Post entry

Skistar-aktien dyr

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Varför värderas Skistar-aktien till ett p/e-tal på 14-15?

Efter en väldigt mild början av vintern under q4/2011 har det stundtals blivit vargavinter med mycket snö och låg temperatur under q1/2012. Då kan det vara lätt att ryckas med och tycka att skidanläggningsbolaget Skistars aktie nu är köpvärd. Men är den verkligen det vid nuvarande börskurs 90,50 kr?

Visst finns det signaler på att det går bra för Skistar nu:

_Det ser bra ut för svenska skidanläggningar inför sportlovet, skriver Dagens industri. Bokningsläget är klart bättre än i fjol.

"Vi har väldigt hög beläggning och är nöjda”, säger Mathias Lindström, marknadschef på Skistar till Dagens Industri._

http://di.se/Artiklar/2012/2/16/259333/Det-gar-battre-utfor/

Och insiderpersoner i bolaget köper på sig fler Skistar-aktier:

15 feb: SKISTAR: MARKNADSCHEF HAR KÖPT 43.000 AKTIER
14 feb: SKISTAR: FINANSCHEFEN HAR KÖPT YTTERLIGARE AKTIER
13 feb: SKISTAR: FINANSCHEF HAR KÖPT DRYGT 30.000 AKTIER
30 dec: SKISTAR: MATS PAULSSON ÖKAR TILL 15,7% AV KAP, 22% AV RÖST

http://www.avanza.se/aza/press/archive.jsp?articleType=newsitem&language=svenska&showAll=true&query=%2Bcompanies%3ASkiStar

Hela Skistar värt över 3,5 miljarder kr vid nuvarande börskurs ca 90 kr. Aktiens kursutveckling:

• toppnivåer kring 130 kr från slutet av 2009 och under 2010
• botten 73-74 kr i dec 2011
• därefter +23% till nuvarande kursnivå 90,50 kr

Nästa hållpunkt är 22 mars 2012 då Skistar presenterar resultatrapport för sitt q2 (dec 2011-feb 2012). Bolagets räkenskapsår varar från sept ena året till aug året därpå.

Skistar betalar aktiemäklarfirman Remium för att få finnas med på Remiums hemsida Introduce.se http://www.introduce.se/ där Remiums aktieanalytiker Jan Glevén och Erik Rolander (i dec 2011) har gjort följande prognoser för Skistars kommande ekonomiska utveckling: http://www.introduce.se/media/3898253/skistar_q1.1012.pdf

De räknar med att bolagets intäkter på ca 1,5 miljarder kr/år ökar så smått framöver, men framför allt att rörelsemarginalen stiger från 13-14% i år till 19-20% de efterföljande åren.

De räknar med att Skistar kommer att visa ett resultat per aktie på 3-4 kr för innevarande räkenskapsår (sept 2011-aug 2012) men att det sedan ökar till 6-7 kr/år under de två efterföljande räkenskapsåren. (Kan de positiva uttalandena från bolaget och insiderköpen tyda på att resultatet per aktie blir bättre än 3-4 kr innevarande räkenskapsår?)

Bolaget har dock en ganska hög skuldsättning med en nettoskuld på ca 2 miljarder kr enl senaste rapporten per 30 nov 2011 (jämfört med att bolagets börsvärde är drygt 3,5 miljarder kr vid nuvarande börskurs 90,50 kr.

Signaturen Cjepp på Di.se:s aktieforum "Börssnack" ser inget problem med att Skistar-aktien värderas till nuvarande p/e-tal på 14-15:

"Är det inte ok med tanke på bolagets enorma stabilitet och starka ägare?", skriver han i ett inlägg på Börssnack: http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2054976#msg13707336

Men har Skistar verkligen varit så stabilt? Resultatet per aktie blev 8-9 kr året sept 2009-aug 2010 vilket i och för sig var ett väldigt bra resultat, men sedan väntas det som sagt enl Remium falla till ett resultat per aktie på 3-4 kr innevarande år (sept 2011-aug 2012), varefter det sedan väntas öka till 6-7 kr/år de två följande åren.

Dessutom Skistars höga skuldsättning (med nettoskuld 2 miljarder kr jämfört med börsvärde 3,5 miljarder kr) innebär väl förhöjd risk i Skistar-aktien?

(Och risk på lång sikt att den globala uppvärmningen gör att det blir ont om snö i Skistars skidanläggningsområden?)

Skistars verksamhet

Skistar har skidanläggningar på följande orter:

• Sverige:

Sälen
Åre
Vemdalen
Hammarbybacken (i Stockholm)

• Norge:

Hemsedal
Trysil

http://www.skistar.com/

Därutöver förhandlar Skistar om att köpa in sig i schweiziska skidorten Andermatt. Skistar ska bestämma sig om det före sommaren 2012. Om projektet genomförs väntas det innebära investeringar på ca 1 miljard kr. (Kommer Skistar då att be aktieägarna om kapitaltillskott via nyemission vilket kan leda till kursnedgång?)

Skistars verksamhet delas in i två affärsområden:

• "Destinationerna", där bolaget får intäkter från:

skidåkning
logiförmedling
skidskola
skiduthyrning

• "Fastighetsutveckling", där bolaget ägnar sig åt:

byggnationer
exploatering

http://investors.skistar.com/files/press/skistar/20111221-483305-sv-1.pdf

Ledning, största aktieägare och styrelse

Skistars vd är Mats Årjes (fyller 45 år i år). Han har jobbat i Skistar sedan 2002, och äger själv Skistar-aktier för ca 20 miljoner kr (plus konvertibler) vilket är ett gott tecken: http://corporate.skistar.com/templates/NormalPage.aspx?id=90

Här ett videoklipp från juni 2011 där han pratar om Skistar: http://www.introduce.se/foretag/skistar/intervjuer/2011/6/skistar-beprovad-plattform-for-framtida-tillvaxt-

Största aktieägare i Skistar är Peab-bröderna Paulsson som inkl familj och bolag äger 36% av Skistar (per 31 dec 2011).

Näst största aktieägare är investmentbolaget Öresund (med finansmannen Mats Qviberg som huvudägare). Öresund har en ägarandel på 9% av Skistar.

http://www.introduce.se/foretag/skistar/kalender-och-agare

I styrelsen sitter bla båda Peab-bröderna Erik och Mats Paulsson (med Erik som styrelseordförande), Mats Qviberg och fd socialdemokratiska finansministern Pär Nuder.

- - -

Tillägg 23 feb 2012

Enl Veckans Affärer består Skistar av tre delar:

• fastighetsförvaltning
• fastighetsexploatering
• rörelsen

I fastighetsförvaltningen äger Skistar byggnader, mark och markanläggningar med ett bokfört värde på nästan 2 miljarder kr.

I fastighetsexploateringen finns 5,5 miljoner kvadratmeter mark (varav ca hälften kan omvandlas till tomter).

http://www.privataaffarer.se/borsguiden/aktieanalyser/va-bors/koptips-bra-glid-i-backen-308776

En yta på 5,5 miljoner kvadratmeter motsvarar en kvadrat på drygt 2 gånger 2 kilometer.

Dvs att Skistar-aktien verkar dyr kanske kan förklaras med att bolaget (utöver själva skidanläggnings-verksamheten och det resultat den genererar) äger fastigheter etc för 2 miljarder kr.

• I och för sig kanske de fastigheterna mm ingår i skidanläggnings-verksamheten och krävs för att skidanläggnings-verksamheten ska fungera. I så fall så utgör ju fastigheterna mm egentligen inte någon "dold" tillgångspost som ökar Skistars värde utöver resultatet från skidanläggnings-verksamheten.
• Men en del av fastigheterna mm kanske inte direkt behövs i skidanläggnings-verksamheten, och i så fall innebär det extra värden som ökar Skistars värde utöver skidanläggnings-verksamheten och dess resultat.

Det skulle man behöva kontakta Skistar för att bena ut. Men i Skistars totala resultat ingår ju resultatet från alla Skistars verksamheter och tillgångar, så utgångspunkten är att det beaktar intjäningen för hela Skistar (inklusive skidanläggnings-verksamheten och ev övriga fastigheter mm). Och utgångspunkten är väl även att alla fastigheter etc har med skidanläggnings-verksamheten att göra.

Det enda är om det därutöver finns dolda tillgångar såsom fastigheter mm som inte genererar något direkt resultat i dagsläget och inte behövs i skidanläggnings-verksamheten. Då innebär sådana tillgångar extratillgångar som ökar värdet på Skistar utöver Skistars resultatgenerering.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?