Post entry

SpiffX - Ett oupptäckt spelbolag med potential att mångdubblas

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

I dagens spelhysteri finns det ett litet bolag med ett lovande koncept som marknaden inte riktigt fått upp ögonen för.

Affärsidé:

Spiffx tillhandah__åller en handelsplats och en optionsmarknad för spelbranschen för att ge spelare och spelmarknadsaktörer möjlighet att att agera på oddsmarknaden, ta positioner eller anpassa riskexponeringen i den egna oddsportföljen. Spiffx har även utvecklat live-sportspel som baseras p__å bolagets derivatteknologi. Spiffx operativa verksamhet drivs fr__ån dotterbolaget p__å Malta, medan teknikutvecklingen görs i Stockholm.

Man kan väldigt förenklat säga att SpiffX tagit fram derivatinstrument för betting inom sport. Med derivat menas hävstångsprodukter som kan likna dem vid aktiehandel.

Företaget:

Som många andra bolag inom bettingindustrin har man ett holdingbolag på Malta, högst troligen för skattefördelar. Man är nya inom branschen men har successivt börjat etablera sig som ledande inom derivatbetting. Denna typ av betting är främst riktad mot de erfarna bettingaktörerna då det handlar om relativt avancerade bettingfunktioner om man jämför med det som vanligen används, detta är bolagets nisch.

Ägare:

Ca 70 % av aktierna ägs av långsiktiga ägare därav är endast 30 % av aktierna tillgängliga.

Detta i sin tur ger dåligt free-float vilket kommer innebära stora köptryck när många är intresserade. Endast 1 855 029 st aktier är tillgängliga.

http://www.spiffx.se/IR/agarforteckning

Affärsprodukter:

Spiffindex - är en bettingform där man enkelt kan förklara det som att man bettar mot prisindex i match.

https://spiffx.com/howtobet/spiffindex

Darkpool - är en bettingform som är mer frihanterlig än andra aktörers där du formar ditt egna bett.

https://spiffx.com/howtobet/darkpool

(SpiffX Games) - läs mer om detta under rubriken_i nutid_.

Om du som läsare tar dig en titt på hemsidorna kan du se hur utformningen påminner i många fall om hur aktiemarknaden är uppbyggd. Förr i tiden fanns det inte många derivatinstrument vi är vana med som t.ex. BULL OMX15, nu finns de på varenda hemsida. Hela aktiemarknaden har utvecklats mot handelsfrihet och i minsynpunkt sker detta nu i bettingbranschen. Spelarna vill ha mer valmöjligheter, precis som aktiespararna och SpiffX tänker nu tillgodose detta.

Finansiell ställning:

De tre senaste kvartalen har man igenom snitt haft en burnrate på -0,30 kr / per aktie. Det egna kapitalet vid tredje kvartalsrapporten uppgick till 0,66 kr / per aktie. Detta innebär i sin tur att man är finansierade till slutet av första kvartalet 2016. Detta har man löst via teckningsrätter, T01. Dessa har inlösen den 2 maj - 31 maj och kommer vid fullt utnyttjande tillföra SpiffX ca 8,1 miljoner kr. En burnrate på -0,30 kr innebär i kronor för företaget ca 1,8 miljoner kronor. 8,1 / 1,8 = 4,5 man har alltså i och med teckningsrätterna fått in tillräckligt med kapital för att driva företaget i 4,5 kvartal till vilket kan översättas till maj 2017.

Framtida intäkter:

STOCKHOLM (Direkt) Spiffx, som är ett Maltabaserat bolag verksamt inom optionshandel av sportspelsodds p__å en egen marknadsplats och p__å väg att listas p__å First North, sp__år intäkter p__å 10,6 miljoner euro 2018, mot prognostiserade 260.000 euro 2015.

Det sade vd Tobias Fagerlund vid en presentation under G&W:s sm__åbolagsfrukost p__å m__åndagen.

Om den planerade tillväxten förverkligas kommer bolaget att n__å ett positivt kassaflöde 2017, sade han. Tillväxten bygger på en kundtillströmning från 11.300 stycken 2015 till 64.300 kunder 2018, och ska ge ebitda p__å cirka 800.000 år 2017 och strax under 8 miljoner euro året därp__å.

http://www.redeye.se/aktieguiden/nyheter/spiffx-spar-positivt-kassaflode-2017-infor-listning

NYCKELTAL ( SEK ) Q3 - 2O15 Q3-2014 Q1-Q3 2015 Q1-Q3 2014

Nettoomsättning 293 268 14 672 793 192 19 841

Rörelseresultat −1 772 709 −764 638 −5 728 732 −3 495 421

Matchade belopp 9 059 443 525 666 24 277 591 651 479

Antal kunder 8 232 st 925 st 8 232 st 925 st

http://www.spiffx.se/downloads/2015-11-19%20Spiffx%20Delarsrapport.pdf

_Vid utgången av det tredje kvartalet hade SpiffX 8 232 st registrerade kunder, vilket är en ö__kning med 53 % jämfört med bolagets 5 382 st registrerade kunder vid utgången av årets andra kvartal._

De behöver alltså endast en procentuell kundökning på 37 % för att nå målet för 2015 (11.300 kunder). Allt över det är alltså positivt då man utvecklas snabbare än prognostiserat.

Bara för att visa hur snabbt bolaget utvecklas kan vi räkna procentuell utveckling i kunder också gentemot föregående år. Ökningen från Q3 2014 till Q3 2015 är 680 %. Eller från t.ex. Q2 2014 till Q2 2015 där man 620 %. Man växer alltså med raketfart.

http://www.spiffx.se/downloads/2015-08-27%20Spiffx%20Delarsrapport.pdf

Om vi räknar lite kurssiffror med en vinstmarginal på 7 %.

http://www.spiffx.se/downloads/Bolagsbeskrivning_SPIFFX_150423.pdf

År 2017:

800 000 * 0,07 = 56 000

30 000 000 / 56 000 = P/E 535 vid kursen 4,7 kr.

År 2018:

8 000 000 * 9,2 = 73 600 000

73 600 000 * 0,07 = 5 152 000

30 000 000 / 5 152 000 = P/E 5,8 vid kursen 4,7 kr.

Man kan alltså utgå från en raketfart i tillväxt i detta bolag. År 2018 om man har ett P/E på 50 får vi fram kursen 40,50 kr / per aktie. Vid dagens kurs är det en uppgång på ca 660 %. Nästa Fingerprint? Skämt å sido kan vi konstatera att det finns en enorm potential. P/E 50 tycker jag är rimligt då bolaget värderas till 30 miljoner och spelmarknaden är oerhört het just nu, alla vill in. Man kan också jämföra med stora aktörer med inte alls lika god tillväxt som t.ex. Unibet med P/E 38. 2017 och 2018 är prognoser från företaget men jag har också gjort en prognos för 2019 där jag tar samma tillväxt som mellan 2017 och 2018 med P/E 25. Aktiekursen blir då 1 835 kr / per aktie. Denna uträkningen skall inte ses som någon prognos av något slag utan snarare demonstrerar den förväntade tillväxten i företaget. Tillväxten i ebit mellan 2017 och 2018 är ca 9 100 %.

År 2019:

73 600 000 - 800 000 = 72 800 000

72 800 000 / 800 000 = 91

91 * 73 600 000 = 6 697 600 000

6 697 600 000 * 0,07 = 468 832 000

30 000 000 / 4 688 320 = 6,4

25 / 6,4 = 3,9

3,9 * 4,7 = 18,4

18,4 * 100 = 1 835.

I nutid:

1. I augusti 2015 påbörjades ett samarbete med en av världens största arbitragehandlare med odds, Betting Promotion.

2. _Inför de europeiska ligornas start i augusti så har SpiffX utökat sina marknadsplatsers utbud markant genom att utöver engelska Premier League, Champions League och EURO 2016-kvalet lägga till spanska, italienska och tyska förstadivisionerna. Detta innebär mer ä__n en fördubbling av antalet spelobjekt på marknadsplatserna._

3. I början av augusti lanserades en ny uppdaterad version av marknadsplatsernas webbsida, www.spiffx.com_._

4. I oktober har SpiffX inlett ett samarbete med Volmax Ltd (Malta) vilket är en market maker som tillför ett helt annat djup i de marknader som erbjuds och som har hög potential att tillföra rätt typ av kunder till SpiffXs marknadsplatser.

5. _Under oktober må__nad träffades ett LOI mellan SpiffX och Bonnier Gamings maltesiska bolag Evoke Gaming Ltd avseende konsumentapplikationer._

6. _SpiffX Malta Ltd som bedriver koncernens operativa verksamheten har beslutat att ansö__ka om licenser för sin verksamhet i UK. Detta för att kunna optimera sitt erbjudande mot den stora och viktiga spelmarknaden på de brittiska öarna._

VD Tobias Fagerlund kommenterar utvecklingen:

_Vi ser det som ett styrkebesked att trots att vi under juni må__nad då de europeiska toppligorna vilar inte erbjöd många matcher, så har vi ett högre matchat belopp i andra kvartalet ä__n under första kvartalet._

_Vi upplever att intresset för våra produkter är mycket stort och vårt nyligen offentliggjorda samarbete med Betting Promotion kan potentiellt ge ringar på vattnet. Slår samarbetet väl ut ä__r det positivt för båda parter likväl som att det påskyndar utvecklingen av vå__r affär. Vi är mycket stolta och glada att vi redan nu fått ett sådant samarbete till stånd – tidigare ä__n vad vi räknat med - och avser att ytterligare höja tempot i vå__r expansion._

Man kan också se att VD tror på bolaget via insiderköp.

SPIFFX

SpiffXs VD köper aktier i bolaget (Cision)

2015-08-31 14:00

SpiffXs VD Tobias Fagerlund har dagarna efter bolagets del__årsrapport köpt ytterligare 15 500 aktier i bolaget. Innehavet uppgår därmed till totalt 60 000 aktier.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2015/08/31/spiffx-spiffxs-vd-koper-aktier-i-bolaget.html

Placeras podd diskuterar SpiffX.

2015-10-01

Placeras Stockholmbörsen ”Lönner gör en Lönner” episod 35.

Här snackas de om SpiffX och en av värdarna berättar om att det är ett väldigt intressant bolag. Dessa herrar är historiskt väldigt obenägna att ta höga risker då de främst diskuterar Small-Large Cap och då gedigna bolag. Därav lite oväntat med att en av dem har ett innehav i just SpiffX, dock ett litet sådant. För att lyssna spola till 30 minuter.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2015/10/01/lonner-gor-en-lonner.html

Redovisar också telegrammet angående samarbetet med Betting Promotion som är oerhört stort. Detta då de är en ledande aktör inom betting.

SPIFFX

SpiffX AB (publ) och Betting Promotion AB (Publ) inleder samarbete. (Cision)

2015-08-12 11:35

SpiffX och Betting Promotion inleder ett samarbete som kommer att tillföra SpiffXs marknadsplats likviditet och som skapar nya affärsmöjligheter för b__åda bolagen.

_- Detta är ett samarbete som ligger helt i linje med v__år intention att skapa en marknadsplats fö**r effektiv handel med odds.** Betting Promotion har under lång tid och med stor framgång bedrivit trading med odds och vi är övertygade om att v__årt samarbete nu l__ångsiktigt kommer att leda till högre omsättning och bättre marginaler för bå__da parter, sä__ger SpiffXs VD Tobias Fagerlund._

Samarbetet möjliggör ett ökat antal spelobjekt och effektiviserad transaktionshantering med stor potential till marginalförbättrande transaktioner.

_- För Betting Promotion ä__r det väldigt spännande att kunna agera på en ny marknadsplats och vi ser stor framtida potential i SpiffXs optionsmarknad och darkpool, sä__ger Betting Promotions VD Christer Fahlstedt i en kommentar._

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2015/08/12/spiffx-spiffx-ab-publ-och-betting-promotion-ab-publ-inleder-samarbete.html

Angående samarbetet med Bonnier Gaming:

_Genom vårt möjliga samarbete med Bonnier Gaming har vi tagit ett första viktigt steg till att få ut våra konsumentapplikationer (”casinofierade” sportodds- instrument) på marknaden och ser fram emot att de snart kommer att kunna erbjudas spelare i skarp miljö. Vå__r förhoppning är att detta ska ske under första halvå__ret 2016._

Vi har valt att kalla affärsområdet kring konsumentapplikationer för SpiffX Games. Vi tror att det kommer att vara en viktig och växande del av vår verksamhet framöver och för flera konkreta diskussioner om framtida samarbeten med relevanta aktörer.

Andra spelbolag:

http://www.redeye.se/analys/userreport/sma-svenska-spelbolag-och-spelaktier

En bra översikt av små spelbolag inom casino. Några av dessa har stigit mycket senaste och kan vara en god indikator mot var SpiffX är påväg.

AHA World: 60 miljoner till 104 miljoner (noll i resultat).

Angler Gaming: 160 miljoner till 196 miljoner (noll i resultat).

Net Gaming Europe: 210 miljoner till 508 miljoner (-4 miljoner i resultat).

Playhippo: 60 miljoner till 123 miljoner (-3 miljoner i resultat).

Tänk nu SpiffX BV är på endast 30 miljoner och vad för kurs vi borde nå.

Aktien:

Ett bolag av denna rang är oerhört svår att värdera detta pågrund utav en stor tillväxt. Jämför med t.ex. Fingerprint där inte många kunde sätta realistiska aktiekurser då tillväxten var oerhört stor.

Men jag har utgått från några faktorer när jag sätter framtida aktiekurser.

- Noterings kursen låg på 5,75 kr / per aktie.

- T01 teckningskursen ligger på 6,90 kr / per aktie.

- 2018 vid P/E 50 är kursen 40,50 kr / per aktie.

- Dålig free-float ger "rally-effekt" när omsättningen är igång.

- Spelbranschen är kokhet.

- BV endast 30 miljoner.

- Unikt koncept.

- Fotbolls-EM 2016.

- Hög tillväxt.

- Samarbeten med ledande aktörer

Jag sätter en riktkurs på 20 kr / per aktie. Detta inom en snar framtid och detta främst pågrund utav små spelbolags aptiten bland investerare. Men också tack vare de andra punkterna.

Disclaimer

[Denna analys skall inte ses som rådgivning då denfrämstär till för att höja marknadens intresse för det valda bolaget.Jag råder alla att göra en kritiskt bedömning av denna analys och göra en egen självständig analys av bolaget innan man köper aktier. Källorna kan inte garanteras vara korrekta. Jag garanterar därmed inte korrektheten av siffror eller uträkningar. Min egna placeringshorisont är oftast daytrading och jag äger aktier i bolagen jag analyserar. All aktiehandel innebär en risk, som kan innebära större förluster än intäkter.]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?