppgick bankens rörelseresultat till 5 059 miljoner kr under q1/2014 (dvs 0,4% bättre än analytikernas snittprognos på 5 039 miljoner kr).

Rapporten innebär att Swedbank har haft följande rörelseresultat de senaste kvartalen:

q1/2012: 4 801 miljoner kr

q2/2012: 4 538 miljoner kr

q3/2012: 4 914 miljoner kr

q4/2012: 5 213 miljoner kr

q1/2013: 4 894 miljoner kr (+2%)

q2/2013: 4 393 miljoner kr (-3%)

q3/2013: 5 191 miljoner kr (+6%)

q4/2013: 4 877 miljoner kr (-6%)

q1/2014: 5 059 miljoner kr (+3%)

Och följande resultat per aktie:

q1/2012: 3,35 kr
q2/2012: 3,16 kr
q3/2012: 3,36 kr
q4/2012: 4,01 kr

q1/2013: 3,54 kr (+6%)
q2/2013: 3,15 kr (0%)
q3/2013: 3,79 kr (+13%)
q4/2013: 3,31 kr (-17%)

q1/2014: 3,59 kr (+1%)

Dvs:

...Efter nedgångar i resultatet i q4/2013 (jämfört med q4 året innan) kan Swedbank visa uppgångar i q1/2013.

Siffrorna innebär följande för senast rapporterade 12 mån (dvs apr 2013-mars 2014):

...rörelseresultatet 19 520 miljoner kr (oförändrat från föregående 12 mån)

...resultatet per aktie 13,84 kr (-2% från föregående 12 mån)

Dvs nyckelfråga:

...Swedbank-aktien slutade i 170,20 kr fre 25 apr 2014.

...Resultatet per aktie 13,84 kr för senast rapporterade 12 mån.

Det innebär att aktien värderas till ett p/e-tal (börskurs delat med resultat per aktie) på 12, beräknat som nuvarande börskurs 170,20 kr delat med resultat per aktie 13,84 kr för "ttm" ("trailing twelve months", dvs för senast rapporterade 12 mån, alltså apr 2013-mars 2014).

Är den värderingsnivån (börskursen) motiverad mot bakgrund av att Swedbanks resultat per aktie var -2% jämfört med föregående 12 mån?

Dvs är det värt att köpa en aktie för p/e 12 om bolagets aktie är -2% i årstakt?

Som jämförelse hade Swedbank ett resultat per aktie på 13,78 kr för helåret 2013 vilket då var -1% jämfört med 2012.

Aktieanalytikerna är långsiktigt mycket optimistiska och har haft följande snittprognoser för Swedbanks resultatutveckling i årstakt:

Rörelseresultatet:

2012: 19 671 miljoner kr, faktiskt utfall
2013: 20 290 miljoner kr (+3%), faktiskt utfall
2014: 21 375 miljoner kr (+5%), analytikerprognos
2015: 22 738 miljoner kr (+6%), analytikerprognos
2016: 23 836 miljoner kr (+5%), analytikerprognos

Resultatet per aktie:

2013: 11,70 kr, faktiskt utfall
2014: 14,60 kr (+25%), analytikerprognos
2015: 15,60 kr (+7%), analytikerprognos
2016: 16,50 kr (+6%), analytikerprognos

http://www.4-traders.com/SWEDBANK-AB-6496651/financials/

Det verkar dock vara med lite andra definitioner än Swedbanks egna siffror eftersom Swedbank angett följande faktiska utfall för 2013:

...rörelseresultat 19 355 miljoner kr

...resultat per aktie 13,78 kr

http://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sbg/@gs/@ir/documents/financial/cid_1314022.pdf

Men om man tex bara ser på analytikernas förväntade förändring av rörelseresultatet, så räknar de enl ovan med +5% under 2014.

Och som nämnts ovan blev förändringen +3% under q1/2014.

Men Swedbanks rörelseresultat på 5 059 miljoner kr under q1/2014 var i alla fall som nämnts 0,4% bättre än analytikernas snittprognos på 5 039 miljoner kr enl SME Direkt.

Dvs utifrån det kan man inte säga att Swedbanks q1/2014 blev en besvikelse.

Men frågan är ändå om Swedbank kommer att kunna nå upp till en förändring på +5% för helåret 2014 om förändringen bara var +3% i q1/2014.

Och frågan är även om Swedbank kommer att kunna generera ett resultat per aktie på 14,60 kr för helåret 2014 om nivån blev 13,84 kr för senast rapporterade 12 mån (apr 2013-mars 2014).

Det kräver ganska rejäla förbättringar under q2, q3 och q4 (givet att analytikerna och Swedbank använder samma definition för resultatet per aktie, vilket inte verkar vara fallet enl ovan med tanke på att analytikerna sagt att Swedbanks resultat per aktie var 11,70 kr för 2013 medan Swedbank sa att det blev 13,78 kr.

Oavsett vilket handlas Swedbank-aktien till p/e 12 vid börskurs 170,20 kr och resultat per aktie på 13,84 kr för ttm med Swedbanks def.

Och frågan är om det är motiverat mot bakgrund av att resultatet var -2% jämfört med föregående 12 mån (dvs apr 2012-mars 2013), även om förändringen var +1% från q1/2013 till q1/2014.

Här sätts frågetecken för det varför Swedbank-aktien får rek "sälj" vid börskurs 170,20 kr.

Dessutom utgör Swedbank-aktien hög risk mot bakgrund av att banken bla var väldigt illa ute och i princip på väg att gå omkull i samband med finanskrisen 2008/2009.

Dvs blir det sämre tider kan bankaktier falla kraftigt.

Swedbank hade per slutet av q1/2014 en utlåning på 1 279 miljarder kr.

Men bara ett eget kapital på 102 miljarder kr för att täcka upp ev framtida kreditförluster (dvs förluster pga kunder som ej kan betala tillbaka lån etc och det ej kan täckas upp med utförsäljning av övertagna säkerheter osv).

Dvs Swedbanks egna kapital i relation till utlåningen per slutet av q1/2014: 8,0%

Som jämförelse hade konkurrenten SEB ett eget kapital på 119 miljarder kr i relation till en utlåning på 1 330 miljarder kr per slutet av q1/2014:

Dvs SEB:s egna kapital i relation till utlåningen per slutet av q1/2014: 8,9%

SEB-aktien fick rek "sälj" i tidigare blogginlägg (från 10 apr 2014): http://www.redeye.se/aktiebloggen/seb/salj-seb-aktien-0

Det var redan innan SEB kommit med sin q1/2014-rapport som visade god resultatökning.

Mer om den rapporten i tidigare blogginlägg från 24 apr 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/investor/investor-gult-kort-seb

Bla anges där SEB:s resultat per aktie för de senaste kvartalen:

SEB:s resultat per aktie de senaste kvartalen:

q1/2012: 1,19 kr

q2/2012: 1,35 kr

q3/2012: 1,29 kr

q4/2012: 1,47 kr

q1/2013: 1,37 kr (+15%)

q2/2013: 1,73 kr (+28%)

q3/2013: 1,71 kr (+33%)

q4/2013: 1,93 kr (+31%)

q1/2014: 1,77 kr (+29%)

Siffrorna innebär att SEB under senaste rapporterade 12 mån (apr 2013-mars 2014) genererade ett resultat per aktie på 7,14 kr (+30% från föregående 12 mån).

Vid börskurs 88,10 kr värderas SEB-aktien därmed till ett p/e-tal på 12,3.

Och nu framkommer alltså att Swedbank har sämre resultatutveckling och även svagare relation eget kapital i förhållande till utlåning.

Swedbanks resultat per aktie de senaste kvartalen enl ovan:

q1/2012: 3,35 kr
q2/2012: 3,16 kr
q3/2012: 3,36 kr
q4/2012: 4,01 kr

q1/2013: 3,54 kr (+6%)
q2/2013: 3,15 kr (0%)
q3/2013: 3,79 kr (+13%)
q4/2013: 3,31 kr (-17%)

q1/2014: 3,59 kr (+1%)

Som nämnt ovan blir det 13,84 kr för de senaste fyra kvartalen (-2% från föregående fyra kvartal).

Och vid börskurs 170,20 kr handlas Swedbank-aktien precis som SEB-aktien till ett p/e-tal på 12,3.

Då kan man ju tycka att SEB-aktien är mer köpvärd än Swedbank-aktien.

Därför får Swedbank-aktien rek "sälj" i detta blogginlägg.

//Edit: Swedbank-aktien var som lägst nere i 167 kr i den inledande aktiehandeln efter att q1/2014-resultatrapporten kom kl 7 mån 28 apr 2014.

Det var -1,9% från slutkursen fre 25 apr 2014.

Vid kl 9.46 låg aktien i något högre i 167,30 kr (-1,7% från fre 25 apr 2014).

Nordea men även SEB och Deutsche Bank var största nettosäljare i Swedbank-aktien dittills under dagen.

Investerare verkar alltså tolka Swedbanks q1/2014-resultatrapport som en besvikelse även om rörelseresultatet 5 059 miljoner kr var bättre än analytikernas införprognos på 5 039 miljoner kr.

Förenklat styrs ju en banks resultatutveckling av tre poster:

...räntenettot

...provisionsnettot

...kostnaderna

Räntenettot är ju traditionellt en banks största intäktspost och utgörs av:

...ränteintäkter på utlånade pengar

...räntekostnader för de pengar som banken självt lånat (bla kundernas bankinlåning)

Utöver räntenettot kan en bank ha olika provisionsintäkter i form av avgifter som banken tar ut för sina tjänster (tex fondavgifter etc).

Tydligen utgjorde Swedbanks provisionsnetto en stor del av bankens resultat under q1/2014, och analytikerna ifrågasätter om det är uthålligt på sikt.

Om ej finns risk för fallande Swedbank-resultat framöver.

Enl nyhetsbyrån Direkt:

SWEDBANK: UTHÅLLIGHET STARKT PROVISIONSNETTO FRÅGAN - ANALYT

www.avanza.se/placera/telegram/2014/04/28/swedbank-uthallighet-starkt-provisionsnetto-fragan-analyt.html

Det var liknande tongångar om SEB:s q1/2014-resultatrapport som kom fre 25 apr 2014:

SEB var först ut av storbankerna att rapportera och där var rörelseresultatet ungefär 100 miljoner bättre än förväntat, framför allt var det provisionsnettot som var bättre och kostnaderna som var lägre.

Analytiker Nyhetsbyrån Direkt talat med bedömde bankrapporten som "bra", framför allt vad gäller förbättringen av kapitalet och kostnadskontrollen.

Räntenettot var dock lite svagare och Deutsche Banks analytiker konstaterar att detta kan vara negativt inför Swedbanks och Handelsbankens rapporter i nästa vecka, då de bankerna förväntas få mindre stöd från volymerna än vad SEB hade.

Reaktionerna på SEB-rapporten var försiktiga och aktien försvagades 0,3 procent.

/www.avanza.se/placera/telegram/2014/04/25/borsen-stockholm-battre-an-ovriga-europa-omxs30-02.html

//

//Tillägg 29 apr 2014

Enl nyhetsbyrån Direkt:

SWEDBANK: S&P SÄNKER KREDITBETYGSUTSIKTER TILL NEGATIVA

www.avanza.se/placera/telegram/2014/04/29/swedbank-sp-sanker-kreditbetygsutsikter-till-negativa.html

//

AIK Fotboll

Aktie i fotbollsklubben AIK Fotboll har fått rek "spekulativt köp" i flera tidigare blogginlägg, bla 4 apr 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/aik-fotboll/spekulativt-kop-aik-fotboll-4

...Då låg aktien i 1,43 kr.

Det upprepades även 13 apr 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/aik-fotboll/aik-fotboll-infor-matchen-mot-orebro

... Då låg aktien också i 1,43 kr.

...Och nuvarande börskurs 1,44 kr.

Uppdaterad kommentar om AIK Fotboll:

Fortsatt kräftgång för AIK i Allsvenskan.

Lagets matcher hittills under säsongen:

mån 31 mars 2014: AIK-IFK Göteborg 0-2 FÖRLUST

sön 6 apr 2014: Gefle-AIK 1-2 SEGER

sön 13 apr 2014: AIK-Örebro 1-1 OAVGJORT

ons 16 apr 2014: Djurgården-AIK 2-3 SEGER

sön 20 apr 2014: AIK-IFK Norrköping 1-2 FÖRLUST

sön 27 apr 2014: Häcken-AIK 2-2 OAVGJORT

Dvs matchfacit hittills:

antal segrar: 2 st

antal oavgjorda matcher: 2 st

antal förluster: 2 st


Summa 6 spelade matcher

Målfacit:

gjorda mål 9 st

insläppta mål 10 st


målskillnad -1 st

Negativt med negativ målskillnad, och även att AIK släppt in mål i var och en av de 6 spelade matcherna hittills.

Tyder på att allt inte står rätt till med AIK-försvaret.

Även vad gäller offensiven är AIK inte särskilt bra utan bara medelmåttigt hittills i år jämfört med andra lag.

Allsvenskan-lag som har gjort flest mål hittills i år (för Malmö bara efter 5 st spelade matcher medan övriga spelat 6 st matcher):

Häcken 14 st

Djurgården 13 st

Malmö 11 st

IFK Göteborg 10 st

Örebro 10 st

Åtvidaberg 10 st

AIK 9 st

Helsingborg 9 st

Dvs av de 16 lagen i Allsvenskan ligger AIK endast på en delad 8:e-plats vad gäller vilka lag som gjort flest mål hittills under säsongen.

Har gjort AIK:s 9 st mål hittills:

Markkanen (anfallare) 3 st

Borges (anfallare) 2 st

Igboananike (anfallare) 1 st

Bahoui (mittfältare) 1 st

Lorentzson (back) 1 st

Milosevic (back) 1 st


Summa 9 st mål hittills under säsongen

Dvs unge finländaren Markkanen som kom till AIK i år verkar vara ett fynd.

Men i övrigt har målgörandet varit ganska skralt bland spelarna.

I och för sig god insats av Costa Ricanen Celco Borges som gjorde båda målen i gårdangens match mot Häcken (även om det inte räckte till för seger).

Ännu är säsongen ung med bara 6 st spelade matcher av säsongens totalt 30 st, så det finns gott om tid kvar för AIK att rycka upp sig och åtminstone hamna bland de tre bästa lagen i tabellen (för att få spela Champions League eller Europa League 2015).

Tack vare andraplatsen i Allsvenskan-tabellen 2013 är det ju redan klart att AIK ska få spela Europa League 2014 vilket kan ge goda extraintäkter om AIK kommer långt i den turneringen.

Men man kan tycka det är oroväckande att AIK inte lyckats vinna matcherna mot Örebro, Häcken och Norrköping.

Nästa match:

mån 5 maj 2014: AIK-Helsingborg

Helsingborg har hittills följande matchfacit:

30 mars 2014: Helsingborg-Djurgården 1-1 OAVGJORT

6 apr 2014: IFK Norrköping-Helsingborg 2-0 FÖRLUST

13 apr 2014: Helsingborg-Häcken 4-2 SEGER

17 apr 2014: Elfsborg-Helsingborg 1-0 FÖRLUST

20 apr 2014: Halmstad-Helsingborg 2-1 FÖRLUST

27 apr 2014: Helsingborg-Mjällby 3-1 SEGER

Dvs:

Antal segrar: 2 st

Antal oavgjorda matcher: 1 st

Antal förluster: 3 st

Det är något sämre än AIK.

Dessutom Helsingborgs målfacit hittills:

Antal gjorda mål: 9 st

Antal insläppta mål: 9 st


Summa målskillnad 0 st

Det är något bättre än AIK:s -1 st.

Har gjort Helsingborgs 9 mål hittills under säsongen:

Accam (mittfältare): 4 st

Khalili (anfallare): 1 st

Andersson (mittfältare): 1 st

Smarason (mittfältare): 1 st

Lindström (mittfältare): 1 st

Sadiku (back): 1 st


Summa 9 st mål hittills under säsongen

Dvs AIK får särskilt se upp med Helsingborgs-mittfältaren David Accam (som är från Ghana).

Han är ung (23 år) och bara 1,74 m lång men verkar farlig.

Spelbolaget Betsson har i skrivande stund (på morgonen mån 28 apr 2014) följande odds för matchen AIK-Helsingborg mån 5 maj 2014 (dvs om en vecka):

AIK-seger odds 2,20

oavgjort odda 3,35

Helsingborgs-seger odds 3,35

Förenklat innebär det att Betsson räknar med följande sannolikheter för respektive matchutfall:

AIK-seger 45%

oavgjort 30%

Helsingborgs-seger 40%

Frågan är om det är värt att ha AIK som så stor favorit att vinna matchen med tanke på att det gått så dåligt för AIK på hemmaplan hittills under säsongen:

31 mars 2014: AIK-IFK Göteborg 0-2 FÖRLUST

13 apr 2014: AIK-Örebro 1-1 OAVGJORT

20 apr 2014: AIK-IFK Norrköping 1-2 FÖRLUST

Men däremot matchfacit på bortaplan:

6 apr 2014: Gefle-AIK 1-2 SEGER

16 apr 2014: Djurgården-AIK 2-3 SEGER

27 apr 2014: Häcken-AIK 2-2 OAVGJORT

För börsbolaget AIK Fotboll är ju även biljettintäkterna på hemmamatcherna viktiga.

Dock utveckling av publiksiffrorna på AIK:s hemmamatcher hittills (förändring jämfört med AIK:s motsvarande matcher i ordningen i fjol):

...hemmamatch nr 1 (AIK-IFK Göteborg, mån 31 mars 2014): 30 650 pers (-29% från publiksiffran vid AIK:s hemmamatch nr 1 2013)

...hemmamatch nr 2 (AIK-Örebro, sön 13 apr 2014): 15 873 pers (-19% från publiksiffran vid AIK:s hemmamatch nr 2 2013)

...hemmamatch nr 3 (AIK-IFK Norrköping, sön 20 apr 2014): 14 418 pers (-14% från publiksiffran vid AIK:s hemmamatch nr 3 2013)

Dvs trist utveckling av publiksiffrorna.

Det är särskilt negativt mot bakgrund av att biljettintäkter etc svarar för en stor del av AIK Fotbolls totala intäkter.

Under 2013 svarade biljettintäkter etc för 40% (ca 48 miljoner kr) av klubbens totala intäkter kring 120 miljoner kr.

AIK Fotbolls 2013:

...intäkter 120 miljoner kr (-9% från 2012 då AIK Fotboll dock hade extraintäkter för att laget kom långt i Europaturneringen Europa League).

...nettoresultat -8 miljoner kr

Resultatet var dock då belastat av engångsposter på -7 miljoner kr som ej bedöms återkomma under 2014.

I så fall gick AIK nästan med nollresultat 2013 bara på löpande verksamhet med Allsvenskan-matcherna etc (dvs utan extraintäkter från spelarförsäljningar eller Europaspel).

Men tex ett år som 2012 då AIK kom långt i Europa League gav det klubben ett extra resultattillskott på 16 miljoner kr (extraintäkter 37 miljoner kr minus extrakostnader 12 miljoner kr).

Och ett år som 2011 hade AIK extraintäkter på 35 miljoner kr för spelarförsäljningar.

Den siffran blev bara 3 miljoner kr under 2013.

Dvs AIK går med nollresultat i löpande verksamhet, och har chans till stora extraintäkter då och då tack vare Europaspel och spelarförsäljningar.

Dock negativt att publiksiffrorna minskar så kraftigt hittills under 2014.

Totalt sett är publiksiffran -24% för de tre första hemmamatcherna 2014 (jämfört med de tre första hemmamatcherna 2013).

Om utvecklingen blir likadan för helåret innebär det att biljettintäkterna på 48 miljoner kr 2013 kommer att minska med 24% till 37 miljoner kr 2014.

Det innebär uteblivna intäkter på 11-12 miljoner kr vilket riskerar leda till motsvarande resultatminskning.

Dvs om AIK ej går långt i Europa League 2014 och ej kan göra några bra spelarförsäljningar, innebär det att det rensade nollresultatet 2013 kan minska till en förlust på 11-12 miljoner kr 2014.

Dock positivt att publiksiffran på den senaste hemmamatchen i alla fall "bara" var -14% vilket indikerar att nedgången i publiksiffrorna håller på att dämpas.

Biljettintäkterna lär därför ej minska med 24% under helåret 2014.

Dvs nästa hållpunkter för AIK Fotboll:

...5 maj 2014: hemmamatchen AIK-Helsingborg

...8 maj 2014: AIK:s q1/2014-resultatrapport ska komma

Resultatrappoten för q1 är dock ej så viktig eftersom det är lågsäsong för klubben och AIK bara spelade en hemmamatch under kvartalet (AIK-IFK Göteborg mån 31 mars 2014).

Mavshack

Erbjuder filmer etc via internet till folk i Asien (bla Filippinerna, Indonesien och Kina etc).

Ny aktieanalys om Mavshack (daterad 28 apr 2014) från "Analyst Group": http://www.analystgroup.se/wp-content/uploads/2014/04/Mavshack.20140428.pdf

...Enl analysen väntas Mavshack-aktien nå 0,57 kr inom 12 mån.

...Som jämförelse ligger aktien nu i 0,36 kr.

Det innebär en kursförändring på +58%.

  • Bla räknar Analyst Group med att Mavshack kommer att nå intäkter på 58 miljoner kr under 2014.

  • Det pekas även på att Mavshacks vd Jonas Litborn själv äger 15% av Mavshack.

Hans ägarandel i så fall värd 32 miljoner kr vid rådande Mavshack-börskurs 0,36 kr (som ger bolaget ett totalt börsvärde på 218 miljoner kr).

  • Mavshack erbjuder sina tjänster till en stor målgrupp vilket innebär stor potential.

Primärt är målgruppen de ca 800 miljoner invånarna som har internet i Kina, Indien, Indonesien och Filippinerna:

Kina 569 miljoner pers

Indien 1512 miljoner pers

Indonesien 38 miljoner pers

Filippinerna 38 miljoner pers


Summa 795 miljoner pers

Mina kommentarer:

Mavshacks intäkter de senaste kvartalen:

q1/2013: 1 miljon kr
q2/2013: 1 miljon kr
q3/2013: 1 miljon kr
q4/2013: 2 miljoner kr

q1/2014: 6 miljoner kr

Blir intressant att se om Mavshack kan nå Analyst Groups prognos om intäkter på 58 miljoner kr för helåret 2014.

Själv tvivlar jag.

Dessutom Mavshacks resultatutveckling de senaste kvartalen:

q1/2013: -1 miljon kr
q2/2013: -4 miljoner kr
q3/2013: -3 miljoner kr
q4/2013: -5 miljoner kr

q1/2014: -13 miljoner kr

Kommer bolaget att behöva mer kapitaltillskott från aktieägarna?

Bla har M fått in 23-24 miljoner kr i kapitaltillskott från investerare under q1/2014.

Bolagets kassa uppgick till 17 miljoner kr i slutet av q1/2014 vilket väl räcker ett tag.

Börsvärdet redan 218 miljoner kr vid börskurs 0,36 kr.

Det anses här vara högt utifrån förutsättningarna varför aktien får rek "sälj".

Vad är Analyst Group?

Så här beskrivs firman på sin hemsida:

Analyst Group startades som en förening av oberoende handlare som ett forum för att dela analyser därav finns en mångårig erfarenhet från branschen.

Vårt intresse har alltid varit de små samt medelstora företagen som är undervärderade, ofta på grund utav dålig exponering, därav är vårat mål att låta inte bara vår krets av investerare utan även allmänheten ta del av information som kan öka handeln på aktien samt att den kan uppnå ett korrekt värde.

Analyst Group köper därmed in analyserna från flertalet oberoende konsulter, det även för att vi skall få så många aspekter som möjligt för att investerare skall kunna investera i just er aktie.

Vi tror på långsiktiga samarbeten där vi uppdaterar våra nuvarande samt framtida investerare regelbundet, därför hjälper analystgroup.se er med informationsflödet för att nå ut så snabbt som möjligt till investeraren.

http://www.analystgroup.se/om-oss/

Vd för Analyst Group uppges enl hemsidan vara Alfred Karlsten.

På Linkedin finns en Alfred Karlsten som nu uppges jobba på tv-bolaget Viasat Broadcasting.

Han uppges ha grundat bolaget Petrus förvaltning i jan 2013 och bolaget N'Safe i juli 2013.

Det står även att han varit bilförsäljare vid bolaget Millons Bil härom året.

Det verkar vara följande bilfirma i Göteborg: http://www.millonbilar.com/

Min kommentar:

Ett intryck är att den så kallade analysen från Analyst Group kan vara ett "pump & dump"-försök i Mavshack-aktien.

Enl tex Wikipedia:

"Pump and dump" (P&D) is a form of microcap stock fraud that involves artificially inflating the price of an owned stock through false and misleading positive statements, in order to sell the cheaply purchased stock at a higher price.

Once the operators of the scheme "dump" their overvalued shares, the price falls and investors lose their money.

Stocks that are the subject of pump and dump schemes are sometimes called "chop stocks".

http://en.wikipedia.org/wiki/Pump_and_dump

Mer om pump & dump-fenomenet på tex signaturen Corvinus användarinfo på Di.se:s aktieforum Börssnack: http://borssnack.di.se/diseconf/usersettings/showuser.aspx?showuser=Corvinus

Ur Mavshack-vd:n Jonas Litborns vd-kommentarer i bolagets q1/2014-resultatrapport (som är kom 16 apr 2014), bla:

...Mavshack nådde 515 000 registrerade användare per slutet av q1/2014, vilket var över bolagets mål att nå minst 500 000 användare.

...Bolagets intäkter på 5-6 miljoner kr under kvartalet betyder att snittintäkten per användare och kvartal ökat från 10 kr till 11 kr.

...Nu är fokus på att fortsätta öka antalet användare men även på att få upp snittintäkten per användare.

...För 2014 är målet att nå 2 miljoner registrerade användare.

...Bla har Mavshack satsat 10 miljoner kr på marknadsföring under q1/2014.

...Mavshack satsar bla på Filippinerna och Indien.

...Nu finns det 9 000-10 000 indiska filmer på Mavshacks hemsida vilket är klart mer än konkurrenterna. Närmaste konkurrenten ligger på 3 000 indiska filmer.

...Att Mavshack växer kraftigt innebär ökade förutsättningar att ingå nya samarbetsavtal (om att tex få erbjuda fler filmer via Mavshacks hemsida). Flera nya samarbetsavtal kommer att offentliggöras inom kort.

//Tillägg 28 apr 2014

Ett sådant samarbetsavtal presenterades redan senare under dagen mån 28 apr 2014:

Mavshack: Mavshack Filippinerna ingår avtal med stor eGaming

aktör

Mavshack Filippinerna har förbättrat sin redan omfattande distributionsplattform som inkluderar över 4800 butiker genom ett avtal med Mineski, Inc.

Mineski eGaming har en verksamhet som spänner över 20 länder med miljontals spelare/tittare, över 800 000 unika besökare per månad

och i genomsnitt omkring 2 miljoner besökare via nätet när det pågår en global tävling.

Avtalet innebär att alla nya användare av Mineski-systemet behöver registrera sig på Mavshack.com.

Varje ny registrerad användare får ett 24-timmarsabonnemang.

Mavshacks abonnemang kommer att kunna köpas genom Mineskis e-handelsplattform som utnyttjas av miljontals deltagare och aktörer.

Spelare kommer på ett användarvänligt och effektivt sätt kunna

titta på innehåll medan de deltar i lokala och globala spel på nätet.

Osv.

http://www.aktietorget.se/pressdocs/Mavshack/69336/Mavshack__MAV_20140428_20.PDF

Beskedet om avtalet kom kl 15.30 mån 28 apr 2014.

Mavshack-aktien slutade ändå dagen kl 17.30 i bara 0,36 kr (vilket uppges vara -0,01 kr från slutkursen fre 25 apr 2014).

//

...Investerare blir allt mer intresserade av Mavshack och Mavshack-aktien vilket gör att bolaget kommer att flytta sin notering från Aktietorget till Stockholmsbörsens småbolagslista First North.

...Arbete har även inletts för att notera Mavshack-aktien i Singapore.

http://mavshack.com/corporate/Files/Reports/Quarterly/2014-q1.pdf

//Tillägg 30 apr 2014

Idag besked om nytt samarbete för Mavshack i Indien:

Mavshack: Mavshack når över 1 miljoner indier per vecka genom

samarbete

Mavshack har ingått i en allians med Indiska subkontinentens största Multiplex kedja, INOX Leisure Ltd (INOX).

Mavshack kompletterar INOX väl med världens största indiska onlinebibliotek med över 9 500 indiska filmer på 13 indiska språk, inklusive Bollywood-produktioner.

- Vi är mycket glada över att samarbeta med INOX eftersom det ger oss tillgång till 1 miljon filmintresserade indier i 43 städer och 79 platser i Indien per vecka, säger Jonas Litborn, VD för Mavshack.

http://www.aktietorget.se/pressdocs/Mavshack/69371/Mavshack__MAV_20140430_12.PDF

Min kommentar:

Aktieinvesterare kan tolka denna typ av pressmeddelanden som väldigt positivt.

Men i slutändan ger det sällan något konkret.

Tex hade Mavshack ett samarbete med en mobiltelefon-försäljningsfirma i Filippinerna, om att en Mavshack-app skulle vara installerad i alla mobiltelefoner som firman sålde.

Men av det blev det väl knappt någonting.

Mavshack-aktien hittills idag +0,01 kr till 0,34 kr.

//

Mavshacks årsredovisning för 2013 (daterad 21 mars 2014): http://www.aktietorget.se/pressdocs/mavshack/documents/årsredovisning%202013%20mavshack%20ab.pdf

Där påpekar vd Jonas Litborn i sitt vd-ord bla följande:

...Mavshacks filmhemsida har bara varit lanserad sedan mindre än ett halvår.

...Mavhacks mål för 2013 var att nå minst 150 000 registrerade användare. Det blev 204 032 st.

Immateriella anläggningstillgångar

Per slutet av q1/2014 hade Mavshack ev luft i balansräkningen i form av ett bokfört värde på 4 miljoner kr för abstrakta så kallade immateriella anläggningstillgångar.

Det motsvarade:

...12% av totala tillgångar

...19% av eget kapital

Dvs det kan tyckas vara mycket men många andra börsbolag har relativt sett större immateriella anläggningstillgångar.

Tex separat blogginlägg (från 28 apr 2014) om webbhotellfirman Oniva: http://www.redeye.se/aktiebloggen/oniva-online-group-europe/andra-gula-kortet-oniva

Där framgår att Oniva per slutet av q1/2014 hade ett bokfört värde på immateriella anläggningstillgångar motsvarande:

...59% av totala tillgångar

...90% av eget kapital

Det innebär ju då i det avseendet en högre risknivå i Oniva-aktien än Mavshack-aktien (allt annat lika).

Risken med stort bokfört värde på immateriella anläggningstillgångar är att det kan leda till att det bokförda värdet framöver måste skrivas ned vilket då leder till en resultateffekt i samma storlek som även urholkar det egna kapitalet med det beloppet.

Det kan i sin tur leda till att bolaget måste be aktieägarna om kapitaltillskott för att stärka upp det egna kapitalet.

Det negativa med immateriella anläggningstillgångar är även att det inte står för konkreta materiella tillgångar såsom varulager, fabriker, fastigheter, kassa, kundfordringar etc, utan bara är "bokföringsmässig luft" som blir värdelös om bolaget går dåligt.


Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra:http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationerna följande:

...Swedbank-aktien: "Sälj" vid börskurs 170,20 kr.

...AIK Fotboll: "Spekulativt köp" vid börskurs 1,44 kr.

...Mavshack: "Sälj" vid börskurs 0,36 kr.

Börskurserna var aktiernas senaste betalkurser fre 25 apr 2014.

Mavshack-rekommendationen lades till ca kl 9.30 mån 28 apr 2014 då aktien också stod i 0,36 kr (vilket även var aktiens slutkurs fre 25 apr 2014).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?