Post entry

SKANSKA Teknisk Analys

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Ur ett lånsiktigt ser Skanska stark ut. Kortsiktigt kan en svag tillbakarekyl vara aktuell. Vilket kan ses positivt om man vill göra entry i aktien.

Kortsiktig analys av Skanska. Analysperiod: 1 år

Aktien befinner sig i stigande trend och har nyligen brutit upp igenom ett motstånd. Dock har volymen avtagit dom senaste dagarna vilket inte styrker uppgången.

  1. Den 13:e Mars uppdagades en Shooting Star som bekräftas av volymen samma dag. Säljarna tog dominansen av köparna och försöker pressa ner kursen. Dagen efter gör köparna sitt bästa för att återfå kontrollen. Kursen stiger samtidigt som omsättningen sakta sjunker.

  2. Formationens (Shooting Star) högsta punkt kan användas som motstånd, 144,3 kr. De senaste dagarna har kursen testat motståndet utan att lyckas spräcka det. Kursen börjar även befinna sig i närheten av Bollingerbandets tak vilket också kan användas som motstånd.

StocS har passerat gränsen att indikera på att aktien anses vara överköpt (passerat ovanför gränsen vid 80) vilket kan börja indikera på kortsiktig säljsignal. Indikatorns linjer är fortfarande i positiv lutning och signalen stärks om de vänder till negativ.

Momentum är negativt vilket bekräftar att köparna tillfälligt tappat dominans.

  1. Förutom trendlinjen som kursen lutat sig mot har aktien nu ett stöd vid 137 kr som tidigare var motstånd. Faller kursen kortsiktigt är första anhalt trendlinjen, därefter det långsiktiga stödet.

Dom senaste 1,5 - 2 åren har kursen befunnit sig i en stabil positiv trend. Kursen har stigit i en regelbunden jämnviktspendling inom en trendkanal. I samband med utbrottet genom motståndet vid 137 kr gjorde kursen samtidigt ett utbrott från trendkanalen.

Utbrott som sker igenom en trendkanals tak (motstånd) kan signalera på försök till ökad accelaration i kursen (brantare positiv trend). Det vi vill se för att utbrottet/en ska bekräftas, är ökad volym dom dagar kursen stänger på plus. Som läget är nu har volymen som tidigare nämnts istället sjunkit. För att den nya trenden ska hållas måste köparna komma tillbaka och återta kontrollen. Annars kan nog trendlinjen komma att testas. Bryts den har kursen föregående trendkanal att kunna studsa mot.

Som det ser ut i dagsläget kan ett flertal köpsignaler uppdagas om kursen skulle studsa ner för att testa 137 kr.

Långsiktigt ser aktien stark ut.

Kortsiktigt skulle jag avvakta för att bevaka ett kommande entry.

http://frokenbors.se

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?