Post entry

Stayble Therapeutics (bv 165 Mkr) - exceptionellt lågt värderat fas 2b-bolag inför banbrytande data i november/december

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Kronisk ryggsmärta är den största orsaken till både sjukskrivning och förtidspension globalt och trots att Stayble utvecklar det allra första sjukdomsmodifierande läkemedlet på marknaden - med topline-data redan om någon månad - så värderas bolaget idag till endast en bråkdel av jämförbara fas2-aktörer. Faktum är att det finns en hel del biotechs i fas 2, inom indikationer med betydligt mer begränsad marknadspotential men även med större konkurrens, som värderas eller har värderats mångdubbelt högre inför data. Sammantaget tror jag därför på stora kursrörelser i närtid för bolagets blockbusterkandidat STA363. Den 26 oktober ger bolaget en presentation på Redeye Investor Forum.

”Stayble kalkylerar konservativt peak sales till 970 miljoner euros årligen för DDD och 310 miljoner euros för LDH (US+UK+EU4+JP)”

Staybles börsvärde på 165 Mkr förefaller omotiverat lågt inte bara om man ser till peers utan även i förhållande till de milstolpar som uppnåtts sedan bolaget grundades 2015. Bolaget har åtta år av forskning och utveckling bakom sig och står just i begrepp att presentera utfallet av en omfattande fas 2b på över hundra patienter som tagit tre år att färdigställa, vars resultat kan bli en total gamechanger för hela läkarkåren och alla miljontals patienter som för närvarande står utan vård. Det finns idag ingen behandling för kronisk ryggsmärta mellan smärtstillande/sjukgymnastik å ena sidan samt steloperation å andra sidan (enbart 1% av patienterna). STA363 kan därmed bli first in class som första sjukdomsmodifierande läkemedel mot miljontals patienter i detta terapeutiska gap. Stayble har en enkel och robust lösning med mjölksyra som redan visat önskad biologisk effekt i tidigare studier, och den kroppsegna molekyen undanröjer i princip risken att studien skulle misslyckas på grund av säkerhetsproblematik.

 "Vi har träffat bolag från Europa, USA, Japan, Sydkorea och Kina vilka alla är intresserade av vårt koncept. I detta skede har vi träffat partners för att läsa av deras intresse och kapacitet och förbereda dem på top-line data under fjärde kvartalet i år. Vi letar både efter globala och lokala aktörer."

En extern rådgivare anlitades redan i somras och arbetar nu för att snabbt sy ihop bästa möjliga och mest lukrativa deal för Stayble. I senaste bolagspresentationen anger Staybles VD peak sales till motsvarande 11 miljarder svenska kronor per år (enbart för DDD degenerativ disksjukdom) och ett flertal intressenter står redan beredda att ingå partnerskap eller köpa upp bolaget vid positiva resultat under Q4.

”Sektorkollegan Mesoblast slöt 2019 ett licensavtal värt motsvarande 11 miljarder SEK efter framgångsrik fas 2b - det är cirka sextiofem gånger Staybles aktuella market cap”

Staybles värdering är också smått ologisk sett till värdet av de licensavtal som tidigare slutits inom kronisk ryggsmärta (konkurrenten Mesoblast slöt exempelvis ett licensavtal inför fas 3 värt upp emot motsvarande 11 miljarder SEK, enbart för Europa och Latinamerika). Detta är cirka sextiofem gånger Staybles aktuella market cap, vilket säger en hel del om uppsidan i det här caset. En klar konkurrensfördel Stayble har i förhållande till Mesoblast är att den omvandling som STA363 inducerar är permanent, vilket behandlingseffekten från stamcellsterapier inte är. Sålunda har STA363 ett i grunden gott utgångsläge att kunna utvecklas till ny standardbehandling världen över, på en marknad i princip utan konkurrens. 

”Dagens behandlingsalternativ är smärtstillande och sjukgymnastik eller steloperation. STA363 förväntas minska sjukskrivningarna, användandet av smärtstillande preparat och drastiskt öka livskvalitén”

Styrkor i investeringscaset:

  • Tung trigger redan innevarande kvartal, finansierade med egen kassa över H1 2024 med co-development, partnerskap eller uppköp i sikte efter fas 2b. Sällsynt attraktiv värdering.
  • Ytterligare en indikation i portföljen (LDH/diskbråck), fas 1b redan initierad med read out H1 2024
  • Låg freefloat och management med betydande eget aktieinnehav.
  • Starkt patentskydd för STA363 med tre patentfamiljer beviljade i USA, Kina och Europa.
  • Behandling saknas idag, högintressant och extremt lönsam nisch för större läkemedelsbolag. Det finns ett stort terapeutiskt gap mellan första linjens behandling och mer drastiska och kostsamma kirurgiska ingrepp. Antalet nya behandlingsbara patienter uppskattas av Stayble till drygt 24 miljoner globalt och årligen.
  • Lägre utvecklingsrisk jämfört med annan biotech då man arbetar med en kroppsegen molekyl, mjölksyra. Detta innebär en snabbare och mer okomplicerad väg till marknad då det redan finns omfattande data som visar på att substansen är säker och inte ger några allvarliga biverkningar. 
  • Minimalt invasivt ingrepp i form av engångsinjektion som tar bort grundorsakerna till smärtan med livslång effekt. Diskrelaterad kronisk ländryggssmärta försvinner ofta spontant efter lång tid som en följd av att disken blivit bindvävsomvandlad och stel. STA363 förkortar denna tid från decennier till ett fåtal månader. 
  • Ett bolag med ursprung i Chalmers Ventures - en världsledande inkubator med svårslaget track record. Grundaren Professor Kjell Olmarker vid Sahlgrenska är ansedd som en av världens mest välrenommerade forskare inom området kronisk ryggsmärta, med över hundra publikationer. Dessutom tunga namn i styrelsen med bakgrund i Astra Zeneca och Novo Nordisk samt ett vetenskapligt råd med bred internationell erfarenhet vad gäller forskning och kliniska prövningar inom området.

”Hypotesen är att STA363 kommer ha en terapeutisk effekt baserad på strukturell förändring av disken som har bevisats i såväl prekliniska experiment som i patienter. Stayble har där kunnat styrka att önskad biologisk effekt, det vill säga bindvävsomvandling, sker efter injektion av STA363 i mellan- och högdos men inte i lågdos och placebo."

Källor och länkar:

https://staybletherapeutics.com/sv/

https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/1054939/stayble-therapeutics

Bolagspresentation Financial Stockholm 25/9: https://www.youtube.com/watch?v=APeKgOTzf9Y

VD-intervju avseende fas 2b-studien: https://www.youtube.com/watch?v=NykN8PPHViA

https://www.biostock.se/2023/09/stayble-nar-milstolpe-sista-besoket-i-fas-iib-studie/

https://www.biostock.se/2023/04/stayble-presenterar-ytterligare-positiva-interimsdata/

Läsvärt om Staybles grundare professor Kjell Olmarker vid Sahlgrenska Akademin och något om bakgrunden till STA363: https://www.familjenjacobssonsstiftelse.se/unik-behandling-mot-kronisk-landryggssmarta/

Länk till bolagspresentation Redeye den 26/10: https://www.redeye.se/events/908714/investor-forum-goteborg-7?tab=attendingcompanies

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?