Post entry

Spekulativt köp: Xact Bear

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Kan oro kring USA:s statsfinanser och besvikelse över börsbolagens kommande q3-rapporter leda till en börsnedgång?

//Tillägg 9 okt 2013

Sedan detta blogginlägg skrevs 2 okt 2013 har det from idag (ons 9 okt 2013) genomförts en omvänd split i Xact Bear så att 10 gamla Xact Bear-andelar slagits ihop och blivit 1 ny.

Nuvarande börskurs för Xact Bear (150,70 kr vid kl 15 ons 9 okt 2013) ska alltså delas med 10 för att jämföras med tidigare börskurser för Xact Bear.

Orsaken till den omvända spliten är att minska spreaden (skillnaden mellan köp- och säljkurs) ytterligare i Xact Bear så att den blir ännu billigare att handla för investerare.

I skrivande stund ligger köp- och säljkurs på 150,70 kr respektive 150,80 kr dvs köper man Xact Bear för rådande säljkurs och säljer dem direkt för rådande köpkurs blir det en avbränning (dvs minskning) på bara ca 0,066% av investerat kapital.

Det är ännu lägre än den spread som rådde när blogginlägget skrevs nedan (2 okt 2013) då köpkursen låg i 14,25 kr och säljkursen i 14,30 kr vilket nedan uppgavs innebära en avbränning på 0,2-0,3% vid köp till rådande säljkurs och omgående sälj till rådande köpkurs.

Edit: Det verkar vara en felräkning. En köpkurs på 14,25 kr och säljkurs på 14,30 kr verkar i själva verket innebära en avbränning på 0,3-0,4% av investerat kapital.

Fondbolaget Xact Fonder som gett ut Xact Bear-instrumenten kom med pressmeddelande 24 sep 2013 om den omvända spliten: http://www.xact.se/Nyheter/2013/Omvand-split-i-Xact-Bear--Xact-Bear-2/

Så här motiveras den omvända spliten där:

"Sammanläggningen genomförs eftersom andelskursena i dessa fonder nu är så låga att det påverkar handeln.

Detta har att göra med att den minsta skillnaden mellan köp- och säljkurserna (spreaden) i dessa fonder är fem öre på börsen och om andelskursen då är låg så blir den procentuella spreaden hög.

Efter att man genomfört sammanläggningen så kommer denna spread kunna vara lägre och fonderna blir billigare för våra kunder att handla och därmed mer effektiva."

Dvs sedan börsen stigit har Xact Bear-kursen fallit vilket gjort att spreaden ökat (procentuellt sett), och nu genomförs den omvända spliten för att minska spreaden och göra instrumenten billigare att handla med för investerarna.

//

Tidigare blogginlägg från 8 aug 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/spekulativt-kop-xact-bear

Även där var rekommendationen "spekulativt köp" för Xact Bear-instrumenten.

Då låg Xact Bear i en kurs på 15 kr per st medan Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 låg i 1249,22.

Xact Bear är kopplat till OMXS30 enl följande:

Om OMXS30 är +1% under en dag ska Xact Bear vara -1,5%.

Om OMXS30 är -1% under en dag ska Xact Bear vara +1,5%.

Under längre perioder behöver inte relationen stämma exakt.

Tex nu ligger OMXS30-index i 1260,24 medan Xact Bear ligger i 14,75 kr.

Dvs hittills (sedan det förra blogginlägget 8 aug 2013, dvs för knappt två månader sedan) är indexet +0,9% medan Xact Bear är -1,7%.

Långsiktigt är OMX-indexet klart stigande i ett femårsdiagram: http://www.bloomberg.com/quote/OMX:IND/chart

1) I nov 2008 låg indexet i 500-600 (567,61 verkar ha varit en botten 24 nov 2008).

2) Därefter dubbla toppar på 1100-1200 i jan 2011 och maj 2011.

3) Bottennivå på 800-900 i sep 2011.

4) Och sedan dess har indexet i stort sett stigit hela tiden utan paus till nuvarande nivå på 1200-1300.

Toppen på sistone var 1291,88 som nåddes 19 sep 2013.

Sedan dess är indexet ner 2-3% till nuvarande nivå 1260,24.

H&M är ju den aktie som väger tyngst i indexet.

Enl det förra blogginlägget från 8 aug 2013 var respektive bolags vikt i OMXS30-indexet följande:

1. H&M 11,52%
2. Nordea 10,81%
3. Ericsson 7,88%
4. Atlas Copco 6,67%
5. Teliasonera 6,62%
6. Handelsbanken 6,06%
7. SEB 5,07%
8. Swedbank 4,94%
9. Volvo 4,58%
10. Sandvik 3,43%

11. SCA 3,41%
12. Assa-Abloy 3,31%
13. Investor 2,87%
14. ABB 2,48%
15. SKF 2,38%
16. Alfa Laval 2,08%
17. Electrolux 1,87%
18. Astrazeneca 1,74%
19. Scania 1,73%
20. Getinge 1,72%

21. Skanska 1,59%
22. Swedish Match 1,55%
23. Tele2 1,54%
24. Lundin Petroleum 1,50%
25. Boliden 0,82%
26. Securitas 0,79%
27. MTG 0,60%
28. SSAB 0,34%
29. Nokia 0,11%
- - -
Summa 100%

Indexet avser ju de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen men eftersom Atlas Copco både har sina A- och B-aktier i indexet blir det 29 börsbolag i indexet (även om det är 30 aktier).

H&M

Tidigare blogginlägg från 13 sep 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hm/salj-hm-kinnevik-mavshack

Där fick H&M-aktien rek "sälj" vid dåvarande börskurs 249,10 kr.

Och sedan dess är aktien +10% till 274,80 kr ca tre veckor senare.

(Dock avser rekommendationerna i denna blogg utvecklingen på flera års sikt.)

H&M har sedan sommaren 2009 handlats i ett intervall på ca 200-250 kr men ungefär från mitten av sep 2013 har aktien brutit sig igenom taket i detta intervall och ligger nu i 274,80 kr.

En topp på 285 kr nåddes 26 sep 2013 och sedan dess är aktien ner 3-4%.

Det blir ju svårare att få till en större börsnedgång så länge H&M visar god form.

Ett positivt besked kom 16 sep 2013 då H&M redovisade försäljningsrapport för aug 2013.

Enl rapporten uppgick intäktsförändringen till +14% vilket var bättre än aktieanalytikernas genomsnitliga förväntningar på +12,6% enl SME Direkt.

H&M:s intäktsförändring de senaste månaderna enl nedan.

Intäktsförändring (inkl moms) exkl valutaeffekter:
jan: +5%
feb: +5%
mars: -4%
apr: +11%
maj: +9%
jun: +13%
juli: +9%
aug: +14%
1-24 sep: +8%

Intäktsförändring exkl nystartade butiker:
jan: -4%
feb: -3%
mars: -12%
apr: +1%
maj: 0%
jun: +3%
juli: -1%
aug: +4%

Dvs bolaget har totalt sett god medvind i seglena de senaste månaderna även om det varit lite upp och ned med intäktsutvecklingen i befintliga butiker.

Ytterligare ett positivt H&M-besked kom 26 sep 2013 då bolaget redovisade resultatrapport för sitt q3 (jun-aug 2013).

Enl rapporten uppgick resultatet före skatt för kvartalet till 5,8 miljarder kr medan aktieanalytikerna i snitt räknat med 5,4 miljarder kr enl SME Direkt.

Det förklarades bla av att H&M:s bruttomarginal under kvartalet uppgick till 58,8% medan analytikerna i snitt räknat med 57,8% enl SME Direkt.

www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=254726

H&M:s ekonomiska utveckling inkl resultatrapporten för senaste kvartalet (bolagets q3, dvs jun-aug 2013):

Intäkter (förändring jämfört med samma period ett år tidigare):
dec 2011-feb 2012: 27,8 miljarder kr (+14%)
mars 2012-maj 2012: 31,7 miljarder kr (+15%)
jun 2012-aug 2012: 28,8 miljarder kr (+7%)
sep 2012-nov 2012: 32,5 miljarder kr (+5%)

dec 2012-feb 2013: 28,4 miljarder kr (+2%)
mars-maj 2013: 31,6 miljarder kr (0%)
jun-aug 2013: 32,0 miljarder kr (+11%)

Intäktsförändring exkl valutaeffekter (förändring jämfört med samma period ett år tidigare):
dec 2011-feb 2012: +13%
mars 2012-maj 2012: +12%
jun 2012-aug 2012: +10%
sep 2012-nov 2012: +9%

dec 2012-feb 2013: +6%
mars-maj 2013: +5%
jun-aug 2013: +12%

1-24 sep 2013: +8%

Intäktsförändring i befintliga butiker (förändring jämfört med samma period ett år tidigare):
dec 2011-feb 2012: +3%
mars 2012-maj 2012: +2%
jun 2012-aug 2012: 0%
sep 2012-nov 2012: 0%

dec 2012-feb 2013: -3%
mars-maj 2013: -4%
jun-aug 2013: +2%

Rörelsemarginal:
dec 2011-feb 2012: 13%
mars 2012-maj 2012: 22%
jun 2012-aug 2012: 17%
sep 2012-nov 2012: 20%

dec 2012-feb 2013: 11%
mars-maj 2013: 19%
jun-aug 2013: 18%

Resultat efter skatt (förändring jämfört med samma period ett år tidigare):
dec 2011-feb 2012: 2,7 miljarder kr (+5%)
mars 2012-maj 2012: 5,2 miljarder kr (+23%)
jun 2012-aug 2012: 3,6 miljarder kr (+1%)
sep 2012-nov 2012: 5,3 miljarder kr (-1%)

dec 2012-feb 2013: 2,5 miljarder kr (-10%)
mars-maj 2013: 4,7 miljarder kr (-11%)
jun-aug 2013: 4,4 miljarder kr (+22%)

Resultat per aktie (förändring jämfört med samma period ett år tidigare):
dec 2011-feb 2012: 1,65 kr (+4%)
mars 2012-maj 2012: 3,15 kr (+23%)
jun 2012-aug 2012: 2,19 kr (+1%)
sep 2012-nov 2012: 3,19 kr (-2%)

dec 2012-feb 2013: 1,49 kr (-10%)
mars-maj 2013: 2,81 kr (-11%)
jun-aug 2013: 2,68 kr (+22%)

Dvs positivt med klart bättre resultatutveckling under H&M:s q3 än de närmast föregående kvartalen.

Kommer den goda utvecklingen hålla i sig nu ett tag eller var det bara tillfälligt?

Det vill till att resultattillväxten fortsätter i många kvartal framöver.

Utifrån ovanstående genererade H&M ett resultat per aktie på 10,17 kr för senast rapporterade 12 mån (sep 2012-aug 2013).

Det var -0,6% för samma 12 mån ett år tidigare.

Och med H&M-aktien nu i 274,80 kr handlas aktien därmed till ett p/e-tal på 26 räknat på resultatet per aktie för "trailing twelve months" (dvs senast rapporterade 12 mån).

Förväntningarna är alltså höga.

Positivt att H&M är finansiellt starkt med en kassa på 11 miljarder kr per slutet av aug 2013 och i princip inga räntebärande skulder.

Dock utgör kassan bara 2-3% av H&M:s börsvärde på hela 450-460 miljarder kr vid nuvarande börskurs.

Aktieanalytikerna räknar i snitt med följande utveckling för H&M:s resultat efter skatt de kommande åren (inkl innevarande bokföringsår):

dec 2012-nov 2013: 17,4 miljarder kr (+3%)
dec 2013-nov 2014: 20,0 miljarder kr (+15%)
dec 2014-nov 2015: 22,5 miljarder kr (+12%)
dec 2015-nov 2016: 22,2 miljarder kr (-2%)
dec 2016-nov 2017: 22,9 miljarder kr (+3%)

http://www.4-traders.com/H--M-HENNES--MAURITZ-AB-6491104/financials/

Dvs skral tillväxt innevarande år men därefter väntas två riktigt bra år.

Dock efter det tydligen två svaga år.

Siffrorna innebär alltså att H&M-aktien med nuvarande börsvärde på 455 miljarder kr handlas till ett p/e-tal på 20 beräknat utifrån förväntat resultat per aktie inom 4-5 år.

Ok om resultattillväxten varit så kraftig att p/e-talet sjönk ner till 10-12 med förväntat resultat om 4-5 år, men är inte aktien kraftigt övervärderad om p/e-talet ligger på höga 20 även med förväntat resultat om 4-5 år?

I och med att det bara återstår ett kvartal (H&M:s q4, dvs sep-nov 2013) av innevarande bokföringsår, innebär ovanstående helårsprognoser att analytikerna räknar med ett H&M-resultat efter skatt på 5,9 miljarder kr för q4.

Det är +11% från samma kvartal ett år tidigare (dvs sep-nov 2012) vilket dock var ett svagt kvartal.

Så det är väl inte omöjligt att det kan nås.

Dock är ändå frågan om inte resultatnivån är alldeles för låg för att motivera nuvarande börskurs.

Analytikerprognoserna ovan kan jämföras med deras prognoser per 8 aug 2013 enl blogginlägget från dess:

dec 2012-nov 2013: 17,3 miljarder kr (+2%)
dec 2013-nov 2014: 19,6 miljarder kr (+13%)
dec 2014-nov 2015: 21,7 miljarder kr (+11%)
dec 2015-nov 2016: 22,8 miljarder kr (+5%)
dec 2016-nov 2017: 23,7 miljarder kr (+4%)

Och enl ovan är nu prognoserna alltså följande:

dec 2012-nov 2013: 17,4 miljarder kr (+3%)
dec 2013-nov 2014: 20,0 miljarder kr (+15%)
dec 2014-nov 2015: 22,5 miljarder kr (+12%)
dec 2015-nov 2016: 22,2 miljarder kr (-2%)
dec 2016-nov 2017: 22,9 miljarder kr (+3%)

Uppjusteringar alltså för de tre bokföringsåren 2012/2013, 2013/2014 och 2014/2015, men nedjusteringar för de två följande bokföringsåren 2015/2016 och 2016/2017.

Således förändring av analytikerprognoserna från 8 aug 2013 till idag 2 okt 2013:

dec 2012-nov 2013: +0,6%
dec 2013-nov 2014: +2,0%
dec 2014-nov 2015: +3,7%
dec 2015-nov 2016: -2,6%
dec 2016-nov 2017: -3,4%

Varför nedjusteringar för 2015/2016 och 2016/2017 (eller är det en felaktig uppgift)?

Analytikerna verkar hur som helst till stor del inte tycka att H&M:s förväntade resultatutveckling är för låg i förhållande till nuvarande börskurs, utan har följande riktkurser för H&M-aktien enl sina senaste rekommendationer:

Societe Generale 317 kr
Credit Suisse 315 kr
Deutsche Bank 310 kr
S&P 295 kr
Nordea 255 kr
Danske Bank 240 kr

www.avanza.se/placera/sok/bolag.html/TELEGRAM?query=114

Det är alltså jämfört med nuvarande börskurs 274,80 kr (slutkursen idag ons 2 okt 2013).

Nästa hållpunkt är försäljningsrapport för hela sep 2013 som ska redovisas 15 okt 2013.

I och med att H&M redan har redovisat försäljningsutvecklingen för 1-24 sep 2013 lär väl siffran inte bli någon större överraskning 15 okt 2013.

H&M har dock varnat för att för sep som helhet kommer det att bli en negativ kalendereffekt på 2 procentenheter jämfört med sep 2012 (vad gäller försäljningsutvecklingen).

Efter det blir nästa siffra november-försäljningen som ska redovisas 16 dec 2013.

Nov 2012 var en ganska svag månad för H&M med en intäktsförändring på +7% exkl valutaeffekter (varav -1% i befintliga butiker).

Så det är väl inte omöjligt att nov 2013 kommer att visa bättre tillväxtsiffror.

Och därefter får man vänta tills 30 jan 2014 då H&M:s resultatrapport för q4 (sep-nov 2013) ska redovisas.

Då blir frågan om bolagets nettoresultat för q4 kommer att nå ovannämnda 5,9 miljarder kr (+11% från samma kvartal ett år tidigare) för att analytikernas helårsprognos på 17,4 miljarder kr (10,60 kr per aktie) ska nås.

Övriga bolag

Om H&M-aktien inte kommer att rasa är frågan hur det blir med övriga aktier.

Enl det tidigare blogginlägget från 8 aug 2013 kan de 29 bolagen i OMXS30-indexet delas in enl följande:

1. industribolag 32,28%
2. banker 26,88%
3. telekom/media 16,75%
4. konsumentföretag 13,07%
5. läkemedel/medicinteknik 3,45%
6. investmentbolag 2,87%
7. olje-/gruvbolag 2,32%
8. byggbolag 1,59%
9. tjänsteföretag 0,79%
- - -
Summa 100%

Dvs de konjunkturkänsliga industribolagen och bankerna utgör nästan 60% av indexet.

Det innebär att en sämre konjunktur (eller inte lika bra konjunktur som aktieinvesterarna räknar med idag) mycket väl skulle kunna räcka till för att leda till en större nedgång i indexet (och därmed uppgång i kursen för Xact Bear).

Atlas Copco, Sandvik

Tex enl ovan svarar industribolagen Atlas Copco och Sandvik tillsammans för över 10% av OMXS30-indexet (varav Atlas Copco 6-7% och Sandvik 3-4%).

Hur är då utsikterna för dem?

• Atlas-aktien betraktades som dyr vid börskurs 184,10 kr i ett tidigare blogginlägg från 22 feb 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/atlas-copco/atlas-copco-koper-usa-konkurrent

• I en update från 6 mars 2013 fick aktien rek "sälj" vid dåvarande börskurs 186,10 kr: http://www.redeye.se/aktiebloggen/atlas-copco/salj-atlas-copco-aktien-update

Och nu ligger aktien i 189 kr plus att bolaget betalat ut en aktieutdelning på 5,50 kr i apr 2013.

• Sandvik-aktien fick rek "sälj" i ett tidigare blogginlägg från 1 juli 2013 då aktien låg i 80,20 kr: http://www.redeye.se/aktiebloggen/sandvik/salj-sandvik-aktien

Och sedan dess är Sandvik-aktien +10% till 88,05 kr (som slutkurs idag ons 2 okt 2013).

Brittiska aktiemäklarfirman Redburns aktieanalytiker James Moore har sedan våren 2013 varit skeptisk till Atlas Copcos och Sandviks aktier.

Han har bevakat Atlas och Sandviks branscher i 16 år och anser för övrigt att Sandvik-vd:n Olof Faxander är "en andra klassens ledare". (Jämför ovannämnda tidigare blogginlägg om Sandvik från 1 juli 2013.)

22 apr 2013 nedjusterade Moore sina rekommendationer för både Atlas- och Sandvik-aktien till sälj (då Atlas låg i 174 kr och Sandvik i 94 kr).

Och nu ligger Atlas A-aktie i 189 kr medan Sandvik-aktien ligger i 88,05 kr (slutkurser idag ons 2 okt 2013).

Dvs Atlas-aktien är hittills upp 8-9% medan Sandvik-aktien är ner 6%.

Efter 22 apr 2013 betalade både Atlas och Sandvik sedan ut aktieutdelningar för 2012, så en investering i Atlas-aktien 22 apr 2013 är tom idag +12% inkl utdelning medan Sandvik-aktien är ner 2-3% inkl utdelning.

Både Atlas Copco och Sandvik gör bla gruvutrustning och en genomgång som Redburn gjorde i våras visade att gruvorna (som köper gruvutrustning) kommer att skära ner på sina investeringar (i bla gruvutrustning) med över 30% framöver.

I och för sig är det enl Redburn inte hela världen pga:

+ Både Atlas Copco och Sandvik har en hel del intäkter från eftermarknaden för tidigare såld gruvutrustning (dvs service och reservdelar).

+ Det är inte så lätt att få tag på vissa typer av gruvutrustning såsom borr-riggar (dvs utbudet är ganska begränsat).

+ Både Atlas och Sandvik andra produkter som kan gynnas av en stärkt konjunktur.

Men Redburn bedömde då i apr 2013 ändå att aktieanalytikernas snittprognoser för Atlas och Sandviks resultat för 2015 kan komma att underträffas med hela 20%.

Redburn hade i apr 2013 följande prognoser för Atlas Copcos resultat per aktie de kommande åren:

2012 (faktiskt utfall): 11,45 kr
2013: 10,58 kr (-8%)
2014: 10,66 kr (+1%)
2015: 10,68 kr (0%)

Då räknade aktieanalytikerna totalt sett i snitt med följande utveckling:

2012 (faktiskt utfall): 11,45 kr
2013: 11,19 kr (-2%)
2014: 12,03 kr (+8%)
2015: 12,94 kr (+8%)

Dvs Redburns prognos för 2015 var 17-18% lägre än analytikersnittet.

Redburns prognoser för Atlas Copco i förhållande till analytikersnittet (per apr 2013):

2013: -5%
2014: -11%
2015: -17%

Och för Sandvik hade Redburn i apr 2013 följande prognoser:

2012 (faktiskt utfall): 6,63 kr
2013: 6,65 kr (0%)
2014: 7,10 kr (+7%)
2015: 7,01 kr (-1%)

Samtidigt hade aktieanalytikerna som helhet följande prognoser i snitt:

2012 (faktiskt utfall): 6,63 kr
2013: 6,95 kr (+5%)
2014: 8,16 kr (+17%)
2015: 9,10 kr (+12%)

Dvs Redburns prognos för 2015 var 23% lägre än analytikersnittet.

Redburns prognoser för Sandvik i förhållande till analytikersnittet (per apr 2013):

2013: -4%
2014: -13%
2015: -23%

11 juni 2013 nedjusterade Redburn sin riktkurs för Sandvik-aktien ytterligare till 80 kr (då aktien handlades i 89,60 kr).

Då uppgav Redburn att en uppföljning av gruvornas planerade investeringar visade nedgångar med hela 40% under de följande tre åren.

I den analysen pekade Redburn även på följande negativa faktorer:

- Den dämpande effekten av eftermarknad är överdriven.

- Små gruvbolag väntas få svårt att erhålla finansiering.

- Valutorna i utvecklingsländer väntas falla.

I den analysen från 11 juni 2013 hade Redburn följande prognoser för Sandviks resultat per aktie de kommande åren:

2012 (faktiskt utfall): 6,63 kr
2013: 5,72 kr (-14%)
2014: 6,43 kr (+12%)
2015: 6,64 kr (+3%)

Det kan alltså jämföras med ovannämnda prognoser från Redburn från så sent som i apr 2013:

2012 (faktiskt utfall): 6,63 kr
2013: 6,65 kr (0%)
2014: 7,10 kr (+7%)
2015: 7,01 kr (-1%)

Justering av prognoserna från apr 2013 till juni 2013:

2013: -14%
2014: -9%
2015: -5%

Som jämförelse var analytikersnittet följande i juni 2013:

2012 (faktiskt utfall): 6,63 kr
2013: 6,13 kr (-8%)
2014: 7,64 kr (+25%)
2015: 8,49 kr (+11%)

Dvs analytikersnittets förändring från apr 2013 till juni 2013:

2013: -12%
2014: -6%
2015: -7%

Det ser alltså ut som att analytikerna fått börja krypa till korset och sänka sina tidigare resultatprognoser för Sandvik.

Men i och med att Redburn sänkt sina prognoser ytterligare, ligger analytikersnittet fortfarande klart över Redburns prognoser.

Redburns prognoser för Sandvik i förhållande till analytikersnittet (per jun 2013):

2013: -7%
2014: -16%
2015: -22%

I dagsläget har analytikerna i snitt följande resultatprognoser för Atlas Copco:

2012 (faktiskt utfall): 11,40 kr
2013: 10,50 kr (-8%)
2014: 11,20 kr (+7%)
2015: 12,20 kr (+9%)

http://www.4-traders.com/ATLAS-COPCO-AB-6491332/financials/

Det innebär följande justering från apr 2013 tom idag 2 okt 2013 för respektive års prognos:

2013: -6%
2014: -7%
2015: -6%

Nivån på Redburns ovannämnda Atlas-prognoser från i apr 2013 ligger enl följande i förhållande till analytikernas senaste snittprognoser ovan (Redburns prognoser från apr 2013 delat med analytikernas nuvarande snittprognoser):

2013: +1%
2014: -5%
2015: -12%

Dvs Redburns Atlas-prognos för 2013 (från apr 2013) ligger nu något över nuvarande analytikersnitt, men fortfarande ligger Redburn klart lägre både för 2014 och 2015.

Och för Sandvik har analytikerna i dagsläget följande snittprognoser för resultatet per aktie de kommande åren:

2012 (faktiskt utfall): 6,51 kr
2013: 5,71 kr (-12%)
2014: 6,89 kr (+21%)
2015: 7,78 kr (+13%)

http://www.4-traders.com/SANDVIK-AB-6491091/financials/

Det innebär följande förändring från jun 2013 till idag 2 okt 2013:

2013: -7%
2014: -10%
2015: -8%

Dvs ännu en gång har Redburn legat före medan analytikerna i efterhand fått krypa till korset och sänka sina prognoser ytterligare.

Redburns resultatprognoser för Sandvik från juni 2013 i förhållande till analytikernas nuvarande snittprognoser:

2013: 0%
2014: -7%
2015: -15%

Dvs för 2013 ligger analytikerna nu i snitt i nivå med Redburns prognoser, men för 2014 och 2015 ligger Redburn ännu klart lägre.

P/e-tal (börskurs delat med resultat per aktie) med aktieanalytikernas nuvarande snittprognoser:

• Beräknat med resultatprognoser för 2013:

Atlas Copco: 18

Sandvik 15-16

• Beräknat med resultatprognoser för 2015:

Atlas Copco: 15-16

Sandvik 11

Det kan tolkas som att båda aktierna är övervärderade.

En tumregel är att aktier i konjunkturkänsliga industribolag kan värderas till ett p/e-tal på 8-12 beräknat som börskurs delat med ett normalårs-resultat per aktie.

För Sandvik med sin höga skuldsättning borde det vara ett p/e-tal i lägre delen av det intervallet (dvs typ 8-10), medan Atlas med sin lägre skuldsättning kunde ligga i ett p/e-tal på 10-12.

En invändning är att 2013 inte är ett normalår utan ett år som är sämre än normalt.

Men även om man utgår ifrån förväntade resultat för 2015 hamnar p/e-talen över nivåer som kan tyckas vara rimliga.

Och dessutom:

P/e-tal för Atlas-aktien med Redburns prognoser från apr 2013:

För 2013: P/e 18

För 2015: P/e 17-18

P/e-tal för Sandvik-aktien med Redburns prognoser från juni 2013:

För 2013: P/e 15

För 2015: P/e 13

Dvs om det blir som hittills att analytikerna måste fortsätta nedjustera sina resultatprognoser mot Redburns nivåer, kommer p/e-talen röra sig i riktning mot dessa nivåer även räknat utifrån analytikersnitten. Och det kan då tolkas som att Atlas- och Sandvik-aktierna är ännu mera övervärderade än utifrån nuvarande analytikerprognoser.

Bolagens skuldsättning:

Positivt att Atlas Copco som konjunkturkänsligt bolag har en låg skuldsättning med en nettoskuld (räntebärande skulder minus kassa) på 12-13 miljarder kr per slutet av juni 2013.

Det motsvarar 5-6% av bolagets börsvärde på 225 miljarder kr (vid nuvarande börskurs 189 kr för A-aktien som slutkurs idag ons 2 okt 2013).

Dock kan man tycka att konjunkturkänsliga bolag borde ha en nettokassa som buffert mot sämre tider.

Sandvik ligger sämre till med en nettoskuld på 29 miljarder kr per slutet av juni 2013.

Det motsvarar 26-27% av Sandviks börsvärde på 110 miljarder kr (vid nuvarande börskurs 88,05 kr som slutkurs idag ons 2 okt 2013).

Nästa hållpunkter:

• Sandviks resultatrapport för q3/2013 ska redovisas tors 24 okt 2013 (dvs om drygt tre veckor).

• Atlas Copcos resultatrapport för q3/2013 ska redovisas fre 25 okt 2013.

För att Atlas ska uppnå analytikernas snittprognos om ett resultat efter skatt på 12,8 miljarder kr (10,50 kr per aktie) för helåret 2013 måste bolaget tjäna 6,7 miljarder kr under andra halvåret 2013 (dvs q3/2013 plus q4/2013).

Det blir i så fall -3% från 6,9 miljarder kr i resultat efter skatt andra halvåret 2012.

Och under första halvåret 2013 tjänade Atlas 6,1 miljarder kr i resultat efter skatt (vilket då var -13% från första halvåret 2012).

För att Sandvik ska nå upp till analytikernas snittprognos om ett resultat efter skatt på 7,0 miljarder kr för helåret 2013 (5,71 kr per aktie) måste bolaget tjäna 3,7 miljarder kr under andra halvåret 2013.

Det blir i så fall +30% från 2,8 miljarder kr i nettoresultat under andra halvåret 2012.

Under första halvåret 2013 tjänade Sandvik 3,3 miljarder kr efter skatt (vilket då var -37% från första halvåret 2012).

Volvo

Bland övriga bolag i OMXS30-indexet finns tex lastbilstillverkaren Volvo med en indexvikt på 4-5% enl sammanställningen per 8 aug 2013 ovan.

Volvo-aktien fick ju rekommendationen "sälj" här i bloggen i ett tidigare blogginlägg från 18 sep 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/volvo/salj-volvo-aktien

Då låg Volvos B-aktie i 100,90 kr.

Och nu ca två veckor senare ligger den i 96 kr dvs den är ner ca 5% sedan det förra blogginlägget.

Volvos q3/2013-resultatrapport ska presenteras fre 25 okt 2013.

För att Volvo ska nå analytikernas snittprognos om ett resultat efter skatt på 7,6 miljarder kr för helåret 2013 (3,90 kr per aktie) måste resultatet efter skatt bli 5,9 miljarder kr under andra halvåret 2013.

Det är i så fall +181% från 2,1 miljarder kr under andra halvåret 2012.

Under första halvåret 2013 uppgick Volvos resultat efter skatt till 1,7 miljarder kr (vilket då var -81% från första halvåret 2012).

//Tillägg 4 okt 2013

Amerikanska banken Goldman Sachs aktieanalytiker är pessimistiska om lastbilsbranschen vad gäller första halvåret 2014 enl en ny analys från igår tors 3 okt 2013.

Artikel om detta från nyhetsbyrån Direkt idag fre 4 okt 2013: www.avanza.se/placera/telegram/2013/10/04/lastbilar-risker-2014-begransar-potential-i-sektorn-goldman.html

Enl artikeln bla:

Banken nedjusterar därför sin rekommendation för Volvo-aktien från "köp" med riktkurs 123 kr till "neutral" med riktkurs 108 kr: www.avanza.se/placera/telegram/2013/10/04/lastbilar-risker-2014-begransar-potential-i-sektorn-goldman.html

Volvos B-aktie nu i 94,85 kr under förmiddagen fre 4 okt 2013.

GS motivering till svag lastbilsmarknad första halvåret 2014 är att maknaden just nu under 2013 är ganska stark pga:

• förköpseffekter inför övergången 2014 till de mer miljövänliga euro 6-motorerna i Europa

• incitamentsprogram i Brasilien

• bättre konjunktur i USA

Effekten av de två förstnämnda faktorerna väntas avta framöver enl GS.

Vad gäller Volvos affärsområde anläggningsmaskiner har GS sänkt sin prognos för det produktområdets efterfrågan från Kina under 2013.

GS pekar även på att Volvos ekonomiska utveckling i det korta perspektivet kommer att påverkas negativt av:

• köpet av en ägarandel på 45% av kinesiska bolaget Dongfeng

• omstruktureringskostnader på 4 miljarder kr avseende hela Volvo-koncernen

• lanseringskostnader för nya lastbilsmodeller

• fortsatt hög satsning på produktutveckling

GS räknar ändå med att Volvos rörelsemarginal kommer att öka framöver från 5% 2013 till 9-10% 2015.

Som jämförelse räknar aktieanalytikerna i snitt med knappt 5% 2013 och 9% 2015.

För Volvo-konkurrenten Scania justerar GS sin rekommendation från "sälj" med riktkurs 126 kr till "sälj" med riktkurs 129 kr.

Scanias B-aktie handlas i 137,30 kr på förmiddagen fre 4 okt 2013.

Scania det bästa bolaget i lastbilsbranschen enl GS som dock anser att aktien är övervärderad.

Som nämnt ovan hade Scania en vikt på 1,73% i OMXS30-index 8 aug 2013.

Dvs klart lägre än Volvos vikt på 4,58% per samma datum.

//

Teliasonera

Teliasonera svarar för 6-7% av indexvikten enl sammanställningen ovan.

Och Teliasonera-aktien fick rekommendationen "sälj" här i bloggen i ett tidigare blogginlägg från i torsdags 29 sep 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/teliasonera/salj-teliasonera-aktien

Då låg Teliasonera-aktien i 49,53 kr

Och nu ligger den i 48,65 kr dvs ner nästan 2% tre börsdagar senare.

(Dock är rekommendationerna här i bloggen avsedda för utvecklingen på flera års sikt.)

Teliasoneras q3/2013-resultatrapport ska presenteras tors 17 okt 2013 (dvs om drygt två veckor).

För att Teliasonera ska nå analytikernas snittprognos om ett resultat efter skatt på 17,6 miljarder kr för helåret 2013 (4,00 kr per aktie) måste bolaget tjäna ett resultat efter skatt på 9,4 miljarder kr under andra halvåret 2013.

Det blir i så fall -14% från 10,9 miljarder kr för andra halvåret 2012.

Under första halvåret 2013 uppgick Teliasoneras resultat efter skatt till 8,1 miljarder kr (vilket då var -9% från första halvåret 2012).

Dvs utveckling av resultatet efter skatt under första halvåret 2013 för ovannämnda fyra bolag:

Atlas Copco -13%

Sandvik -37%

Volvo -81%

Teliasonera -9%

Och den resultatförändring som måste till under andra halvåret 2013 för att nå analytikernas prognosticerade resultat efter skatt för helåret 2013:

Atlas Copco -3%

Sandvik +30%

Volvo +181%

Teliasonera -14%

Dvs särskilt Volvo men även Sandvik måste uppnå stora resultatförbättringar under andra halvåret 2013, och det mot bakgrund av att båda bolagen hade stora resultatminskningar under första halvåret 2013.

Kommer det att uppnå denna kraftiga vändning?

Oroväckande i sig att alla dessa fyra bolag hade minskande resultat under första halvåret 2013.

De svarar ju tillsammans för en ganska stor del av OMXS30-index som styr Xact Bear.

De fyra bolagens vikter i indexet (åtminstone som det såg ut enl sammanställningen ovan per 8 aug 2013):

Atlas Copco 6,67%

Teliasonera 6,62%

Volvo 4,58%

Sandvik 3,43%

- - -

Summa 21,3%

Därtill kan man lägga H&M som hade följande resultatförändring för de första nio månaderna (dec 2012-aug 2013) i sitt innevarande bokföringsår (dec 2012-nov 2013):

H&M -0,3%

Och för att uppnå analytikernas snittprognos på 17,4 miljarder kr måste resultatförändringen bli följande under H&M:s q4 (sep-nov 2013):

H&M +11%

Dvs även H&M har alltså (precis som ovannämnda fyra bolag) haft fallande resultat hittills under sitt bokföringsår.

Inkl H&M svarar dessa fem bolag tillsammans för 33% av OMXS30-indexet:

H&M 11,52%

Atlas Copco 6,67%

Teliasonera 6,62%

Volvo 4,58%

Sandvik 3,43%

- - -

Summa 32,82%

Och även H&M måste få till en "turn around" under resterande del av sitt bokföringsår för att uppnå analytikernas snittprognoser.

En sådan vändning började ju märkas av redan under H&M:s q3 (jun-aug 2013) enl rapporten som kom 26 sep 2013 och visade att q3-resultatet var +22% jämfört med samma kvartal ett år tidigare.

Men innan dess var H&M:s resultat -11% under det första halvåret av bokföringsåret, så det vill till att vändningen håller i sig även under bolagets q4 (sep-nov 2013).

Besked om det i H&M:s q4-rapport som kommer 30 jan 2013.

Mer om Xact Bear

Mejlfrågor till Handelsbanken-ägda fondbolaget Xact Fonder som ger ut Xact Bear-instrumenten (som handlas på Stockholmsbörsen som vilka aktier som helst):

_1)
Börskurserna i Xact Bear:

Alternativ A: Sätts de av marknaden i en fri prissättning styrd av utbud och efterfrågan etc på dessa papper?

Alternativ B: Eller är det alltid Xact Fonder man handlar med som motpart när man köper eller säljer Xact Bear-instrumenten?

2)
Om alternativ B; kan man i så fall alltid vara säker på att man får köpa respektive sälja till Xact Bears substansvärde?

3)
Har Xact Fonder något åtagande vad gäller maximal spread (i procent) och minsta antal aktier (ETF-instrument) på köpsidan respektive säljsidan för Xact Bear vid varje tidpunkt?_

Mejlsvar från Xact Fonder:

_1) Alla våra fonder prissätts på börsen med utgångspunkt på det index/underliggande tillgångar som fonderna följer. Utbud och efterfrågan på just fondandelarna styr ej priset utan det underliggande
värdet på fonderna.

2) Fondbolaget är inte motpart vid några avslut på börsen.

3) Vi har avtal med så kallade marknadsgaranter som har åtagit sig att ställa köp- och säljpriser inom en viss spread samt en viss volym på både köp- och säljsidan._

Följdfrågor:

_1)
"Vi har avtal med så kallade marknadsgaranter som har åtagit sig att ställa köp- och säljpriser inom en viss spread samt en viss volym på både köp- och säljsidan."

Går det att precisera vilka marknadsgaranter? Maximal spread? Minimivolym?

2)
Och intressant det där att det bara är andra utomstående investerare som är motpart om man köper eller säljer Xact Bear, men ändå så ska kursen inte skilja sig från fondens substansvärdet (mer än spreaden då antar jag)?

Gäller det hur många Xact Bear-andelar någon än köper eller säljer?

I tex vanliga aktier kan ju en aktiekurs skjuta i höjden om någon snabbt vill köpa många aktier i bolaget, men så är det alltså inte här? Gäller det alltid eller bara upp till en viss volym per affär?_

Ett par till följdfrågor:

_1)

Som jag förstår det tar ni ut en fondavgift på 0,6% av fondkapitalet i Xact Bear per år.

När tas den avgiften ut?

Dvs säg att den tas ut en gång per år, drabbas då den innehavare av Xact Bear som äger instrumentet just då? Eller sprider ni ut avgiften kontinuerligt varje dag över året?

2)

Ni säger ju att Xact Bear ska röra sig 150% i motsatt riktning som OMXS30-indexet (dvs -1,5% om indexet är +1%).

Men hur kommer det sig att den korrelationen inte verkar stämma helt?

Tex (om jag räknar rätt):

• Under 2012 var OMX-indexet +12% (från 987,853 till 1104,73) medan Xact Bear var -24% (från 25,30 kr till 19,15 kr).

Dvs utifrån det rörde sig Xact Bear med 205% i motsatt riktning som indexet, dvs klart mer än sagda 150%.

• Hittills under 2013 verkar det dock ha stämt någorlunda väl då indexet är +17% medan Xact Bear är -26%.

Dvs då har förändringen i Xact Bear-kursen varit -153% jämfört med indexutvecklingen._

Mejlsvar från person på Xact Fonder:

_Jag tar de nya frågorna först:

1) Avgiften drar dagligen när fonderna värderas efter stängning.

2) Hävstången är daglig i alla våra hävstångsprodukter dvs. precis som du beskriver nedan. Däremot för en längre period kommer avkastningen i Xacts hävstångs-ETF:er att vara resultatet av de dagliga förändringarna under perioden, inte hela periodens avkastning multiplicerad med hävstången.

Effekten av daglig hävstång över längre perioder kan vara positiv under vissa marknadsutvecklingar och negativ under andra. Du kan läsa mer om just detta här:
http://www.xact.se/Vart-att-veta-om-ETFer/Havstangs-ETF/#tab=Vardeutveckling_

_Sedan de tidigare frågorna:

1)
"Vi har avtal med så kallade marknadsgaranter som har åtagit sig att ställa köp- och säljpriser inom en viss spread samt en viss volym på både köp- och säljsidan."

Går det att precisera vilka marknadsgaranter? Maximal spread? Minimivolym?

Svar: I dagsläget har Xact Bear följande marknadsgaranter: Carnegie, Nordea, Handelsbanken, Knight Capital och Virtu._

Utöver dessa har vi avtal med ett antal övriga aktörer som kan agera på som marketmaker men som inte har några krav på sig.

Spreaden är just nu fem öre dvs. så låg den kan vara enligt rådande ticksize från börsen.

(Embedded image moved to file: pic21726.gif)

Jag tog nyligen en snapshot där man kan utläsa att det i de första fem nivåerna finns likviditet inom ett spann på 20 öre motsvarande ca 61 miljoner SEK (beräknat på lastkursen * volymerna i högra
spalten).

//Edit: Bilden visar orderboken på börsen i Xact Bear-instrumenten.

Enl bilden låg instrumentens köpkurs då när mejlet skrevs (19 sep 2013) i 14,25 kr medan säljkursen låg i 14,30 kr.

Dvs investerare kunde då köpa Xact Bear för 14,30 kr per st och sälja för 14,25 kr per st.

• Vid den tidpunkten fanns det enl orderboken aktörer som ville köpa ca 1,54 miljoner Xact Bear-instrument för 14,25 kr per st.

Dvs innehavare av Xact Bear-instrument hade alltså då möjlighet att sälja instrument för upp till ca 22 miljoner kr för 14,25 kr per st.

• Och samtidigt fanns det aktörer med ca 1,75 miljoner Xact Bear-instrument till salu för 14,30 kr per st.

Dvs investerare hade alltså då möjlighet att köpa Xact Bear för 14,30 kr per st för upp till ca 25 miljoner kr.

Spreaden innebar alltså en avbränning på 0,2-0,3% om man direkt skulle köpa till säljkursen och därefter direkt sälja till köpkursen.

Det är väl alltså att betrakta som en god likviditet i Xact Bear-instrumenten, åtminstone för småsparare.

På nästa nivå i orderboken var köpkursen 14,20 kr med aktörer som ville köpa 0,85 miljoner st Xact Bear till den kursen.

Nästa nivå för säljkursen var 14,35 kr med aktörer som ville sälja 0,7 miljoner st Xact Bear till den kursen.

Totalt kan man enl bilden se kurser i fem 5-öressteg med hyfsade volymer på varje kursnivå både på köp- och säljsidan.

Bilden från Xact Fonders mejlsvar:

//

_2)
Och intressant det där att det bara är andra utomstående investerare som är motpart om man köper eller säljer Xact Bear, men ändå så ska kursen inte skilja sig från fondens substansvärdet (mer än spreaden då antar jag)?

Gäller det hur många Xact Bear-andelar någon än köper eller säljer?

I tex vanliga aktier kan ju en aktiekurs skjuta i höjden om någon snabbt vill köpa många aktier i bolaget, men så är det alltså inte här? Gäller det alltid eller bara upp till en viss volym per affär?

Svar: Grunden till att prissättningen upprätthålls är att om man skulle prissätta fel så kommer andra aktörer att kunna göra en riskfri vinst genom att köpa fondandelen och sälja underliggande tillgång. Detta eftersom våra fonder hela tiden har ett korrekt pris givet priset på den eller de underliggande tillgångarna. Vi visar även detta pris på vår hemsida och kallar det för iNAV (en fondandels senaste teoretiska värde).

Teoretiskt skulle du genom att lägga en stor order och köpa upp ”nivåerna” med säljordrar som finns vid tillfället. Därmed skulle avsluten skjutas så långt som det finns säljordrar och under en mycket
kort period kunna skjuta avslutspriset på börsen från det teoretiskt ”korrekta” priset givet underliggande tillgångs värde. Dock så skulle du då förlora på detta eftersom du köper fondandelarna för
mer än de är värda.

Om man vill köpa andelar för så stora belopp bör man ta kontakt med sin mäklare för att antingen köpa det OTC eller möjligen till NAV om det önskas._

Skäl för börsnedgång?

Varför finns det för skäl till att börsen kan komma att falla? Vad talar för att det kan komma att bli en större börsnedgång ganska snart?

Det är ju svårt att säga pga centralbankernas stimulerande åtgärder.

Men eftersom det underliggande läget är så allvarligt är frågan hur länge centralbankerna kan ha situationen under kontroll.

Finns det ett läge där centralbankerna kommer att tappa kontrollen så att det blir totalt kaos på finansmarknaderna (typ som under hösten 2008 etc)?

Nyckelfrågan är väl att många länder har statsskulder som är alldeles för stora för att vara normalt hanterbara på lång sikt, samtidigt som konjunkturen väl inte är särskilt stark.

Lär inte det förr eller senare leda till stora statsfinansiella kriser?

Och vad kommer då det att leda till vad gäller konjunktur och börsbolagens lönsamhet?

Risk för hög arbetslöshet etc?

Hyperinflation?

Aktieinvesterarna verkar för sin del inte oroa sig särskilt mycket ännu så länge.

De hoppas på kraftigt stigande resultat för de flesta börsbolag under de närmaste åren.

Följaktligen har många börskurser stigit kraftigt och värderas till höga p/e-tal (börskurs delat med resultat per aktie) om man utgår i från dagens nivå för bolagens resultat per aktie.

Dvs det krävs kraftiga resultatökningar de närmaste åren för att motivera nuvarande höga börskurser.

Nästa hållpunkt är när börsbolagen under de närmaste veckorna ska redovisa sina q3-resultatrapporter.

Ett argument är att räntan på statsobligationer är så lågt att aktier är det enda alternativet där man kan få hygglig avkastning.

Men för det första är väl räntan för närvarande låg bara tack vare centralbankernas stimulansåtgärder, och för det andra innebär ju aktier en risk för fallande börskurser.

Krönika från 30 sep 2013 av aktiemäklarfirman Avanzas analysavdelning Placera.nu:s krönikör Pekka Kääntä:

_"Nya hot tornar upp sig

Vår marknadssyn Många av de frågetecken som fanns inför utvecklingen på finansmarknaden i september har rätats ut till utropstecken._

Men nya hot tornar upp sig i oktober och vi väljer därför en något försiktigare börsstrategi inför den kommande månaden."

www.avanza.se/placera/redaktionellt/2013/09/30/nya-hot-tornar-upp-sig.html

Enl krönikan bla:

• I augusti var det oro bland aktieinvesterare för att amerikanska centralbanken (Federal Reserve; "Fed") skulle minska ner på sina stimulansåtgärder. Därtill blev det politisk kris kring Syrien.

• Sedan dess kom besked om att Fed ska fortsätta med sina stimulansåtgärder i oförminskad takt, plus att Syrien-krisen har lugnat sig.

Men nya hot:

• Kääntä om den höga värderingsnivån för aktierna på börsen:

"Med en uppgång på svenska börsen i år på cirka 21 procent, inklusive utdelningar, har företagsvärderingarna i många fall skjutit rejält i höjden och det finns därmed rejält med fallhöjd om riskaptiten av någon anledningen skulle sjunka tillbaka.

De konjunktursignaler som kommit från svenskt håll har heller inte övertygat oss om att rapporterna för de tredje kvartalet kommer att rosa marknaden utan det finns fortsatt risk för besvikelser."

• USA

Oroande att läget med landets höga statsskuld och stora underskott i statsbudgeten gått så långt att det blivit en vana att det varje år ska bli panikförhandlingar om att höja den maximalt tillåtna statsskuldsnivån.

Enl Kääntä:

"Den amerikanska finansministern Jack Lew har varnat för 'katastrofala effekter' om inte kongressen lyckas enas om en höjning av skuldtaket innan den 17 oktober (...)"

Och ev risk för ny oro kring avtrappade Fed-stimulanser inför Feds nästa möte i okt 2013.

I krönika från 1 okt 2013 skriver Kääntä att det är två separata beslut som USA:s politiker måste fatta snarast möjligt; dels om USA:s statsbudget och dels om att ev höja det maximalt tillåtna taket för statsskulden: www.avanza.se/placera/redaktionellt/2013/10/01/budgettaktik-pa-hog-niva-i-usa.html

Kääntä ser risk för att debatt om statsbudgeten i landet kan bli seg och hålla på i flera veckor.

//Tillägg 3 okt 2013

Artikel från nyhetsbyrån Direkt idag tors 3 okt 2013:

"Budgettvist i USA kan leda till kaos

Det skriver det amerikanska finansdepartementet i en rapport på torsdagen, enligt Bloomberg News."

www.avanza.se/placera/redaktionellt/2013/10/03/budgettvist-i-usa-kan-leda-till-kaos.html

Det verkar avse denna artikel från nyhetsbyrån Bloomberg:

"A U.S. government default caused by Congress failing to raise the $16.7 trillion federal debt limit could have catastrophic consequences that might last decades, the Treasury Department said in a report today."

http://www.bloomberg.com/news/2013-10-03/treasury-says-u-s-default-has-potential-to-be-catastrophic.html

Internationella valutafondens chef Christine Lagarde har tydligen även uttalat sig idag om vikten av att USA höjer statsskuldtaket:

"IMF’s Lagarde Says Raising U.S. Debt Ceiling Critical"

http://www.bloomberg.com/news/2013-10-03/imf-s-lagarde-says-raising-u-s-debt-ceiling-critical.html

Enl nyhetsbyrån Direkt idag tors 3 okt 2013:

"USA:s president Barack Obama och ledare i kongressen möttes på onsdagen (2 okt 2013) _för första gången sedan nedstängningen av statlig verksamhet inleddes, men utan tydliga resultat om att ha kommit närmare en lösning.

"Presidenten upprepade återigen i dag_ (dvs tors 3 okt 2013) _att han inte kommer att förhandla", sade representanthusets talman, republikanen John Boehner, efter mötet.

Det blev uppenbart att ingen sida hade gjort eftergifter vid detta tillfälle, rapporterade Wall Street Journal."_

www.avanza.se/placera/telegram/2013/10/03/borsen-nyheter-drar-shelton-och-shamaran-omxs30-04.html

Det låter alltså som att en överenskommelse inte är nära förestående.

Men samtidigt enl nyhetsbyrån Direkt senare 3 okt 2013:

"(...) amerikanska representanthusets talman, John Boehner, (ska ha) sagt till kollegor att han är fast besluten om att förhindra att USA ställer in betalningarna."

www.avanza.se/placera/telegram/2013/10/03/new-york-stangde-lagre-efter-rafflande-session-djia-09.html

Artikel från nyhetsbyrån Bloomberg 3 okt 2013:

"Boehner Debt Limit Option Said to Be Democratic Votes

U.S. House Speaker John Boehner has been telling fellow Republicans that he won’t allow the U.S. to default on its debt, even if that requires Democratic votes, according to two Republican congressional aides."

http://www.bloomberg.com/news/2013-10-03/boehner-debt-limit-option-said-to-be-democratic-votes.html

Dvs Boehner (som själv är republikan) säger sig vara redo att samarbeta med konkurrentpartiet demokraterna för att nå en överenskommelse om att åter sätta igång med offentliga sektorns verksamheter i USA (som nu är stängd pga de finansiella problemen) och att höja statsskuldstaket.

Artikel från nyhetsbyrån Six 3 okt 2013 (med hänvisning till nyhetsbyrån Bloomberg:

"Republikanernas plan för att få Obama på knä

_Republikanska ledare i USA:s representanthus planerar att ta fram en åtgärd för att höja USA:s skuldtak redan nästa vecka.

Planerna är en del av ett nytt förslag som även syftar till att tvinga president Obama att förhandla om budgeten. Det framgår av tre personer med kännedom om strategin, rapporterar Bloomberg_."

http://www.di.se/artiklar/2013/10/3/republikanernas-plan-for-att-fa-obama-pa-kna/

Det förklarar ev varför Obama enl Direkt-artikeln ovan sade sig vara så ovillig att förhandla.

Dagens Industri 5 okt 2013:

"Obama: Stoppa farsen

President Barack Obama ägnade sitt veckotal i radio och på video åt budgetstriden.

Han uppmanade representanthuset att 'stoppa den här farsen' och sätta punkt för begränsningen av den amerikanska regeringens handlingsutrymme genom att villkorslöst godkänna en federal budget."

http://www.di.se/artiklar/2013/10/5/obama-stoppa-farsen/

Ur krönika i Wall Street Journal 4 okt 2013:

"(...) the fiscal position of the federal government is in fact much worse today than is commonly realized.

As anyone can see who reads the most recent long-term budget outlook—published last month by the Congressional Budget Office, and almost entirely ignored by the media—the question is not if the United States will default but when and on which of its rapidly spiraling liabilities.

True, the federal deficit has fallen to about 4% of GDP this year from its 10% peak in 2009.

The bad news is that, even as discretionary expenditure has been slashed, spending on entitlements has continued to rise—and will rise inexorably in the coming years, driving the deficit back up above 6% by 2038."

http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304906704579113661593684356.html?mod=rss_Opinion?mod=hp_opinion

Nyhetsbyrån Direkt mån 7 okt 2013:

"USA: REPRESENTANTHUS HÖJER EJ SKULDTAK UTAN FÖRHANDL - BOEHNER

Representanthuset i USA kommer inte att godkänna en höjning av skuldtaket om det inte paketeras med andra åtgärder."

www.avanza.se/placera/telegram/2013/10/07/usa-representanthus-hojer-ej-skuldtak-utan-forhandl-boehner.html

I USA kontrolleras tydligen representanthuset av republikanerna medan senaten kontrolleras av demokraterna och president Barack Obama hör till demokraterna.

Bloomberg.com mån 7 okt 2013:

"A U.S. Default Seen as Catastrophe Dwarfing Lehman’s Fall

Anyone who remembers the collapse of Lehman Brothers Holdings Inc. little more than five years ago knows what a global financial disaster is.

A U.S. government default, just weeks away if Congress fails to raise the debt ceiling as it now threatens to do, will be an economic calamity like none the world has ever seen."

http://www.bloomberg.com/news/2013-10-07/a-u-s-default-seen-as-catastrophe-dwarfing-lehman-s-fall.html

Nyhetsbyrån Direkt 7 okt 2013:

"USA: OBAMA REDO GODTA KORTSIKTIG ÖK OM SKULDTAK - FÖRETRÄDARE

USA:s president Barack Obama skulle kunna godta en kortsiktig höjning av skuldtaket, snarare än en permanent höjning."

www.avanza.se/placera/telegram/2013/10/07/usa-obama-redo-godta-kortsiktig-ok-om-skuldtak-foretradare.html

Aftonbladet 7 okt 2013:

"Finansiell härdsmälta rycker allt närmare

Prestige sätter hela världekonomin på spel.

Sverige drabbas.

_Världen befinner sig tio dagar från en potentiell ekonomisk härdsmälta.

Finansmarknaderna stillhet kan vara lugnet före stormen.

Ingen vill helt enkelt tro att supermakten USA med berått mod skjuter sig själv i foten och därigenom hugger resten av världen i bröstet."_

http://www.aftonbladet.se/nyheter/analys/wolfganghansson/article17612155.ab

Krönika 8 okt 2013 av Jesper Strandberg på aktiemäklarfirman Avanzas analysavdelning Placera.nu:

"Dumt att spekulera i domedagen

Vi närmar oss ödesdagen den 17 oktober.

Men ta de svarta rubrikerna och hoten om harmageddon med ro.

Så illa som olyckskorparna kraxar blir det inte."

www.avanza.se/placera/redaktionellt/2013/10/08/dumt-att-spekulera-i-domedagen.html

Hans argument bla:

"För det första önskar varken republikaner eller demokrater att det ska gå så långt som en teknisk betalningsinställelse.

Det är mer ett politiskt rävspel, ett chicken race, för att se vem först viker sig och kommer till förhandlingsbordet.

Tidigare har liknande situationer lösts i elfte timmen."

//

Europa

De stora statsskulderna även i Europa gör att länderna här måste genomföra stora besparingar i sina statliga utgifter, men hittills har besparingarna inte nått upp till plan vilket kräver desto större besparingar 2014 vilket inte är positivt för Europa-konjunkturen.

Enl Kääntä:

"(...) vi närmar oss slutet på ett budgetår där i stort sett inget land nått de sparbeting som satts upp.

En lättnad av sparbetingen var visserligen en förutsättning för den ekonomiska återhämtningen men betyder att sparkraven blir stora även under 2014.

Det lär fortsätta att hålla ner investeringsviljan i Europa i stort (...)"

Europeiska centralbanken ECB valde för sin del att låta sin styrränta ligga kvar på 0,5% enl beslut idag ons 2 okt 2013.

ECB:s sty… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?