Post entry

Spekulativt köp: Spectra Energy

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Läge att ta rygg på framgångsrika hedgefond-förvaltaren Thomas Sandell och köpa aktier i amerikanska gasbolaget Spectra Energy.

• Sandell har bla sagt att han ser en kurspotential på 48 dollar för Spectra Energy-aktien som nu står i 34,34 dollar på New York-börsen.

Han har även köpt aktier i amerikanska IT-bolaget Compuware och amerikanska restaurangkedjan Bob Evans Farms som i detta blogginlägg också får rekommendationen "spekulativt köp".

• I Compuware (noterad på Nasdaq-börsen i USA) ser han en kurspotential på 16 dollar jämfört med nuvarande kurs på 10,83 dollar.

• Och i Bob Evans Farms (också på Nasdaq i USA) ser Sandell kurspotentialen 80-90 dollar jämfört med börskursen 54,90 dollar.

Ovannämnda rådande börskurser är slutkurserna fre 15 nov 2013.

Ovannämnda kurspotential-nivåer förutsätter att bolagen genomför de värdehöjande åtgärder som Sandell föreslår, bla:

...uppstyckningar och utförsäljningar/avknoppningar av delverksamheter och övriga tillgångar

...att pengarna sedan används till aktieåterköp eller aktieutdelningar osv

...kostnadsbesparings-program

...att få bolagen att bli uppköpta

Men han jobbar aktivt för att bolagen ska genomföra dessa åtgärder genom att köpa aktier i bolagen och alliera sig med likasinnade aktieägare och kontakta bolagen för att föreslagna åtgärder ska genomföras osv.

Dock verkar Sandell ej alltid få gehör för sina förslag, åtminstone inte inledningsvis, vilket gör att tålamod är en god egenskap om man köper aktier i dessa bolag.

Om Thomas Sandell

Thomas "Tom" Sandell (52 år): Svensk som bor i New York och är världens 1 175:e rikaste person med en förmögenhet på 1,2 miljarder dollar per mars 2013 enl amerikanska tidningen Forbes: http://www.forbes.com/profile/thomas-sandell/

Det innebär en förmögenhet på ca 8 miljarder kr.

Bra jobbat.

Sandell varit på firmor som Atlantic Finance och Bear Stearns och jobbat ihop med kända amerikanska finansmän som Ace Greenberg och Kirk Kerkorian.

Kerkorian (nu hela 96 år) är världens 412:e rikaste person med en förmögenhet på 3,9 miljarder dollar (25-26 miljarder kr) per sep 2013 enl Forbes: http://www.forbes.com/profile/kirk-kerkorian/

Sandell driver bla sitt hedgefondbolag Sandell Asset Management sedan dess start år 1998: http://www.sandellmgmt.com/

Bolaget förvaltar tex hedgefonden Castlerigg Master Investments (där väl Sandell själv har en stor del av sin förmögenhet).

Under 2012 hade fonden en värdeökning på 15-16% efter avdrag för fondavgifter, och i kombination med att investerare gjorde nettoinsättningar i fonden innebar det att fondens förvaltade kapital uppgick till 1 miljard dollar per slutet av 2012 enl Forbes.

Värdeförändring och förvaltat kapital för Sandells fonder per år enl Forbes i länken ovan:

2007: (7,5 miljarder dollar)

2008: värdeförändring -30% (4 miljarder dollar)

2009: värdeökning 10% (1,5 miljarder dollar)

2010: värdeökning 5,5-9% (1 miljard dollar)

2011: värdeökning 2,5% (750 miljoner dollar)

2012: värdeökning 15,5% (1 miljard dollar)

Dvs kraftig minskning av mängden förvaltat kapital sedan finanskrisen 2008/2009, men det är väl likadant för många andra hedgefonder där investerare tog ut pengar i generell panik.

Värdeförändringarna kanske inte ser jättespektakulära ut men tex värdeökningen på 2,5% under 2011 kan jämföras med att hedgefonder i snitt runt om i världen hade en värdeförändring på -5% under 2011 enl Forbes.

Värdeökningen på 15,5% under 2012 och förvaltat kapital avser bara Sandell-fonden Castlerigg (men det är väl Sandells klart största fond).

Som jämförelse var tex Stockholmsbörsen upp 16,5% (inkl aktieutdelningar) under 2012.

Men idén med hedgefonder är väl att de ska göra investeringar som innebär lägre risknivå än att generellt köpa aktier motsvarande börsindex.

En värdeuppgång på 15,5% för en hedgefond kan därmed i själva verket vara "mer värd" än en generell börsuppgång på 16,5% om hedgefondens värdeuppgång uppnåtts till lägre risk.

//Edit:

Vad innebär risk i detta avseende?

Förnklat kan man väl beskriva det som sannolikheten för att det går dåligt.

Antag tex följande:

• Alternativ 1: Man kan satsa 100 kr och få tillbaka 200 kr med en sannolikhet på 50% och noll kr med en sannolikhet på 50%.

• Alternativ 2: Man kan satsa 100 kr och få tillbaka 110 kr med en sannolikhet på 90% och noll kr med en sannolikhet på 10%.

Vilket alternativ ska man välja att spela på (om man bara får välja ett alternativ)?

Är man rationell räknar man ut det så kallade väntevärdet för respektive alternativ:

För alternativ 1 blir väntevärdet 100:

0,5 gånger 200 kr

plus

0,5 gånger noll

=

100

För alternativ 2 blir väntevärdet 99:

0,9 gånger 110 kr

plus

0,1 gånger noll

=

99 kr

Är man ekonomiskt sett rationell ("smart") väljer man i så fall alltid att spela på alternativ 1 istället för alternativ 2 eftersom alternativ 1 i längden kommer att ge mest pengar.

Men det finns även en annan parameter som kan spela in än väntevärdet, nämligen hur pass riskbenägen man är (dvs villig att ta risk):

• Det långsiktigt rationella är att vara neutral till risk och därmed välja det alternativ som ger högst väntevärde.

• Men är manförsiktigt lagd ("risk-obenägen") kan man ändå helst vilja välja alternativ 2 eftersom det innebär lägst sannolikhet för att det kommer att gå dåligt.

• Och är man våghalsigt lagd ("risk-benägen") kan man helst vilja välja alternativ 1 eftersom det innebär störst chans att det kommer att gå väldigt bra.

Om man tex antar att Stockholmsbörsens uppgång på 16,5% under 2012 uppnåddes med en sannolikhet på 45% medan Sandells värdeökning på 15,5% uppnåddes med en sannolikhet på 75%, så är det ju mer rationellt att investera i Sandells fond än i en indexfond för Stockholmsbörsen.

Det går aldrig att veta hur stora dessa sannolikheter är men man kan ju göra en subjektiv bedömning av dem baserat på vad man vet om riskerna med Stockholmsbörsens indexutveckling respektive Sandell-fondens värdeförändring.

//Edit: Förenklat kan man ju beskriva det som att "a priori" (dvs på förhand; innan 2012) hade det justerat för ovannämnda sannolikheter varit rationellt att investera i Sandells fond istället för en indexfond för Stockholmsbörsen, även om det "a posteriori" (i efterhand) blev en bättre värdeökning för Stockholmsbörsen än Sandell-fonden:

Stockholmbörsen: 0,45 gånger 16,5% = 7,425%

Sandell-fonden: 0,75 gånger 15,5% = 11,625%

11,625% > 7,425%

Och:

7,425% delat med 15,5% = ca 0,479

Dvs så länge man bedömer sannolikheten vara över 47,9% för Sandell-fonden att nå en avkastning på 15,5% är det mer gynnsamt att investera i den istället för i Stockholmsbörsen om den ger 16,5% avkastning med 45% sannolikhet (här förenklat bortsett från alla övriga utfall).

//

• Stockholmsbörsens utveckling kan ju bero på en rad faktorer som man inte kan kontrollera, tex världskonjunkturen och valutakurser osv.

• Sandell för sin del försöker ha kontroll över en så stor del som möjligt över vilken värdeutveckling han kan få på sina investeringar i form av köp av aktier i olika bolag.

Han är inriktad på att köpa aktier i mindre amerikanska bolag, och börjar med att försöka hitta undervärderade sådana aktier.

Sedan köper han på sig stora mängder av de aktierna och allierar sig ev även med andra aktieägare, för att få bolaget och dess ledning att tex ändra sin strategi så att bolagets utveckling förbättras så att börskursen stiger.

Dvs Sandell är "aktivist-investerare" vilket lär innebära högre sannolikhet för god värdeutveckling än om man är passiv investerare i börsindex, åtminstone om man är skicklig.

Andra aktivist-investerare

Christer Gardell

Christer Gardell med sitt fondbolag Cevian är ju ett annat exempel på en framgångsrik aktivist-investerare.

Han ryktas ju vara miljardär numera tack vare det.

Sven Hagstömer, Mats Qviberg

I Sverige är väl finansmännen Sven Hagströmer och Mats Qviberg andra exempel.

De drev ju tidigare tillsammans sedan början av 1990-talet investmentbolaget Öresund som i sin tur köpte aktier i bolag som de tog en aktiv roll i.

Numera har de delat upp det så att Qviberg driver rest-Öresund medan Hagströmer har det separata investmentbolaget Creades.

Både rest-Öresund och Creades är ju separata börsbolag som Qviberg respektive Hagströmer är huvudägare i (dvs Qviberg i Öresund och Hagströmer i Creades).

Öresund har ett börsvärde på över 3 miljarder kr och Qviberg äger över 20% av Öresund, så han har ju lyckats skrapa ihop en ansenlig förmögenhet.

Han har väl dessutom en hel del kapital vid sidan om ägarandelen i Öresund.

Under senaste 12 mån har Öresund-aktien haft en kursökning på över 50% enl Bloomberg.com (vilket väl är exkl aktieutdelningar etc).

Ett tag jobbade ju Gardell för Hagströmer/Qviberg via separata investmentbolaget Custos osv innan Gardell började med Cevian.

Creades är storleken mindre med ett börsvärde på 2,6 miljarder kr varav Hagströmer äger över 60% så han har ju lyckats ännu bättre än Qviberg verkar det som.

Även Hagströmer har väl också en hel del kapital vid sidan om Creades-ägarandelen.

Och Creades-aktien är upp över 40% under senaste 12 mån.

Ett undantag för Hagströmer/Qvibergs framgångar var dock aktiemäklarfirman HQ som de var huvudägare i fast HQ gick omkull.

Mer om det i bla tidigare blogginlägg från 11 aug 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/spekulativt-kop-hq

Och uppföljning från 13 aug 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/hq-update-svar-fran-fd-styrelseledamot

Frågan är om det ska tolkas som ett symptom på att Hagströmer och Qviberg håller på att tappa formen.

Hagströmer fyller trots allt 70 år den 30 nov 2013 och Mats Qviberg fyllde 60 år den 25 aug 2013.

Warren Buffett, Carl Icahn

Å andra sidan är amerikanaren Warren Buffett (med amerikanska investmentbolaget Berkshire Hathaway) fortfarande aktiv trots att han är 83 år.

Och han är ju världens 4:e rikaste person med en förmögenhet på 58,5 miljarder dollar per sep 2013 enl Forbes: http://www.forbes.com/profile/warren-buffett/

Och tex amerikanaren Carl Icahn (också legendarisk investerare) är också aktiv trots en ålder på 77 år.

Han är världens 26:e rikaste person med en förmögenhet på 20,3 miljarder dollar per sep 2013 enl Forbes: http://www.forbes.com/profile/carl-icahn/

Både Buffett och Icahn kan väl på sina sätt också sägas vara aktivist-investerare, i högsta grad Icahn som väl nästan har myntat uttrycket.

Icahn har ju bla nu köpt på sig en stor post aktier i Apple och försöker få Apple att dela ut en del av sin enorma kassa till aktieägarna.

//Edit: Icahn äger nu Apple-aktier för över 2 miljarder dollar, och han vill att Apple återköper Apple-aktier för 150 miljarder dollar.

Apple har hittills offentliggjort planer på aktieutdelningar och aktieåterköp för 100 miljarder dollar.

http://www.bloomberg.com/news/2013-11-14/icahn-reports-stake-in-apple-worth-2-05-billion.html

Hela Apple har ett börsvärde på över 470 miljarder dollar vid börskurs ca 550 dollar: http://www.bloomberg.com/quote/AAPL:US

Apple har 147 miljarder dollar i kassan enl senaste besked och därutöver tjänar bolaget ca 10 miljarder dollar per kvartal som pumpas in i kassan hela tiden.

//

Icahn har bla även samarbetat med Gardell om att tex tidigare köpa aktier i Swedbank.

Videoklipp (upplagt i nov 2012) om Icahn: http://www.youtube.com/watch?v=wZjms7rRAQw

Enl klippet förvaltar Icahns hedgefond 8 miljarder dollar och vill man investera i fonden måste man satsa minst 25 miljoner dollar.

Fonden har haft en värdeökning på 30% per år flera år i rad men under det senaste året i klippet blev värdeökningen "bara" 7%.

Icahn kommenterar det dock med att man vissa år tjänar 70% och andra år 7%, men det viktiga är enl honom att man går bättre än börsen och att man inte förlorar pengar.

Icahn vs Ackman om Herbalife

Klipp (upplagt i jan 2013) där Icahn debatterar med finansmannen Bill Ackman om börsnoterade hälsokostbolaget Herbalife: http://www.youtube.com/watch?v=hCZRk1lL90Q

Ackman hade tagit en stor blankningsposition i hopp om kursfall i Herbalife-aktien medan Icahn och även finansmannen George Soros hade tagit motsatta positioner och köpt Herbalife-aktier i hopp om kursuppgång i aktien.

Icahn säger att han ångrar att han någonsin mött Ackman och att Ackman är en lögnare och ett levande exempel på att om man vill ha en kompis på Wall Street så bör man skaffa hund.

Icahn drar bla upp att Icahn tidigare gjort affärer med Ackman vad gäller aktier i bolaget Hallwood Realty Partners år 2003 vilket slutade med att de båda blev osams.

Det handlade om att Icahn hade köpt en Hallwood-aktiepost från Ackman för 80 dollar per aktie och skrivit på ett avtal som bla innehöll en så kallad "schmuck insurance" (dvs att om Icahn sålde aktieposten vidare med vinst så skulle Ackman få hälften av den vinsten).

Senare blev Hallwood uppköpt och Icahn sålde aktien för budkursen 136 dollar varvid Ackman ville ha del av vinsten, men Icahn ansåg inte att det var vad de båda hade kommit överens om.

Icahn sa att han inte tänkte sälja Hallwood-aktieposten vidare, utan istället lägga bud på hela Hallwood och köpa bolaget eller att någon annan skulle lägga bud på hela Hallwood och köpa bolaget.

Icahn menade alltså att en försäljning via uppköp ej skulle ha omfattats av schmuck insurance-klausulen och att Ackman var muntligen med på det men att Icahns advokat missade att få med den formuleringen i avtalet.

Ackman fick i det ärendet rätt i domstol flera gånger vilket ledde till att Icahn fick betala pengar till Ackman, men Icahn anser ändå att Icahn hade rätt och att det var Ackman agerade oschysst.

Enl Ackman är det dock Icahn som har rykte om sig att inte stå för sina muntliga överenskommelser och att Icahn utnyttjar folk.

Icahn bemöter det i klippet med att rikta ytterligare kritik mot Ackman osv, och beskriver det som att Ackmans hedgefons Pershing Square gick dåligt under 2012 med en värdeminskning på 2-3% och att Ackman därför ville hitta ett bolag som Herbalife att förstöra och få dess börskurs att falla.

Enl Icahn är det sådana affärer Ackman ägnat sig åt hela sitt liv osv.

Icahn drar även upp att Ackman varit under utredning av åklagare och amerikanska finansinspektionen SEC.

Icahn läser upp en artikel från New York Times om att Ackmans dåvarande fondbolag Gotham pga det drabbats av ett bakslag och att dess investerare begärde pengarna tillbaka.

Icahn uppger att om han hade läst den artikeln innan Hallwood-affären hade Icahn aldrig gjort Hallwood-affären med Ackman över huvud taget.

Ändå gjorde Icahn Hallwood-affären med Ackman trots att en bekant till Icahn varnade Icahn för att göra affärer med Ackman.

Den bekanta sa bla att Ackman bara innebar stora problem.

Enl NYT-artikeln ägnade sig Gotham åt ett pump & dump-upplägg genom att prata om analyser kring ett bolag men samtidigt i hemlighet sälja av aktier i det bolaget.

Det bemöter Ackman med att det bla gällde bolaget NBIA vars aktier Ackman blankat efter att ha kommit fram till och publicerat en 66-sidig rapport om att NBIA:s kreditbetyg på AAA inte var motiverat och att Ackman inte gjort något fel i det och att det inte ledde till några åtgärder från åklagaren eller SEC.

Och där fick Ackman även rätt genom att NBIA-aktien senare föll från 70-80 dollar till enstaka dollar samtidigt som priset för NBIA:s kreditförsäkringar sköt i höjden.

Ackman uppger att han tjänade 150 miljoner dollar på den affären och gav bort mer än det till välgörenhet.

Icahn ansåg även att Ackman tar alldeles för stora risker genom att gå in och blanka 20% av ett bolags aktier, vilket kan straffa sig om aktien plötsligt börjar stiga och Ackman måste återköpa sina blankade aktier för att begränsa sina förlust.

Därför ansåg Icahn att Ackmans blankning i Herbalife var "the mother of all short squeezes", dvs att Ackmans panikåterköp skulle kunna leda till kraftig kursuppgång i Herbalife-aktien.

Enl Icahn bluffar Ackman om att Ackman ger bort alla sina vinster till välgörenhet osv.

Ackman tillägger att Pershing Square inte gick dåligt under 2012, och att Icahn antingen har dåligt minne eller problem med att hålla sig till sanningen.

Enl Ackman är Icahns problem att Icahn inte är van vid att bli emotsagd även om Icahn har fel.

Icahn säger att Ackman ville att de båda skulle göra investeringar ihop, men nu anser Icahn att han inte skulle vilja investera med Ackman om så Ackman var den sista personen på jorden.

Ackman säger att han inte heller vill investera med Icahn.

Icahn säger att även om Ackman får en värdeökning på 12% efter Herbalife-affären så hade Icahn en värdeökning på 28% 2012 utan den typen av bluffaffärer som Icahn anser att Ackman ägnar sig åt med att försöka skrämma folk att Herbalife är ett dåligt bolag osv.

Enl Icahn fanns det folk som bla under 1990-talet höll presentationer för folk om hur dåliga vissa bolag var för att därigenom skapa kursnedgångar i de aktierna.

Icahn uppger sig därutöver ha haft en värdeökning på 33% under 2011, ocoh även det utan vad han anser vara kursmanipulation.

Och Icahn pekar på risken för att Ackman hamnar i en short sqeeze och måste panikåterköpa stora mängder aktier om någon tex lägger ett bud på Herbalife.

Ackman svarar med att Icahn är fri att lägga bud på Herbalife om så önskas, men Ackman bedömer att det inte kommer att bli något bud på Herbalife för 5-6 miljarder dollar eftersom Herbalifes verksamhet enl Ackman kan betraktas som bedrägeri (för att Herbalifes upplägg med att sälja sina produkter via privatpersoner osv kan betraktas som ett pyramidspel).

Ackman drar även upp att Icahn själv år 2003 hade blankat 22% av aktierna i bolaget Trinity Industries och gjorde presentationer om det caset för folk, och Ackman anser det därför intressant att Icahn har synpunkter på Ackmans blankning av Herbalife.

Ackman anser därför att Icahn är en hycklare.

Ackman anser inte att Ackman skrämt folk om Herbalifa utan bara redovisat fakta i en presentation med 330 presentationsbilder.

Ackman gissar att Icahn redan sålt sina Herbalife-aktier eftersom aktien steg när det blev känt att Icahn gått in, men enl Ackman finns ingen som rimligen kan vilja äga Herbalife-aktier långsiktigt osv.

Icahn tackar Ackman för att Ackman kallar Icahn för "en skicklig investerare", men Icahn anser sig inte kunna säga detsamma om Ackman.

Icahn uppger sig dock inte förstå vad Ackman menade med att Icahn ev redan har sålt sina Herbalife-aktier.

//Edit: Herbalife-aktien hade en botten på 24 dollar i dec 2012.

Det var 17 dec 2012 som Ackman offentliggjorde sin stora blankningsposition i aktien.

Därefter steg kursen till 47 dollar i jan 2013 vilket väl var efter beskedet om att Icahn gått in som storägare.

(När klippet ovan sändes i jan 2013 låg Herbalife-aktien i 44-45 dollar och det var ännu ej bekräftat att Icahn köpt Herbalife-aktier.)

Nu ligger aktien i 69 dollar per fre 15 nov 2013 vilket kan vara svettigt för Ackman om han har sin blankningsposition kvar.

Dvs hittills har Icahn haft klart rätt.

Dock tex besked 15 okt 2013 om att Herbalife inte kunde avfärda en domstols-stämning om att Herbalife är ett pyramidspel: http://www.bloomberg.com/news/2013-10-15/herbalife-loses-bid-to-dismiss-pyramid-scheme-lawsuit-1-.html

Men besked 13 nov 2013 om att Bill Stiritz (Herbalifes fjärde största aktieägare) vill försöka få till ett uppköp av Herbalife: http://www.bloomberg.com/news/2013-11-13/herbalife-investor-stiritz-says-he-d-help-an-lbo.html

Enl den artikeln äger Stiritz 5% av Herbalife medan Icahn är den enskilt största aktieägaren med en ägarandel på 17%.

Artikeln uppger även att Ackman har kvar sin tro på kursnedgång i Herbalife-aktien, men har minskat ner på sin blankningsposition och istället köpt säljoptioner i Herbalife-aktien.

Stiritz anser att Herbalife-aktien under normala förhållanden skulle vara värd dubbelt så mycket som dagens börskurs kring 70 dollar, medan Ackman försöker få myndigheterna att lägga ned Herbalifes verksamhet.

Herbalife bytte revisionsbyrå från KPMG till Pwc under åren 2013 och Pwc gör nu en ny genomgång av Herbalifes bokföring.

Ackman pekar på att det finns stora felaktigheter i denna bokföring.

//

Bengt Stillström

Ytterligare en svensk aktivist-investerare är Bengt Stillström via investmentbolaget Traction som är börsnoterat på Stockholmsbörsen (liksom Öresund och Creades).

Traction är nu värt 1,5-1,6 miljarder kr på börsen (vid börskurs 91 kr) varav Stillström med familj äger 86%.

Traction har haft en mycket god långsiktig utveckling med ett bokfört eget kapital (tillgångar minus skulder) på 500-600 miljoner kr per slutet av år 2003 vilket har vuxit till 1,7 miljarder kr per slutet av 2012 enl bolagets hemsida: http://www.traction.se/?id=127-28

Per slutet av sep 2013 uppgick det egna kapitalet till drygt 1,6 miljarder kr men mätt som substansvärde (marknadsvärde på tillgångar minus skulder) uppgick det till 1,7-1,8 miljarder kr (motsvarande 113 kr per Traction-aktie).

Traction är i princip skuldfritt.

Beskrivning av Tractions verksamhet i bolagets q3/2013-resultatrapport:

"Traction är ett investmentbolag vars verksamhet bygger på en egen metodik för utveckling och förädling av företag där Traction är ägare.

Tractions ägarroll baseras på ett aktivt och långsiktigt engagemang tillsammans med en entreprenör eller företagsledning samt andra delägare.

För närvarande är Traction engagerat i ett 20-tal företag, varav flera är publikt noterade.

Därutöver bedriver Traction en investeringsverksamhet i syfte att uppnå en god avkastning på bolagets kapital.

Tractions aktier handlas på NASDAQ OMX Nordiska börs i Stockholm (Small Cap-listan).

Läs mer om Traction på www.traction.se "

http://hugin.info/86925/R/1736625/582041.pdf

Tractions mest värdefulla investeringar/ägarandelar per slutet av sep 2013:

Nilörngruppen 156 miljoner kr (9%)
BE Group 150 miljoner kr (9%)
OEM International 138 miljoner kr (8%)
Hifab 109 miljoner kr 6%

Dvs till synes trista bolag, men det kanske är rätt framgångsrecept att investera i sådana.

Verksamheter:

• Nilörngruppen: Tillverkar tygetiketter för kläder.

• BE Group: Stålgrossist.

• OEM International: Importfirma inriktat på teknikprodukter.

• Hifab: Byggkonsultfirma.

Traction har en ägarandel på 68% av Nilörngruppen som ej är börsnoterat.

Börskursernas utveckling från slutet av 2012 för de övriga tre bolagen:

OEM International +30%

Hifab +23%

BE Group -18%

- - -

Traction +20%

Bengt Stillström själv har precis fyllt 70 år i slutet av okt 2013 och är alltså jämnårig med Sven Hagströmer.

Bengt Stillström är numera styrelseordförande i Traction medan sonen Petter (41 år under 2013) är vd. (Nepotism? Dock kanske sonen har ärvt Bengts briljanta intellekt.)

Bengt Stillström är bla även styrelseledamot i Hifab medan Petter är styrelseledamot i bla OEM International och BE Group.

Dag och Patrik Tigerschiöld

Far och son är huvudägare i investmentbolaget Bure Equity.

Bolaget är värt över 2 miljarder kr på börsen och Dag/Patrik har en ägarandel på 18-19%.

Patrik (49 år under 2013) var tidigare Bures vd men är numera styrelseordförande sedan våren 2013.

Han har väl tidigare bla varit fondförvaltare på SEB osv.

//Edit: Patrik Tigerschiöld har bla varit chef för SEB:s hela fondverksamhet SEB Fonder: http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2538732.ece

//

Dag Tigerschiöld (nu 71 år) sitter inte i Bures styrelse.

Han var för övrigt tidigare kollega med Sven Hagströmer på tidigare svenska storkoncernen Gränges finansavdelning där de satt och räknade på företagsköp etc.

Det var väl på typ 1960-talet.

Dag Tigerschiöld har även tidigare jobbat på aktiemäklarfirman Carnegie med senare finansmannen Johan Björkman som båda var med och bildade bolaget Skanditek som var ett av de tidigare bolag som numera är Bure Equity: http://blog.zaramis.se/2010/10/05/tigerschiold-riddarhuset-och-bure-equity/

Bures affärsidé enl bolagets hemsida:

"Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter så att aktieägarna i Bure får god avkastning på sitt förvaltade kapital genom tillgång till en portfölj av professionellt förvaltade bolag."

Och bla:

"Bure ska kunna ta en tillräckligt stor del av ägandet för att aktivt kunna påverka."

http://www.bure.se/extra/pod/

Enl Bures q3/2013-resultatrapport bla:

"Strategiska hörnstenar för Bure är:

• Aktiv portföljförvaltning
• Professionell styrning av portföljbolagen"

Dvs även Bure har en inriktning som aktiv ägare i de bolag Bure investerar i.

Bures substansvärde (marknadsvärderade tillgångar minus skulder) uppgick till 2,5 miljarder kr per slutet av sep 2013 jämfört med nuvarande börsvärde på 2,1 miljarder kr.

Det innebär ett substansvärde per aktie på 32,35 kr jämfört med nuvarande börskurs 25,90 kr.

Aktien noteras alltså med en rabatt på 20% jämfört med substansvärdet.

(Som jämförelse noteras Traction-aktien med en motsvarande rabatt på 19-20% jämfört med sitt substansvärde.)

Intressant att Bure per slutet av sep 2013 hade en kassa på nästan 800 miljoner kr motsvarande över 30% av substansvärdet (ca 10 kr per aktie jämfört med börskursen 25,90 kr).

Vad ska hända med den kassan?

I övrigt var Bures mest värdefullaste aktieinnehav följande per slutet av sep 2013:

Micronic Mydata 483 miljoner kr (19% av Bures substansvärde)
Vitrolife 398 miljoner kr (16%)
Xvivo Perfusion 152 miljoner kr (6%)

Dvs medan kassan svarar för över 30% av Bures substansvärde så svarar dessa tre aktieinnehav för över 40%.

//Tillägg 18 nov 2013

• Enl Bures q3/2013-resultatrapport har Bure en nettokassa på drygt 600 miljoner kr per slutet av sep 2013 (kassa 700 miljoner kr minus räntebärande skulder knappt 100 miljoner kr).

• Därtill kommer "räntebärande tillgångar" på 100 miljoner kr (främst lån till delägda bolagen Mercuri International och Theducation).

• Och så äger Bure egna Bure-aktier för över 100 miljoner kr.

Man kan alltså se det som att summan av dessa tre poster i praktiken innebär en nettokassa på över 800 miljoner kr motsvarande 38-39% av Bures börsvärde på 2,1 miljarder kr.

Nettokassan motsvarar 10 kr per Bure-aktie vars börskurs ligger i 26,10 kr (slutkursen mån 18 nov 2013).

Därutöver hade tex Bure-delägda bolaget Micronic Mydata en nettokassa på över 500 miljoner kr per (slutet av sep 2013) motsvarande 42% av Micronic Mydatas börsvärde på ca 1,2 miljarder kr.

Micronic Mydatas nettokassa motsvarar över 5 kr per Micronic Mydata-aktie vars börskurs ligger i 12,60 kr (sluturs mån 18 nov 2013).

Och Bure äger 38% av Micronic Mydata.

Ägarandelen är värd 469 miljoner kr motsvarande 22% av Bures börsvärde (med slutkurser mån 18 nov 2013).

Dvs Bure är finansiellt vrålstarkt.

//

Börskursernas utveckling senaste 12 mån:

Vitrolife +114%

Xvivo Perfusion +35%

Micronic Mydata +30%

- - -

Bure +27%

Verksamhets-beskrivningar enl Bures q3/2013-resultatrapport mm:

• Micronic Mydata:

"Micronic Mydata är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar
och marknadsför en serie laserbaserade mönsterritare för framställning av fotomasker samt avancerad ytmonteringsutrustning för flexibel elektronikproduktion.

Verksamheten i koncernen är organiserad i två affärsområden,
mönsterritare och ytmontering."

Micronic Mydata är väl ensam tillverkare i världen av ovannämnda mönsterritare som i sin tur används vid produktion av tv- och dataskärmar etc.

• Vitrolife:

"Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern.

Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för infertilitetsbehandling."

Dvs Vitrolife säljer väl produkter och utrustning för provrörsbefruktning osv.

Vad är provrörsbefruktning?

"In vitro-fertilisering (IVF) eller provrörsbefruktning är en fertilitetsmetod där kvinnans ägg befruktas av mannens spermier utanför kvinnans kropp (in vitro), i stället för i äggledarna, som efter ett samlag eller vid inseminering."

http://sv.wikipedia.org/wiki/Provrörsbefruktning

• Xvivo Perfusion:

"Xvivo Perfusion är en internationellt verksam medicinteknisk koncern
fokuserad på att utveckla optimerade lösningar för vävnader och celler i
samband med transplantation."

Dvs Xvivo Perfusion säljer produkter och utrustning för organ-transplantationer.

http://www.bure.se/dynamaster/file_archive/131113/0ee1911716599eb4d3f4736fe6c5e782/Q3%20svensk.pdf

//

Utveckling av Sandells förmögenhet enl Forbes:

mars 2010: 1,1 miljarder dollar

mars 2011: 1,1 miljarder dollar

mars 2012: 1,1 miljarder dollar

mars 2013: 1,2 miljarder dollar

Dvs en ganska oförändrad nivå de senaste åren.

Hans hedgefonder måste alltså ha haft rejäla värdeökningar de första åren från starten år 1998 för att han ska ha kunnat komma upp till sin nuvarande förmögenhet kring 8 miljarder kr.

Men här antas Sandell i varje fall ha huvudet rejält på skaft för att kunna lyckas med att ha uppnått en så pass god, långsiktig utveckling.

Det i sin tur gör det motiverat att köpa aktier i de bolag han investerar i via sina fonder.

Vilka bolag har då Sandell köpt aktier i?

Här i bloggen har bla vid två tillfällen berörts amerikanska IT-bolaget Compuware som Sandell köpt aktier i:

• Tidigare blogginlägg från 1 juni 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/koplage-compuware-aktien

Då låg Compuware-aktien i 11,23 dollar (som slutkurs 31 maj 2013) och fick rekommendationen "köpläge".

Rekommendationen "köpläge" definieras enl följande enl skalan i denna blogg:

"Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

(Hela rekommendations-skalan för denna blogg anges längst ned i varje blogginlägg.)

• Tidigare blogginlägg från 4 aug 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/koplage-compuware-spectra-energy-smithfield-foods

Då låg Compuware-aktien i 11,72 dollar (slutkursen fre 2 aug 2013), upp drygt 4% från blogginlägget 1 juni 2013.

Och nu ligger Compuware-aktien i 10,83 dollar (slutkurs fre 15 nov 2013), dvs ner 7-8% från blogginlägget 4 aug 2013.

Bla var det i mars 2013 tal om att riskkapitalbolag hade intresse av att köpa hela Compuware vilket då brukar bli till en budkurs en bra bit över rådande börskurs.

I det senare blogginlägget från 4 aug 2013 nämndes även naturgas-bolaget Spectra Energy och griskött-producenten Smithfield Foods som Sandell köpt aktier i.

Spectra Energy-aktiens börskurs låg då i 35,99 dollar.

Smithfield Foods-aktien låg i 33,33 dollar.

Nu ligger Spectra Energy i 34,34 dollar (ner 4-5% från blogginlägget 4 aug 2013).

Kinesiska bolaget Shuanghui köpte Smithfield Foods i sep 2013 för 34 dollar per aktie (upp 2% från blogginlägget 4 aug 2013).

Compuware, Spectra Energy och Smithfield Foods fick alla rekommendationen "köpläge" i blogginlägget från 4 aug 2013.

Smithfield Foods har alltså sedan dess blivit uppköpt utan att budpremien blev särskilt stor.

Och inget särskilt verkar ha hänt i Compuware och Spectra Energy utan de aktierna har fallit ner en del sedan blogginlägget 4 aug 2013 (Compuware-aktien ner 7-8% och Spectra Energy-aktien ner 4-5%).

Men enl det blogginlägget ser Sandell en kurspotential på 16 dollar i Compuware och 48 dollar i Spectra Energy.

I detta blogginlägg får de båda aktierna fortsatt köprekommendation men justerat till "spekulativt köp" vilket innebär att risknivån tolkas som högre än rekommendationen "köpläge".

Enl definitionen i denna bloggs rekommendations-skala:

"Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.

En kursnedgång skulle tex kunna komma om det blir en generell börsnedgång utan att något strukturellt kursdrivande (som tex uppköp eller uppstyckning osv) händer med bolagen.

Även om en aktie som får rekommendationen "spekulativt köp" alltså är köpvärd, bör man ej ha en stor del av hela aktieportföljen i denna aktie.

En del har ändå hänt vad gäller Spectra Energy enl vad nyhetsbyrån Bloomberg har rapporterat:

Sandell kräver att Spectra Energys företagsledning vidtar mera åtgärder:

12 juni 2013: http://www.bloomberg.com/news/2013-06-12/spectra-energy-activist-shareholder-sandell-urges-more-action.html

17 juni 2013: http://www.bloomberg.com/video/sandell-on-spectra-energy-smithfield-foods-6G_1cwm5RyukxQDfX4lctg.html

Sandell kräver förändringar av Spectra Energys styrelse om bolaget inte följer plan:

17 juni 2013: http://www.bloomberg.com/news/2013-06-17/sandell-to-seek-board-changes-if-spectra-doesn-t-follow-plan-1-.html

Sandell kräver att Spectra Energy säljer av sin hälft av ett gasledningsbolag:

28 okt 2013: http://www.bloomberg.com/news/2013-10-28/sandell-wants-spectra-to-exchange-dcp-for-phillips-stake-1-.html

Bob Evans Farms

Det har även framkommit att Sandell köpt aktier i ett ytterligare bolag; Bob Evans Farms.

24 sep 2013: http://www.bloomberg.com/video/sandell-asset-owns-5-1-of-bob-evans-farms-Lbi7yzTWT9CkLcC~h0GK0A.html

Det är tydligen en restaurang-kedja som även tillverkar och säljer korv.

Bolaget är börsnoterat på Nasdaq-börsen i USA och börskursen ligger där på 54,90 dollar (slutkursen fre 15 nov 2013).

Enl Bloomberg är aktien upp över 60% de senaste 12 månaderna.

Nu i veckan som gick (mån 11 nov 2013) framkom att Sandell vill se flera föreslagna åtgärder genomföras i Bob Evans Farms för att få ytterligare fart på aktiekursen i bolaget: http://www.bloomberg.com/article/2013-11-11/amwr9f5PheUM.html

Där framgår att Sandell äger över 5% av Bob Evans Farms och att Sandell tidigare framfört synpunkter till företagsledningen utan att de hörsammats.

Det står att Sandell vill se en förändring av Bob Evans Farms och att han är besviken över bolagets passivitet.

Det var i aug 2013 som Sandell från början kontaktade Bob Evans Farms med tre specifika förslag för att få aktiekursen att stiga.

Som exempel på företagsledningens passivitet nämner Sandell att Bob Evans Farms tidigare restaurangkedja Mimi's Café hade dålig lönsamhet i sex års tid innan den såldes med förlust i feb 2013.

Sandell har nu bla kontakt med företag (spekulanter) som vill köpa Bob Evans Farms fastigheter som tydligen fortfarande äger dem.

En av dessa spekulanter har under lång tid försökt få kontakt med Bob Evans Farms om detta utan att få något svar.

Sandell anser att Bob Evans Farms borde ha anlitat en investmentbank som finansiell rådgivare kring sådana förslag, om företagsledningen vore seriös.

Sandells tre förslag är följande:

1) Avyttra den separata matprodukt-verksamheten (BEF Foods), genom att börja med en separat börsintroduktion där 20% av den verksamheten säljs ut till aktieinvesterare.

Enl Sandell kan BEF Foods värderas till 560 miljoner dollar varav 20% skulle kunna säljas ut för 100 miljoner dollar.

(Som jämförelse är hela Bob Evans Farms värt 1,5 miljarder dollar på Nasdaq-börsen vid nuvarande börskurs på 54,90 dollar.)

2) Sälj av de egna fastigheterna. Det bedöms ge 720 miljoner dollar. Sandells förslag är att man börjar med att sälja av 56% av fastigheterna för 400 miljoner dollar.

3) Gör stora köp av egna aktier i Bob Evans Farms med de pengar som erhålls från förslag 1 och förslag 2 samt genom att ta nya lån.

Sandell ser potential för aktien att stiga till 80-90 dollar om förslagen genomförs.

Det kan alltså jämföras med nuvarande börskurs på 54,90 dollar vilket innebär en fortsatt kursuppgångs-potential på 46-64% (dvs ca 50-60%).

Enl separat brev (daterat 11 nov 2013) som Sandell skrivit till Bob Evans Farms styrelse står det att Sandell blev "extremt besviken" för beskedet i okt 2013 från Bob Evans Farms vd Steve Davis att Sandells förslag ska utredas "i sinom tid".

Dvs Davis verkar inte ha en särskilt hög prioritet för Sandells förslag.

Sandell hade en första kontakt med Bob Evans Farms 16 juli 2013 och följde upp det med ett brev daterat 5 aug 2013 och samtal med en oberoende styrelseledamot i Bob Evans Farms.

Sandell skrev sedan ett nytt brev 23 sep 2013 men fick besked från vd Steve Davis 11 okt 2013 att Bob Evans Farms ej verkar avse vidta några åtgärder nu pga Sandells förslag.

Sandell anser att de ca tre månader som gått kan anses vara en fullt tillräcklig betänketid för Bob Evans Farms och att aktieägarna ej har råd med denna passiva inställning.

Enl Sandell är exemplet med Mimi's bara ett i raden som visar på företagsledningens inkompetens vilket gör att styrelens motivation kan ifrågasättas anser han.

Jämförelser: Spectra Energy, Compuware, Bob Evans Farms

Som nämnt ovan är Bob Evans Farms enl ovan börsnoterat på Nasdaq-börsen i USA.

Även Compuware-aktien är noterad där medan Spectra Energy-aktien är noterad på New York-börsen.

Börsvärden per fre 15 nov 2013:

• Spectra Energy 23 miljarder dollar vid börskurs 34,34 dollar

• Compuware 2,3-2,4 miljarder dollar vid börskurs 10,83 dollar

• Bob Evans Farms 1,5 miljarder dollar vid börskurs 54,90 dollar

Källa: Bloomberg.com

Börskursernas utveckling senaste 12 mån:

• Bob Evans Farms +61%

• Compuware +31%

• Spectra Energy +29%

Källa: Bloomberg.com

P/e-tal mätt som börskurs delat med resultat per aktie för senaste 12 mån:

• Spectra Energy 23

• Bob Evans Farms 23

• Compuware 44

Källa: Bloomberg.com

P/e-tal mätt som börskurs delat med prognosticerat resultat per aktie för innevarande bokföringsår:

• Bob Evans Farms 20

• Compuware 22

• Spectra Energy 22

Källa: Bloomberg.com

Dvs p/e-talen kan tyckas vara höga men Sandell verkar se potential i att höja lönsamheten i bolagen och att de dessutom har stora värdefulla tillgångar och verksamheter som kan säljas av.

Spectra Energy

Spectra Energy är alltså klart störst av de tre ovannämnda bolagen.

Så här beskrivs Spectra Energy enl Bloomberg.com:

"Spectra Energy Corporation transmits, stores, distributes, gathers, and processes natural gas.

The Company provides transportation and storage of natural gas to customers in various regions of the northeastern and southeastern United States, the Maritime Provinces in Canada and the Pacific Northwest in the United States and Canada, and the province of Ontario, Canada."

http://www.bloomberg.com/quote/SE:US

Bolaget verkar alltså både utvinna, lagra och transportera naturgas i olika delar av Nordamerika (USA och Kanada).

Spectra Energy är baserat i staden Houston i amerikanska delstaten Texas.

Det som Bloomberg skrev 28 okt 2013 enl ovan handlade om att Sandell vill att Spectra Energy ska sälja sin ägarandel på 50% av gas-rörlednings-bolaget DCP Midstream LLC.

Resten ägs av bolaget Phillips 66 som även har ägarkontrollen (det bestämmande inflytandet) över DCP Midstream LLC.

Som ett första steg är Sandells förslag att Phillips 66 ska köpa Spectra Energys hälft av DCP Midstream mot betalning i form av aktier i Phillips 66.

Enl Sandell skulle en sådan affär bli en win/win-situation som både Spectra Energy och Phillips 66 skulle vinna på.

Enl Bloomberg skrev Sandell ett brev till Spectra Energy om förslaget avseende DCP Midstream LLC.

Brevet offentliggjordes 28 okt 2013 men är daterat 2 okt 2013.

I brevet upprepar Sandell även förslaget om att Spectra Energy borde sälja ett annat gas-rörledningsbolag (Westcoast Energy som äger rörledningar i västra Kanada).

Det sistnämnda sa Spectra Energy nej till i aug 2013.

Bloomberg frågade Spectra Energy om vad bolaget tycker om Sandells förslag om att sälja ägarandelen i DCP Midstream.

Spectra Energy ville inte kommentera det men sa att man tillsammans med Phillips 66 är inriktade på att DCP Midstream ska få en så god utveckling som möjligt.

Enl vad Bloomberg skrev 17 jun 2013 hotade Sandell med att rösta för förändringar i Spectra Energys styrelse på bolagsstämman 2014, om inte Spectra Energy fullföljer sin plan för att öka värdet för aktieägarna (dvs få börskursen att stiga).

Även då gällde det ett brev där Sandell föreslagit att Spectra Energy skulle sälja av sina ägarintressen i Westcoast Energy och DCP Midstream.

Då skrev Bloomberg att Spectra Energy lagt en del av sina USA-tillgångar i ett separat börsnoterat bolag, i enlighet med Sandells förslag.

Sandell kommenterade det med att Spectra Energy därmed dittills genomfört en tredjedel av Sandells förslag (dvs ej DCP Midstream- och Westcoast Energy-avyttringarna).

Sandell sade sig då även vilja se kostnads-nedskärningar i Spectra Energy.

Sandell uppgav sig ha allierat sig med andra aktieägare i Spectra Energy och att de tillsammans som gruppering utgör en av Spectra Energys största aktieägare.

//Tillägg 17 nov 2013

För och emot aktivist-investerare

Aktivist-investerare som Thomas Sandell kan sägas ha fördelen att de är som en blåslampa i ändan på trötta företagsledningar, och får fart på börsbolagen att vidta åtgärder för att börskursen ska stiga till sin potentialnivå.

Men en nackdel kan vara att aktivist-investerarna är kortsiktiga på jakt efter kursuppgångar utan att det nödvändigtvis är till börsbolagens bästa på lång sikt.

Det är väl därför som aktivist-investerare ibland kallas för företagspirater eller slaktare och ogillas av företagsledningar.

Tex sviktade Christer Gardells omdöme när han som storägare i lastbils-tillverkaren Volvo fick Volvo att härom året öka sin skuldsättning kraftigt för att överföra extrapengar till aktieägarna i form av aktieutdelningar och aktieåterköp.

Innan dess var Volvos inriktning att ha en låg skuldsättning för att kunna göra gynnsamma företagsköp om det blir låg konjunktur.

Och vad hände sedan? Jo, mycket riktigt kom en av de kraftigaste lågkonjunkturerna i mannaminne (finanskrisen 2008/2009) och istället för att kunna göra billiga företagsköp hamnade Volvo pga sin skuldsättning i rejäl kris.

Dvs ett konjunkturkänsligt bolag som Volvo ska ju inte ha en hög skuldsättning utan snarare en rejäl nettokassa som buffert vid ev sämre tider.

Carl Icahn säger självmedvetet i ovannämnda Youtube-klipp att aktivist-investerare och företagspirat ("corporate raider") är samma sak, även om han inte själv kallar sig aktivist-investerare (aktieägar-aktivist) utan säger att det bara är grannarna som kallar honom det: http://www.youtube.com/watch?v=wZjms7rRAQw

Christer Gardell brukar dock ta illa vid sig när man kallar honom för företagsslaktare osv.

Gardell tex till tidningen Aktiespararen i dec 2007:

"Av alla epitet jag fått är nog trots allt 'slaktare' det jag tycker sämst om.

En slaktare tar död på någonting, men vi gör precis tvärtom."

http://www.aktiespararna.se/Artikelarkiv/Opinion/2008/februari/Webbfragan-Vad-anser-du-om-Christer-Gardell/?lb=no&kampanj=pop-up-nej-tack

Enl den artikeln har bla affärsmannen Carl Bennet (miljardär och storägare i bla börsnoterade medicinteknik-företaget Getinge) riktat skarp kritik mot Gardell.

Bennet var bla styrelseledamot i Teliasonera där Gardell dök upp som storägare ett tag.

Videoklipp upplagt i dec 2009 där Bennet kommenterar Gardell och ställer långsiktighet mot girighet: http://www.youtube.com/watch?v=zHu3-EIPdqI

3 min och 45 sek in i klippet beskriver han det där som att Gardell hade ett förslag om utdelning i Volvo som stoppades, och att Volvo hade fått ställa in betalningarna om förslaget genomförts.

Bennet i klippet:

"Och ändå bjuds den människan (dvs Gardell) in att stå i tv i (tv-programmet) Agenda och diskutera med Wanja det ena och det andra.

Ja, men det är ju fullständigt åt helvete om jag får lov att säga det!"

"Det är helt otroligt att folk inte liksom säger och åskådliggör att hade det här genomförts som personen har föreslagit, så hade det gått helt åt skogen.

I själva verket så står personen och ser halvt myndig ut kvart över nio en söndagkväll tillsammans med en av landets ledande fackföreningspersoner.

Det är otroligt tycker jag."

Wanja Lundby-Wedin var dåvarande ledaren för fackföreningen LO.

Bennet är uttalad socialdemokrat trots att han är affärsman, kapitalist och miljardär.

Handelsbanks-sfärens investmentbolag Industrivärden (med sin vd Anders Nyrén i spetsen) är enskilt största aktieägare i Volvo, och har väl sett till så att Gardell (trots propåer) inte får sitta i Volvos styrelse.

Däremot har de gått med på att låta Lars Förberg sitta med i Volvos valberedning (som kommer med förslag på Volvo-styrelseledamöter inför Volvos årliga bolagsstämma osv): http://www.volvogroup.com/GROUP/SWEDEN/SV-SE/AKTIEAGARE/CORPORATE_GOVERNANCE/VALBEREDNING/Pages/valberedning.aspx

Det är Gardell och Förberg som tillsammans har grundat och leder sitt fondbolag Cevian vars fonder bla är storägare i Volvo.

Sven Hagströmer med investmentbolaget Creades har uttryckligen uttalat att namnet Creades kommer från österrikisk-tysk-amerikanska nationalekonomen Joseph Schumpeters uttryck "creative destruction" (dvs kreativ förstörelse).

För Creades innebär ju det att uppnå värdeökningar genom att bla få börsbolag att styckas upp i mindre beståndsdelar.

Bla har Hagströmer i gamla Öresund fått fordonskomponent-tillverkaren Haldex att styckas upp i nya Haldex och separata bolaget Concentric, vars respektive börskurser stigit kraftigt jämfört med gamla Haldex kursutveckling.

//

//Tillägg 17 nov 2013

Snittet av aktieanalytikernas prognoser för Spectra Energys resultat per aktie de kommande åren:

2012 (faktiskt utfall): 1,43 dollar (-21%)
2013: 1,55 dollar (+8%)
2014: 1,82 dollar (+17%)
2015: 1,75 dollar (-4%)

http://www.4-traders.com/SPECTRA-ENERGY-CORP-39442/financials/

Det kan alltså jämföras med aktiens nuvarande börskurs på 34,34 dollar.

Och enl det tidigare blogginlägget från 4 aug 2013 hade analytikerna följande snittprognoser för Spectra Energys resultat per aktie de kommande åren:

2013: 1,52 dollar
2014: 1,75 dollar

Dvs det innebär följande prognosjusteringar under de gångna 3-4 månaderna:

2013: -2%
2014: +6%

Alltså; 2013 blir sämre än väntat medan å andra sidan 2014 bedöms bli bättre än väntat.

Snittet av aktieanalytikernas prognoser för Compuwares resultat per aktie de kommande åren:

apr 2012-mars 2013 (faktiskt utfall): -0,08 dollar
apr 2013-mars 2014: 0,29 dollar
apr 2014-mars 2015: 0,40 dollar
apr 2015-mars 2016: 0,50 dollar

Det kan jämföras med aktiens börskurs på 10,83 dollar.

http://www.4-traders.com/COMPUWARE-CORPORATION-8885/financials/

Som jämförelse har Compuware tidigare sagt (enl det tidigare blogginlägget från 1 jun 2013) att bolaget väntas tjäna ett resultat per aktie på 0,35-0,37 dollar under apr 2013-mars 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/koplage-compuware-aktien

Nu räknar alltså aktieanalytikerna enl ovan bara med 0,29 dollar.

Dessutom räknade bolaget då med intäkter på 1 miljard dollar under det bokföringsåret, men nu räknar aktieanalytikerna enl ovan i snitt bara med 968 miljoner dollar.

Compware har alltså utvecklats sämre än väntat.

Och enl det tidigare blogginlägget från 4 aug 2013 hade aktieanalytikerna då i snitt följande prognoser för Compuwares resultat per aktie:

apr 2012-mars 2013 (faktiskt utfall): -0,08 dollar
apr 2013-mars 2014: 0,31 dollar
apr 2014-mars 2015: 0,44 dollar

Dvs det innebär följande prognosjusteringar per bokföringsår under de senaste 3-4 månaderna:

apr 2013-mars 2014: -6%
apr 2014-mars 2015: -9%

Dvs nedjusteringar för både innevarande och nästkommande bokföringsår.

Snittet av aktieanalytikernas prognoser för Bob Evans Farms resultat per aktie de kommande åren:

maj 2012-apr 2013 (faktiskt utfall): -0,10 dollar
maj 2013-apr 2014: 2,38 dollar
maj 2014-apr 2015: 3,27 dollar

Och det kan jämföras med bolagets börskurs på 54,90 dollar.

http://www.4-traders.com/BOB-EVANS-FARMS-INC-8594/financials/

Dvs aktiernas nuvarande p/e-tal beräknat med nuvarande börskurser och snittprognoser för resultatet per aktie innevarande bokföringsår:

• Spectra Energy 22

• Bob Evans Farms 23

• Compuware 37

Aktiernas p/e-tal vid nuvarande börskurser och snittprognoser för resultatet per aktie nästa bokföringsår:

• Bob Evans Farms 17

• Spectra Energy 19

• Compuware 27

Aktiernas p/e-tal utifrån snittprognoser för resultatet näst-nästa bokföringsår:

• Spectra Energy 20

• Compuware 22

• Bob Evans Farms (ingen prognos angiven)

Dvs på papperet ser det ut som ganska höga värderingsnivåer i dagsläget för alla tre aktierna, givet förväntad resultatutveckling.

Och oroväckande med sänkta prognoser för både Spectra Energy och Compuware för innevarande bokföringsårs resultat per aktie och för Compuware vad gäller nästa bokföringsårs resultat per aktie.

//

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.
… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?