Post entry

Sälj Stora Enso-aktien

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Aktieinvesterare verkar hysa framtidshopp om papperstillverkaren Stora Enso vars börskurs stigit kraftigt. Är aktien fortfarande köpvärd?

Dagens Industri idag (fre 10 jan 2014):

_"Stora Enso säger upp 65

Stora Enso säger upp 65 anställda på Kvarnsvedens pappersbruk, rapporterar Dala-Demokraten.

Ytterligare 75 tjänster varslas om uppsägning.

Enligt företaget beror uppsägningarna på att efterfrågan har sjunkit och att det saknas behov att producera papper året om.

Nedgången förklaras av situationen för tryckta medier i Europa."_

http://www.di.se/artiklar/2014/1/10/stora-enso-sager-upp-65/?qr=i-dag

22 okt 2013 kom Stora Ensos q3/2013-resultatrapport med följande framtidsutsikter för q4/2013:

Omsättningen för fjärde kvartalet 2013 väntas bli lägre än fjärde kvartalet 2012 på 2 727 MEUR och den operativa rörelsevinsten betydligt lägre än fjärde kvartalet 2012 på 158 MEUR.

Den operativa rörelsevinsten för Renewable Packaging och Building and Living väntas undergå en normal säsongsmässig avmattning under fjärde kvartalet 2013.

Historiskt sett har Renewable Packaging i regel genererat cirka 85 % av sin operativa rörelsevinst under årets tre första kvartal.

En dämpad efterfrågan och svagt prisläge på de europeiska pappersmarknaderna väntas fortsätta under fjärde kvartalet 2013.

http://www.storaenso.com/investors/reports/interim-reviews/Documents/1022_S_Q3RESULTS_2013.pdf

//Edit:

"Renewable packaging" är Stora Ensos namn för affärsområdet förpackningspapper.

"Building and living" är Stora Ensos namn för affärsområdet träplankor.

Därutöver har Stora Enso affärsområden för bla tryckpapper (tidningspapper och tidskriftspapper) samt pappersmassa.

//

Dvs ingen klang- och jubelfest precis enl framtidsutsikterna i Stora Ensos q3/2013-resultatrapport.

(Mer besked kommer i Stora Ensos q4/2013-resultatrapport som ska presenteras 5 feb 2014.)

Samtidigt:

Stora Enso-aktien upp nästan 50% det senaste året (varav 4% hittills under 2014).

Hur går det ihop?

//Edit: Även i början av 2012 var aktieinvesterarna optimistiska om Stora Enso då börskursen som högst nådde nästan 80 kr.

Men därefter kom besked om Stora Ensos egentliga ekonomiska utveckling vilket fick börskursen att falla ner till 34-35 kr som lägst i nov 2012.

Därifrån har optimismen återigen tagit fart och aktiekursen börjat stiga för att nu ligga i 67-68 kr (R-aktien).

//

2013 blev ett dåligt år för papperstillverkaren Stora Enso.

Ett resultat per aktie på över 5 kr 2012 väntas bara ha blivit 1-2 kr 2013.

Men för 2014 räknar analytikerna i snitt med nästan 5 kr och för 2015 nästan 6 kr.

http://www.4-traders.com/STORA-ENSO-OYJ-13491461/financials/

Dvs äntligen kommer det att lossna för Stora Enso verkar analytikerna tro.

Dream on på pappersmarknaden där konkurrensen är stenhård och överutbudet kroniskt.

Positiva grejer om Stora Enso:

+ I och för sig ser det något bättre ut inom förpackningspapper (än för tryckpapper, dvs tidningspapper och tidskriftspapper) men förpackningspapper är bara en del av Stora Enso.

+ I och för sig satsning på tillväxtmarknader som Kina men det verkar ständigt försenas (troligen pga förhandlingar om hur stora mutorna till kineserna ska bli etc?).

Och när satsningarna på tillväxtmarknader väl kommer igång i tex Kina kommer det att kräva investeringar av jättebelopp.

Kommer Stora Enso ha råd med det?

Enl Stora Ensos q3/2013-resultatrapport (från okt 2013) är planen för tillväxtmarknader bla:

...uppstart av en ny pappersmassa-fabrik i Uruguay (Montes del Plata) i början av 2014

...uppstart av ny kartongpappers-fabrik i Kina (Guangxi) under 2016

http://www.storaenso.com/investors/reports/interim-reviews/Documents/1022_S_Q3RESULTS_2013.pdf

I dec 2013 fick Stora Enso ett viktigt myndighetstillstånd för att starta verksamheten i Kina (som bara kommer att vara delägd av Stora Enso): www.avanza.se/placera/telegram/2013/12/17/stora-enso-fatt-mofcom-tillstand-i-kina-forpackningschef.html

Stora Enso äger 50% av Montes del Plata-fabriken som under 2014 väntas producera 1 miljon ton pappersmassa: www.avanza.se/placera/telegram/2013/10/22/stora-enso-spar-lagre-omsattning-4-kv-an-4-kv-ifjol-ny.html

I Pakistan äger Stora Enso 35% av ett förpackningsbolag (Bulleh Shah) sedan en uppgörelse i sep 2012.

Där har ambitionen varit att höja ägarandelen till 50% men det har skjutits upp.

www.avanza.se/placera/telegram/2013/12/17/stora-ensodrojer-med-oka-andel-i-pakistanskt-jv-forpackn-chef.html

I Brasilien är Stora Enso delägare i pappersmassa-bolaget Veracel.

+ I och för sig värdefull ägarandel i skogsbolaget Bergvik Skog som äger stora ytor med skog i främst Sverige.

Värdet på Bergvik Skogs skogsmark har ökat stabilt från 20-30 miljarder kr år 2005 till 30-40 miljarder kr år 2012.

Minus skulder uppgick Bergviks egna kapital till 14 miljarder kr per slutet av 2012.

Stora Ensos ägarandel 43%.

Dvs förenklat är värdet på Stora Ensos ägarandel 43% av 14 miljarder kr = ca 6 miljarder kr.

+ Norska oljefonden har dykt upp som ny storägare i Stora Enso.

Fonden är gigantisk och borde ha bra rådgivare, så vad finns det för skäl för fondens intresse för Stora Enso?

+ Tecken på prishöjningar för tidningspapper: www.avanza.se/placera/telegram/2014/01/09/papper-pris-tidningspapper-upp-5-6-i-nya-arskontrakt-risi.html

Det talas om höjningar på 5-6% i Europa, och att Stora Enso-konkurrenten Holmens vd Magnus Hall under hösten 2013 tom talat om 10-15%.

Konkurrenten SCA:s vd Jan Johansson talade under hösten 2013 om att priset skulle behöva höjas med 10% men att det återstår att se om det går att genomföra.

Även besked i dec 2013 om prishöjningar på vissa typer av förpackningspapper (kartong och wellråvara): www.avanza.se/placera/telegram/2013/12/17/stora-enso-hojer-priser-wellravara-forpackningschef.html

Och besked i nov 2013 om att Stora Enso har höjt priset på pappersmassa från 900 dollar per ton till 920 dollar per ton from 1 nov 2013: www.avanza.se/placera/telegram/2013/11/04/stora-enso-hojer-massapris-till-920-dollar-per-ton.html

+ Stora Enso har historiskt utbetalat stora aktieutdelningar (trots bolagets svaga resultatutveckling vilket lett till hög skuldsättning vilket ökar risknivån i aktien markant).

För 2012 betalade Stora Enso under våren 2013 ut en aktieutdelning på 0,30 euro per aktie motsvarande ca 2,53 kr med dåvarande eurokurs 8,4475 kr.

Bara det blir en "årsränta" på 3,5-4% av nuvarande börskurs 67,25 kr om Stora Enso väljer att hålla aktieutdelningen åtminstone oförändrad våren 2014.

Och med nuvarande eurokurs på 8,8748 kr blir aktieutdelningen på 0,30 euro 2,66 kr motsvarande nästan exakt 4% av börskursen 67,25 kr.

Men enl denna blogg är aktieutdelningen irrelevant för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej (mer resonemang om det längst ned i blogginlägget).

Det enda relevanta är bolagets intjäning (dvs förenklat; resultat per aktie), särskilt om de stora aktieutdelningarna betalas med ökad skuldsättning.

Det innebär ju inte att något mervärde skapas, även om det blir en synvilla som gör att aktieinvesterare kan tro att aktien verkar köpvärd för att aktieutdelningen är hög.

+ Stigande euro.

Stora Enso har en stor del av sina intäkter från Europa i eurovalutan.

Negativt att en stor del av Europa har svag konjunktur.

Men positivt i alla fall att euron har stigit, vilket ökar värdet på Stora Enso (och Stora Enso-aktien) för tex svenska aktieinvesterare i kr.

Under 2012 snittade euron på ca 8,71 euro.

Under 2013 var snittet 8,65 euro.

Och nu (10 jan 2014) ligger euron i 8,8748 kr.

Ok, det är inga jätteskillnader.

Men tex våren 2013 bottnade euron i 8,20-8,30 euro.

Jämfört med det är väl 8,80-8,90 kr en ganska stor skillnad.

Men:

- Stor bokföringsskandal i Stora Enso som gjort att förtroendet för styrelse (inkl Marcus Wallenberg) och företagsledning (inkl vd Jouko Karvinen) är förbrukat.

Otroligt nog har bolaget lyckats sopa skandalen under mattan men tex småspararnas intresseorganisation Aktiespararna kräver ytterligare utredning av skandalen.

Mer om skandalen tex här: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler

Bla har Stora Ensos nuvarande styrelseordförande Gunnar Brock låtit genomföra en intern utredning av skandalen och han kom fram till att det inte var något att oroa sig över.

Brock var ju tidigare vd för stora industriföretaget Atlas Copco och verkar ha god integritet, men hur kunde han inte hitta något oegentligt kring skandalen?

Stora Ensos styrelse på 10 pers inkl bla Brock, Marcus Wallenberg och vitarutillverkaren Electrolux fd vd Hans Stråberg: http://www.storaenso.com/investors/governance/board-of-directors/board-members/Pages/Board_Members.aspx

Stråberg ansågs väl vara framgångsrik under sin tid som Electrolux-vd (precis som Brock väl ansågs vara framgångsrik som Atlas Copco-vd).

- Hög skuldsättning.

Ett konjunkturkänsligt bolag som Stora Enso borde ha en stor nettokassa (kassa minus räntebärande skulder) som buffert mot sämre tider.

Men istället kör Stora Enso med en jättestor nettoskuld på 23-24 miljarder kr motsvarande 45% av börsvärdet på 53 miljarder kr vid börskurs 67,25 kr.

Dvs det innebär förhöjd risknivå i Stora Enso-aktien.

Tidigare blogginlägg:

• Stora Enso-aktien fick rekommendationen "sälj" i ett tidigare blogginlägg från 19 feb 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/stora-enso/salj-stora-enso-aktien

Då låg aktien i 41,43 kr.

• Upprepad rekommendation "sälj" i blogginlägg 7 aug 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/stora-enso/salj-stora-enso-aktien-0

Då låg aktien i 49,62 kr.

Och nu ligger alltså aktien i 67,25 kr (R-aktien).

Dvs hittills har säljrekommendationerna varit helt felaktiga.

Men beror kursuppgången på att aktieinvesterarna har felaktigt optimistiska framtidsförhoppningar?

Eller är uppgången faktiskt motiverad?

Här är uppfattningen främst det förstnämnda.

Aktieinvesterare har tidigare blivit besvikna i flera omgångar över Stora Ensos ekonomiska utveckling.

Enl det första blogginlägget från feb 2013 hade aktieanalytikerna följande snittprognoser för Stora Ensos resultat per aktie (enl 4-traders.com omräknat från euro till kr):

2013: 3,38 kr
2014: 4,31 kr
2015: 4,47 kr

Det motsvarande följande nivåer i euro:

2013: 0,40 euro
2014: 0,51 euro
2015: 0,53 euro

Och enl blogginlägget från aug 2013 hade det justerats till följande:

2013: 0,20 euro
2014: 0,52 euro
2015: 0,58 euro

Och i dagsläget (10 jan 2014) ligger förväntningarna på följande nivåer:

2013: 0,18 euro
2014: 0,50 euro
2015: 0,58 euro

http://www.4-traders.com/STORA-ENSO-OYJ-1412452/financials/

Dvs analytikerna har tvingats kraftigt nedjustera resultatet per aktie för 2013, och även en del för 2014.

Resultatet för 2015 har dock uppjusterats med förhoppningar för bättring tills dess.

//Edit: Enl Stora Ensos egen hemsida hänvisas till att analytikernas snittprognoser för resultatet per aktie ligger på följande nivåer:

2014: 0,46 euro
2015: 0,54 euro

http://www.vara-services.de/app/csv?view=3&document_id=224&id=1

Dvs lägre än enl 4-traders.com ovan.

//

Det blir följande nivåer i kr (med nuvarande eurokurs 8,8748) utifrån 4-traders.com:s prognoser i euro:

2013: 1,60 kr
2014: 4,44 kr
2015: 5,15 kr

Utifrån Vara-services.de:s prognoser i euro:

2014: 4,08 kr
2015: 4,79 kr

Dvs är en aktie som står i 67,25 kr köpvärd med om dessa resultatprognoser infrias?

Ett konjunkturkänsligt bolag som Stora Enso som dessutom har hög skuldsättning innebär hög risk vilket gör att aktien bör handlas till lågt p/e-tal.

Börskurs 67,25 kr och resultat per aktie 5,15 kr år 2015 innebär ett p/e-tal på 13.

Det är högt för en högriskaktie som ej borde handlas till ett p/e-tal på 7-8 räknat på resultatet för ett bra år.

Dock är det generella ränteläget lågt vilket (allt annat lika) ev motiverar ett högre p/e-tal än normalt.

Men i bästa fall är väl Stora Enso-aktien i så fall fullvärderad vid börskurs 67,25 kr - om prognoserna infrias.

Dock stor risk för att analytikerna återigen kommer att bli besvikna och tvingas nedjustera prognoserna, med den svaga konjunktur som råder och den kroniska överskottskapaciteten som finns i pappersbranschen.

Aktieanalytikernas senaste rekommendationer:

27 nov 2013: Franska aktiemäklarfirman Cheuvrex höjer sin rekommendation för Stora Enso-aktien:

...från "köp" med riktkurs 7 euro

...till "köp" med riktkurs 8,50 euro (75,80 kr)

www.avanza.se/placera/telegram/2013/11/27/stora-enso-kepler-cheuvreux-hojer-riktkurs-t-850-eur-700.html

10 dec 2013: SEB sänker sin rekommendation för Stora Enso-aktien:

...från "köp" med riktkurs 7,60 euro

...till "behåll" med riktkurs 7,20 euro (64,75 kr).

www.avanza.se/placera/telegram/2013/12/10/stora-enso-seb-sanker-rekommendation-till-behall-kop.html

Stora Ensos ekonomiska utveckling de senaste kvartalen (förändring från samma kvartal ett år tidigare):

Intäkter:
q1/2011: 2 727 miljoner euro
q2/2011: 2 817 miljoner euro
q3/2011: 2 739 miljoner euro
q4/2011: 2 682 miljoner euro

q1/2012: 2 673 miljoner euro (-2%)
q2/2012: 2 721 miljoner euro (-3%)
q3/2012: 2 694 miljoner euro (-2%)
q4/2012: 2 727 miljoner euro (+2%)

q1/2013: 2 667 miljoner euro (0%)
q2/2013: 2 717 miljoner euro (0%)
q3/2013: 2 556 miljoner euro (-5%)

Dvs intäkterna verkar långsiktigt vara i en något fallande trend.

Nettoresultat:
q1/2011: 175 miljoner euro
q2/2011: 164 miljoner euro
q3/2011: 78 miljoner euro
q4/2011: 81 miljoner euro

q1/2012: 80 miljoner euro (-54%)
q2/2012: 13 miljoner euro (-92%)
q3/2012: 81 miljoner euro (+3%)
q4/2012: 89 miljoner euro (+11%)

q1/2013: 56 miljoner euro (-30%)
q2/2013: 45 miljoner euro (+246%)
q3/2013: 104 miljoner euro (+28%)

Resultat per aktie:
q1/2011: 0,22 euro
q2/2011: 0,21 euro
q3/2011: 0,10 euro
q4/2011: 0,10 euro

q1/2012: 0,10 euro (-54%)
q2/2012: 0,02 euro (-90%)
q3/2012: 0,10 euro (0%)
q4/2012: 0,11 euro (+10%)

q1/2013: 0,07 euro (-30%)
q2/2013: 0,05 euro (+150%)
q3/2013: 0,13 euro (+30%)

Stora fluktuationer i resultatet med höga nivåer i början av 2011 för att sedan torka ut till en botten under q2/2012 och därefter förbättras något igen.

Orsaken till de senaste kvartalens resultatökningar är väl bla kostnadsbesparingar.

Resultaten är exkl engångsposter.

Siffrorna ovan innebär följande för Stora Ensos senast rapporterade 12 mån (dvs okt 2012-sep 2013):

...intäkter 10,7 miljarder euro (-1% från 12-månadersperioden dessförinnan, dvs okt 2011-sep 2012)

...nettoresultat 294 miljoner euro (+15%)

...resultat per aktie 0,36 euro (+13%)

Dvs positivt att resultatet har ökat något från tidigare låga nivåer.

Men är aktien köpvärd vid nuvarande börskurs 67,25 kr (7,58 euro) om Stora Enso bara skrapat ihop ett resultat per aktie på 0,36 euro för senast rapporterade 12 mån (och skrala utsikter för q4/2013)?

Det innebär ett p/e-tal på 21 (alltså beräknat som nuvarande börskurs 67,25 kr (7,58 euro) delat med resultat per aktie 0,36 euro för senast rapporterade 12 mån, dvs okt 2012-sep 2013).

Det förutsätter goda resultatökningar framöver för att nuvarande börskurs ska vara motiverad.

Dessutom hög risknivå pga konjunkturkänslig verksamhet och hög skuldsättning (nettoskuld på 45% av börsvärdet, och ändå 33% av börsvärdet om man drar ifrån värdet på ägarandelen i Bergvik Skog).

Enl ovan blev Stora Ensos resultat per aktie för q3/2013 0,13 euro.

Tar man det i årstakt (dvs gånger 4) blir det ett resultat per aktie på 0,52 euro.

Med börskursen i 7,495 euro (66,60 kr som slutkurs fre 10 jan 2014) blir det ett p/e-tal på 14-15.

Men som nämnt flaggade Stora Enso i q3/2013-resultatrapporten för att q4/2013 kommer att bli sämre än q3/2013.

Säg att Stora Enso når ett resultat per aktie på åtminstone 0,08 euro under q4/2013.

Slår man då ihop 0,13 euro och 0,08 euro, och tar den summan gånger 2 (för att få årstakt) blir de ett resultat per aktie på 0,42 euro per år.

Och utifrån det blir aktiens p/e-tal ca 18.

Men lägg till lite förbättrad konjunktur och fortsatta positiva effekter av kostnadsbesparingar kanske Stora Enso skulle kunna nå ett resultat per aktie på 0,60 euro år 2015 (dvs om 2 år) i ett positivt scenario.

Och utifrån ett resultat per aktie på 0,60 euro blir aktiens p/e-tal 12-13 vid nuvarande börskurs 7,495 euro (66,60 kr).

Dock har branschen för papperstillverkare varit kroniskt dålig i många år, även om vissa ljustecken finns såsom att konkurrenter lägger ned tidningspappers-fabriker för att minska ner på överkapaciteten på det produktområdet osv.

Visst finns delar av Stora Ensos produktområden som är mindre konjunkturkänsliga (tex mjölkförpacknings-kartong).

Men andra delar av förspacknings-segmentet plus hela tryckpappers-sidan (med kvarvarande tidningspapper och tidskrifts-papper) är fortsatt konjunkturkänslig.

Inom träplankor finns väl vissa ljuspunkter för första gången på många år, men även det har traditionellt varit en bransch med överkapacitet.

Dvs även om man anstränger sig är det svårt att få Stora Enso-aktien att vara köpvärd.

Även vad gäller ägarandelen i Bergvik Skog (värd ca 6 miljarder kr):

Det kan man inte räkna rakt av som en "extra-tillgång" för Stora Enso eftersom Stora Enso lär inkludera sin andel av Bergvik Skogs resultat i Stora Ensos totala resultat.

Dvs:

...antingen får man inkludera Stora Enso-andelen av Bergvik Skog-resultatet i Stora Ensos totala resultat, och beräkna p/e-tal etc utifrån det

...eller så får man exkludera Stora Enso-andelen av Bergvik Skog-resultatet och betrakta Bergvik Skog-ägarandelen som en extra-tillgång värd 6 miljarder kr.

Annars blir det tårta på tårta om man både inkluderar Stora Ensos andel av Bergvik Skogs resultat i Stora Ensos resultat per aktie och betraktar Bergvik Skog-ägarandelen som en extra-tillgång värd 6 miljarder kr.

Stora Ensos siffror fördelat på produktområden (affärsområden):

Stora Ensos q3/2013:

...intäkter 2 556 miljoner euro (-5%)

...rörelsemarginal 7% (7%)

Intäkterna fördelade sig enl följande under q3/2013:

tryckpapper 1 041 miljoner euro
förpackningspapper 829 miljoner euro
träplankor 460 miljoner euro
pappersmassa 242 miljoner euro

övrigt 612 miljoner euro

koncernelimineringar -628 miljoner euro
- - -
Summa 2 556 miljoner euro

Procentuell fördelning av intäkterna under q3/2013 (före koncernelimineringar):

tryckpapper 33%
förpackningspapper 26%
träplankor 14%
pappersmassa 8%

övrigt 19%
- - -
Summa 100%

Dvs tryckpapper är det största produktområdet.

Intäktsförändring per produktområde (från q3/2012 till q3/2013):

träplankor +14%
förpackningspapper +2%
pappersmassa -10%
tryckpapper -15%

övrigt -5%

koncernelimineringar -5%
- - -
Summa -5%

Bäst utveckling alltså för träplankor och förpacknignspapper, men sämst för förpackningspapper och pappersmassa.

Rörelsemarginal (rörelseresultat delat med intäkter) per produktområde under q3/2013:

förpackningspapper 12%
pappersmassa 7%
träplankor 5%
tryckpapper 1 %

övrigt 5%
- - -
Summa 7%

Dvs bäst lönsamhet för förpackningspapper och pappersmassa men lövtunn marginal för tryckpapperet.

Man kan även se det enl följande som hur Stora Ensos totala rörelseresultat fördelade sig per produktområde under q3/2013:

förpackningspapper 54%
träplankor 13%
pappersmassa 9%
tryckpapper 7%

övrigt 16%
- - -
Summa 100%

Dvs förpackningspapperet svarade för över hälften av Stora Ensos totala rörelseresultat medan tryckpapperet svarade för under 10%.

Utvecklingen för Stora Ensos produktområde tryckpapper de senaste kvartalen:

Intäkter:
q1/2011: 1 213 miljoner euro
q2/2011: 1 243 miljoner euro
q3/2011: 1 283 miljoner euro
q4/2011: 1 284 miljoner euro

q1/2012: 1 227 miljoner euro (+1%)
q2/2012: 1 191 miljoner euro (-4%)
q3/2012: 1 227 miljoner euro (-4%)
q4/2012: 1 194 miljoner euro (-7%)

q1/2013: 1 123 miljoner euro (-8%)
q2/2013: 1 101 miljoner euro (-8%)
q3/2013: 1 041 miljoner euro (-15%)

Rörelsemarginal:
q1/2011: 7%
q2/2011: 6%
q3/2011: 6%
q4/2011: 4%

q1/2012: 6%
q2/2012: 4%
q3/2012: 4%
q4/2012: 5%

q1/2013: 0%
q2/2013: -2%
q3/2013: 1%

Dvs fallande intäkter många kvartal i rad, och rörelsemarginalen har tunnats ut och är i princip obefintlig de senaste kvartalen.

Utveckling för produktområde förpackningspapper de senaste kvartalen:

Intäkter:
q1/2011: 808 miljoner euro
q2/2011: 830 miljoner euro
q3/2011: 801 miljoner euro
q4/2011: 757 miljoner euro

q1/2012: 779 miljoner euro (-4%)
q2/2012: 827 miljoner euro (0%)
q3/2012: 812 miljoner euro (+1%)
q4/2012: 798 miljoner euro (+5%)

q1/2013: 820 miljoner euro (+5%)
q2/2013: 835 miljoner euro (+1%)
q3/2013: 829 miljoner euro (+2%)

Dvs hyfsat stabila intäktsökningar de senaste kvartalen.

Rörelsemarginal:
q1/2011: 13%
q2/2011: 11%
q3/2011: 9%
q4/2011: 4%

q1/2012: 8%
q2/2012: 9%
q3/2012: 10%
q4/2012: 7%

q1/2013: 8%
q2/2013: 9%
q3/2013: 12%

Fina rörelsemarginaler, inte minst under senaste kvartalet.

Utveckling för Stora Ensos produktområde träplankor de senaste kvartalen:

Intäkter:
q1/2011: 410 miljoner euro
q2/2011: 465 miljoner euro
q3/2011: 414 miljoner euro
q4/2011: 382 miljoner euro

q1/2012: 381 miljoner euro (-7%)
q2/2012: 444 miljoner euro (-5%)
q3/2012: 403 miljoner euro (-3%)
q4/2012: 456 miljoner euro (+19%)

q1/2013: 441 miljoner euro (+16%)
q2/2013: 500 miljoner euro (+13%)
q3/2013: 460 miljoner euro (+14%)

Positivt med kraftiga intäktsökningar de senaste kvartalen, dock efter tidigare intäktsminskningar.

Rörelsemarginal:
q1/2011: 3%
q2/2011: 8%
q3/2011: 2%
q4/2011: 2%

q1/2012: 3%
q2/2012: 2%
q3/2012: 0%
q4/2012: 2%

q1/2013: 1%
q2/2013: 6%
q3/2013: 5%

Överlag låga rörelsemarginaler för produktområdet, men trots allt någorlunda hyggliga nivåer de senaste två kvartalen efter intäktsökningarna.

Som nämnt ovan svarade träplankorna för bara 13% av Stora Ensos totala rörelseresultat under q3/2013.

Men det var ändå det produktområde som svarade för näst störst andel av Stora Ensos totala rörelseresultat (efter förpackningspapper).

Utveckling för Stora Ensos produktområde pappersmassa de senaste kvartalen:

Intäkter:
q1/2011: 292 miljoner euro
q2/2011: 269 miljoner euro
q3/2011: 276 miljoner euro
q4/2011: 255 miljoner euro

q1/2012: 242 miljoner euro (-17%)
q2/2012: 246 miljoner euro (-8%)
q3/2012: 268 miljoner euro (-3%)
q4/2012: 256 miljoner euro (0%)

q1/2013: 257 miljoner euro (+6%)
q2/2013: 257 miljoner euro (+4%)
q3/2013: 242 miljoner euro (-10%)

Dvs en slagig intäktsutveckling.

Efter intäktsökningar under q1/2013 och q2/2013 blev det en minskning under q3/2013.

Rörelsemarginal:
q1/2011: 18%
q2/2011: 12%
q3/2011: 21%
q4/2011: 11%

q1/2012: 3%
q2/2012: 6%
q3/2012: 12%
q4/2012: 11%

q1/2013: 9%
q2/2013: 5%
q3/2013: 7%

Produktområdet har som synes haft en riktigt hög rörelsemarginal under vissa kvartal 2011.

Även under andra halvåret 2012 och början av 2013 såg det helt ok ut, för att under q2/2013 och q3/2013 ligga något lägre.

Stora Ensos femte affärsområde ("övrigt") består enl bolagets q3/2013-resultatrapport av följande delar:

• nordiska skogsinnehav i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden

• Stora Ensos aktieinnehav i Pohjolan Voima

• virkesförsörjning till de nordiska bruken

• koncerninterna tjänster och koncernadministration

Dvs det är något av en slasktratt av Stora Ensos övriga delar utöver ovannämnda fyra produktområden.

Bla verkar Stora Ensos resultatandel av Bergvik Skog ingå i affärsområde övrigt, samt koncenstaben osv.

Ekonomisk utveckling för affärsområde övrigt de senaste kvartalen:

Intäkter:
q1/2011: 719 miljoner euro
q2/2011: 700 miljoner euro
q3/2011: 637 miljoner euro
q4/2011: 644 miljoner euro

q1/2012: 703 miljoner euro (-2%)
q2/2012: 663 miljoner euro (-5%)
q3/2012: 645 miljoner euro (+1%)
q4/2012: 673 miljoner euro (+5%)

q1/2013: 721 miljoner euro (+3%)
q2/2013: 685 miljoner euro (+3%)
q3/2013: 612 miljoner euro (-5%)

Rörelsemarginal:
q1/2011: 1%
q2/2011: 1%
q3/2011: 2%
q4/2011: 4%

q1/2012: 0%
q2/2012: 0%
q3/2012: 1%
q4/2012: 1%

q1/2013: 3%
q2/2013: 3%
q3/2013: 5%

Dvs inga stora intäktsförändringar och låg rörelsemarginal.

Dock verkar trenden för rörelsemarginalen vara något stigande de senaste kvartalen.

Utifrån siffrorna ovan kan följande siffror konstateras för Stora Enso för senast rapporterade 12 mån (okt 2012-sep 2013):

Intäkter (förändring från 12-månadersperioden ett år tidigare, dvs från okt 2011-sep 2012):

tryckpapper 4,5 miljarder euro (-10%)
förpackningspapper 3,3 miljarder euro (+3%)
träplankor 1,9 miljarder euro (+15%)
pappersmassa 1,0 miljarder euro (0%)

övrigt 2,7 miljarder euro (+1%)
- - -
Summa 10,7 miljarder kr (-1%)

Dvs klart bäst ökning för träplankorna men sämst förändring för tryckpapperet.

Rörelsemarginal under senast rapporterade 12 mån (jämfört med föregående 12 mån):

förpackningspapper 9% (8%)
pappersmassa 8% (8%)
träplankor 3% (2%)
tryckpapper 1% (4%)

övrigt 3% (1%)
- - -
Summa 5% (6%)

Dvs godkända rörelsemarginaler för förpackningspapper och pappersmassa, men i övrigt låga rörelsemarginaler.

Det var alltså sämre rörelsemarginal under perioden för produktområde tryckpapper (från 4% till 1%) som gjorde att Stora Ensos totala rörelsemarginal sjönk (från 6% till 5%).

Och efter avdrag för räntekostnader och skatt ledde det alltså till att Stora Enso rapporterade ett resultat per aktie på 0,36 euro för senast rapporterade 12 mån (okt 2012-sep 2013), vilket var +13% från 0,32 euro under föregående 12 mån.

Och det kan då jämföras med börskursen 7,495 euro (66,60 kr) vilket ger ett p/e-tal på 21 (börskurs 7,495 euro delat med resultat per aktie 0,36 euro).

Ett frågetecken är hur följande går ihop för Stora Enso under senast rapporterade 12 mån (okt 2012-sep 2013) jämfört med föregående 12 mån (okt 2011-sep 2012):

...intäkter -1%

...rörelsemarginalen ner från 6% till 5%

Men ändå:

...resultatet per aktie +13%

Det måste alltså ha att göra med förändringen av räntekostnader och skatt (och ev övriga resultatposter?).

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan/strongpp bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationen "sälj" för Stora Ensos R-aktie vid nuvarande börskurs 67,25 kr (kursnivån under eftermiddagen fre 10 jan 2014).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?