Post entry

SpiffX: Spelplattform Med Hög Potential

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Publicerades 12 May, 2016. Kanske någon har missat analysen? Estimeras omsätta 65 MSEK år 2018. Nya avtal inom SpiffX Games förväntas.

Estimeras omsätta 65 MSEK år 2018. Helåret 2016 växte omsättningen med 300 % jämfört med föregående år. 2015 omsatte SpiffX ca 1 MSEK och i ett bull-scenario estimeras omsättningen uppgå till 65 MSEK 2018. Omsättningen drivs främst av kommande mästerskap samt kommersialiseringen av affärsområdet SpiffX Games.

Kundpotential på 2 200 %. Under Q1 2016 ökade antalet kunder med 45 % jämfört med utgången av Q4 2015. SpiffX vänder sig till Betfairs kundsegment Heartland Customers vilket medför ett estimat om en kundpotential på 2 200 % från rådande nivåer.

Nya avtal inom SpiffX Games förväntas. SpiffX är endast i början av kommersialiseringen av SpiffX Games där fler samarbeten förväntas under kommande tiden. Dessa väntas bidra till ökade volymer och intäkter.

Unik affärsidé skapar inträdesbarriärer. I dagsläget är SpiffX ensamma på marknaden för handel med derivatodds. Bolaget uppskattar att det skulle ta ett par år för en konkurrent att etablera sig på marknaden.

www.analystgroup.se/spiffx/

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?