Post entry

Starbreeze Q4

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Starbreeze har tappat stora delar av sitt BV under hösten, men är den köpvärd?

Starbreeze har precis slutligen släppt sitt stora projekt som de arbetat på i 4 år samt investerat uppskattningsvis 600 miljoner i. Jag ägde själv bolaget länge innan och efter PD 2, men har bara följt det på avstånd senaste åren förutom några tradposter inför raid släppet och E3.

Jag har saknat ekonomisk stabilitet i form av åtminstone neutralt kassaflöde, trots Dead By daylight succén så har företaget blödit pengar och skulderna har vuxit samtidigt som det emitterats 70 miljoner nya aktier sedan 2016. Man har gjort en rad tvivelaktiga förvärv som idag belasta bolaget med löpande kostnader.

Nu när priset har gått ner på aktien och potentialen i oTWD börja kunna estimera mer exakt. Jag tänkte börja med estimera oTWD försäljning och vad det ger för Q4, vidare används detta för att göra ett Q4 estimat på operation nivå. Till slut följer en liten summering om vad detta kan ledda till 2019

Walking Dead

1. Antal Sålda

Steamspy har estimat under 80K, vilket jag tror är lågt. Då spelet har 3000 reviews på på engelska och 1000 utanför. Dock ingår ju refundade spel här. Enligt reviews metoden kan man multiplicera med en faktor 50-100, beroende på spel. Snittet ligger runt 70, vilket skulle innebära 210K sålda. Jag justera här ner 20% för refunds, så jag landar på 168K sålda.

För resten av året antar jag en linjär avtagande försäljning så som vanligt för spel, se bild nedan som visar GTA 5 men mönstret är liknade oavsett spel, det har en logaritmisk försäljning. Kraftig i stigande för att plana ut.

Jag estimera resten av året till 114K så totalt 168+114K sålda i år = 282 K

2. Pris per enhet

Jag använder mig av Nordeas estimat då dessa följer bra hur det bruka se ut, vist kan man diskutera IP cost och moms. Men det är detaljer. Jag tycker vidare att det är viktigt att dela in i EU/USA och Asien, då mycket pekar på stor del säljs utanför EU/USA

3 Inkomst

Jag uppskatar delux står frö 30% och standard för 70% av antal sålda.

Q4.

För Q4 utgår jag från PD2 säljer som i Q3, basera detta på antal reviews som idag är ca 700 och i Q3 var det 1200. Men det är 50 dagar kvar och jul rea. Jag skruvar upp marketing cost med 15 MSEK pga releasen som kostar extra, samt på ”other” trillar 505s förskott in. Det blir ett starkt kvartal, bästa på länge.

Lägger vi in det till årets 3 kvartal får vi följadne 2018 estimat. Jag kollar bara på operating nivån dvs. EBIT i brist på tid och detta ger för mig en tillräcklig bild.

2018 bör åtminstone bli ett rekord år i omsättning, dock når vi inte fram till ett positivt EBIT.

2019 estimat

Jag estimera att PD2 säljer vidare som 2018. oTWD på steam tror jag kan nå 1 miljon sålda totalt, dvs. 700K, konsol release och S2 med lite reor kommer hjälpa bra. I jämförelse anser Nordea att release kvartalet säljer för lika mycket som 2019.

På konsoll tro jag liknade försäljning som på steam, fast där ska 90 Msek betalas tillbaka först. Övrig pipline vet vi inte om de kommer 2019 och hur det ser ut, möjligen PDCW och Geminose som jag ger 35 MSEK tillsamans med annat

Sammanställning av estimat försäljing 2019

Slutsats

Parallaxter, enterspace, duabai etc. Det var när man började med VR som allt började spåra ut, jämför kostnader 2016 och 2017. Nej bolaget kan bli intressant om de satsar på kärnverksamheten uppnå positivt kassaflöde och växa organiskt. Sälja ut de dåliga investeringarna spara in 100 MSEK i kostnader och plötsligt är man +100MSEK på EBIT nivå. Då tycker jag kurser runt 10-12 kr vore befogat men utan dessa besparingarna är inte dagens kursnivå orimlig

Hoppas denna kan hjälpa andra och bidra till lite konstruktiv diskussion och vägledning

Källor:

http://steamspy.com/app/71769

https://nordeamarkets.com/sv/commissioned-research-starbreeze/

http://www.gamasutra.com/blogs/JakeBirkett/20180504/317366/Using_Steam_reviews_to_estimate_sales.php

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?