Post entry

En aktie är mer värd än vad man kan tro

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Enligt den virtuella uppslagsboken Wikipedia beskrivs en aktie som följer (adress: http://sv.wikipedia.org/wiki/Aktie):

Aktie är en ägarandel i ett aktiebolag som ger rösträtt och rätt till utdelning.

Ja, det står åtskilligt mycket mer angivet i detta avsnitt men låt oss nöja med ovanstående mening som förklaring i detta sammanhang. - Den som vill ha mer information kan ju alltid besöka adressen till Wikipedia här ovan.

Med andra ord kan man säga, i mitt tycke i varje fall, att en investering i ett bolags aktie ger förutom den, förhoppningsvis, kursmässiga värdestegringen och eventuell ekonomisk utdelning också en rätt att vara med att bestämma i olika frågor rörande bolagets verksamhet.

För oss aktieägare låter detta med bestämmanderätt i olika frågor troligen ganska värdelöst då man enbart är intresserad av att få en hyfsad avkastning på sin gjorda investering i bolaget.

Kanske är det just därför som bland annat en organisation som bäst kan beskrivas som aktiespararnas fackförening ber oss privata “små aktieägare” att befullmäktiga dem att företräda våra intressen på aktiebolags årsstämmor. - Det är ju, som vi alla vet, deltagarna på denna stämma som är det högsta beslutande organ i varje aktiebolag.

Jag tycker att det är mycket lovvärt och bra initiativ av “vår fackförening” att be om att få företräda oss mindre aktieägare på dessa stämmor då ju större aktiemängd man har ger större inflytande och därmed också större chans att få igenom saker som i slutänden gagnar oss mindre aktieägare i det aktuella bolaget.

Men det är samtidigt mycket viktigt att komma ihåg att ger man bort en dylik rösträtt så kan det hända att denna rösträtt används till att föreslå något som man själv kanske i själ och hjärta inte samtycker till. - Vad jag vill ha sagt med detta är helt enkelt att man gärna skall assistera de som vill företräda "mindre aktieägares intressen" men inte dra sig för att fråga hur de kommer att använda rösträtten ifråga. - Det kan ju finnas någon fråga där man har en annan uppfattning och då är väl jag lite av den åsikten att man följa vad man själv vill då det trots är man själv som äger den värdehandling som rösträtten faktiskt är.

En annan värdeförmån som jag anser att en aktieinvestering ger är den kunskap man får av bolaget man investerat i. Årsredovisningar, kvartalsrapporter m.m. är oftast fyllda med fakta för oss kunskapstörstiga aktieägare.

Låt mig också slutligen säga att bolag som ger aktieägare att till reducerat pris nyttja deras tjänster har min stora respekt och sympati. Tänker nu närmast på Skistar som ger förmåner till aktieägare som har över 200 aktier men det finns fler bolag med liknande arrangemang. Eller hur?

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?