Post entry

Spekulativt köp: Xact Bear

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Den kraftiga börsuppgång som varit gör det värt att börja köpa Xact Bear.

Xact Bear

Xact Bear är ju konstruerat som en börshandlad fond (ETF; Exchange Traded Fond) som man kan köpa och sälja på börsen som vilken aktie som helst.

Det är Handelsbanken som äger bolaget Xact som har gett ut Xact Bear, så det lär ju vara seriöst.

• Xacts hemsida: http://www.xact.se/

Om Xact Bear: http://www.xact.se/etf-utbud/Havstang/XACT-Bear/

• Av tex Handelsbankens årsredovisning för 2012 framgår att det är Handelsbanken som äger Xact: http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_12_bokslut/$file/hb_12_sv_bokslut.pdf

Hävstång

Och Xact Bear stiger alltså i värde när börsen (storbolagsindexet OMXS30) som helhet faller.

Dessutom är det en hävstång enl följande princip:

• Om OMXS30-index är -1% så är Xact Bear +1,5%.

• Om indexet är +1% så är Xact Bear -1,5%.

Dvs värdeförändringen på Xact Bear speglar inte bara den motsatta utvecklingen av OMXS30-indexet, utan värdeförändringen i Xact Bear är större än den motsatta förändringen av indexet.

Börsen vs Xact Bear hittills under 2013

Tex slutade OMXS30-index år 2012 i 1104,73.

Och i skrivande stund (efter börsens stängning tors 8 aug 2013) ligger indexet i 1249,22.

Indexet är alltså +13% hittills under 2013.

Xact Bear för sin del slutade 2012 i 19,15 kr.

Och nu (efter börsens stängning tors 8 aug 2013) står Xact Bear i 15 kr, dvs hittills under 2013 är "aktien" -22% när börsen är +13%.

Det innebär egentligen en större hävstång än Xact Bear borde ha. Som nämnt ska Xact Bear vara -1,5% om börsen är +1% (och +1,5% om börsen är -1%).

Men hittills under 2013 har Xact Bear fallit med -ca 1,7% för varje uppgång med 1% för börsen.

Dvs tydligen kan det bli en större hävstång än vad som är sagt.

Då borde det även innebära att Xact Bear kommer att vara +22% om börsen är -13%.

//Edit: Fre 9 aug 2013 slutade OMXS30-indexet i 1253,79 medan Xact Bear slutade i 14,85 kr.

Det betyder att indexet är +13,5% hittills under 2013 medan Xact Bear är -22,5% hittills under 2013.

Det betyder att för varje procent som indexet har stigit i år, så är Xact Bear -1,66%.

Som högst var indexet uppe i 1258,70 idag (fre 9 aug 2013).

Som lägst var Xact Bear nere i 14,80 kr under dagen.

//

//Edit: Tis 13 aug 2013 var OMXS30-indexet uppe i 1263,57 som högst under dagen.

Som lägst var Xact Bear nere i 14,70 kr under dagen.

//

//Edit: Ons 14 aug 2013 var OMXS30-indexet uppe i 1265,88 som högst under dagen.

Xact Bear var nere i 14,65 kr som lägst under dagen.

//

//Edit: Tis 10 sep 2013 var OMXS30-indexet uppe i 1268,25 som högst under dagen.

Xact Bear var nere i 14,60 kr som lägst under dagen.

//

//Edit: Ons 11 sep 2013 var OMXS30 uppe i 1274,16 som högst under dagen.

Xact Bear var nere i 14,50 kr som lägst under dagen.

//

//Edit: Mån 16 sep 2013 var OMXS30 uppe i 1279,99 som högst under dagen.

Nu bara drygt 3% kvar till rekordnivån 1321,56 från 13 juli 2007.

Xact Bear var nere i 14,40 kr som lägst under dagen.

//

//Edit: Tors 19 sep 2013 var OMXS30 uppe i 1291,88 som högst under dagen.

Nu bara drygt 2% kvar till rekordnivån 1321,56 från 13 juli 2007.

Xact Bear var nere i 14,20 kr som lägst under dagen.

//

Börsen vs Xact Bear under börsnedgången 2011

Tex var börsen (OMXS30-index) -27% under perioden 3 jan 2011 till 22 sep 2011.

Och samtidigt var Xact Bear då +42% (från 22-23 kr till över 32 kr).

Dvs det innebar att Xact Bear var +1,59% för varje börsnedgång med 1%.

Även det var alltså en hävstång som var större än den fastlagda (som alltså innebär +1,5% per börsnedgång med 1%, alternativt -1,5% per börsuppgång med 1%).

OMXS30-index de senaste åren

Normalt sett brukar ju börsen alltid stiga långsiktigt vilket gör att det finns skäl att vara försiktig med att alltid äga Xact Bear.

Men vid vissa tillfällen när börsen länge har stigit kraftigt kan Xact Bear vara värt åtminstone ett visst innehav som spekulativt köp, vilket då ger värdeökning om det kommer en tillfällig nedåtrekyl eller större börsnedgång.

Utvecklingen för OMXS30-index de senaste åren:

1) toppnivå på över 1320 i juli 2007

2)-58% till bottennivå på 550-560 i okt 2008

3) +112% till en topp på över 1180 i jan 2011

4) -30% till en botten på nästan 830 i sep 2011

5) +51% till 1250-1260 idag 8 aug 2013

OMXS30-indexet slutade idag tors 8 aug 2013 i 1249,22 men var under dagen uppe i 1254,36 som högst.

//Edit: Som nämnt ovan slutade indexet fre 9 aug 2013 i 1253,79 men var under dagen uppe i 1258,07 som högst.//

Vad blir nästa steg?

• Fortsatt uppgång? Kommer indexet försöka bryta igenom toppen på drygt 1321,56 från 13 juli 2007? Nu är det bara 5-6% kvar dit.

Om OMXS30-index först stiger dit innan en ev nedgång kommer, så innebär den indexuppgången på 5-6% att Xaxt Bear kommer att falla med 8-9% (räknat med en nedgång på 1,5% per börsuppgång med 1%).

Men om OMXS30-index börjar nosa på den tidigare toppnivån från juni 2007 kan det vara värt att köpa på sig fler Xact Bear, för där kan det då finnas ett "tekniskt motstånd" som börsen kan få svårt att ta sig igenom vilket gör att den då istället kan vända nedåt.

• Eller blir det istället en nedgång? Och om det blir nedgång; blir det i så fall en tillfällig nedgång eller en lång och djup nedgång?

Svårstoppad supertanker?

I en "bullmarket" (dvs börsuppgångs) natur brukar ju ligga att det är som en supertanker som kan vara svår att stoppa.

Även om en börsuppgång innebär att värderingsnivåerna håller på att tappa verklighetsförankring och bli övervärderade, så kan uppgången fortsätta om folk ser att uppgången har hållit på länge och att de kan tjäna en hacka på att belåna sig och köpa fler aktier. Samtidigt kan pengar strömma in till aktiefonder som måste investeras i aktier, efter att folk på stan läst i Aftonbladet osv att börsen stiger.

Men det är just när börsen stiger på det viset som en självuppfyllande profetia när verklighetsförankringen börjar tappas, som grogrunden för en större börsnedgång byggs upp.

Sedan kan det i slutändan vara en struntsak som utlöser själva börsnedgången.

Se tex på oktoberkraschen 1987 då väl konjunkturen såg hygglig ut men New York-börsen ändå plötsligt föll med 19% på en dag ("den svarta måndagen".

Det förklarades väl bla med datorstödd handel ("program trading") som börjat komma redan då.

När det börsraset sedan var klart, mäktade börsen sedan med en ytterligare kraftig kursuppgång innan den betydligt allvarligare och långvariga bank- och fastighetskraschen bröt ut i början på 1990-talet i Sverige.

//Edit: Jämförelse av diagramutveckling för det amerikanska börsindexet S&P500 idag respektive 1987: https://www.tradingview.com/v/38uv1cXf/

//

Skäl för och emot börsnedgång

Finns det något som talar för en börsnedgång i nuvarande läge?

Det är väl två motstridiga börsordspråk att fundera på:

1) "Inga träd växer till himmelen."

2) "The trend is your friend."

Dvs den enklaste strategin är enl ordspråk nr 2 ovan, dvs att ha positioner så att man tjänar på fortsatt börsuppgång så länge börsuppgången varar. Man kan tex lägga in en "stop loss" så att man går ur de positionerna om börsen faller med tex 5% eller 10% från nuvarande nivå.

Eller så kan man säga sig att nu har börsen stigit så kraftigt så länge att det är dags att se om sitt hus och börja positionera sig för börsnedgång (tex genom att sälja av aktier och/eller att köpa Xact Bear).

Börsnedgångar kommer alltid förr eller senare efter längre uppgångar.

Finansminister Anders Borg

Tex kan man ta fasta på finansminister Anders Borgs uttalanden i början av juli 2013 (enl nyhetsbyrån Bloomberg):

"Finance Minister Anders Borg on July 4 said there is more downside than upside risks to the forecasts and that 'there’s a significant risk that things get messy in the financial markets this autumn, that money simply rushes out of weaker countries in Europe back home to the U.S.' "

http://www.bloomberg.com/news/2013-07-11/swedish-prices-decline-as-euro-area-recession-krona-weigh.html

Teknisk analys

Själv tror jag inte på så kallad "teknisk analys" (att försöka spå börsutvecklingen genom att dra streck för stöd- och motståndsnivåer i ett diagram över börsens historiska utveckling).

Här i bloggen är uppfattningen att det utifrån vetenskapliga studier har visat sig att det i längden inte går att tjäna pengar genom att använda teknisk analys systematiskt.

Men vid ett tillfälle träffade jag gurun Ingemar Carlsson som är expert på teknisk börsanalys. Och han sa att det kommer att komma en börsnedgång.

Precis därefter började börsen falla. Så han verkar ha en nästan övernaturlig känsla för sådant.

Nu enl videoklipp från 16 juli 2013 spår Carlsson börsnedgång inom kort med så kallade "säljsignaler" som ska visa sig senast 20 eller 23 aug 2013: http://www.youtube.com/watch?v=EnJlvv9pBkc

Världskonjunkturen

Börsen styrs ju förenklat uttryckt av hur världskonjunkturen förväntas bli under de kommande åren.

Världskonjunkturen totalstannade väl tillfälligt under den globala finanskrisen 2008/2009, men kom därefter igång i ganska god fart efter kraftiga stimulansåtgärder från olika länder/regioner och deras centralbanker (som bla håller sina styrräntor nere vilket gör att det allmänna ränteläget är på rekordlåg nivå).

Därefter har utvecklingen vacklat en del efter bla statsfinansiella kriser i Europa, men nu börjar väl aktivitetsnivån återigen så sakteliga komma igång.

Så som det ser ut blir det väl en fortsatt stegvis förbättring av världskonjunkturen framöver.

Economist

Brittiska ekonomitidningen "The Economist" skrev i juni 2013 en artikel om utvecklingen av BNP-förändringen i världen: http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2013/06/focus-7

Enl ett diagram i artikeln ser man tydligt hur finanskrisen 2008/2009 orsakade en rejäl svacka i världsekonomin då BNP krympte med 3% i årstakt under andra halvåret 2008.

Därefter tog utvecklingen rejäl fart till en ökningstakt på 5% per år under andra halvåret 2009, men sedan dess har utvecklingen börjat sacka med en BNP-utveckling i allt trögare takt med siffror på sistone som visar en årstakt på 2% för BNP-tillväxten i världen.

IMF

Internationella valutafonden (IMF) räknar i en uppdatering från juli 2013 med att världens BNP-tillväxt för helåret 2013 väntas ligga kring +3% vilket är oförändrat från 2012 men sämre än vad IMF räknade med i tex apr 2013.

För 2014 väntas det ta lite bättre fart med en BNP-tillväxt på nästan 4% i världen, men även det är en prognossänkning jämfört med vad IMF trodde i apr 2013.

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/update/02/pdf/0713.pdf

IMF förklarar den tröga utvecklingen så här:

"(...) appreciably weaker domestic demand and slower growth in several key emerging market economies, as well as by a more protracted recession in the euro area."

Och IMF är inte särskilt optimistiskt om framtiden:

"Downside risks to global growth prospects still dominate.

While old risks remain, new risks have emerged, including the possibility of a longer growth slowdown in emerging market economies, especially given risks of lower potential growth, slowing credit, and possibly tighter financial conditions if the anticipated unwinding of monetary policy stimulus in the United States leads to sustained capital flow reversals.

Stronger global growth will require additional policy action."

Orosmoln

Själv blir man ju oroad när man tex får höra saker som följande:

...att Italien har en statsskuld på 2 000 miljarder euro, och att statsskulden väntas överstiga 130% av landets hela årliga BNP under 2014: http://www.zerohedge.com/news/2013-08-06/italian-debt-gdp-worst-mussolini

...att Spanien har en arbetslöshet på 25-30%: http://www.tradingeconomics.com/spain/unemployment-rate

...att USA har en statsskuld på nästan 17 000 miljarder dollar (vilket närmar sig 100% av landets årliga BNP

http://www.usdebtclock.org/

http://rt.com/business/us-adds-gdp-history-changed-740/

...att den amerikanska centralbanken Federal Reserve har trefaldigat den amerikanska penningmängden under det senaste fyra åren (dvs 2008-2012).

http://www.youtube.com/watch?v=2xMmbmTMFEk

Enl artikel i Svenska Dagbladet 2 aug 2013:

"I dag pumpar Federal Reserve in 85 miljarder dollar i månaden i ekonomin.

Utöver detta har två tidigare stödprogram lanserats sedan krisen, vilket har sett till att trefaldiga centralbankens balansräkning som nu uppgår till närmare 24 000 miljarder kronor."

http://blog.svd.se/wallstreet/2013/08/02/flera-plumpar-i-jobbsiffrorna/

Enl artikeln väntas Federal Reserve trappa ner sin stimulanspolitik tidigast i sep 2013.

...att Japans statsskuld ligger på 135% av landets årliga BNP netto och andelen ökar. Japanska staten lånar till hälften av statsutgifterna. Brutto ligger den japanska statsskulden på 240% av BNP: http://forbesindia.com/article/briefing/japans-abenomics-is-desperate-like-its-kamikaze-strategy-in-wwii/35753/1

...Kina har burit upp världsekonomin de senaste åren men nu mattas utvecklingen i Kina av med tal om att en fastighetsbubbla i landet håller på att spricka och att landet förskönat sin ekonomiska utveckling:

http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_property_bubble_(2005–11)

http://www.businessweek.com/articles/2013-04-09/the-mystery-of-chinas-export-numbers#r=rss

Hela "spökstäder" uppges ha byggts runt om i Kina utan att någon bor där: http://www.abc.net.au/news/2013-07-15/an-chinese-ghost-cities-further-hit-by-slowing-economy/4821988

//Edit: Sverige ligger ju internationellt sett förhållandevis bra till med:

• en statsskuld på 38% av BNP: http://www.tradingeconomics.com/sweden/government-debt-to-gdp

• en arbetslöshet på 9%: http://www.tradingeconomics.com/sweden/unemployment-rate

Men då gör ju det istället att Sveriges förhållandevis starka ekonomi leder till en stark krona, vilket missgynnar svenska börsbolag med intäkter utomlands.

En positiv effekt av stark krona är dock att det blir billigare för svenska företag att göra inköp utomlands.

Dessutom innebär en stark krona att det för svenska aktieinvesterare blir billigare att köpa aktier i utländska bolag, och dyrare för utländska aktieinvesterare att köpa aktier i svenska bolag (allt annat lika).

Med den svenska ekonomin hyggligt skick har Riksbanken med sin chef Stefan Ingves i spetsen valt att låta sin styrränta ligga på 1%, vilket är högre än tex Europeiska Centralbanken som har sin styrränta på 0,5% och amerikanska centralbanken Federal Reserve som har sin styrränta ("Fed funds rate") på 0,25%.

Det lockar kapital till Sverige för att tjäna bättre ränta här än utomlands, vilket stärker kronan.

Och enl Riksbankens så kallade "räntebana" räknar Riksbanken som sitt huvudscenario med att styrräntan kommer att ligga kvar kring 1% en bit in i 2014 för att sedan höjas till uppåt 2-3% en bit in i 2016 i takt med att konjunkturen stärks: http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Prognoser-och-rantebeslut/Aktuell-prognos-for-reporanta-inflation-och-BNP/

Euron var som högst uppe i nästan 11,70 kr i mars 2009 när den globala finanskrisen 2008/2009 var som djupast.

Sedan försvagades den till en botten på under 8,20 kr i aug 2012.

Och därifrån har euron sedan stärkts mot kronan till nuvarande nivå på 8,6740 kr (på kvällen svensk tid fre 9 aug 2013).

Euron var till och med uppe kring 8,90 kr ett tag i juni 2013 men har lugnat ner sig lite sedan dess.

...Så på medellång sikt är trenden nu att euron stärks mot kronan (dvs att kronan försvagas mot euron).

...Men på kort sikt är trenden att euron försvagas mot kronan (dvs att kronan stärks mot euron).

• Även dollarn var rekordstark mot kronan under finanskrisen 2008/2009, och särskilt i mars 2009 då en toppnivå på över 9,30 kr nåddes.

Därefter försvagades dollarn kraftigt till en botten på under 6 kr i maj 2011.

Men sedan dess har dollarn återigen stärkts och ligger nu på 6,5002 kr (på kvällen svensk tid fre 9 aug 2013).

Dock är det efter en topp på över 7,20 kr i maj 2012, så:

...på medellång sikt är trenden att dollarn faller mot kronan (dvs att kronan stärks mot dollarn).

Senast rapporterade BNP-tillväxt (i årstakt) för några länder i världen (tex för Sverige avser senaste siffran q2/2013):

Kina +7,5%
Sydkorea +2,3%
Brasilien +1,9%
USA +1,4%
Storbritannien +1,4%
Ryssland +1,2%
Sverige +0,6%
Japan +0,4%

Frankrike -0,4%
Tyskland -1,4%
Spanien -1,7%
Italien -2,0%

http://www.tradingeconomics.com/

Tex aktiemäklarfirman Erik Penser räknar med att förändringen av Sveriges BNP kommer att bli +1,5% 2013 och +3,3% 2014: www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N2004889&source=

Det har ju bla varit kritik i Tyskland mot att tyskarna tvingats pumpa in jättebelopp för att rädda Grekland osv, och om det skulle leda till att euron upphör.

Men samtidigt finns positiva effekter för Tyskland i och med att den tyska exporten gynnas av att Tyskland har kvar euron så länge den är svag (vilket då gör tysk export billigare och därmed konkurrenskraftigare, allt annat lika).

//

Och börsen bara tuffar på...

En risk är tex att börsen håller på att dra iväg uppåt mer än vad som är motiverat av världskonjunkturens kommande utveckling.

Tex aktiemäklarfirman Avanzas analysavdelning Placera.nu skrev häromdagen att p/e-talen på Stockholmsbörsens aktier dragit iväg sedan årsskiftet: www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=251826

• I slutet av 2011 låg p/e-talet på i snitt 11-12 på börsen.

• I slutet av 2012 hade det stigit till ett p/e-tal på 13.

• Och nu i början av aug 2013 ligger p/e-talet plötsligt på 14-15 enl Placera.nu.

En del pekar väl på att aktier fortfarande är jättebilliga med nuvarande låga ränteläge, och att börsen utifrån det kan stiga mycket till. Man får helt enkelt ingen bra avkastning någon annan stans (tex på statsobligationer) pga det låga ränteläget, och så länge bolagen på börsen betalar ut aktieutdelningar på 3-4% per år av börskursen är det inte så tokigt plus att man då har chans till kursuppgång om konjunkturen förbättras - lyder resonemanget.

Men när aktier i mogna industriföretag börjar handlas till p/e-tal uppåt 20 kan det finnas skäl att dra öronen åt sig.

Någon pekade tex på att börsbolaget Hexagon i sin senaste resultatrapport hade en tillväxttakt på 5% och att den aktien värderas till ett p/e-tal på 25.

Aktieutdelningar irrelevant

Och vad gäller aktieutdelningar så är uppfattningen här i bloggen att en hög utdelningsnivå i sig är irrelevant för bedömningen av om en aktie är köpvärd eller ej. Det är ju som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå 1 000 kr fast istället i form av 100 kr i plånboken och 900 kr på banken. Allt annat lika så faller ju börskursen lika mycket som utdelningsnivån den dagen aktien handlas exkl utdelning.

Det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej är istället intjäningen i bolagets rörelse, dvs förenklat förväntningarna på de kommande årens resultat per aktie. Och sedan hur börskursen ligger i jämförelse med resultatet per aktie (dvs p/e-talet; börskurs delat med resultat per aktie).

Ligger då p/e-talet högt är aktien inte lika köpvärd.

Banker billigare än industribolag

Enl bla tidigare blogginlägg från 22 juli 2013 om bankaktier framkom att deras p/e-tal ligger på 12-14 och med utdelningsnivåer på 4-6% av börskurserna: http://www.redeye.se/aktiebloggen/shb/fyrkamp-storbanks-aktierna

Dvs de aktierna verkar lägre värderade än aktier i industribolag, men rekommendationen blev ändå sälj för bankaktierna i det blogginlägget eftersom banker i ett långsiktigt historiskt perspektiv har varit riskabla verksamheter.

Dock kan tilläggas att det finns förväntningar på att det kommer att bli utdelningsfest från bankerna de närmaste åren, med både höga ordinarie aktieutdelningar och stora extrautdelningar.

Orsaken är att bankerna anses ha mer kapital än de behöver vilket då väntas ge extrapengar till aktieägarna.

Men det återstår att se om det blir en sådan utdelningsfest, och dessutom riskerar bankernas resultat per aktie att försämras vid sämre konjunktur osv.

Exempel: Scania, ABB, Stora Enso

Tidigare blogginlägg här i bloggen på sistone har bla handlat om storbolag som lastbilstillverkaren Scania, elutrustningsbolaget ABB och papperstillverkaren Stora Enso:

• Scania: Blogginlägg från 25 juli 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/scania/scania-aktien-fullvarderad-0

• ABB: Blogginlägg från 30 juli 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/abb/duell-abb-vs-husqvarna

• Stora Enso: Blogginlägg från 7 aug 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/stora-enso/salj-stora-enso-aktien-0

Scanias B-aktie fick rekommendationen "fullvärderad" vid börskurs 136,90.

...Vid den börskursen värderas aktien till ett p/e-tal på 17-18 med det resultat per aktie bolaget har genererat under senast rapporterade 12 mån (juli 2012-juni 2013).

...Bolagets senaste aktieutdelning på 4,75 kr motsvarar 3-4% av börskursen.

...Bolaget är finansiellt starkt och var skuldfritt netto i slutet av juni 2013 (dvs räntebärande skulder minus kassa uppgick till i princip noll kr).

Och nu ligger aktien i 134,10 kr (slutkurs tors 8 aug 2013).

ABB-aktien fick rekommendationen "sälj" vid börskurs 142,60 kr.

...Vid den börskursen värderas aktien till ett p/e-tal på 18 med det resultat per aktie bolaget genererade under senast rapporterade 12 mån (juli 2012-juni 2013).

...Utvecklingen av ABB:s orderingång är skral. Orderingången har fallit fyra kvartal i rad (exkl valutaeffekter och företagsköp).

...Bolagets senaste aktieutdelning motsvarade drygt 3% av börskursen.

...ABB har en viss skuldsättning med en nettoskuld motsvarande 7% av börsvärdet.

Och nu ligger ABB-aktien i 145,20 kr (slutkurs tors 8 aug 2013).

Stora Ensos R-aktie fick rekommendationen "sälj" vid börskurs 49,62 kr.

...Vid den börskursen värderas aktien till ett p/e-tal på 17 med det resultat per aktie bolaget genererade under senast rapporterade 12 mån (juli 2012-juni 2013).

...Stora Ensos intäkter har fallit eller legat oförändrade under åtminstone de senaste sex kvartalen (exkl strukturförändringar och exkl valutaeffekter).

...Rörelsemarginalen har krympt stadigt från 9% i början av 2011 till 4-5% under de två första kvartalen 2013.

...Stora Ensos senaste aktieutdelning motsvarade drygt 5% av börskursen. Det var med en aktieutdelning på ca 2,58 kr jämfört med ett resultat per aktie på drygt 5 kr 2012 (knappt 3 kr exkl engångsposter).

...Stora Enso har en hög skuldsättning som motsvarar 63% av börsvärdet (39% om man drar ifrån Stora Ensos ägarandel i skogsbolaget Bergvik Skog).

Och nu ligger Stora Ensos R-aktie i i 50,30 kr (slutkurs tors 8 aug 2013).

Dessa tre aktier är ganska typiska för hur storbolagens aktier värderas på börsen just nu.

P/e-talen ligger alltså på 17-18 med de resultat per aktie bolagen har genererat de senast rapporterade 12 månaderna, jämfört med att man normalt kanske borde värdera aktier i konjunkturkänsliga industribolag till ett p/e-tal på max 8-10 gånger resultatet per aktie för ett normalår.

Dvs med nuvarande höga värderingsnivå finns det inte mycket utrymme för besvikelse, utan aktieinvesterare verkar räkna med generellt förbättrad världskonjunktur de kommande åren och kraftigt förbättrade resultat för bolagen.

Särskilt för Stora Enso med sin höga skuldsättning kan en försämrad konjunktur inverka negativt. Stora Enso har ju gått med förlust under fyra av de tio senast avslutade kalenderåren (inkl engångsposter).

Sänkta prognoser, stigande börskurser

Tex i ett blogginlägg från 19 feb 2013 räknade aktieanalytikerna i snitt med följande utveckling för Stora Ensos resultat per aktie (enl 4-traders.com):

2013: 0,40 euro
2014: 0,51 euro
2015: 0,53 euro

http://www.redeye.se/aktiebloggen/stora-enso/salj-stora-enso-aktien

Men enl ett blogginlägg från 7 aug 2013 räknar analytikerna nu med följande utveckling:

2013: 0,20 euro
2014: 0,52 euro
2015: 0,58 euro

http://www.redeye.se/aktiebloggen/stora-enso/salj-stora-enso-aktien-0

Dvs 2013 ser nu ut att bli ett klart sämre år än vad analytikerna räknade med i feb 2013.

Ändå har Stora Enso-aktien stigit från 41,43 kr när det första blogginlägget skrevs 19 feb 2013 till 49,62 kr när det andra blogginlägget skrevs 7 aug 2013.

Och nu ligger aktien i 50,30 kr (R-aktiens slutkurs tors 8 aug 2013).

Istället har de höjt prognoserna för 2014 och 2015 (vilket dock bara riskerar leda till ännu större besvikelse längre fram om inte heller de prognoserna nås).

Det liknar situationen för ABB där analytikerna i snitt räknade med följande resultat per aktie enl ett tidigare blogginlägg från 4 juni 2012:

2013: ca 12 kr
2014: ca 13 kr

http://www.redeye.se/aktiebloggen/abb/abb-langsiktigt-kopvart

Och nu är förväntningarna följande enl tidigare blogginlägg från 30 juli 2013 (omräknat från dollar till kr):

2013: 9,37 kr
2014: 10,77 kr

http://www.redeye.se/aktiebloggen/abb/duell-abb-vs-husqvarna

Dvs nu när det kommer till kritan visar det sig att de tidigare prognoserna långt ifrån väntas infrias.

Ändå har ABB-aktien stigit från 113,10 kr enl blogginlägget från 4 juni 2012 till 142,60 kr enl blogginlägget från 30 juli 2013.

Och nu ligger aktien i 145,20 kr (slutkurs tors 8 aug 2013).

Som framgår längre ner har H&M (den aktien som väger tyngst av alla i OMXS30-index) också en liknande situation med sänkta resultatförväntningar fast stigande börskurs.

Aktieanalytikernas snittförväntningar på H&M:s resultat efter skatt under de kommande åren enl tidigare blogginlägg från 8 maj 2013:

dec 2012-nov 2013: 18 miljarder kr (+5%)
dec 2013-nov 2014: 20 miljarder kr (+12%)
dec 2014-nov 2015: 22 miljarder kr (+11%)
dec 2015-nov 2016: 24 miljarder kr (+8%)
dec 2016-nov 2017: 26 miljarder kr (+8%)

http://www.redeye.se/aktiebloggen/hm/salj-hm-aktien

Och nu ser analytikernas förväntningar ut så här:

dec 2012-nov 2013: 17,3 miljarder kr (+2%)
dec 2013-nov 2014: 19,6 miljarder kr (+13%)
dec 2014-nov 2015: 21,7 miljarder kr (+11%)
dec 2015-nov 2016: 22,8 miljarder kr (+5%)
dec 2016-nov 2017: 23,7 miljarder kr (+4%)

http://www.4-traders.com/H-M-HENNES-MAURITZ-AB-6491104/financials/

Ändå har H&M-aktien samtidigt stigit från 232,30 kr 8 maj 2013 till nuvarande kursnivå 243,10 kr (så att H&M nu totalt är värt över 400 miljarder kr på börsen).

Frågan är nu hur H&M ska klara av att nå ett nettoresultat på förväntade 17,3 miljarder kr för innevarande bokföringsår (+2% jämfört med föregående bokföringsår), när bolaget under första halvåret haft ett nettoresultat på 7,2 miljarder kr (-9% från föregående bokföringsår).

Det kräver ett nettoresultat under q3 och q4 på sammanlagt 10,1 miljarder kr (upp 13-14% från q3 och q4 föregående bokföringsår).

Kommer det att lyckas när resultatet i q1 var -10% och q2 var -11%?

Bubblor på börsen

En indikation på att en börsnedgång förestår är att det verkar ha uppstått många spekulativa bubblor i småbolagsaktier på sistone.

Det kanske åtminstone delvis kan finnas fog för kursuppgång i något eller några enstaka fall, men generellt verkar det som att det är mycket pengar som flyter omkring bland småsparare och att aktiekurser skjuter iväg utan fundamentalt motiverad anledning.

Pressmeddelande som bara antyder lite positiva aspekter kan få börskurser att stiga kraftigt.

Ett sådant spekulationsklimat brukar ju vara symptom på den sista fasen i en börsuppgång.

Tidigare i bloggen har bla berörts aktierna i fingeravtrycks-teknologibolagen Fingerprint Cards och Precise Biometrics: http://www.redeye.se/aktiebloggen/fingerprint-cards/fingeravtrycks-bubblan

Det är svårt att se någon särskilt stor potential i Precise Biometrics-aktien:

• Bolagets börsvärde över 800 miljoner kr vid nuvarande börskurs 2,54 kr.

• Bolaget hade 45-50 miljoner kr i kassan per slutet av juni 2013.

• PB betalar aktiemäklarfirman Remium för att göra prognoser över PB:s ekonomiska utveckling de kommande åren. Förväntad ekonomisk utveckling för PB enl prognoser från Remiums analytiker Johan Riben 19 juli 2013:

Intäkter:
2013: 44 miljoner kr (+55%)
2014: 74 miljoner kr (+69%)
2015: 96 miljoner kr (+30%)

Nettoresultat:
2013: -34 miljoner kr
2014: -9 miljoner kr
2015: 2 miljoner kr

http://www.introduce.se/media/4891078/prec_2.013.pdf

Skulle max kunna värdera ett bolag med sådana utsikter till 100-200 miljoner kr även om man är optimistisk om utvecklingen efter 2015.

Det innebär alltså en börskurs på 0,30-0,60 kr (jämfört med nuvarande börskurs på 2,54 kr.

Men med tanke på bolagets skrala historik under flera år då aktieägarna i många omgångar har fått skjuta till stora kapitaltillskott är det nog bäst att undvika aktien helt.

Ett annat exempel på en börsbubbla kan vara bolaget Arcam baserat i Mölndal utanför Göteborg med 55 pers anställda per slutet av juni 2013.

Bolagets verksamhet:

"Arcam tillverkar utrustning för att direkt från digitala tredimensionella modeller producera komponenter ur metallpulver, så kallad Additive Manufacturing.

Arcams teknologi, EBM®, ger möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad funktionalitet.

Arcams marknad är global med kunder inom främst ortopediska implantat- och flygindustrin."

http://ir.arcam.se/om-arcam/

• Under 2012 hade bolaget intäkter på 140 miljoner kr (+29% från 2011).

Resultatet efter skatt ökade från 5-6 miljoner kr 2011 till 15 miljoner kr 2012.

• Under första halvåret 2013 hade bolaget intäkter på 92 miljoner kr (+80% från första halvåret 2012).

Resultatet efter skatt ökade från 1 miljon kr första halvåret 2012 till 7-8 miljoner kr första halvåret 2013.

Positivt att orderingången under första halvåret 2013 uppgick till 13 maskiner (plus 86% från 7 maskiner under första halvåret 2012), och att orderboken fortfarande uppgick till 12 maskiner per slutet av juni 2013.

Dvs det ser ju bra ut men vad är då bolaget värt på börsen?

Jo, vid nuvarande börskurs på 530 kr (slutkursen på börsen tors 8 aug 2013) är bolaget värt 2,2 miljarder kr på börsen.

//Edit: Aktien uppe i 553 kr som högst hittills idag vid 13-tiden fre 9 aug 2013 med SEB som största nettoköpare. Bolaget därmed värt 2,3 miljarder kr på börsen.//

//Edit 2: Aktien var uppe i 583 kr som högst fre 9 aug 2013. Brittiska banken Barclays var dagens största nettoköpare i aktien.//

//Edit 3: Aktien var uppe i 600 kr som högst mån 12 aug 2013.//

//Edit 4: Aktien var uppe i 605 kr som högst tis 13 aug 2013.//

//Edit 5: Aktien var uppe i 618 kr som högst under dagen ons 14 aug 2013.//

//Edit 6: Aktien var uppe i 625 kr som högst under dagen tors 15 aug 2013.//

//Edit 7: Aktien var uppe i 666 kr som högst under dagen tis 20 aug 2013.

Brittiska banken Barclays var största nettoköpare av aktien under dagen, dvs utländska köpare?

Aktien slutade dagen i 663 kr vilket ger Arcam ett börsvärde på 2,7-2,8 miljarder kr: http://www.bloomberg.com/quote/ARCM:SS

//

//Edit 8: Aktien uppe i 675 kr som högst under dagen ons 21 aug 2013.

Morgan Stanley och Merrill Lynch största nettoköpare i aktien under dagen, dvs verkar vara fortsatt intresse från utländska investerare.

//

//Edit 9: Aktien uppe i 690 kr som högst fre 23 aug 2013.

Franska banken Societe Generale största nettoköpare av aktien under dagen.

Aktien slutade dagen i 685 kr vilket ger Arcam ett börsvärde på 2,8 miljarder kr.//

//Edit 10: Aktien uppe i 759 kr som högst mån 26 aug 2013.

Barclays största nettoköpare i aktien under dagen.

Aktien slutade dagen i 752 kr vilket innebär ett börsvärde på bolaget på 3,1 miljarder kr.

//

Bla har Arcam varit smart och under q2/2013 fått in ett kapitaltillskott på över 100 miljoner kr genom att sälja ut nya aktier för 300-325 kr per st till (desperata?) aktieinvesterare.

Sedan dess har aktien alltså dessutom redan fortsatt öka kraftigt till nuvarande börskurs 530 kr.

Som jämförelse kunde tex aktien köpas för ca 40 kr våren 2012.

Visst har Arcam potential att på sikt ta en del av en stor världsmarknad och visst kanske aktien är lägre värderad än liknande bolag i USA, på rent fundamentala grunder verkar det ju omöjligt att motivera nuvarande börskurs.

Arcam betalar aktiemäklarfirman Remium för att göra prognoser för Arcams framtida ekonomiska utveckling, och Remiums aktieanalytiker Johan Riben spår följande utveckling de kommande åren (enl prognoser daterade 22 juli 2013):

Intäkter:
2013: 185 miljoner kr (+33%)
2014: 240 miljoner kr (+30%)
2015: 312 miljoner kr (+30%)

Resultat efter skatt:
2013: 18 miljoner kr (+28%)
2014: 29 miljoner kr (+61%)
2015: 47 miljoner kr (+65%)

http://www.introduce.se/media/4892079/arcm_2.013.pdf

Dvs även om man utgår ifrån förväntat resultat för 2015 så värderas aktien till ett p/e-tal på 47 vid nuvarande börskurs 530 kr (som innebär ett börsvärde på 2,2 miljarder kr).

I och för sig positivt att bolaget har en nettokassa på 160-170 miljoner kr per slutet av juni 2013.

Och visst kan man ju säga som aktieägare att man är långsiktig och är beredd att vänta tills Arcams intäkter och resultat förhoppningsvis vuxit i kapp bolagets höga börsvärde om X antal år.

Men man måste ju alltid jämföra med andra aktier och se om andra aktier utifrån sina förutsättningar kan ge bättre avkastning.

Man kan ju inte säga att man absolut vill vara aktieägare i Arcam även om det bara ger en avkastning på 2% per år de kommande tio åren om det finns andra aktier som ger en avkastning på 10% per år under samma period.

Och det verkar finnas hur många småbolag som helst som Fingerprint Cards, Precise Biometrics och Arcam eller med ännu mer obefintlig nuvarande verksamhet i relation till börsvärdet, vars börskurser ändå skjutit i höjden de senaste månaderna.

Tex bolaget 203 Web Group i Stockholm med 56 pers anställda i slutet av mars 2013.

Bolagets affärsidé:

"203 Web Group AB (Publ) är ett digitalt mediehus med spetskompetens inom skalbara och automatgenererade produkter.

Produktkoncepten är språkoberoende vilket gör dem multinationellt applicerbara och finns idag representerade på ett trettiotal marknader runt om i världen.

Bland de svenska varumärkena hittar du exempelvis Hittarecept.se, Matklubben.se, Allaannonser.se och Bilweb.se, vilka är några av Sveriges största sajter inom respektive segment."

http://www.aktietorget.se/InstrumentInfo.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0003036821

Bolaget uppger sig bla ha "världens näst största receptsajt" vilket är Hittarecept som hade 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars.

Under 2012 hade bolaget intäkter på 32 miljoner kr (+74% från 2011) och ett nettoresultat på -5 miljoner kr (jämfört med -0,4 miljoner kr 2011).

Under q1/2013 hade bolaget intäkter på 11 miljoner kr (+90% från q1/2012) och ett nettoresultat på -0,3 miljoner kr (jämfört med 0,1 miljon kr i q1/2012).

Per slutet av mars 2013 hade 203 Web Group tillgångar bokförda till nästan 50 miljoner kr varav ca 35 miljoner kr var "luft" i form av så kallade immateriella anläggningstillgångar.

Tillgångarna finansierades med skulder på ca 20 miljoner kr och ett eget kapital på ca 30 miljoner kr.

Åtminstone fanns en nettokassa på knappt 3 miljoner kr i slutet av mars 2013.

Och vad är då 203 Web Group värt på Aktietorget där bolaget är noterat?

Jo, där ligger börsvärdet nu på 160 miljoner kr vid nuvarande börskurs på 10,40 kr (aktiens slutkurs på Aktietorget 8 aug 2013).

Aktien låg länge i 3-4 kr under våren 2013 men plötsligt i juli 2013 ökade handeln i aktien kraftigt och kursuppgången tog fart till nuvarande nivå.

Nästa hållpunkt är resultatrapporten för q2/2013 som ska komma 30 aug 2013.

//Edit: Aktiekursen i 203 Web Group uppe i 20,90 kr som högst 22 aug 2013.

Det innebar ett börsvärde på 321 miljoner kr.//

Mavshack (som också är noterat på Aktietorget) verkar vara ett annat exempel.

Bolaget är baserat på bästa adress på Karlavägen i stadsdelen Östermalm i Stockholm och hade två pers anställda under både 2011 och 2012. I slutet av 2012 hade bolaget sex anställda.

Affärsidé:

"Mavshack AB (publ), med kontor i Stockholm, Toronto, Manila och Jakarta, driver en av de snabbast växande filmtjänsterna i världen.

Intäkterna kommer från vår webbaserade portal på Mavshack.com, där målgruppen erbjuds film och underhållning genom månadsabonnemang (B2C), och vår portal på Facebook.com, där i dagsläget över 700 000 'följare' tar del av reklamfinansierade filmer (B2B).

Vi säljer också vår kostnadseffektiva streamingteknologi till andra företag (B2B)."

http://www.aktietorget.se/Instrument.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0002475376

• Under 2012 uppgick intäkterna till 2,5 miljoner kr (oförändrat från 2011) och resultatet till -7,3 miljoner kr (-6,2 miljoner kr).

• Under q1/2013 uppgick intäkterna till 1,1 miljoner kr och resultatet till -1,4 miljoner kr.

Per slutet av mars 2013 hade Mavshack tillgångar bokförda till 10 miljoner kr varav "luft" på nästan 6 miljoner kr i form av immateriella anläggningstillgångar. Kassan uppgick till 0,1 miljon kr.

Tillgångarna finansierades med ett eget kapital på drygt 3 miljoner kr och skulder på drygt 6 miljoner kr.

Under våren 2013 har Mavshack fått in kapitaltillskott på 10 miljoner kr från aktieägarna genom att aktieägarna har köpt nya Mavshack-aktier.

Innan dess har bolaget bla fått kapitaltillskott på 3 miljoner kr i aug 2012 och 3 miljoner kr i feb 2013.

Resultatrapport för q2/2013 ska komma 23 aug 2013.

Och vad är då Mavshack värt i dagsläget på Aktietorget? Jo, nästan 120 miljoner kr vid nuvarande börskurs på 0,24 kr.

Aktien handlades i bara några enstaka ören fram till början av 2013 då den plötsligt sköt i höjden till en topp på 0,30-0,40 kr i feb 2013.

Sedan dess har aktien handlats i ca 0,15-0,25 kr.

Mavshack berördes i ett tidigare blogginlägg från 14 juni 2013 om bolaget Stureguld (som numera har bytt namn till New Equity Venture International AB): http://www.redeye.se/aktiebloggen/stureguld/salj-stureguld-aktien

Såg även att aktien i ett gammalt fiaskobolag som Obducat efter att ha varit nere för räkning kring 1-1,50 kr vid årsskiftet 2012/2013 sköt i höjden upp till 8 kr nu i jun 2013.

Sedan dess har aktien lugnat sig lite på sistone ligger nu i 5-5,50 kr men det innebär ändå ett börsvärde på över 100 miljoner kr.

Obducat-aktien fick beteckningen "lottsedel" i ett blogginlägg från 15 feb 2012 då aktien låg i 1,11 kr: http://www.redeye.se/aktiebloggen/obducat/obducat-en-lottsedel

Enl blogginlägget bla:

"(...) om Obducat lyckas ordna sin finansiella situation och dessutom få stororder på sin teknologi, kan aktiekursen säkert flerdubblas på kort tid.

Men det kan även bli så att bolagets situation inte kan lösas och att aktierna blir värdelösa. Tyvärr verkar det just nu vara det mest sannolika."

Dvs aktien flerdubblades på i alla fall ca 1,5 år men frågan är om det är befogat eller om det bara beror på lösa spekulationer.

En nyckelhändelse verkar ha varit pressmeddelande från maj 2013 om att Obducat fick en order på 13,5 miljoner kr från amerikanska bolaget Kimberly Clark: www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1986793

Obducats verksamhet (enl pressmeddelandet i länken ovan):

"Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer.

Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna.

Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik.

Obducat har huvudkontor och produktion i Lund.

Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö."

• Under 2012 hade Obducat intäkter på 33 miljoner kr (+23% från 2012 för kvarvarande verksamhet) och ett nettoresultat på -5 miljoner kr exkl engångsposter.

Orderingången under året uppgick till 16 miljoner kr (-48% från 2012 om man bara räknar med kvarvarande verksamhet).

I 2012 års resultat ingick engångsposter på 34 miljoner kr varav 26 miljoner kr från en ackordsuppgörelse och 9 miljoner kr från försäljning av dotterbolag.

Dvs tydligen har bolaget lyckats få till en finansiell rekonstruktion genom ackordsuppgörelse med långivarna.

• Under första halvåret 2013 hade Obducat intäkter på 11 miljoner kr (-45% från första halvåret 2012) och ett nettoresultat på -5 miljoner kr.

Orderingången under första halvåret 2013 uppgick till 22 miljoner kr (jämfört med 7 miljoner kr för första halvåret 2012).

Per slutet av juni 2013 hade Obducat tillgångar bokförda till 50 miljoner kr varav 40 miljoner kr "luft" (balanserade utvecklingskostnader samt patent).

Tillgångarna var finansierade med ett eget kapital på 33 miljoner kr och skulder på 17 miljoner kr.

Bolaget hade en nettoskuld (räntebärande skulder minus kassa) på 0,5 miljoner kr per slutet av juni 2013.

Bolaget C2Sat (som numera bytt namn till Exeotech Invest) är noterat på NGM-börsen och fick rekommendationen "sälj" i ett tidigare blogginlägg från 12 juni 2012: http://www.redeye.se/aktiebloggen/c2sat-holding/salj-c2sat

Den aktien har tidigare fallit stadigt och nådd en botten på 2-3 kr i mars 2013, men därefter har den plötsligt tagit fart uppåt och ligger nu i 5-6 kr vilket ger bolaget ett börsvärde kring 100 miljoner kr.

Exeotech Invest har tio pers anställda och är baserat i Solna utanför Stockholm.

Styrelseordförande är Fredrik Nygren som bla varit aktieanalyschef på banken SEB.

Styrelseledamot och storägare i Exeotech Invest är Henrik von Essen (via bolaget Hevonen Invest). Han har även lånat ut pengar till Exeotech Invest.

Von Essen har tidigare också jobbat på SEB och även aktiemäklarfirman HQ och kapitalförvaltningsfirman Trevise: http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/person.asp?personId=24272689&privcapId=24272718&previousCapId=5854552&previousTitle=KINDWALLS%20BIL%20AB-B%20SHS

• Under helåret 2012 hade Exeotech Invest intäkter på 10 miljoner kr (+58% från 2011) och ett resultat på -43 miljoner kr (jämfört med -55 miljoner kr för 2011).

Orderingången uppgick under året till 10-11 miljoner kr (+29% från 2011).

• I q1/2013 hade Exeotech Invest intäkter på 2-3 miljoner kr (oförändrat från q1/2012) och resultatet uppgick till -10 miljoner kr (jämfört med -9 miljoner kr för q1/2012).

Orderingången under kvartalet uppgick till 5 miljoner kr (+43% från q1/2012).

Exeotech ger månadsrapporter för utvecklingen av orderingången. På årsbasis verkar orderingången öka stadigt. I början av 2011 låg den på en årstakt under 0,5 miljoner dollar vilket sedan dess har ökat till 2-2,5 miljoner dollar (ca 13-16 miljoner kr) i årstakt under apr, maj och juni 2013: http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=8279

Exeotech Invest visar alltså löpande storförluster som det har sett ut under 2012 och q1/2013.

Resultatrapporten för q2/2013 ska komma 30 aug 2013.

Per slutet av mars 2013 hade Exeotech Invest en nettoskuld (räntebärande skulder minus kassa) på 52 miljoner kr (varav 19 miljoner kr från bolagets huvudägare Gestrike Invest AB och Hevonen Invest AB).

Nettoskulden motsvarade 54% av Exeotech Invests börsvärde vilket innebär en hög skuldsättning.

Per slutet av mars 2013 hade Exeotech Invest tillgångar bokförda till 63 miljoner kr (varav 40 miljoner kr "luft" i form av goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar.

Tillgångarna var finansierade med skulder på 76 miljoner kr och ett eget kapital på -13 miljoner kr. Dvs ett negativt eget kapital (skulder större än tillgångarna) betyder ju att bolaget är konkursmässigt och omgående behöver kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva. Hur går det ihop?

Även i slutet av 2012 var det egna kapitalet negativt och uppgick då till -2 miljoner kr.

Exeotech Invests revisor (Tobias Stråhle från revisionsbyrån Pwc) lämnade en anmärkning i revisionsberättelsen till årsredovisningen för 2012 (som är daterad 15 maj 2013):

_"Upplysning av särskild betydelse

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på beskrivningen av finansiering och likviditet som framgår av förvaltningsberättelsen i avsnitt "framtidsutsikter" på sidan 7 i årsredovisningen.

Där framgår att bolaget är fortsatt beroende av att finansiering kan erhållas från ägarna.

Ovanstående förhållanden utgör, enligt vår bedömning, en förutsättning för fortsatt drift.

Finansieringen utgör även en förutsättning för att bolaget skall kunna upprätthålla det bokförda värdet på immateriella tillgångar i koncernen samt aktier i dotterbolag redovisade i moderbolaget."_

http://www.exeotech.se/investerare/arsredovisningar/doc_download/14-arsredovisning-2012

Det avsnitt om Exeotech Invests framtidsutsikter (på sid 7 i årsredovisningen för 2012) som revisorn hänvisade till:

"Framtidsutsikter

Med den nu fastlagda strategin förväntas Bolaget för 2013 för första gången kunna uppnå ett positivt EBITDA.

Kassaflödet från den löpande verksamheten förväntas vara neutral och resultat efter finansiella kostnader negativt, men väsentligt mindre än för 2012.

Ett behov av ytterligare kapital föreligger då ett neutralt kassaflöde inte är tillräckligt för de investeringar och behov av rörelsekapital som krävs för att framgångrikt implementera den nu fastlagda strategin.

Därför förs en löpande dialog med framförallt bolagets huvudägare om olika finansieringsalternativ."

Enl q1/2013-resultatrapporten som kom 29 maj 2013:

"Stark försäljningstillväxt förväntas under resterande del av innevarande år.

Detta som följd av ytterligare utvecklingsprojekt, ökade marknadsaktiviteter i Sydostasien, fortsatt ökad eftermarknadsförsäljning samt lansering av den nya antennen Ku 130.

Bolagets tillväxt hämmas fortsatt av begränsade finansiella resurser."

https://www.ngnews.se/attachments/78258?locale=sv

Och ur pressmeddelande från 9 juli 2013:

"ExeoTech arbetar (...) på en plan som kommer att kunna presenteras före augustis utgång för att stärka koncernens kapitalbas.

Målsättningen är att både likviditeten och balansräkning skall stärkas väsentligt så att framförallt C2SAT kan öka sitt engagemang ytterligare i s.k. utvecklingsprojekt."

https://www.ngnews.se/attachments/78709?locale=sv

Innebär planen att bolaget kommer att be aktieägarna om kapitaltillskott genom utförsäljning av nya Exeotech Invest-aktier via nyemission? (Risk för att det i så fall leder till kursnedgång i aktien?)

Exeotech Invests affärsidé (enl q1/2013-resultatrapporten som är daterad 29 maj 2013):

"Moderbolagets, ExeoTech Invest AB (publ), 556536-0954, affärsidé är att förvärva och utveckla mindre teknikorienterade bolag med en stark produktidé som baseras på egenutvecklad teknik och där utmaningen är att etablera kommersiell produktion och distribution.

ExeoTech bedömer detta segment som mycket intressant då bankfinansiering sällan är tillgänglig för denna typ av bolag och intresset begränsat från både riskkapital och kapitalmarknad.

ExeoTech kan stärka dessa bolag genom att tillföra management resurser, administrativa resurser och stark teknisk kompetens.

I ExeoTech ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd, AIMS AB samt FMC Renewable Technologies AB.

Därtill har ExeoTech Invest en ägarandel om 20 % i MRT Wind GmbH, ett bolag fokuserat på minivindkraftverk verksamt framförallt i Europa.

• C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer.

• C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore.

• AIMS AB utvecklar och säljer IMU:er.

• FMC Renewable Technologies AB, har exklusiva rättigheter till att distribuera, sälja och tillverka produkten minivindkraftverket WG 100 och dess efterföljare, på följande geografiska marknader; Sydostasien, Sydkorea, Japan, Kina, Taiwan, Australien och Nya Zeeland."

http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=9851

//Tillägg 30 aug 2013

Exeotech Invests resultatrapport för q2/2013 presenterades idag.

Enl rapporten bla:

• Ebitda-resultatet försämrades från -5 miljoner kr i q1/2013 till -7 miljoner kr i q2/2013.

• Nettoresultatet försämrades från -10 miljoner kr i q1/2013 till -11 miljoner kr i q2/2013.

• Eget kapital försämrades från -13 miljoner kr per slutet av mars 2013 till -24 miljoner kr per slutet av jun 2013.

• Nettoskuld (räntebärande skulder minus kassa) ökade från 52 miljoner kr i slutet av mars 2013 till 57 miljoner kr i slutet av juni 2013.

I q2/2013-resultatrapporten ger bolaget ändå följande prognos för helåret 2013:

"För helåret 2013 väntas ExeoTech Invest AB (publ) fortsatt kunna uppnå en markant försäljningsökning jämfört med 2012 och nå ett positivt EBITDA."

https://www.ngnews.se/attachments/79240?locale=sv

Hur ska det gå ihop med tanke på utvecklingen under första halvåret 2013?

• Exeotech hade intäkter på 5 miljoner kr under första halvåret 2013 (-14% från första halvåret 2012).

• Och ebitda-resultatet blev -12 miljoner kr under första halvåret 2013.

I och för sig erhöll bolaget tydligen en antenno… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?