Post entry

SpiffX Q4

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Vi är bara i starten av kommersialiseringen av vårt affärsområde SpiffX Games. Vi tror att vi står inför betydande omsättningsökningar under 2016.

Vi konstaterar att SpiffX första år på börsen 2015 går i stort enligt plan. Kundanskaffningen blev något under prognos och man skulle vilja se något högre matchade belopp men annars i linje vad vi kan förvänta oss.

VDs KOMMENTARER

"Vi driver världens första optionsmarknad för odds. Nu slår vi oss in på en marknad som liknar den finansiella och tycker oss se indikationer på att marknadens aktörer tar till sig våra produkter och tjänster. Vi ser 2016 an med tillförsikt och tror på en fortsatt stark tillväxt av volymer och omsättning. En annan stor anledning till min optimism är den positiva uppmärksamhet som vår konsumentapplikation ”Take5” röner när vi visar den för marknadens aktörer. Vi är bara i starten av kommersialiseringen av vårt affärsområde SpiffX Games och är mycket glada över avtalet vi tecknade med Evoke Gaming under perioden. Vi är fast beslutna att tillse att våra ”casinofierade” sportoddsinstrument likt ”Take5” ska komma att erbjudas via flera operatörer under året och diskuterar med ett flertal operatörer och distributionskanaler kring det."

Osäkerheten kring finansieringen minskar. SpiffX har beslutat att ta in 9 milj genom NE på 1,5 milj aktier, 6kr st vilket jag tycker är en mycket attraktiv kurs för aktieägarna. Mycket tyder på att även optionsprogrammet kommer att tecknas, skulle så bli fallet är SpiffX finansierat långt in på nästa år.

Nu är det upp till bevis att visa att man kan få ut sina appar till spelbolagen. Vi väntar och ser under året hur det går, mycket spännande.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?