Post entry

Sprint Bioscience: a sweet deal?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Hittills har aktieköp i Sprint Bioscience varit allt annat än en lyckad affär, men den kommande emissionen kan innebära att timingen nu är helt rätt och erbjuder en riktigt ”sweet deal” med bud som potentiell krydda.

Tid och timing.

Ledtiderna inom läkemedelsindustrin är mycket långa. Att bygga ett läkemedelsbolag från grunden tar därför lång tid - tid måste finansieras. Sprint Bioscience har valt en tydlig position inom läkemedelsutvecklingens värdekedja, den prekliniska, där de största affärerna görs numera. Genom att utlicensiera forskningsprogram tidigt till större aktörer har det valt en väg med mindre risk och kostnader genom att ge upp delar av de framtida intäkterna. För att Sprints affärsmodell ska lyfta krävs att bolaget når ett tillräckligt stort antal program, såväl interna som utlicensierade. Därutöver måste ett eller flera av de utlicensierade programmen gå in i klinik. I dagsläget har bolaget 6 aktiva program, 3 utlicensierade och 3 interna. Det är otvetydigt så att om och när bolaget når multipla intäktsströmmar kan värderingen expandera ordentligt. Men timingen är som alltid otroligt viktig.

Timing är (nästan) allt

Bolaget har sedan börsintroduktion finansierats genom mindre upfront-betalningar och via aktiemarknaden. Med 6 program i sin pipeline var det nog många, mig själv inkluderat, som såg en utlicensiering av VADA-programmet som den finansiering som skulle ta bolaget till självförsörjning. Trots en kassa på cirka 25 MSEK vid utgången av Q3 tog tidens gång ut sin rätt och bolaget kände sig nödgade att initiera en företrädesemission för att säkra upp det kapitalbehov som krävs. Hittills har ett köp av Sprint varit allt annat än god timing, men kan det vara så att emissionen erbjuder en riktigt ”sweet deal”?

Så här skrev Redeyes analytiker Christian Binder om emissionen:

“On the bright side, we judge that should a VADA deal materialize in Q4 2022E or H1 2023E, and if the company’s out-licensed portfolio brings in some milestone payments during 2023E and 2024E, this may be the last capital raise that the company must carry out in the coming years considering its current pipeline and associated costs.”

En emission med aktieägarna som gisslan skapa möjligheter

På samma sätt som många andra bolag just nu var Sprint sannolikt mer eller mindre tvingade att genomföra en kapitalanskaffning. För att få med sig garanter och tvinga in så många befintliga aktieägare som möjligt sattes teckningskursen till 75 öre, vilket om alla aktier tecknas motsvarar ett börsvärde om 60 MSEK varav kassan skulle utgöra 40 MSEK. Det innebär att bolagets pipeline i stort sett inte åsätt något värde över huvud taget. Redeyes analytiker gjorde följande bedömning efter att emissionen annonserades_:_

“We will update our estimates in mid-November when Sprint announces the final outcome of its rights issue. Indicatively, we will likely adjust our Base Case to some SEK 3 to 4 per share, given the terms of Sprint’s rights issue.”

Bolagets pipeline, i korthet:

·        VADA – Detta projekt kommer sannolikt att utlicensieras inom 3 till 6 månader. Det riktar sig mot solida tumörer och särläkemedelsindikationer och enligt bolaget pågår flera parallella diskussioner under sekretessavtal. Bör bli bolagets största avtal hittills.

·        Tre kundprojekt redo för klinik – Bolaget har licensierat ut projekt till amerikanska Deciphera (Vps) och HiberCell (Petra01) samt koreanska LG Chem (NASH). Enligt Sprint ser det positivt ut för alla projekten. I NASH-programmet pågår en in vivo proof-of-concept studie som ska vara klar Q1-23, Sprint ser mycket positivt på denna. Deciphera lyfte nyligen upp VPS-programmet i deras officiella pipeline på hemsidan så där kan nyheter väntas under 2023. Deciphera är ett börsnoterat bolag som lär berätta mer när programmet närmar sig klinik. Enligt Sprint går Petra01 hos Hibercell enligt plan. Här kan mer information snabbt driva värdet på programmet och aktien. Sprint har tidigare sagt att de ”ser goda möjligheter att ett eller flera går in i klinik under 2023.”

·        DISA – Ett projekt som började marknadsföras under hösten 2021 och har redan attraherat intressenter. Har potential att ulicensieras under 2023.

·        NIMA – Började marknadsföras under sommaren 2022 och har redan rönt en del intresse.

En sweet deal?

Den som äger en aktie på avstämningsdagen den 28 oktober erhåller en uniträtt. Uniträtten ger rätten att teckna 1 unit som består av 1 aktie á 0,75 krona samt en gratis teckningsoption (TO). 2 teckningsoptioner ger rätt att teckna 1 aktie för 1 krona mellan den 15 – 30 maj 2023.

Köper man aktien på 1,10 idag, så får man köpa en aktie för 0,75 i emissionen. Det blir ett snittpris på 0,925 vilket motsvarar ett BV på knappt 74 MSEK post money, varav kassan kommer att utgöra ca. 40 MSEK och bolagets pipeline ca 34 MSEK. Om Vada kommer eller positiva nyheter från de utlicensierade programmen så lär värdet på pipelinen snabbt uppvärderas och dessutom kommer den gratisoption man får med i emissionen att bli in the money.

Nedan är olika exempel på genomsnittskurs vid köp av en aktie idag samt teckning av en aktie och visar vad genomsnittskursen motsvarar för börsvärde före och efter emissionen. Gratisoptionen åsätts inget värde.

Villkoren för emissionen kan vid en första anblick verka dåliga, men som tabellen ovan visar finns det stora möjligheter att köp på dagens nivåer i kombination med deltagande i emissionen kan bli en riktigt sweet deal.

Bud som extra krydda  

Med 6 program i pipeline och ett nästan obefintligt börsvärde finns även möjligheten att det kommer bud på bolaget. Som Bloomberg skrev den 4 oktober i artikeln ”Nordic VC Firms Expand to Listed Biotechs in Hunt for Bargains” så börjar bland annat HealthCap och Sound Bioventures titta på noterade bolag eftersom värderingarna har kommit ner så mycket. Lägg därtill den extremt svaga kronan som gör det oerhört billigt för en utländsk köpare, kanske någon som redan har ett samarbete med bolaget eller funderar på att licensiera in ett program.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?