Post entry

Sälj Skistar

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Aktien i skidanläggningsbolaget Skistar verkar dyr med tanke på bolagets skrala resultat som dessutom minskar.

Skidanläggningsbolaget Skistar har presenterat resultatrapport nu på morgonen (ons 20 jun 2012) för bolagets q3 (mars-maj 2012): http://investors.skistar.com/files/press/skistar/20120620-511283-sv-1.pdf

Resultatet per aktie blev ungefär oförändrat drygt 4 kr under kvartalet.

Det innebär att resultatet per aktie uppgick till drygt 3 kr för senast rapporterade 12 mån (jun 2011-maj 2012).

Aktien verkar därmed dyr vid nuvarande börskurs på knappt 70 kr. P/e-talet blir över 20.

Skistar har dessutom en ganska hög skuldsättning med en nettoskuld (räntebärande skulder minus kassa) på 2 miljarder kr per sista maj 2012, jämfört med att bolaget är värt knappt 3 miljarder kr på börsen. Det innebär förhöjd risk i Skistar-aktien (jämfört med om bolaget skulle haft lägre skuldsättning).

//Edit:

• I den inledande börshandeln (ons 20 jun 2012) var Skistar-aktien +6% till 72 kr, dvs tydligen var det i alla fall några aktieinvesterare som tolkade dagens resultatrapport från bolaget positivt.

• Strax efter kl 10 hade aktien fallit tillbaka något och låg i 69,50 kr dvs +3% från gårdagens slutkurs. (Hela börsen föll tillbaka efter inledningen och låg i -0,1% strax efter kl 10.)

• Skistar-aktien slutade börsdagen (idag ons 20 jun 2012) i -0,4% till 67,50 kr samtidigt som börsen slutade +1,5%. Det kan väl tolkas som att aktieinvesterare i slutändan blev besvikna över dagens resultatrapport från bolaget? Deutsche Bank och Handelsbanken var största nettosäljare av Skistar-aktier på börsen under dagen.//

-

Skistars resultat har försämrats till en årstakt på ca 3 kr för senast rapporterade 12 mån (jun 2011-maj 2012), jämfört med 4-5 kr för senast avslutade bokföringsåret (sep 2010-aug 2011).

Skistars vd Mats Årjes förklarar (enl dagens resultatrapport) utvecklingen bla med att årets skidsäsong inleddes svagt pga mild höst, och att jul och nyår var kalendermässigt ogynnsamt i år pga att både jul och nyår till stor del inföll under "vanliga" helger (lördagar och söndagar). Han pekar dock på att bokningsläget inför nästa säsong innebär en ökning med 5%.

Under ett gynnsamt bokföringsår som 2009/2010 (sep 2009-aug 2010) genererade Skistar ett resultat per aktie på 8-9 kr, så utvecklingen kan tydligen variera ganska kraftigt från år till år beroende på bla väder och kalender.

-

Skattesituationen

Eftersom Skistar har stora uppsamlade skattemässiga underskottsavdrag (på totalt ca 700 miljoner kr) betalar Skistar i princip ingen skatt, men när avdragen är slut om några år måste Skistar betala full skatt vilket minskar resultatet per aktie ytterligare (vilket därmed höjer p/e-talet) allt annat lika.

Med nuvarande resultattakt (ett resultat på knappt 140 miljoner kr/år före skatt) kommer underskottsavdragen att räcka i drygt fem år, varefter Skistar kommer att behöva börja betala full skatt (26%?). Med en högre resultattakt kommer avdragen ta slut efter kortare tid än fem år.

Dock har Skistar (utöver underskottsavdragen) tydligen "inkomstskattefrihet för verksamhet bedriven på specialtaxerade fastigheter" i Sverige enl en särskild skatteregel. Frågan är om det innebär att Skistar slipper betala inkomstskatt för sin svenska verksamhet oavsett underskottsavdragen. Men det är på tal att skatteregeln ska tas bort (även om det har försenats enl Skistars resultatrapport).

Skistars finanschef Magnus Sjöholm förtydligar bolagets skattesituation via mejl:

"Hej!

Vi har tillämpat regeln om inkomstskattefrihet sedan 2004. Skattefriheten avser endast skid-/lift-verksamheten i Sverige och bara till den delen verksamheten bedrivs på egenägda fastigheter (drygt 50% av svenska verksamheten).

Vi har idag ingen information om när och om regeln ska tas bort. En utredning tillsattes för många år sedan, men arbetet försenades och vi har idag ingen information att det arbetas med frågan alls.

Underskotten betas av i den takt som vi behöver dem och till den delen av verksamheten som inte är skattebefriad.

Mvh

Magnus Sjöholm"

-

Skistars resultat per aktie de senaste kvartalen:

• Bokföringsåret 2010/2011 (sep 2010-aug 2011):

q1 (sep-nov 2010): -5,96 kr

q2 (dec 2010-feb 2011): 9,94 kr

q3 (mars-maj 2011): 4,25 kr

q4 (jun-aug 2011): -3,76 kr

Summa 4,47 kr

• Bokföringsåret 2011/2012 (sep 2011-aug 2012):

q1 (sep-nov 2011): -6,10 kr

q2 (dec 2011-feb 2012): 8,75 kr

q3 (mars-maj 2012): 4,37 kr

Dvs är man noga så var q3-resultatet per aktie faktiskt +3% jämfört med samma kvartal året innan.

Dock verkar Skistar av någon anledning ha räknat om resultatet per aktie för bolagets q3 förra året. I förra årets resultatrapport uppgavs q3-resultatet uppgå till 4,40 kr. I så fall skulle årets q3-resultat per aktie vara ca -1%. Men plötsligt uppges nu i årets q3-rapport att förra årets q3-resultat per aktie bara uppgick till 4,25 kr vilket gör att årets q3-resultat ligger +3% jämfört med de 4,25 kr förra året.

Som synes varerar Skistars resultat varierar kraftigt mellan kvartalen beroende på när det är skidsäsong.

• Q1 (sep-nov) verkar vara det sämsta kvartalet varje år, dvs på hösten.

• Q2 (dec-feb) verkar vara det bästa kvartalet varje år då skidsäsongen är som mest aktiv.

• Q3 (mars-maj) verkar vara det näst bästa kvartalet varje år vilket väl beror på att skidsäsongen varar även en bit in i detta kvartal plus att det är påskhelg då.

• Q4 (jun-aug) verkar vara det näst sämsta kvartalet varje år, dvs på sommaren.

Tidigare pratade Skistar om stora åtgärder för att få upp intäkterna under sommaren genom olika sommaraktiviteter såsom mountainbike-åkning etc, men det verkar vara svårt att få till (att döma av resultatsiffrorna ovan).

-

Skistars skidanläggningar:

• Sverige:

Sälen

Åre

Vemdalen

• Norge:

Hemsedal

Trysil

Sälen är Skistars klart viktigaste skidanläggning och svarar för 30-40% av Skistars totala intäkter samt har klart bäst rörelsemarginal (20% för bokföringsåret 2010/2011).

Åre är Skistars näst största skidanläggning och svarar för drygt 20% av Skistars totala intäkter. Lönsamheten (rörelsemarginal 10%) är dock sämre än Sälen.

Vemdalen, Hemsedal och Trysil svarar alla för ca 10-15% vardera av Skistars totala intäkter, och har alla en rörelsemarginal kring 10%.

Detta innebär att Sälen svarar för nästan hälften av Skistars totala rörelseresultat.

Skistars intäkter fördelar sig på:

liftkort

boende

skiduthyrning

skidskola

sportbutiker

fastighetsservice

Liftkort och boende är de största intäktsposterna och svarar för över 50% respektive över 10% av Skistars totala intäkter.

• Skistars marknadsandel uppgår till ca 70% i Sverige (avser väl Skistars andel av de totala liftkortsintäkterna för Sveriges drygt 20 största skidanläggningar).

• I Norge har Skistar en marknadsandel kring 30%.

-

Sammantaget är det svårt att se varför Skistar-aktien ligger i nästan 70 kr om bolaget bara klarar av att generera ett resultat per aktie kring 3 kr i årstakt, även om man kan peka på ogynnsamma omständigheter det senaste året.

Och Skistars höga skuldsättning innebär som sagt förhöjd risk i aktien.

Frågan är om det inte är dags nu för vd Mats Årjes att lämna över till någon ny förmåga som kan komma in med friska ögon och få fart på resultatutvecklingen (om det nu går att göra något åt det). Årjes har varit anställd i Skistar sedan år 2002.

Positivt dock att han själv äger Skistar-aktier värda ca 15 miljoner kr (motsvarande en ägarandel kring 0,6%).

-

Expansion?

En potential är om Skistar kan köpa andra skidanläggningar billigt, vidareutveckla dem och därigenom skapa stora resultatökningar. Bolaget har tydligen europeiska ambitioner.

Bla var det på gång att Skistar skulle köpa en skidanläggning i Schweiz. Just det blev inte av, men det finns väl många andra skidanläggningar att köpa för Skistar. En fråga är dock hur det ska finansieras med tanke på att Skistar redan har en ganska hög skuldsättning. Ev skulle skidanläggningsägare kunna få betalt i nya Skistar-aktier.

Dagens uppgång i Skistar-aktien kanske delvis beror på den avblåsta Schweiz-affären eftersom den skulle inneburit ett stort finansieringsbehov för Skistar. Det var väl tal om att det projektet skulle inneburit en miljardinvestering osv?

Skistar skrev om Schweiz-affären i ett pressmeddelande som kom i maj 2011. Där beskrevs det bla att affären omfattade skidanläggningar på orterna Andermatt och Sedrun i Schweiz med planer om att binda ihop dem till ett enda jätteområde:

"Planerade investeringar för att modernisera och binda ihop skidområdena beräknas uppgå till ca 1 miljard SEK", stod det i det pressmeddelandet.

http://investors.skistar.com/files/press/skistar/20110511-453272-sv-1.pdf

Men i dagens resultatrapport från Skistar skriver bolaget följande:

"Med de senaste månadernas utveckling av projektet i kombination med vikande marknad genom den finansiella oron, saknas idag förutsättningar för ett deltagande från SkiStar kring ägande och investeringar.

Beslutet kan komma att omvärderas om förutsättningarna för projektet förändras, alternativt om SkiStars deltagande kan ske i annan form än genom ägande och investeringar."

http://investors.skistar.com/files/press/skistar/20120620-511283-sv-1.pdf

-

Största aktieägarna, styrelse

Skistars största aktieägare är byggbolaget Peabs grundare Erik och Mats Paulsson.

Därefter kommer investmentbolaget Öresund (med finansmannen Mats Qviberg som huvudägare).

Såväl bröderna Paulsson som Qviberg sitter i Skistars styrelse. Borde de ha kunnat göra mer för att få fart på Skistars resultatutveckling?

Bröderna Paulsson äger tillsammans knappt 40% av Skistar (inkl bolag och familj).

Öresund ägde ca 10% i slutet av aug 2011 enl Skistars senaste årsredovisning, men har börjat sälja ut sitt Skistar-innehav och äger nu ca 8% enl Skistars hemsida per sista maj 2012.

Öresunds vd Fredrik Grevelius har sagt att Öresunds största aktieinnehav (Skistar, Bilia och Fabege) kommer att ha sålts ut av Öresund på lite sikt.

"Jag hoppas att när vi sitter här inom 4-5 år att de där tre innehaven inte finns med där längre" (dvs i Öresund), sa han under ett framträdande i Aktiespararnas regi hösten 2011 (2 tim 57 min in i detta klipp: http://presenter.qbrick.com/?pguid=07f57c2f-ce81-4751-9c84-59b184a74fcf).

Dvs det är ju ett dåligt tecken att han ser större potential i andra aktier än i Skistar.


Skala för aktie-rekommendationer:

• "Köpläge": En aktie som för tillfälligt är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning.

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt, även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt.

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex 1-2 års tid. Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs.

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Här fick alltså Skistar-aktien rekommendationen "sälj" vid nuvarande börskurs 67,75 kr (slutkurs tis 19 jun 2012).

-

Skistar har sitt huvudkontor i Sälen (drygt 20 mil nordväst om Stockholm) och har 1 300-1 400 pers anställda enl senaste resultatrapporten.


Tillägg 20 jun 2012

Ett sätt att försöka se Skistar-aktien som intressant är att betrakta det som att bolagets verksamhet med skidanläggningarna ger förhållandevis stabila intäkter och resultat år för år, ungefär som ett fastighetsbolag eller som en obligation - även om det som nämnt kan bli variationer i utvecklingen enskilda år pga faktorer som:

• vintervädret

• kalendereffekter

• konjunkturen (Ju bättre konjunktur, desto villigare är väl folk att åka på skidsemester i fjällen.)

• kronkursen gentemot utländska valutor (Skistar har ju konkurrens från tex utlandsresor och ju svagare krona, desto bättre för Skistar eftersom det gör utlandsresor dyrare. Ju starkare krona, desto sämre för Skistar eftersom det gör utlandsresor billigare.)

Vad gäller kronkursen så verkar den vara väldigt stark för närvarande att döma av brittiska ekonomitidningen The Economists så kallade "Big Mac-index" som mäter vad en Big Mac-hamburgare kostar i dollar i olika länder. Enl indexet är Sverige det land som har det tredje högsta priset för en Big Mac jämfört med drygt 40 jämförelseländer (per jan 2012): http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2012/01/daily-chart-3?fsrc=pdk|conquer|editorial|

Det borde alltså missgynna Skistars nuvarande intäkter och resultat eftersom utlandsresor blir billigare i kronor om kronkursen är stark gentemot utländska valutor.

Förutom att en stark krona gör det billigare för svenskar att resa utomlands, så gör det även att det blir dyrare för utlänningar från tex Europa att åka på skidsemester i Skistars skidanläggningar. Tex tyskar har väl historiskt varit en rätt stor kundgrupp för Skistar.

• Allra mest i världen kostar en Big Mac i Schweiz (6,81 dollar). Det är i alla fall positivt för Skistar eftersom det inte gör alplandet Schweiz till ett billigare land än Sverige. (Tanken med Big Mac-indexet är ju inte bara att visa vad en Big Mac kostar i olika länder, utan att ge en indikation på det generella kostnadsläget i respektive land.)

• Dock kommer Norge (där Skistar som nämnt har två skidanläggningar) som nära tvåa med ett Big Mac-pris på 6,79 dollar.

• I trean Sverige kostar en Big Mac 5,91 dollar.

• Men utöver Schweiz har ju tex Frankrike och Österrike fina alper. De hör båda till euroområdet där en Big Mac bara kostar 4,43 dollar (dvs hela 25% mindre än i Sverige!).

Och om en familj kan ju även välja mellan skidsemester i Åre eller solsemester på Kanarieöarna som hör till Spanien som också ingår i euroområdet.

• För att inte tala om Thailand där en Big Mac kostar 2,46 dollar (58% mindre än i Sverige).

-

Men som nämnt kan man i alla fall betrakta Skistar som en över tid ganska stabil verksamhet som ett fastighetsbolag eller en obligation.

Och som "ränta" på pengarna har Skistars aktieägare historiskt fått en ganska god aktieutdelning varje år. Så här har Skistars aktieutdelning blivit för bolagets senaste bokföringsår:

2006/2007: 4,50 kr

2007/2008: 4,50 kr

2008/2009: 5,00 kr

2009/2010: 5,50 kr

2010/2011: 3,50 kr

Det har väl varit ganska goda utdelningsnivåer i relation till att börskursen nu ligger i knappt 70 kr. Om utdelningen åter kommer att nå 5,50 kr för något år de kommande åren, så motsvarar det över 8% av nuvarande börskurs 67,50 kr. Det är väl en väldigt bra "ränta" på de pengar man investerar i Skistar-aktier?

-

Dessutom får aktieägare som äger minst 200 Skistar-aktier 15% rabatt på liftkort, skidhyra och skidskola i Skistars skidanläggningar.

Vid nuvarande börskurs 67,50 kr kostar 200 Skistar-aktier 13 500 kr, och 15% rabatt på liftkort, skidhyra och skidskola kan för en normalfamilj motsvara nästan 3 000 kr för en sportlovs-vecka tex.

Bara den rabatten utgör alltså i så fall 20% "ränta" per år på ett innehav av 200 st Skistar-aktier.

Om man ändå hade tänkt åka till någon av Skistars skidanläggningar så är det av det skälet alltså lönsamt att köpa minst 200 Skistar-aktier.

Dvs med sådana förutsättningar kan man ev förstå om folk tycker att det är värt att köpa Skistar-aktien vid nuvarande börskurs på knappt 70 kr.

Men för övriga aktieinvesterare (som bara köper aktier som för att tjäna pengar, och ej utnyttjar rabatten) så verkar Skistar-aktien dyr på den kursnivån som innebär ett p/e-tal över 20.

-

Skistars ekonomiska utveckling historiskt (de senaste hela fem bokföringsåren plus senast rapporterade 12 mån):

Intäkter:

sep 2006-aug 2007: 1,3 miljarder kr (-2%)

sep 2007-aug 2008: 1,5 miljarder kr (+18%)

sep 2008-aug 2009: 1,6 miljarder kr (+10%)

sep 2009-aug 2010: 1,7 miljarder kr (+3%)

sep 2010-aug 2011: 1,6 miljarder kr (-7%)

jun 2011-maj 2012: 1,6 miljarder kr

Rörelsemarginal:

sep 2006-aug 2007: 17%

sep 2007-aug 2008: 20%

sep 2008-aug 2009: 22%

sep 2009-aug 2010: 21%

sep 2010-aug 2011: 15%

jun 2011-maj 2012: 12%

Resultat per aktie:

sep 2006-aug 2007: 4,49 kr (-27%)

sep 2007-aug 2008: 4,93 kr (+10%)

sep 2008-aug 2009: 6,95 kr (+41%)

sep 2009-aug 2010: 8,47 kr (+22%)

sep 2010-aug 2011: 4,58 kr (-46%)

jun 2011-maj 2012: 3,39 kr

Dvs för senast rapporterade 12 mån (jun 2011-maj 2012) är intäkterna på ungefär samma nivå som senaste hela bokföringsåret (sep 2010-aug 2011), men rörelsemarginal och resultat per aktie ligger klart lägre.

För femårsperioden som helhet ovan har Skistar haft:

• en intäktstillväxt på i snitt 4%/år

• en rörelsemarginal på i snitt knappt 20%

Just nu innebär dock bolagets utveckling som nämnt:

• att intäkterna ligger ca oförändrade (dvs ingen intäktstillväxt)

• att rörelsemarginalen har fallit till 12%

-

På tal om att man kan jämföra Skistar med ett fastighetsbolag så äger Skistar fastigheter, mark och fastighetsbolag på sina skidanläggningsområden.

Enl Skistars senaste årsredovisning kan dessa tillgångar värderas till ett marknadsvärde på nästan 1 miljard kr, dvs en ganska stor del av Skistars börsvärde på 2-3 miljarder kr.

Frågan är vad resultateffekten skulle bli om Skistar sålde ovannämnda fastighetstillgångar och istället hyrde dem av den nya fastighetsägaren.

Om det innebär att Skistars resultat per aktie (på drygt 3 kr i årstakt senast rapporterade 12 mån) i stort sett skulle ligga oförändrad, innebär ju det att Skistar-aktien verkar vara klart billigare för aktieinvesterare eftersom man då kan "lyfta bort" fastigheterna från Skistars börsvärde och bara räkna med börsvärdet exkl fastigheterna vid beräkning av aktiens p/e-tal.

Skistars börsvärde på 2,65 miljarder kr minus fastigheternas marknadsvärde på knappt 1 miljard kr blir ett kvarvarande börsvärde på 1,7 miljarder kr.

Alternativt kan man uttrycka det som att av Skistars börskurs på knappt 70 kr utgörs 24-25 kr av fastigheterna. Dvs exkl fastigheterna blir börskursen drygt 40 kr.

Och räknat med denna rensade börskurs blir Skistars p/e-tal bara 12-13 (beräknat som en rensad börskurs på 43 kr delat med ett resultat per aktie på 3,39 kr för senast rapporterade 12 mån (istället för ett p/e-tal på ca 20 beräknat som hela Skistars börskurs 67,50 kr delat med resultatet per aktie 3,39 kr).

Fastigheterna (värda ca 1 miljard kr motsvarande ca 24-25 kr per aktie) kan alltså teoretiskt sett rensas bort från börskursen vid beräkningen av p/e-talet, om man betraktar det som att fastigheterna inte direkt behövs för att generera Skistars resultat per aktie på drygt 3 kr/år. Fastigheterna blir alltså som en extrakassa.

Men detta synsätt är väl en sanning med modifikation, eftersom fastigheterna lär vara en viktig del för att generera Skistars resultat per aktie.

Om tex Skistar skulle sälja fastigheterna och istället hyra dem av den nya fastighetsägaren, så lär ju det innebära en ganska stor kostnadsökning för Skistar vilket då minskar resultatet per aktie.

Då ska p/e-talet beräknas som:

• den rensade börskursen på drygt 40 kr

delat med

• resultatet per aktie på drygt 3 kr/år minskat med kostnadsökningen som uppstår pga den hyra som ska betalas till nya fastighetsägaren

Och det kanske innebär att resultatet per aktie minskar så pass att p/e-talet inte minskar så mycket från den ursprungliga nivån på ca 20 om fastigheterna behålls och betraktas som en integrerad del av Skistars verksamhet (dvs p/e-tal ca 20 beräknat som hela Skistars börskurs 67,50 kr delat med resultatet per aktie på drygt 3 kr).

Skistars fastighetsinnehav (enl ovan värt nästan 1 miljard kr) består av:

• två hotell

• nästan 500 stugor och lägenheter

• nästan 200 delägda stugor och lägenheter

• markinnehav med klara eller planerade byggrätter för nästan 2 500 lägenheter


Tillägg 25 jun 2012

Följdfråga till Skistars finanschef via mejl:

"En fråga är tex varför Skistar-aktien värderas till ett så högt p/e-tal. Kan det tex bero på att aktieinvesterare betraktar Skistar som ett fastighetsbolag snarare än ett vanligt rörelsedrivande bolag?

• Vad är i så fall marknadsvärdet på Skistars fastighetsbestånd? (Dvs vad skulle ni kunna sälja det för i dagsläget?)

• Hur stor del av Skistars totala nettoresultat (för senast rapporterade 12 mån) svarar det fastighetsbeståndet för?

Dvs Skistar har ju ett börsvärde på 2-3 miljarder kr. Då kan man ju förenklat dra ifrån fastighetsbeståndets marknadsvärde från börsvärdet, och beräkna Skistars "relevanta" p/e-tal som börsvärdet (exkl fastighetsbeståndet) delat med kvarvarande resultat i årstakt (exkl resultatet som kommer från fastighetsbeståndet). Då blir väl detta p/e-tal klart lägre än Skistar-aktiens nuvarande totala p/e-tal som ligger på över 20 (beräknat som börskurs delat med resultatet för senast rapporterade 12 mån). Med ett p/e-tal över 20 verkar ju aktien dyr kan man tycka.

Är det rätt tänkt anser du?"

Hans svar via mejl (25 jun 2012):

"Hej igen

Det är nog riktigt att de analytiker som följer SkiStar värderar bolaget dels utifrån fastighetsbeståndet och dels utifrån den rörelsedrivande verksamheten.

Reavinsterna från fastighetsverksamheten varierar rätt mycket beroende på efterfrågan.

Totalt äger bolaget exploateringsmark i bra lägen om 5,5 miljoner kvm. Vi äger dessutom 2 hotell, 480 lägenheter och deläger ytterligare 2 hotell och 170 lägenheter.

Marktillgångarna har mycket låga anskaffningsvärden. Värdet på dessa tillgångar är självklart beroende av den tidsperiod som värdena kan realiseras. Föregående verksamhetsår var resultatet från Fastighetsverksamheten 16 MSEK och året innan 35 MSEK.

Mvh

Magnus"

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?