Post entry

Insiders tankar i Skistar

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Insiders i Skistar har varit aktiva på köpsidan den senaste tiden, och aktien klassas nu som starkt köpvärd i insidermodellen.

Jag har i ett par tidigare bloggar presenterat en del tankar kring möjligheten att utnyttja insiders för att identifiera köpvärda aktier. Min utgångspunkt är att insiders har marknadens bästa tillgång till information rörande bolagen och dess framtidsutsikter. Denna information väger de tveklöst in i beslutet när de för egen räkning köper aktier i företagen.

Jag har analyserat historisk insiderdata från de senaste 20 åren och utifrån detta tagit fram en modell som jag nu använder för att hitta köpvärda aktier. Ett flertal parametrar analyseras, varav bland de viktigaste är:

  • Vilken roll i bolaget har den berörda insidern?
  • Hur stor är transaktionen, absolut och relativt tidigare innehav?
  • För vems räkning sker transaktionen? (egen, via juridisk person etc.)?
  • Hur ser den berörda insiderns agerande ut i förhållande till övriga i bolaget?

Baserat på dessa parametrar analyseras de insidertransaktioner som publicerats den senaste tiden, och modellen genererar varje dag en lista över de aktier som klassas som köpvärda enligt den automatiska analysen.

Under årets början har insideraktiviteten varit låg, framförallt beroende på rapportperioden och det handelsförbud som råder för insiders inför kvartalsrapporter. Listan med köpkandidater är därför relativt kort just nu, men en aktie som kan vara värd att titta extra på är Skistar.

Runt årsskiftet ökade ett flertal insiders i Skistar på sina innehav rejält, framförallt via juridisk person, och de senaste dagarna har Vice VD Magnus Sjöholm i flera omgångar köpt aktier för egen räkning. Idag publicerades ytterligare en köptransaktion (Mathias Lindström i rollen annan befattning) och aktien klassas nu som starkt köpvärd i modellen.

Jag köpte själv in Skistar till portföljen idag och hoppas på en bra utveckling för aktien de kommande tre till sex månaderna.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?