Post entry

Portföljstrategi 10 november

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Riksbanken har sänkt styrräntan till 0 procent, rapporter har presenterats och bopriserna är högre än någonsin. Följdfrågan blir hur allt detta påverkar börsens bolag och vad en förnuftig investerare skall göra nu.

Fallet kom i oktober. Återhämtningen kom i oktober. Vi är tillbaka på ruta ett och börsen är högre värderad men finner stöd i den helt tillfredställande rapportflod som varit.

Min portfölj är uppbyggd kring långsiktighet och stabil verksamhet. Jag har bank, fastighet/infrastruktur, online, detaljhandel, konsumptionsprodukter och tillväxt. Jag gillar -rimlig- direktavkastning i bolag som fortfarande växer (jmf. TeliaSonera).

Däremot har jag tidigare legat all-in ganska mycket och vid korrektionen i oktober gick det inte att röra på sig så mycket. Vissa omplaceringar gjordes i och för sig så det är helt okej. Efter denna erfarenhet så känner jag mig väldigt motiverad att bygga upp en liten kassa för att kunna fånga dessa tillfällen. Jag vet, att bygga kassa bygger på disciplin och att ha ett finansiellt mål. Tidigare har jag motiverat, att vara all-in genom att jag sprider ut mina köp och åtnjuter direktavkastning för medel som finns i depån. Att ha likvider ger mig ingenting (annat än just möjligheten att kunna köpa till ett bättre pris).

Hur som helst. Den senaste tiden har bolagen levererat bra rapporter och visat schyst tillväxt. Skanska kom ganska nyligen med sin rapport och de är väl positionerade i USA och deras OPS-division. I Sverige visar de fina marginaler för kommersiella fastigheter.

Idag presenterade även en rad analyshus höjda riktkurser för Zalando. Jag har, ärligt talat, ingen aning om Zalando och deras framfart. Det är ett speciellt innehav i Kinnevik som lär behöva ett par år innan marginalerna har kommit till en tillfredsställande nivå.

Sammantaget och likalydande för alla bolag är att lyckade investeringar sker inte på ett par år utan kräver -som Didner&Gerge samt Peter Lynch hävdar- en lång position.

Ligg lång i bra bolag med en fungerande och enkel affärsidé.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?