Post entry

Sälj Skanska

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Det är inget riktigt drag i Skanskas verksamhet, och aktien är dyr.

Skanska-aktien värderas till ett p/e-tal på 15 räknat på förväntat resultat per aktie för 2012. Det är en hög värdering, och verkar förutsätta goda resultatökningar framöver - tex tack vare ej lika bistra vintrar som tidigare, och förbättrat konjunkturläge.

Visst kan vädereffekten ha gynnat Skanskas resultat i q4/2011 en del, och det finns ljustecken i Skanskas tidigare orderingång (som ökade 26% i q3/2011 exkl valutaeffekter). Men orderingången kan variera kraftigt mellan enskilda kvartal och generellt sett är väl inte en kraftig konjunkturuppgång att vänta?

En förhoppning är de signaler som på sistone märkts vad gäller bättre konjunktur i USA där Skanska har en ganska stor verksamhet (ca en tredjedel av orderingången). Skanskas orderingång i USA ökade 44% under q3/2011.

Kan det vara skälet till den högvärderade Skanska-aktien? Där återstår det att se hur det kan gå för Skanska i USA framöver, men totalt sett har det hittills inte varit särskilt bra drag i Skanskas orderingång och intäkter på senare tid.

Nästa hållpunkt är onsdag i nästa vecka (8 feb 2012) då Skanska ska presentera sin resultatrapport för q4/2011. Kan det där komma signaler om stark resultatförbättring tack vare mildare vinter och fortsatt förbättrad efterfrågan i USA?

Upptakten inför rapporten har inte varit så bra. Häromveckan (20 jan 2012) meddelade Skanska att resultatet för q4/2011 belastas av en extrakostnad på 520 miljoner kr pga Skanskas verksamheter i Finland/Baltikum och Norge. http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1881164

Extrakostnaden på totalt 520 miljoner kr består av 350 miljoner kr för Finland/Baltikum och 170 miljoner kr för Norge. Skanska jobbar med att få upp lönsamheten i Finland/Baltikum samt Norge, och extrakostnaderna har upptäckts under det arbetet. Bla har Skanska en ny chef i Finland/Baltikum.

I själva verket genererar Skanska sitt resultat från ett fåtal länder, medan en annan grupp länder verkar dras med kroniskt dålig lönsamhet. Särskilt Polen, USA-infrastruktur och Sverige har goda marginaler, medan Finland, Norge, Latinamerika och Tjeckien är problemländer/-regioner.

Dessutom kom det besked 1 feb 2012 om att Konkurrensverket gjort "gryningsräder" hos byggbolag som NCC, Peab och Skanska, som led i en undersökning av om byggupphandlingar i Jämtland gått rätt till. http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1884126&source= Det är väl inget som direkt kan ge så stor effekt för Skanska som helhet, men det är ju inte bra om oegentligheter förekommit.

Positivt för Skanska att finansmannen Fredrik Lundberg (världens 393:e rikaste person med en förmögenhet på 19-20 miljarder kr i mars 2011 enl Forbes http://www.forbes.com/profile/fredrik-lundberg/) sålt sin stora ägarandel i Skanska-konkurrenten NCC och istället köpt en stor ägarandel i Skanska. Lundberg har långsiktigt lyckats mycket bra med sina investeringar, så om han tror på Skanska-aktien är det ett gott tecken.

Grunden för Fredrik Lundbergs stora förmögenhet var väl hans pappas byggbolag. Det växte sedan med investeringar i fastigheter och aktier till det nuvarande börsnoterade investmentbolaget Lundbergs (där Fredrik Lundberg är huvudägare). Byggbolaget såldes till nuvarande NCC, varvid Lundberg fick en stor ägarandel i NCC som betalning. Men under 2010 sålde Lundberg hela NCC-innehavet.

Nu har investmentbolaget Lundbergs en ägarandel på 3% av Skanska (enl siffror per 31 dec 2011 http://skanska.com/sv/Finansiellt/Aktieagarinformation/Aktieagarstruktur/). Tack vare röststarka A-aktier i Skanska har Lundbergs en röstandel i Skanska på 11%, dvs Fredrik Lundberg har ett klart intresse av att kunna ha inflytande över hur Skanska sköts. Han sitter själv med i Skanskas styrelse sedan 2011 och kanske kan bidra till att sätta press på Skanska så att det snabbare blir ordning på problemländerna.

Annars är investmentbolaget Industrivärden (med sitt ursprung i Handelsbanks-sfären) röstmässigt största ägare i Skanska med en röstandel på 24% (ägarandel 7%). Industrivärdens styrelseordförande Sverker Martin-Löf är även styrelseordförande i Skanska.

Men tack vare sina framgångsrika investeringar har Lundberg (via sitt investmentbolag) nu ett så stort kapital, att han även har köpt in sig i Industrivärden och därmed blivit Industrivärdens enskilt största aktieägare med en ägarandel på 13% (röstandel 18%) per 31 dec 2011 http://www.industrivarden.se/Bolagsstyrning/Agarbilden/. Och Fredrik Lundberg själv sitter även i Industrivärdens styrelse.

Dvs om man betraktar både investmentbolaget Lundbergs och investmentbolaget Industrivärden som styrda av Fredrik Lundberg, så kontrollerar han en ägarandel på 10% av Skanska och en röstandel på 35% vilket är klart mest av alla Skanska-aktieägare.

Johan Karlström (54 år i år) är vd för Skanska sedan april 2008. Han har tidigare bla varit Skanskas Norrlandschef, vd för el- och avloppsinstallationsbolaget BPA (nuvarande Bravida), Skanskas Nordenchef och Skanskas USA-chef.

Aktieinvesterarna verkar ha förtroende för Karlström:

• När han tillträdde som Skanska-vd i början på apr 2008, stod Skanskas börskurs i ca 90 kr.
• Sedan kom finanskrisen och aktien föll till en botten på 43-44 kr i nov 2008.
• Därefter steg aktien till toppnivåer kring 125 kr våren 2011.
• Europeiska statsskuldskrisen utlöste nya kursnedgångar för Skanska-aktien till 83-84 kr i aug 2011.
• Därifrån har den återhämtat sig till ca 125 kr igen (på förhoppningar om god utveckling för Skanska framöver tydligen).

Dvs sedan Karlström tillträdde för snart fyra år sedan, har Skanska-aktien stigit med över 30%. Och till kursuppgången kommer lämnade aktieutdelningar under perioden på över 20 kr per Skanska-aktie. Totalt har Skanska-aktien därmed gett en avkastning på över 12%/år under Karlströms tid, vilket väl är godkänt. Och ändå känns det som att det finns stor förbättringspotential kvar i Skanska genom att få ordning på problemländerna, samt stöd av bättre efterfrågan i tex USA och mildare (normal) vinter jämfört med tidigare år.

Här syns Skanskas vd Johan Karlström i ett Youtube-klipp där han pratar om säkerhet på byggarbetsplatsen: http://www.youtube.com/watch?v=qmHnsRu60iU

Aktieanalytikernas senaste riktkurser för Skanska-aktien (jämfört med nuvarande börskurs 124,90 kr, tors 2 feb 2012):

27 jan: Nordea (122 kr)
23 jan: UBS (120 kr)
20 jan: Carnegie (135 kr)

http://www.avanza.se/aza/press/archive.jsp?articleType=newsitem&language=svenska&showAll=true&query=%2Bcompanies%3ASkanska

Skanskas ekonomiska utveckling på sistone:

Intäkter:
2010: 122 miljarder kr (-10%)
q1/2011: 25 miljarder kr (-4%)
q2/2011: 29 miljarder kr (-4%)
q3/2011: 32 miljarder kr (-2%)

Rörelsemarginal:
2010: 4%
q1/2011: 2%
q2/2011: 19%
q3/2011: 5%

Resultat per aktie:
2010: 9,76 kr
q1/2011: 0,32 kr
q2/2011: 13,15 kr
q3/2011: 2,31 kr

Dvs trist utveckling för Skanskas intäkter.

Senast rapporterade 12 mån (okt 2010-sept 2011) genererade Skanska ett resultat per aktie på 18,84 kr, dvs p/e-tal 6-7 med nuvarande börskurs 123,30 kr. Utifrån det verkar aktien billig, men i resultatet ingår en engångsvinst på 4,5 miljarder kr (11 kr/aktie) pga försäljningen av motorvägen Autopista i Chile i q2/2011.

Analytikerna räknar med klar lägre resultat per aktie för Skanska framöver:

2012: 8,28 kr (-55%)
2013: 8,90 kr (+7%)

http://www.4-traders.com/SKANSKA-AB-6491108/financials/

Skanska-aktiens p/e-tal blir 15 med nuvarande börskurs 124,90 kr och förväntat resultat per aktie för 2012, dvs utifrån det verkar aktien vara dyr (särskilt som det inte väntas bli en speciellt stor ökning av resultatet per aktie 2013).

Dock har Skanska en stark finansiell ställning. 30 sept 2011 hade bolaget en nettokassa (kassa minus skulder) på 2 miljarder kr, jämfört med att hela Skanska är värt 52-53 miljarder kr på börsen vid nuvarande börskurs.

Affärsområden

Förenklat kan hela Skanskas verksamhet delas in i:

• bygguppdrag åt andra (och bygguppdrag åt Skanskas egen projektverksamhet)
• egna projekt (där Skanska självt tar initiativ till att låta bygga tex en fastighet som Skanska sedan säljer)

Själva byggverksamheten (bygguppdragen) är den helt dominerande delen av Skanska. Bygguppdragen svarar för över 90% av Skanskas intäkter. Av de egna projekten svarar bostäder för den klart största delen.

En potential med Skanska-aktien kan vara om bolaget utnyttjar sin starka finansiella ställning till att finansiera egna projekt i en klart större omfattning än idag, och att det i så fall skulle kunna höja Skanskas resultat per aktie väsentligt på sikt. Vd Johan Karlström har väl gjort uttalanden i linje med mer egna projekt. Men Skanska har ju sedan länge haft en stark finansiell ställning utan att det blivit någon jättesatsning på nya egna projekt, och dessutom så ökar ju risknivån i Skanska en hel del med mer egna projekt. Det kan bli stora negativa resultateffekter om ett stort eget projekt går snett. Så Skanskas strategi är kanske att "skynda långsamt" med de egna projekten, vilket väl är klokt. (Men samtidigt innebär det att man under de närmaste åren inte lär kunna räkna med några stora resultatökningar från Skanskas egenprojekt-verksamhet.)

Särskilt infrastrukturprojekt i utvecklingsländer borde det finnas enorm potential i. Behovet för bättre infrastruktur (vägar etc) i utvecklingsländer är väl gigantiskt. Sedan måste ju någon ha råd att betala Skanska också i slutändan, om Skanska ska initiera sådana egna infrastruktur-projekt. Men utvecklingsländerna får väl allt bättre välstånd och har god tillväxt i sina ekonomier. Ett typexempel på ett lyckat projekt är Skanskas motorvägsprojekt i Chile, som blev en riktig kanonaffär med reavinst på 4-5 miljarder kr. Men sådana växer kanske inte på trä'n.

Vilken miss att Skanska inte har stor verksamhet i Asien och särskilt Kina. Det är ju där som allting händer just nu. Det kanske inte är för sent att hoppa på tåget än, men dock så pratas det ju tex om en fastighetsbubbla i Kina. Stora infrastrukturprojekt borde vara en nisch för Skanska även i Asien och Kina.

Skanska delar in sin verksamhet i följande affärsområden:

• Byggverksamhet
• Bostadsutveckling
• Kommersiell fastighetsutveckling
• Infrastrukturutveckling

De tre sistnämnda är alltså egen projektverksamhet för olika typer av projekt (bostäder, företagsfastigheter samt infrastruktur, där infrastruktur väl är typ vägar, broar och tunnlar etc).

Vad gäller tex kommersiell fastighetsutveckling (dvs Skanskas egna projekt för företagsfastigheter) kom besked i Dagens Industri häromdagen att Skanska nu även har sådan projektverksamhet i USA, där Skanska håller på att bli klar med sin första företagsfastighet som ska säljas till sommaren för 600 miljoner kr vilket ska ge en viss vinst: http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1879348

Orderingång i Skanskas byggverksamhet:
2010: 131 miljarder kr (+2%)
q1/2011: 22 miljarder kr (-16%)
q2/2011: 27 miljarder kr (-43%)
q3/2011: 34 miljarder kr (+18%)

Förändring av orderingången exkl valutaeffekter:
2010: +6%
q1/2011: -9%
q2/2011: ?
q3/2011: +26%

Dvs kraftiga minskningar i q1/2011 och q2/2011 av byggverksamhetens orderingång, följdes av en ganska god ökning i q3/2011. (Frågan är nu om Skanskas q4-rapport 8 feb kommer visa att förbättringen av orderingången fortsatte under q4/2011.)

Vad gäller minskningen under första halvåret 2011 kan beaktas att Skanska i q2/2010 fick en stororder på 14,5 miljarder kr för att bygga nya Karolinska sjukhuset. (Men även om man exkluderar den ordern blev orderingångsförändringen -17% i q2/2011.)

Forts av ekonomisk utveckling för Skanskas byggverksamhet:

Intäkter:
2010: 113 miljarder kr (-13%)
q1/2011: 23 miljarder kr (-2%)
q2/2011: 29 miljarder kr (+1%)
q3/2011: 30 miljarder kr (-1%)

Rörelsemarginal:
2010: 4%
q1/2011: 1%
q2/2011: 4%
q3/2011: 4%

Dvs fallande intäkter 2010 följt av ungefär oförändrade eller något fallande intäkter under 2011. Orderingången ligger ju före fakturerade intäkter, så med tanke på den ökade orderingången i q3/2011 borde väl det slå igenom framöver i form av ökade intäkter.

Senast rapporterade 12 mån (okt 2010-sept 2011) hade Skanskas byggverksamhet intäkter på 113 miljarder kr och en rörelsemarginal på 3,5%. (Det är väl en ganska normal rörelsemarginal för byggverksamhet, eller möjligen lite låg?)

Byggverksamhetens länder

Skanska har lokala byggbolag i olika länder, bla:

Skanska USA Building (bygger fastigheter USA)
Skanska USA Civil (bygger infrastruktur i USA, dvs vägar och broar etc)
Skanska Sverige
Skanska Norge
Skanska UK

Totalt finns Skanskas byggverksamhet i åtta länder. Byggverksamhetens intäkter på 113 miljarder kr för senast rapporterade 12 mån (okt 2010-sept 2011) fördelar sig enl följande:

1) USA 28%
2) Sverige 23%
3) Storbritannien 12%
4) Norge 10%
5) Polen 9%
6) Finland 7%
7) Tjeckien 7%
8) Latinamerika 5%
Summa 113 miljarder kr (100%)

Byggverksamhetens orderingång uppgick till 112 miljarder kr för senast rapporterade 12 mån (okt 2010-sept 2011), dvs något lägre än intäkterna vilket indikerar en viss försvagning. Orderingången fördelade sig enl följande:

1) USA 31%
2) Sverige 23%
3) Norge 13%
4) Storbritannien 8%
5) Finland 8%
6) Polen 7%
7) Latinamerika 5%
8) Tjeckien 5%
Summa 112 miljarder kr (100%)

USA hade alltså högre andel av orderingången än intäkterna för senaste 12 mån, vilket indikerar stärkt läge i USA. Däremot har tex Storbritannien lägre andel av orderingången än intäkterna.

Av den senaste 12-månadersperiodens USA-orderingång på 34 miljarder kr svarade fastighetsbyggnation (Skanska USA Building) för 24 miljarder kr och infrastrukturbyggnation (Skanska USA Civil) för 10 miljarder kr. Dvs USA-delarna utgör grovt räknat två tredjedelar respektive en tredjedel av Skanskas totala USA-verksamhet.

Total orderingång för Skanskas byggverksamhet i USA:

2010: 33 miljarder kr (-21%)
q1/2011: 8 miljarder kr (+5%)
q2/2011: 6 miljarder kr (-28%)
q3/2011: 11 miljarder kr (+44%)

Dvs stark orderingång i q3/2011. (USA svarade för 33-34% av de 34 miljarder kr som hela Skanska hade i total orderingång för sin byggverksamhet under q3/2011.)

USA-orderingången fördelat på Skanskas två USA-verksamheter:

Orderingång för Skanska USA Building:
2010: 26 miljarder kr (-14%)
q1/2011: 3 miljarder kr (-31%)
q2/2011: 4 miljarder kr (-32%)
q3/2011: 8 miljarder kr (+39%)

Orderingång för Skanska USA Civil:
2010: 7 miljarder kr (-40%)
q1/2011: 5 miljarder kr (+70%)
q2/2011: 1 miljard kr (-14%)
q3/2011: 4 miljarder kr (+57%)

Dvs goda ökningar av orderingången q3/2011 både för USA Building och USA Civil. Det var första ljusningen på länge för USA Building, medan USA Civil även hade ett bra q1/2011.

Orderingång för Skanskas byggverksamhet i Sverige:

2010: 41 miljarder kr (+86%)
q1/2011: 5 miljarder kr (-15%)
q2/2011: 7 miljarder kr (-63%)
q3/2011: 7 miljarder kr (-12%)

Dvs 2011 ser svagt ut men obs att Skanska i fjol (under q2/2010) fick storordern på 14,5 miljarder kr för nya Karolinska sjukhuset i Stockholm. Exkl den ordern har Skanska faktiskt ändå ökat orderingången (med 7% jan-sept 2011 jämfört med jan-sept 2010) för byggverksamheten i Sverige.

Orderingång för Skanskas byggverksamhet i Norge:

2010: 13 miljarder kr (+15%)
q1/2011: 3 miljarder kr (+15%)
q2/2011: 3 miljarder kr (-19%)
q3/2011: 5 miljarder kr (+80%)

Dvs överlag stark orderingång för Skanskas byggverksamhet i Norge, särskilt i q3/2011.

Orderingång för Skanskas byggverksamhet i Storbritannien:

2010: 15 miljarder kr (-26%)
q1/2011: 2 miljarder kr (-36%)
q2/2011: 2 miljarder kr (-71%)
q3/2011: 2 miljarder kr (+35%)

Svagt 2010 och första halvår 2011, men viss återhämtning i q3/2011 från låg nivå.

Orderingång för Skanskas byggverksamhet i Finland:

2010: 9 miljarder kr (+38%)
q1/2011: 2 miljarder kr (-24%)
q2/2011: 2 miljarder kr (-29%)
q3/2011: 3 miljarder kr (+91%)

Bra 2010, svagt första halvår 2011, men sedan ett starkt q3/2011.

Ovan var alltså orderingången för byggverksamheten i Skanskas största länder. Men hur är det med lönsamheten (rörelsemarginalen, dvs rörelseresultat delat med intäkter) per land?

Under q3/2011 hade Polen och USA-infrastruktur klart högst rörelsemarginaler (över 10%). I Sverige var rörelsemarginalen också hög (6%). Oroväckande att tre länder/regioner gick med förlust (dvs hade negativ rörelsemarginal); Norge, Finland och Latinamerika.

Norge och Latinamerika gick med förlust även i q2/2011. Finland och Tjeckien hade då i princip nollresultat, medan det var högst rörelsemarginaler (över 10%) i Polen och för USA-infrastruktur.

I q1/2011 gick Norge, Finland och Tjeckien med förlust, medan Latinamerika i princip hade nollresultat. Rörelsemarginalen låg över 7% i Polen och för USA-infrastruktur.

För helåret 2010 gick Finland med förlust. Polen och USA-infrastruktur hade högst rörelsemarginaler (7 respektive 8%). Även i Sverige låg marginalen ganska högt (över 5%).

Dvs intrycket är helt klart att det är ett fåtal länder som genererar det mesta av Skanskas resultat (Polen, USA-infrastruktur och Sverige), medan en annan grupp länder visar kroniskt dålig lönsamhet (Finland, Norge, Latinamerika och Tjeckien).

Skanskas egna projekt (bostäder, företagsfastigeter och infrastruktur)

Ekonomisk utveckling för Skanskas egna bostadsprojekt:

Intäkter:
2010: 7581 miljoner kr (+16%)
q1/2011: 2655 miljoner kr (+65%)
q2/2011: 1798 miljoner kr (-14%)
q3/2011: 1579 miljoner kr (+6%)

Rörelsemarginal:
2010: 7%
q1/2011: 7%
q2/2011: 5%
q3/2011: -2%

Dvs god intäktsökning helåret 2010 (+16%) och fortsatt god ökning jan-sept 2011 (också +16%). Dock har rörelsemarginalen krympt ihop i år, och i q3/2011 blev det till och med förlust. I q3-rapporten förklaras det med kostnadsökningar i Sverige och nedskrivning av det bokförda värdet för mark i Slovakien. Q3-rapporten (daterad 3 nov 2011) pratar bla om "stor osäkerhet" på den svenska bostadsmarknaden, och även i Finland. Bostadspriserna ligger någorlunda stabilt, men det tar betydligt längre tid än tidigare att sälja bostäder.

Senast rapporterade 12 mån (okt 2010-sept 2011) hade Skanskas egna bostadsprojekt intäkter på 8,5 miljarder kr med en rörelsemarginal på 4,5%.

Skanskas bostadsprojekt-verksamhet finns i fyra länder med följande intäktsfördelning (för senast rapporterade 12 mån):

Sverige 45%
Finland 31%
Norge 17%
Tjeckien 7%

I q3/2011 gick både Sverige och Tjeckien med förlust (vad gäller Skanskas bostadsprojekt-verksamhet alltså). För senaste 12 mån gick alla länder med vinst, varav högst rörelsemarginal i Finland (7%) och Sverige (5%).

Ekonomisk utveckling för Skanskas egna företagsfastighetsprojekt:

Intäkter:
2010: 4648 miljoner kr (+2%)
q1/2011: 341 miljoner kr (-81%)
q2/2011: 556 miljoner kr (-43%)
q3/2011: 1596 miljoner kr (+13%)

Rörelsemarginal:
2010: 20%
q1/2011: 14%
q2/2011: 15%
q3/2011: 27%

Dvs en viss ökning av intäkterna helåret 2010 har följts av ett svagt 2011 då intäkterna fallit med 40% (jan-sept 2011 jämfört med jan-sept 2010). Dock har affärsområdet en genomgående mycket hög rörelsemarginal för alla perioder.

För senast rapporterade 12 mån (okt 2010-sept 2011) hade Skanskas egna företagsfastighetsprojekt intäkter på 3 miljarder kr med en rörelsemarginal på 23%.

Verksamheten för Skanskas egna företagsfastighetsprojekt är indelad i tre regioner:

Norden (112 anställda)
Europa (65 anställda)
USA (35 anställda)

Verksamheten är som helhet främst fokuserad på större städer i Norden (specifikt Sverige, Finland och Danmark) samt större städer i Östeuropa (specifikt Polen, Ungern och Tjeckien).

http://www.skanska.com/en/About-Us/Organization/Commercial-Development/

Ekonomisk utveckling för Skanskas egna infrastrukturprojekt:

Intäkter:
2010: 319 miljoner kr (+111%)
q1/2011: 88 miljoner kr (+214%)
q2/2011: 145 miljoner kr (+91%)
q3/2011: 24 miljoner kr (-82%)

Rörelsemarginal:
2010: 93%
q1/2011: 28%
q2/2011: 3128%
q3/2011: 508%

Verksamheten är ännu liten. Helåret 2010 ökade intäkterna kraftigt, och för jan-sept 2011 har ökningen fortsatt (även om q3/2011 blev svagt). Efter ett rörelseresultat på ca 300 miljoner kr helåret 2010, blev resultatet hela 4,7 miljarder kr jan-sept 2011 (främst tack vare den sålda motorvägen i Chile).

För senast rapporterade 12 mån (okt 2010-sept 2011) hade Skanskas egna infrastrukturprojekt intäkter på 341 miljoner kr och ett rörelseresultat på 4,7 miljarder kr.

Mark/projekt/fastigheter

Det är imponerande stora värden som Skanska har i sina egna projekt för bostadsfastigheter och företagsfastigheter. Enl resultatrapporten för q3/2011 handlar det om 12 miljarder kr i värden på mark, pågående och färdiga projekt i bostadsfastighetsdelen, och över 20 miljarder kr i motsvarande värden i företagsfastighetsdelen.

Man skulle kunna betrakta de värdena som ett slags separat "fastighetsbolag" inom Skanska, där värdena varierar över tiden som för andra fastighetsbolag. I så fall ser Skanska-aktien billigare ut, om man ser det som att Skanska består av:

• en byggverksamhet som genererar ca 8kr/år i resultat per aktie
• mark/byggprojekt/fastigheter värt över 30 miljarder kr
• en nettokassa på 2 miljarder kr

Å andra sidan kan man betrakta Skanskas mark/egna projekt/egna färdiga fastigheter som "produkter som håller på att produceras" samt varulager (om man jämför med vanliga producerande företag), inför generering av intäkter och rörelseresultat (inom affärsområdena för egna projekt avseende bostäder respektive företagsfastigheter) som ingår i Skanskas totala resultat per aktie. Och då ser som sagt Skanska-aktien inte så billig ut med p/e-tal 15 vid nuvarande börskurs på ca 125 kr och resultat per aktie kring 8 kr/år.

Utgångspunkten är väl att man betraktar Skanskas egna projekt som något som genererar resultat som ligger med i resultatet per aktie, och utifrån det ser alltså Skanska-aktien dyr ut.

Skanskas huvudkontor ligger i Solna (precis norr om Stockholm). Bolaget har totalt drygt 50 000 anställda.

- - -

Tillägg 3 feb 2012:

Skanskas resultat

Rörelseresultat per år

• Skanskas byggverksamhet genererar ett rörelseresultat på ca 4 miljarder kr/år.
• Skanskas egna projekt genererar ett rörelseresultat på drygt 1 miljard kr/år (exkl stora reavinster)
• Skanska har övriga poster i rörelseresultatet (centrala kostnader och elimineringar) på ca -700 miljoner kr/år.

Dvs summa rörelseresultat 4-5 miljarder kr/år.

Rörelseresultatet på 4-5 miljarder kr/år fördelar sig enl följande (exkl stora reavinster och exkl övriga poster):

• Byggverksamheten: 76%
• Egna projekt: 24%

-

Skanskas rörelseresultat för senast rapporterade 12 mån (okt 2010-sept 2011):
1. Rörelseresultat för Skanskas byggverksamhet: 3968 miljoner kr
2. Rörelseresultat för Skanskas egna projekt: 5762 miljoner kr
3. Övriga poster i Skanskas rörelseresultat: -707 miljoner kr
Summa rörelseresultat för hela Skanska: 9023 miljoner kr

Skanskas rörelseresultat för senast rapporterade 12 mån (okt 2010-sept 2011) exkl reavinst 4500 miljoner kr vid försäljning av motorvägen Autopista i Chile:
1. Rörelseresultat för Skanskas byggverksamhet: 3968 miljoner kr
2. Rörelseresultat för Skanskas egna projekt: 1262 miljoner kr
3. Övriga poster i Skanskas rörelseresultat: -707 miljoner kr
Summa rörelseresultat för hela Skanska: 4523 miljoner kr

-

Rörelseresultat per kvartal

Rörelseresultat för hela Skanska:
q1/2010: 920 miljoner kr
q2/2010: 1454 miljoner kr
q3/2010: 1696 miljoner kr
q4/2010: 1269 miljoner kr

q1/2011: 451 miljoner kr
q2/2011: 5651 miljoner kr*
q3/2011: 1652 miljoner kr
*1151 miljoner kr exkl reavinst 4500 miljoner kr vid försäljning av motorvägen Autopista i Chile.

Senast rapporterade 12 mån (okt 2010-sept 2011): 9023 miljoner kr (4523 miljoner kr exkl reavinst 4500 miljoner kr vid försäljning av motorvägen Autopista i Chile)

-

1. Rörelseresultat för Skanskas byggverksamhet:
q1/2010: 558 miljoner kr
q2/2010: 1135 miljoner kr
q3/2010: 1407 miljoner kr
q4/2010: 1288 miljoner kr

q1/2011: 325 miljoner kr
q2/2011: 1095 miljoner kr
q3/2011: 1260 miljoner kr

Senast rapporterade 12 mån (okt 2010-sept 2011): 3968 miljoner kr

2. Rörelseresultat för Skanskas egna projekt:
q1/2010: 513 miljoner kr
q2/2010: 535 miljoner kr
q3/2010: 463 miljoner kr
q4/2010: 261 miljoner kr

q1/2011: 270 miljoner kr
q2/2011: 4712 miljoner kr*
q3/2011: 519 miljoner kr
*212 miljoner kr exkl reavinst 4500 miljoner kr vid försäljning av motorvägen Autopista i Chile.

Senast rapporterade 12 mån (okt 2010-sept 2011): 5762 miljoner kr (1262 miljoner kr exkl reavinst 4500 miljoner kr vid försäljning av motorvägen Autopista i Chile)

3. Övriga poster i Skanskas rörelseresultat:
q1/2010: -151 miljoner kr
q2/2010: -216 miljoner kr
q3/2010: -174 miljoner kr
q4/2010: -280 miljoner kr

q1/2011: -144 miljoner kr
q2/2011: -156 miljoner kr
q3/2011: -127 miljoner kr

Senast rapporterade 12 mån (okt 2010-sept 2011): -707 miljoner kr

-

Skanskas egna projekt

Som nämnt ovan har Skanskas egna projekt genererat ett rörelseresultat på 5762 miljoner kr för senast rapporterade 12 mån (okt 2010-sept 2011), vilket blir 1262 miljoner kr exkl reavinsten från den sålda motorvägen i Chile.

Rörelseresultatet på 1262 miljoner kr/år (för Skanskas egna projekt) fördelar sig enl följande:

• företagsfastigheter 683 miljoner kr/år
• bostäder 380 miljoner kr/år
• infrastruktur 199 miljoner kr/år

Eller förenklat:
• företagsfastigheter ca 700 miljoner kr/år
• bostäder ca 400 miljoner kr/år
• infrastruktur ca 200 miljoner kr/år

De tre kategoriernas andelar av Skanskas totala rörelseresultat för egna projekt således:
• företagsfastigheter 54%
• bostäder 30%
• infrastruktur 16%

Mer än hälften (av rörelseresultatet inom egnaprojektrörelsen) kommer alltså från företagsfastigheterna.

2.1 Rörelseresultat för Skanskas egna företagsfastighetsprojekt:
q1/2010: 273 miljoner kr
q2/2010: 181 miljoner kr
q3/2010: 343 miljoner kr
q4/2010: 123 miljoner kr

q1/2011: 49 miljoner kr
q2/2011: 86 miljoner kr
q3/2011: 425 miljoner kr

Senast rapporterade 12 mån (okt 2010-sept 2011): 683 miljoner kr

2.2 Rörelseresultat för Skanskas egna bostadsprojekt:
q1/2010: 98 miljoner kr
q2/2010: 233 miljoner kr
q3/2010: 102 miljoner kr
q4/2010: 122 miljoner kr

q1/2011: 196 miljoner kr
q2/2011: 90 miljoner kr
q3/2011: -28 miljoner kr

Senast rapporterade 12 mån (okt 2010-sept 2011): 380 miljoner kr

2.3 Rörelseresultat för Skanskas egna infrastrukturprojekt:
q1/2010: 142 miljoner kr
q2/2010: 121 miljoner kr
q3/2010: 18 miljoner kr
q4/2010: 16 miljoner kr

q1/2011: 25 miljoner kr
q2/2011: 4536 miljoner kr*
q3/2011: 122 miljoner kr
*36 miljoner kr exkl reavinst 4500 miljoner kr vid försäljning av motorvägen Autopista i Chile.

Senast rapporterade 12 mån (okt 2010-sept 2011): 4699 miljoner kr (199 miljoner kr exkl reavinst 4500 miljoner kr vid försäljning av motorvägen Autopista i Chile)

-

Resonemang kring värdering av Skanska-aktien

• Skanska genererar alltså enl ovan ett rörelseresultat på 4-5 miljarder kr per år.
• Efter avdrag för 30% skatt blir det drygt 3 miljarder kr/år i resultat efter skatt.
• Fördelat på Skanskas 420 miljoner aktier blir det ett resultat per aktie på 7-8 kr/aktie och år. (För att vara exakt blir det 7,54 kr/aktie och år.)
• Säg att en normalvärdering av Skanska innebär ett p/e-tal på 10. I så fall är bolaget värt 70-80 kr/Skanska-aktie (dvs 7,54 kr/aktie och år, gånger 10) exkl nettokassan.
• Till det kommer Skanskas nettokassa (kassa minus skulder) på ca 2 miljarder kr motsvarande 5 kr/aktie.
• Skanska-aktiens motiverade värde blir därmed 80 kr, vilket är 35-40% under börskurs 125 kr.

Varför anser då aktieinvesterare att Skanska-aktiens börskurs bör ligga på 125 kr?

• Vid en börskurs på 125 kr anser alltså aktieinvesterarna att Skanska är värt 120 kr exkl nettokassan på 5 kr/aktie.
• Och eftersom Skanska enl ovan genererar ett resultat per aktie på 7-8 kr/år, innebär det att aktieinvesterarna anser Skanska vara värt ett p/e-tal på 16 exkl nettokassan (beräknat som 120 kr delat med 7,54 kr = p/e 16).

En aktie som värderas till ett högt p/e-tal brukar betyda att aktieinvesterarna räknar med god tillväxt i resultatet per aktie framöver (så att p/e-talet minskar under kommande år). Men det väntas ju inte bli någon jättehög tillväxt i Skanskas resultat per aktie: Som nämnt räknar aktieanalytikerna i snitt med ett resultat per aktie på 8,28 kr för 2012 och 8,90 kr för 2013. Tar man börskursen exkl nettokassan innebär det att Skanska värderas till ett p/e-tal på 14-15 för 2012 och 13-14 för 2013, dvs fortfarande en till synes hög värdering.

• Utgår man ifrån förväntat resultat per aktie för 2012 (8,28 kr), blir det motiverade värdet på Skanska (exkl nettokassan) ca 83 kr/aktie givet en normalvärdering till p/e 10.
• Inkl nettokassan på 5 kr/aktie innebär det ett motiverat värde på Skanska-aktien på totalt ca 88 kr (knappt 90 kr). Och det är fortfarande 30% under börskursen 125 kr.

Frågan kvarstår därmed: Varför anser aktieinvesterarna att Skanska-aktien är värd så mycket som 125 kr?

• Räknar de med klart högre resultattillväxt framöver än analytikerna? Och hur ska det uppnås i så fall?
• Eller ligger aktiekursen så högt tex för att aktieinvesterarna beaktar de stora "dolda värden" (på över 30 miljarder kr) som finns i Skanskas egna projekt?

Ovan ligger dock rörelseresultatet från Skanskas egna projekt med i resultatet per aktie, så det har redan beaktats på det sättet och ändå verkar aktien väldigt dyr. Menar aktieinvesterarna kanske att det finns dolda värden i de egna projekten som bör beaktas utöver det rörelseresultat från egna projekten som ligger inbakat i resultatet per aktie? (Dvs helt enkelt: Finns det tex ett par, tre till projekt som Autopista som är på gång att bli klara i Skanskas egnaprojektportfölj?)

Ett sätt att se det på är följande:

Skanskas byggverksamhet genererar ett rörelseresultat på 4 miljarder kr/år, vilket blir 6-7 kr/aktie per år (efter skatt). Om byggrörelsen värderas till ett p/e-tal på 10 blir det 60-70 kr/Skanska-aktie.

Till det kommer då de egna projekten där mark/p��gående projekt/färdiga projekt är värda totalt 32 miljarder kr enl Skanskas q3-rapport. 32 miljarder kr blir 70-80 kr/Skanska-aktie.

Dvs Skanska-aktiens värde kan då summeras upp som:

• 60-70 kr/aktie för byggverksamheten
• 70-80 kr/aktie för värdena i de egna projekten
• 5 kr/aktie för nettokassan
• -10 kr/aktie ca för övriga poster i rörelseresultatet (centrala kostnader och elimineringar; -707 miljoner kr/år, vilket efter avdrag för 30% skatt blir -12 kr/aktie med ett p/e-tal på 10)

Sett på det sättet blir Skanska-aktiens motiverade värde totalt ca 135 kr/Skanska-aktie. I så fall är aktien alltså köpvärd vid börskurs 125 kr (uppgångspotential 8-9%).

Men Skanska-aktien lär inte vara värd 135 kr ens med det synsättet, eftersom Skanska behöver betala skatt på de reavinster som uppstår om de egna projekten skulle säljas för 32 miljarder kr. Frågan är då vad "anskaffningsvärdet" för de 32 miljarder kronorna är, och så får man beräkna reavinstskatten som 30% av den potentiella reavinsten (32 miljarder kr minus anskaffningsvärdet).

Då kanske man totalt sett landar på att Skanska-aktien är värd ca 125 kr kring nuvarande kursnivå?

Men enl ett mer krasst synsätt kan det vara för högt att utgå ifrån en värdering av de egna projekten till 32 miljarder kr, om man ser på det rörelseresultat som de egna projekten genererar. De egna projekten genererar enl ovan ett rörelseresultat på 1,2-1,3 miljarder kr/år (exkl motorvägsvinsten). Det blir ca 2 kr/aktie per år efter skatt, och med en värdering till p/e-tal 10 innebär det ett värde på 20 kr/aktie för Skanskas egnaprojekt-verksamhet.

Då blir Skanska-aktiens motiverade värde följande:

• byggrörelsen 60-70 kr/aktie
• egnaprojektsrörelsen 20 kr/aktie
• kassa 5 kr/aktie
• centrala poster -10 kr/aktie

Dvs totalt ca 80 kr, vilket ligger 35-40% under börskursen 125 kr.

Nyckelfrågan är alltså om det finns egna projekt i den egna projektportföljen, som möjliggör en högre rörelseresultattakt än 1,2-1,3 miljarder kr/år för egnaprojektrörelsen. (Dvs återigen: Finns det tex ett par, tre nästan färdiga Autopista-liknande projekt i Skanskas egna projektportfölj?)

Det skulle man i så fall behöva kontakta Skanska för att få reda på, dvs:

• Vilka projekt finns det i dagsläget i Skanskas egna projektportfölj?
• Vad är marknadsvärdet idag för resp projekt?
• Vad är "anskaffningsvärdet" för resp projekt?
• När ska resp projekt säljas? För vilket förväntat marknadsvärde? (Och vilka ev ytterligare kostnader och investeringar krävs för att nå dit?)

Kommer man då fram till att det ligger flera stora projekt i den egna projektportföljen, som möjliggör ett rörelseresultat för egnaprojekts-rörelsen som överstiger 1,2-1,3 miljarder kr/år framöver; då är Skanska-aktien värd mer än 80 kr.

Därtill kommer ev potential till högre rörelseresultat i byggrörelsen. En uppfattning kan tex vara att ett rörelseresultat på 4 miljarder kr/år för byggrörelsen är historiskt sett lågt och nedtryckt av ett allmänt ganska dåligt konjunkturläge. Kan man därmed komma fram till att byggrörelsens rörelseresultat kommer att ligga högre än 4 miljarder kr/år framöver, motiverar det också ett högre värde på Skanska-aktien än 80 kr.

Men utifrån analytikernas genomsnittliga prognoser för Skanskas resultat per aktie (ca 8 kr för 2012 och 9 kr för 2013), väntas alltså inga jättelyft de närmaste åren av varken byggrörelsens eller egnaprojektrörelsens rörelseresultat (även om det väntas bli ett visst lyft). Som utgångspunkt kvarstår därmed bedömningen att Skanska-aktien är dyr vid börskurs 125 kr.

- - -

Tillägg 6 feb 2012:

Aktieanalytikernas förväntningar på Skanskas q4/2012 enl nyhetsbyrån Direkt: http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1885005&source=

I blogginlägget ovan nämndes extrakostnader på 520 miljoner kr pga Skanskas byggverksamheter i Norge och Finland. I Direkts artikel (länken) nämns bla även att Skanska väntas ha gjort reavinster på 719 miljoner kr vid fastighetsförsäljningar under kvartalet. Intrycket är att reavinsterna främst kommer från Skanskas affärsområde för egna projekt avseende företagsfastigheter. Skanska hade som mål att affärsområdet skulle nå intäkter på 3-4 miljarder kr under 2011, men tex Nordeas analytiker räknar med att det blev 5 miljarder kr. Pareto-Öhmans analytiker tror att affärsområdets rörelsemarginal hamnar kring 30% för 2011. I snitt räknar analytikerna med att affärsområdet hade intäkter på drygt 3 miljarder kr och en rörelsemarginal på 26% under 2011 enl artikeln. (När affärsområdet säljer fastigheter bokförs väl det då som intäkter i affärsområdet, medan reavinsten vid försäljningen ökar affärsområdets rörelseresultat?)

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?