Post entry

SkiStar - Stor uppsida

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

SkiStar är noterat på Nasdaq OMX Mid Cap Stockholm. Koncernen äger och driver alpina skidanläggningar i Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige samt Hemsedal och Trysil i Norge. Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum.

Många stjärnor står rätt på himlen för SkiStar just nu. Vid delårsrapporten den 18 december 2014 kommunicerade bolaget en rad uppgifter som man som investerare bör ta till sig.

VD Mats Årjes rapporterade då 3 % bättre bokningsläge jämför mot samma period förra året. Då ska man ta hänsyn till att förra året var i princip fullbokat över jul och nyår, m.a.o. tuffa jämförelsesiffror.

Vidare indikerade SkiStar vid rapporten att sportlovsveckorna bokade starkt samt att SkiStar Business kommer bidra positivt såväl i januari som i perioden mellan sportloven och den viktiga påsken. Att bolaget får upp bokningarna i mellanperioderna är väldigt viktigt för intjäningsförmågan, det ser positivt ut. Påsken ligger mycket bättre till i kalendern år och kommer ge positiva jämförelsesiffror mot föregående år.

Den norska kronans försvagning ger för och nackdelar för SkiStar. Man behöver blicka ut i Europa för att få en mer rättvisande bild. Att norrmännen förlorat köpkraft i Europa kommer sannolikt bidra till att SkiStar kommer se fler norska skidåkare i sina anläggningar i Norge och i Sverige. Norrmännen som i allt högre grad åkt till Mellaneuropa för skidåkning kommer istället spendera pengarna på hemmaplan. Allt detta är positivt. Det negativa är att den delen av SkiStars vinst som kommer från Norge kommer utsättas för vissa negativa omräkningseffekter. ”Vi tror att de positiva aspekterna av den här valutajusteringen överväger omräkningseffekterna”, menar Mats Årjes i ett uttalande till Nyhetsbyrån Direkt i samband med förra rapporten.

Samtidigt kommer det sannolikt bli fler svenskar i de norska backarna p.g.a. av billigare valuta.

SkiStar arbetar aktivt för att bredda sin verksamhet och göra den mindre säsongsbetonad. Det görs framsteg här vilket man kan se i det som väntade svaga kvartalet sep-nov (brutet räkenskapsår).

För den långsiktige bör man lyfta fram alpina VM 2019 som kommer arrangeras i Åre. SkiStar har mycket goda erfarenheter från arrangemangen 2007 som hjälpte till att lyfta bolaget. Ytterligare steg har tagits för att etablera en flygplats i Sälen-Trysilfjällen.

I det kortare perspektivet kan man konstatera SkiStars tid är nu och aktien brukar ha ett bra momentum vid denna tid på året. Under föregående kvartal arbetade bolaget med förberedelserna inför säsongen som vi nu är mitt i. En rad förbättringar har genomförts i skidsystemen för att kunna tillhandahålla en ännu bättre kundupplevelse. Därtill har bolaget satsat på en webshop, www.SkiStarshop.com som bidrar till intäkter men också stärker varumärket ytterligare.

Bolaget direkavkastar f.n. 2,5 SEK per aktie vilket motsvarade ca 60 % av föregående års resultat. Det finns möjligheter till utdelningshöjningar framöver. Bolaget tjänade förra året 4,14 SEK per aktie vilket var en ökning på ca 19 % från föregående år.

Erik Penser har köprekommendation på aktien, riktkurs 100 SEK. (2014-12-10)

Danske Bank ser en mindre uppsida drivet av den starka kassaflödesgenereringen. Danske har 88 SEK i riktkurs. (2014-12-19)

Undertecknad säger självklart köp i SkiStar. Utnyttja det faktum att marknaden bara koncentrerar sig på en sak. Just nu är bolaget lite bortglömt i den riskaptitmarknaden som råder. Med en förväntad stark vinsttillväxt och kostnadsbesparingar implementerade kommer bolaget leverera kanonsiffror framöver. Därtill är aktien känd för att ha en bra trend vid denna tid på året.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?