Post entry

Skandaler, del 6

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Tidigare skandaler bland börsbolag, del 6.

Tidigare blogginlägg i samma serie:

1) "Skandaler" (från 12 dec 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler

2) "Skandaler, del 2" (från 15 dec 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-2

3) "Skandaler, del 3" (från 16 dec 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-3

4) "Skandaler, del 4" (från 21 dec 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-4

5) "Skandaler, del 5" (från 30 dec 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-5

6) Och detta blogginlägg är alltså "Skandaler, del 6" (från 3 jan 2014).

Pga begränsat utrymme per blogginlägg delas de upp i flera i takt med att fler bolag tas med på listan över tidigare skandaler.

De bolag som omnämns i alla blogginlägg i serien är bla följande 92 st:

27 bolag omnämnda i det första blogginlägget ("Skandaler"): http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler

HQ
24Mas
Cefour
Alliance Oil
IGE
Northland Resources
Stora Enso
VKG
NRS
Scandinavian Clinical Nutrition
Prosolvia
Framfab
Icon Medialab
Xcelera.com
Fermenta
Trustor
Countermine
Skandia
Carnegie
Commodity Quest
Nischer
Teliasonera
Ericsson
Saab
Volvo
Tele2
Lundin Petroleum

15 bolag omnämnda i det andra blogginlägget ("Skandaler, del 2"): http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-2

North Chemical
Astrazeneca
Candyking
Peab
CDON
Enron
Seamless
Trustbuddy
Avanza
Nordea
Kancera
Cassandra Oil
Active Biotech
Swedbank
SEB

8 bolag omnämnda i det tredje blogginlägget ("Skandaler, del 3"): http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-3

Stureguld
Fingerprint Cards
Malmbergs
Götabanken
Ruric
XG Technology
Freestar
Gizmondo

21 bolag omnämnda i det fjärde blogginlägget ("Skandaler, del 4"): http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-4

Getfugu
Europeinvestment
Drax Holding
Global Gaming Factory X
Net Capital
EOS Russia
Novestra
Black Earth Farming
Mediaprovider
Glycorex
Fast-TV
Push
Systematisk Kapitalförvaltning
Värmlands Finans
Respiratorius
Jojka
Sanitec
Precise Biometrics
Mediteam
Biolight
Orasolv

14 bolag omnämnda i det femte skandal-blogginlägget ("Skandaler, del 5"): http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-5

Kungsleden
East Capital Explorer
SKF
Fabege
Dala Djupgas
Panaxia
Nyckeln
Gamlestaden
Magic House
Kaupthing
Landsbanki
Glitnir
Connecta
Spyker

7 bolag omnämnda i detta sjätte skandal-blogginlägget ("Skandaler, del 6"):

Malka Oil
Invent
Private Media Group
Oasmia
Opcon
Mineral Invest
Svensk Internetrekrytering

Dvs:

Skandaler, del 1: 27 bolag

Skandaler, del 2: 15 bolag

Skandaler, del 3: 8 bolag

Skandaler, del 4: 21 bolag

Skandaler, del 5: 14 bolag

Skandaler, del 6: 7 bolag

- - -

Summa 92 skandal-bolag på börsen

Malka Oil

Litet ryskt oljebolag som var börsnoterat i Sverige: http://sv.wikipedia.org/wiki/Malka_Oil

//Edit: Tydligen har Malka Oil sedermera bytt namn till nuvarande bolaget Petrogrand som än idag har samma vd (ryssen Maks Grinfeld).

//

Enl Svenska Dagbladet-artikel från apr 2009 hade Malka Oil en stridbar styrelseledamot och aktieägare i form av ryssen Mikhail Malyarenko: http://www.svd.se/naringsliv/branscher/energi-och-ravaror/vice-ordforanden-i-malka-oil-kan-polisanmalas_7041723.svd

Enl artikeln bla:

Malyarenko ägde 4% av Malka Oil.

Malka Oils egentliga verksamhet utgjordes av dotterbolaget STS-Service som ägde ett oljefält i Tomsk i västra Sibirien.

Malyarenko ansåg att STS-Service hade ekonomiska problem fast Malka Oil ej berättat om det för sina aktieägare.

Tydligen hade ett Malyarenko själv via ett av sina bolag försökt begära STS-Service i konkurs, vilket dock avslagits av domstolen i Ryssland för att skulden var betald.

Malka Oils dåvarande styrelseordförande Mats Gabrielsson var inne på att Malyarenko trilskades för att kunna få köpa STS-Service billigt.

Uppföljande Svenska Dagbladet-artikel från maj 2009: http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/tv-expertens-ryska-satsning-slog-bakut_7044783.svd

Enl artikeln bla:

Malyarenko var en av tre pers som från början grundade Malka Oil.

Bolaget börsnoterades på Stockholmsbörsens småbolagslista First North i nov 2007.

Mats Gabrielsson (styrelseordförande sedan våren 2007) var delägare i Malka Oil.

Ryssar med Malyarenko i spetsen påstod bla att Malka Oil orsakat miljökatastrof vid dotterbolaget STS-Services oljefält i Tomsk.

Gabrielsson dementerade uppgiften.

Malyarenko uppgav även tidigare under våren 2009 att Malka Oil hade ekonomiska problem fast det inte omnämnts i tex det nyemissions-prospekt som bolaget gav ut i samband med att bolaget bad aktieinvesterare om kapitaltillskott genom utförsäljning av nya Malka Oil-aktier via nyemission.

Enl Svenska Dagbladet-artikeln (som är daterad 14 maj 2009):

Malyarenkos mest dramatiska utspel kom dock för en dryg vecka sedan.

Då lät han flyga in ett drygt 20-tal beväpnade män till bolagets oljefält utanför Tomsk.

Männen, som bar automatvapen, anlände med en MI-8 helikopter och belägrade oljefälten ända till dess att den ryska polisen grep in.

Mer om dramatiken i blogginlägg från 11 maj 2009 av signaturen "Kalles farsa" på Redeye.se:

Ovtjarkans sista strid...

Idag kan man läsa att Ovtjarkan Michail Malyarenko (MM) ockuperat Malka oils oljefält Zapadno-Luginetskoye och Lower-Luginotskoye med hjälp av det privata vaktbolaget Shijt-West.

Skit också skulle man kunna säga.

En kommandoräd med hjälp av helikopter och beväpnade vakter.

Det började redan förra veckan med anklagelser och motanklagelser brevledes.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/petrogrand/ovtjarkans-sista-strid

Enl Svd-artikeln uppger Gabrielsson att Malyarenko bara trilskas för att få komma över STS-Service billigt, och enl Gabrielsson har Malyarenko i själva verket stulit pengar från Malka Oil.

Gabrielsson tillsatte en utredning av det och därefter avsattes Malyarenko från sin operativa position i Malka Oil.

Malyarenko var även med och startade bolaget Central Asia Gold och ett raffinaderibolag, men åkte enl Gabrielsson ut även från de båda bolagen efter liknande historier.

Enl Wikipedia:

I feb 2010 såldes STS-Service till ryska oljebolaget Gazprom Neft (kontrollerat av ryska staten).

I maj 2010 bytte Malka Oil namn till Petrogrand.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Malka_Oil

Dvs var Malyarenkos bråk bara ett led i att få ryska staten (med president Vladimir Putin i spetsen) att köpa ut STS-Service billigt?

Enl Gabrielsson i Svd-artiklarna hade 170 miljoner dollar investerats i oljefältet och under en tid utvanns 4 000 fat olja om dagen från fältet, vilket var orsaken till att Gabrielsson blev intresserad och köpte en ägarandel i Malka Oil.

Petrogrand-aktien (dvs Malka Oil fram till maj 2010) låg i över 30 kr i jan 2009.

Bara en månad senare (i feb 2009) hade aktien rasat till 4-5 kr.

Sedan diverse upp- och nedgångar på vägen och idag ligger Petrogrand-aktien i 6,40 kr (slutkurs mån 23 dec 2013).

Petrogrand med vd Maks Grinfeld nu inblandat i en rättsprocess med ett annat litet oljebolag (Shelton Petroleum) med verksamhet i bla Ryssland och noterat i Sverige.

Mer om den processen i separat blogginlägg: http://www.redeye.se/aktiebloggen/bringwell/rattsprocesser-mot-borsbolag

Bla var Shelton Petroleum delägare i det Tomsk-baserade raffinaderibolag där Malyarenko även var inblandad: http://www.realtid.se/ArticlePages/201008/19/20100819120953_Realtid410/20100819120953_Realtid410.dbp.asp

Det blev dock i slutändan en god affär för Shelton Petroleum när Shelton Petroleum sålde sin ägarandel i det raffinaderibolaget.

Det var under hösten 2010 som Shelton köpte 15% av bolaget Tomsk Refining AB för 7 miljoner dollar (varav 4 miljoner dollar med nya Shelton-aktier).

Och under 2011 såldes Tomsk Refining för motsvarande 11 miljoner dollar för Sheltons ägarandel.

Shelton fick pengarna i form av 51 miljoner kr i aug 2011 och resterande 18 miljoner kr i början av 2012.

https://www.ngnews.se/attachments/70378?locale=sv

Invent

Tex ur Sundsvalls Tidning från feb 2010:

"(...) finansmannen Göran R Svensson.

Under det sena 80-talet styrde 61-åringen en av Sveriges högst flygande börsraketer.

Men hans landning på 90-talet blev hård, med mångmiljonkonkurser och åtal för svindleri mot börsen."

"Göran R Svensson var en av många finanshajar som gjorde sig ett namn och en förmögenhet i låneyran i slutet av 80-talet.

_Han var ordförande i Fastighetsbolaget Invent, som var årets börsvinnare 1989 med en uppgång på 200 procent.

Tre år senare kraschade Invent med 900 miljoner kronor i skulder, enligt vad Dagens industri senare rapporterade.

Göran R Svensson kom att åtalas för grovt svindleri._

Enligt åklagaren hade han 1990 genomfört en skenaffär för att dölja för börsen hur illa det var ställt med Invents finanser.

_Tingsrätten friade honom, men 1997 dömde hovrätten honom för svindleri till villkorlig dom och 70 000 kronor i dagsböter, uppgav TT när domen avkunnats.

Göran R Svensson förnekade brott, och sade att han varken hade uppsåt eller vunnit något på affären._

Men hovrätten menade att det räcker att vilseledande uppgifter varit ägnade att påverka börsens och utomståendes bedömning av Invents ekonomi."

http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.1773422-finanshaj-leder-mantec

Ur artikel från Sjukhusläkaren i sep 2010:

"(...) Göran R Svensson.

1997 dömdes han för svindleri av hovrätten i Göteborg.

Han dömdes för att ha genomfört en skenaffär i syfte att dölja för börsen hur illa ställt det var med Invents finanser."

Nu är Svensson tydligen engagerad i bolaget Mantec (konsultfirma inom sjukvårdssektorn), och har även där hamnat i blåsväder enl artikeln från Sjukhusläkaren i länken ovan:

_Det var i februari som Sjukhusläkaren kunde berätta att Mantec kommit med tvivelaktiga uppgifter och överdrivit sin konsultverksamhet inom hälso- och sjukvården i Norge.

I maj bekräftades Sjukhusläkarens avslöjanden av Uppdrag Granskning som besökte de norska sjukhus som Sjukhusläkaren varit i kontakt med._

Konkurrensverket fastslog att landstinget och Mantec handskats olagligt med skattebetalarnas pengar och medvetet brutit mot upphandlingslagarna.

Mantecs VD, Göran R Svensson, visade sig ha dömts för svindleri och finns noterad för flera stora konkurser i Bolagsregistret.

Personalkonsulten IngMarie Bäcklin, som anlitades personligen av nuvarande sjukhusdirektören Sigbjörn Olofsson för att sköta de känsliga avskedandena av 100-tals anställda tvingades avgå efter endast 20 timmar då det avslöjades att hon varit notoriskt kriminell och avskedats efter bedrägeri mot flera arbetsgivare.

Lennart Bråbäck (docent i pediatrik och handledare vid landstingets avdelning för forskning och utveckling) menar att Mantecs inhopp på sjukvårdsarenan både försenat och fördyrat omorganisationen av sjukvården i Västernorrland.

Göran R Svensson själv anser att kritiken mot Mantec varit orättvis:

Göran R Svensson menar (...) att företaget med sina insatser sparat 100-tals miljoner kronor och att omorganisationen varit en succé, samtidigt som han beklagar att människor känt sig felbehandlade, överkörda och förorättade.

Svensson skrev ett särskilt inlägg i Sjukhusläkaren i sep 2010 där han bemötte kritiken mot Mantec vad gäller bla förändringar och besparingar inom Landstinget Västernorrland: http://www.sjukhuslakaren.se/2010/09/09/”kritiken-mot-mantec-ar-djupt-orattvis”/

Ur inlägget bla:

”Kritiken mot ManTec är djupt orättvis”

(...) tv-programmet Uppdrag Granskning gick ut med ett flertal rent felaktiga uppgifter om ManTecs referenser och insatser.

ManTec uppgavs ha lämnat tvivelaktiga referenser inför uppdraget i Landstinget Västernorrland.

Detta var inte korrekt.

För en fullständig redogörelse kring detta och tillgång till de aktuella referensbreven, besök gärna vår hemsida, www.mantec.eu.

Artikel från feb 2010 på Sveriges Televisions hemsida:

Mantec växer så det knakar

SUNDSVALL

Det svensk-norska konsultföretaget Mantec växer så det knakar och i ledningen sitter Göran R Svensson, dömd för svindleri för tolv år sedan.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/mantec-vaxer-sa-det-knakar

Enl den artikeln bla:

Göran R Svensson är dömd till villkorlig dom för svindleri 1997.

_Bakgrunden är kraschen för börskometen och fastighetsbolaget Invent i början av 90-talet med skulder på nära en miljard kronor.

Han åtalades för att ha döljt hur illa ställt det var med Invents finanser._

Själv hävdade han att han varken hade uppsåt eller vinning av affären.

Han friades i tingsrätten men fälldes av hovrätten.

Företaget (dvs Mantec) omsatte närmare 190 miljoner kronor under 2009 - och en av företagets viktigaste affärer just nu är uppdraget att förändra och banta sjukvården i Västernorrland.

Samtidigt kan konstateras att Göran R Svensson som leder verksamheten från huvudkontoret i Göteborg har ett långvarigt förflutet som företagare.

Hans namn förekommer i sex konkurser i Bolagverkets register.

Ur tidningen Sjukhusläkaren i feb 2010:

Hur många huvuden ska rulla innan någon tar sitt förnuft till fånga?

Landstinget i Västernorrland blöder.

Sparpaket har lanserats med stora nedskärningar och omfattande uppsägningar av vårdpersonal.

Samtidigt anställer landstinget en sjukhusdirektör för 140 000 kronor i månaden samt rekryterar en personalkonsult för 13 000 kronor om dagen med ett brottsligt förflutet.

Landstinget tecknar även ett tvåårsavtal med konsultföretaget Mantec för 54 miljoner kronor.

Företaget leds av en finanshaj som varit inblandad i flera stora konkurser.

Enl artikeln bla:

För att omorganisera sjukvården i Västernorrland har slutits ett avtal med konsultföretaget Mantec.

Avtalet undertecknades på våren 2008 och löper ut den 30 april 2010.

_På två år får Mantec drygt 54 miljoner kronor.

Dyrast blir det i Sundsvall där konsultkostnaderna beräknas till cirka 28 miljoner kronor._

Landstingets avtal med konsultföretaget Mantec föregicks inte av någon sedvanlig offentlig upphandling.

Ärendet ligger nu hos Konkurrensverket som granskar om landstinget har brutit mot lagen om offentlig upphandling.

Mantec leds av den kände finanshajen Göran R Svensson som juni 1997 dömdes för svindleri i Hovrätten i Göteborg.

Göran R Svensson var med att bilda fastighetsbolaget Invent AB 1990.

Bolaget kraschade några år senare med 900 miljoner i skulder.

Han genomförde då skenaffärer för att täcka upp förlusterna vilket ledde till åtal för grovt svindleri och dom i hovrätten.

Enl juridikboken "Festskrift till Madeleine Leijonhufvud" från år 2007:

Endast två svindlerimål som rört aktiemarknadsinformation har hittills
lett till fällande dom i Sverige, nämligen:

...det välkända Fermenta-fallet RH 1990:102

...och Invent-fallet RH 1997:82.17

I Fermenta-fallet fann hovrätten att bolagets huvudägare uppsåtligen låtit offentliggöra oriktiga och vilseledande uppgifter i avsikt att påverka priset på aktierna i Fermenta AB.

Huvudägaren, Refaat El Sayed, åtalades på 13 punkter, varav åtta
rörde svindleri, och dömdes till ansvar för bl.a. svindleri och bokföringsbrott.

I Invent-fallet fann hovrätten att den tilltalade i sina offentligjorda ekonomiska rapporter lämnat sådana vilseledande uppgifter att svindleri var för handen.

http://www.catarinaafsandeberg.se/insiderbrott/download/Fran_anmalningsplikt_till_marknadsmissbruk_Ur_Festskrift_till%20Madeleine_Leijonhufvud.pdf

Fermenta omnämndes i det första skandal-blogginlägget ("Skandaler" från 12 dec 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler

Private Media Group

• Porrbolag som grundades år 1965 av Berth Milton Senior.

Bolaget var först med att göra porrtidningar i färg.

• 1990 tog sonen Berth Milton Junior över bolaget efter bråk med pappan som bla avgjordes av en rättsprocess i USA.

Efter det slutade far och son tala med varandra.

• Privates huvudkontor flyttades till Spanien (Barcelona).

• Produktion och försäljning av porrfilmer och porr via internet inleddes.

• År 1999 börsintroducerades Private på Nasdaq-börsen i USA.

• Sedan 2004 har bolagets intäkter fallit kraftigt.

Även börskursen har fallit kraftigt på senare år.

• 15 nov 2011 avnoterades Private-aktien för att aktiens börskurs understeg den lägsta tillåtna nivån 1 dollar under en månads tid.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Private_Media_Group

http://en.wikipedia.org/wiki/Private_Media_Group

http://www.expressen.se/nyheter/sa-blaste-berth-milton-staten-pa-skatt/

Text från 20 jan 2013:

_Miltons porrbolag i spillror

Vad har hänt med Private Media Group?_

För fem år sedan (i början av år 2008) var börskursen uppe i 6 dollar.

Idag står den i 0,30 dollar.

Bolaget är därmed bara värt 6-7 miljoner dollar.

Enl pressmeddelande från nov 2011 har bolaget kastats ut från Nasdaq: http://www.prvt.com/2011/11/private-media-group-receives-nasdaq-panel-decision/

Bolaget verkar ej offentliggöra resultatrapporter längre.

Den senaste på hemsidan är för q3/2011.

Enl SEC-dokument var bolaget försenat med sin q1/2012-rapport pga ny företagsledning som uppgav sig ej ha möjlighet att få tag på underlag för att sammanställa resultatrapport:

_"As a result of the recent change of management, and because new management was unable to obtain or locate certain of the financial information necessary to complete the preparation of the Company’s Form 10-Q for the quarter ended March 31, 2012, the Company is unable to file its quarterly report on Form 10-Q within the prescribed time period without unreasonable effort or expense."

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1068084/000119312512237821/d355652dnt10q.htm_

_Vad säger Milton själv om det som hänt? Har han fortfarande ägarandel?

Vad säger bolaget?_

Finanschefen har åtm tidigare varit Johan Gillborg.

_Nu heter vd tydligen Charles Prast.

En Ilan Bunimovitz var tydligen vd tidigare men fick sparken sommaren 2010 vilket ledde till rättsprocesser enl resultatrapporten för q4/2010: http://www.prvt.com/wp-content/uploads/2011/06/reportsprvtAnnualReport2010.pdf_

_Bolagets utveckling enl senast tillgängliga resultatrapporterna:

Intäkter:

2008: 20 miljoner euro
2009: 23 miljoner euro (+17%)
2010: 23 miljoner euro (+1%)
2011 (9 mån): 15 miljoner euro (-19%)

Nettoresultat:

2008: -5 miljoner euro
2009: -21 miljoner euro
2010: -4 miljoner euro
2011 (9 mån): -3 miljoner euro

Eget kapital:

2009 (31 dec): 29 miljoner euro
2010 (31 dec): 24 miljoner euro
2011 (30 sept): 20 miljoner euro

Dvs:

Intäkterna höll sig ganska väl uppe men började falla en del 2011._

Ganska stora förluster som tär på det egna kapitalet, men någon akut kris verkar det inte ha varit.

Det egna kapitalet är ändå ganska stort.

Nettoskulden uppgick till relativt blygsamma 4 miljoner euro per 30 sept 2011.

Berth Milton Junior har de senaste åren varit inblandad i en stor skatterelaterad rättsprocess.

Tex artikel i Aftonbladet från feb 2009:

Porrkungen tvingas betala 865 miljoner

_Skattesmäll i rekordklass för Berth Milton

Porrkungen Berth Milton har åkt på en rekordstor skattesmäll i länsrätten.

Totalt handlar det om en skuld på cirka 865 miljoner kronor.

– Om han inte betalar så är det kronofogdens uppgift att driva in det här, säger skatteintendent Liv Arvidsson._

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11659561.ab

Det står bla att Milton under perioden 1996-1999 hade inkomster på 1,35 miljarder kr som han ej deklarerat, vilket lett till restskatt på 675 miljoner kr.

Inkl dröjsmålsränta uppgår restskatten därmed till 865 miljoner kr per feb 2009.

Rättsprocessen var uppdelad i flera delprocesser, bla en som skulle fastställa i vilket land Milton är skattskyldig.

Enl artikeln ägde Milton 58% av Private Media Group enl bolagets då senaste årsredovisning.

Milton hade Börje Leidhammar som advokat i rättsprocessen.

Enl Expressen i maj 2013 hade Miltons skatteskuld ökat till 926 miljoner kr: http://www.expressen.se/nyheter/sa-blaste-berth-milton-staten-pa-skatt/

Enl artikeln berättar Milton i tv-dokumentären "Porrkungens tårar" (av Fredrik von Krusenstjerna) om hur Milton tidigare blivit rik på skattefusk på 1980-talet.

//Edit: Det var då han hade en verksamhet med att sälja klockor med logotyper på urtavlan.

Milton förde olagligt över pengarna från det till Hongkong och betalade ingen skatt för klock-verksamheten.

Milton tjänade en "mångmiljon-förmögenhet" på verksamheten och köpte aktier för pengarna.

Bla hjälpte Milton finansbolaget Nyckelns anställda att köpa Nyckeln-aktier via Miltons svarta pengar som även fanns i Luxemburg.

(Nyckeln har även omnämnts ovan separat som ett av skandal-bolagen i denna bloggserie.)

Vinsterna från bla Nyckeln-affären använde Milton till att investera i fastigheter via ett bolag i Bryssel där han lyckades sälja sin ägarandel med god vinst.

Senare drev han bla hotell på Ibiza innan han började med Private.

//

Milton tjänade även mycket pengar när Private börsintroducerades.

Enl artikeln hade Milton anlitat Peter Löhr som sin dåvarande advokat.

//Edit: Artikel i Realtid.se i maj 2013 om att Löhr varit dömd för grov förskingring: http://www.realtid.se/ArticlePages/201305/10/20130510140945_Realtid854/20130510140945_Realtid854.dbp.asp

//

Enl Veckans Affärer 12 dec 2013 är Milton den största skattesmitaren i Sverige med en skatteskuld på 933 miljoner kr: http://www.va.se/nyheter/lista-sveriges-varsta-skattesmitare-573156

Enl artikeln bla

I början av 1990-talet övertog Milton pappans företag, porrjätten Private Media Group.

Under Berths styre växlade företaget upp i omsättning.

_2001 hamnade han på Veckans Affärers årliga miljardärslista med tillgångar på 3 miljarder kronor.

Berths skatteproblem började med ett beslut år 2001 om inkomsttaxering och skattetillägg för 1996-200._

Han har därefter bestridit beslutet flera gånger. Under tiden växer skulden i takt med räntan.

Men sista december 2016 kommer skulden att preskriberas.

//Edit: Enl VA:s lista över de som har störst skatteskulder finns flera andra personer som nämnts i skandal-blogginläggen:

• Thomas Jisander (från Trustor-härvan), skatteskuld 129 miljoner kr

• Henrik Stigell (från Drax Holding-härvan), 128 miljoner kr

• Hans Thulin (från Nyckeln-härvan), 114 miljoner kr

Tidigare skandal-blogginlägg där de omnämns:

Trustor: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler

Drax Holding: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-4

Nyckeln: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-4

//

Artikel från Realtid.se i jan 2011 om annat bråk kring Private: http://www.realtid.se/ArticlePages/201101/12/20110112135806_Realtid866/20110112135806_Realtid866.dbp.asp

Det gällde holländaren Gerard Cok som via bolaget Consipio Holding uppgavs vara storägare i tyska porrbolaget Beathe Use som är konkurrent med Private.

Han försökte även ta över Private och inledde en rättsprocess mot Private och Milton angående lån till Private.

Även rättsprocess där Gerard Cok och tidigare Private-vd:n Ilan Bunimovitz kommit upp i en ägarandel på nästan 50% av Private och ansåg att Milton vanskött Private enl Realtid.se-artikel från sep 2010: http://www.realtid.se/ArticlePages/201009/13/20100913114453_Realtid741/20100913114453_Realtid741.dbp.asp

Enl artikeln bla:

Anledningen till stämningen är att de anser att Berth Milton har vanskött bolaget, vilket har lett till stora förluster.

_Berth Milton ska, enligt aktieägarna och den tidigare vd:n, ha använt sig av bolaget som sin privata bank och bland annat beviljat ett antal osäkra lån till honom personligen och andra företag som han själv äger.

Lånen ligger för närvarande på 10 miljoner dollar och har inte godkänts av styrelsen, enligt stämningen._

Hela tv-dokumentären "Porrkungens tårar" om Berth Milton och Private finns utlagd på Youtube:

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=6FHTdNmU--Y

Del 1: http://www.youtube.com/watch?v=R2qmXWT57g0

Del 2: http://www.youtube.com/watch?v=hkzIc2elZzQ

Del 3: http://www.youtube.com/watch?v=XaP7hUaav_0

Del 4: http://www.youtube.com/watch?v=TMmzJWGqFHA

Del 5: http://www.youtube.com/watch?v=eYVC-GEMx6I

Bla uppges i del 1 amerikanska tidningen Forbes år 2002 ha betecknat Private som ett av världens 20 bästa småbolag.

I del 3 säger Berth Milton bla att Ilan Bunimovitz (som blev vd och delägare i Private efter Milton):

...har försökt sig på många "fula tricks"

..."ska städas bort"

...är "helt sinnessjuk"

..."Alla hatar ju honom inkl hans sekreterare."

..."Ingen vill ha med honom att göra."

Charles Prast (som också varit med i Private länge och blev vd efter Bunimovitz?) pratar även i klippet och uppger att Milton först sagt att han inte tog ut någon lön från Private, medan Bunimovitz upptäckte att Milton tog ut mer lön än rimligt.

Bunimovitz fick enl klippet sedan alla Private-aktieägare (utom Milton) att vända sig emot Milton.

Även en storbank fanns med mot Milton (tyska Commerbank som omnämnts som långivare till Private?).

De ville inleda en rättsprocess mot Milton i USA.

Vid seger mot Milton skulle det innebära att Milton gick miste om Private.

//Edit: Enl del 4 förlorade Milton den rättegången i USA mot övriga Private-aktieägare (även om det gick att överklaga till högsta domstolen i USA).

Men enl del 5 förlorar Milton även i högsta domstolen och får sparken från Private som istället tas över av Miltons tidigare kompanjoner och Privates övriga aktieägare.

//

Del 3 och del 4 handlar även om Miltons rättsprocess där han stämt tidningen Expressen för förtal för att ha kallat honom för "Sveriges värsta skattesmitare".

Milton krävde bla ett skadestånd på 400 000 kr av Expressen.

Men Expressen friades i Stockholms tingsrätt i nov 2010 och även av Pressens Opinionsnämnd enl besked i apr 2011:

http://www.danowsky.se/sv/nyheter/expressen-friad-i-tryckfrihetsmal/

http://bloggar.expressen.se/thomasmattsson/2011/04/expressen_vann_mot_berth_milton__igen/

Milton dömdes att betala Expressens rättegångskostnader på 300 000-400 000 kr men tom apr 2011 hade Expressen inte sett röken av pengarna.

Även Miltons egna advokater blev sura för att de inte fick sina advokatarvoden i det målet betalda av Milton enl del 4 av "Porrkungens tårar".

I del 5 nämns hur Berth Milton Senior bodde i en lyxvilla i Marbella och var på väg att stryka med pga alkoholism etc.

Även enl del 5 bla:

Private var på väg mot konkurs.

Enl Junior var alternativen att lägga ned Private eller att Junior skulle ta över bolaget, och det blev det senare.

Avtal ingicks mellan Senior och Junior och papper skrevs på.

Med Junior vid rodret fick Private sedan en klart bättre utveckling.

Senare frisknade Senior till och ville ha tillbaka Private vilket ledde till rättsprocesser mot Junior.

Senior ansåg sig bestulen på Private och uppgav bla att hans signatur på avtalen förfalskats.

Seniors advokater anser även nu att Juniors övertagande av Private inte gick helt rätt till, och att Junior betalade underpris för bolaget.

Senior sa i domstolen att Senior anställt Junior som Privates vd men att Junior bla tömt Privates bankkonto.

Junior invände att Junior köpt bolaget av Senior.

Båda hänvisade till signerade dokument som bevis.

Senior förlorade alla rättsprocesserna mot Junior och tog därefter till andra medel såsom att skicka Hells Angels på Junior.

Seniors privatekonomi hamnade i kris.

Han vräktes från sin bostad och flyttades in i ett litet rum i ett servicehus vid Hornstull i Stockholm.

Senare dog han.

Private-aktien finns fortfarande med på Bloomberg.com: http://www.bloomberg.com/quote/PRVT:US

Där uppges börskursen i skrivande stund ligga i 0,051 dollar (slutkurs fre 27 dec 2013) vilket ger bolaget ett börsvärde på 1,42 miljoner dollar (drygt 9 miljoner kr vid nuvarande dollarkurs 6,4843 kr).

Privates hemsida: http://www.prvt.com/

Där står det bla om samarbete mellan Private och Beate Uhse:

Private Media Group and Beate Uhse's Scala Playhouse to Benefit from pan- European Distribution Pact

Dvs tydligen har holländaren Gerard Cok nu tagit över Private och inlett samarbete mellan Private och Cok-delägda tyska porrbolaget Beate Uhse.

Aftonbladet i juni 2013 om att Berth Milton (nu 57 år) är tillsammans med Michelle (24 år):

’Jag är inte en falsk person’

Ex-porrkungen Berth Milton är skuldsatt och jagad – nu vill han starta ett nytt liv med Michelle, 24

_Den tidigare porrkungen Berth Milton, 57, är en rik man – men jagad av Kronofogden som kräver honom på nästan en ­miljard kronor i skatteskuld.

Nu firar han i största hemlighet midsommar i Sverige – ­tillsammans med sin flickvän Michelle Holmgren, 24._

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17004149.ab

Där finns även ett videoklipp där Milton pratar om skatteprocessen (och Michelle är även med i klippet).

Milton säger i klippet bla att han älskar Sverige men är orättvist behandlad av svenska media och staten.

Han anser sig inte vara någon skattesmitare men har en skatteskuld from 2011 trots tidigare domar där han vann mot skatteverket som hela tiden ��verklagade domarna och fortsatte processen i 10 års tid (hela tiden påhejat av media som kallade honom för skattesmitare för att det sålde tidningar).

"Skatteverkat överklagade och provade alla tricks i boken för att sätta dit mig", säger Milton i klippet.

Milton berättar om att skatteverket skönstaxerade honom år 2001 (dvs antog att han haft en viss inkomst vilket ledde till en viss skatt han borde ha betalat), men att domstolarna i början hela tiden dömde att han inte skulle behöva betala den skatten.

Av 8 domare som tog ställning till Miltons skattemål ansåg 6 domare att han var oskyldig medan 2 domare (som båda var kvinnor) ansåg i sista instans han var skyldig.

Milton medger att han fick hög lön som Private-vd vilket honom var motiverat pga att han blev uthängd i media som "porrkung" osv.

Och enl Milton har han för sin vd-lön betalat 20 miljoner kr i skatt i Spanien (där Private är baserat och Milton jobbade).

Men han anser sig ej vara skyldig någon skatt för sina Private-aktier eftersom han uppger sig aldrig ha sålt dem.

Milton uppger sig ej ha en stor förmögenhet personligen idag, men har stoppat undan pengar i fonder till sina barn osv.

Hans affärsverksamhet består idag (enl honom själv) till 90% av trist förvaltning av befintliga tillgångar men han har även ett nytt projekt med kokosvatten och marknadsföra det som ett hälsosamt Red Bull.

Tex enl ett besked i juli 2003 skulle Milton slippa betala sin stora skatteskuld på 645 miljoner kr efter ett beslut i Länsrätten: http://www.flashback.se/artikel/1479/milton-jr-slipper-skattekrav-pa-645-miljoner-kronor

Men det har tydligen ändrats sedan dess.

Enl artikeln:

Milton Jr slipper skattekrav på 645 miljoner kronor

Aftonbladets häxjakt under de senaste åren mot Berth Milton Jr och hans porrimperium Private ledde bland annat till en granskning från Skattemyndighetens sida.

Länsrätten har nu bestämt att Milton inte ska betala de cirka 645 miljoner i skatt Skattemyndigheten velat kräva in.

Aftonbladet i mars 2013:

Porrkungen har flytt

Avvecklade sina affärer och sålde lyxhuset (i Spanien) – tros ha flyttat till Seychellerna

BARCELONA.

_Kronofogden letar efter skattesmitaren Berth Milton i Spanien - men Aftonbladet kan avslöja att han uppges ha flytt landet.

Enligt flera källor avvecklade han nyligen sina affärer hastigt och sålde huset och bilarna.

– Hans advokat sa att han flyttat till Seychellerna, säger Natalia som köpte porrkungens jättevilla._

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16476449.ab

Ett lite lättsammare tv-program från mars 2010 med bla Berth Milton och även Lennart "Aktiestinsen" Israelsson (ur TV6 programserie "Guldfeber" med Erik & Mackan): http://www.tv6play.se/play/227356?autostart=true

Då hade Milton bla ett projekt på gång med att bygga 188 villor på Mauritius.

Han uppgav sig då fortfarande vara Privates huvudägare men hade inte varit aktiv i bolagets dagliga drift på 8 år.

Oasmia

Läkemedels-utvecklingsfirma baserad i universitetsstaden Uppsala 7 mil norr om Stockholm.

Ca 80 pers anställda.

Bolaget värt 1,6 miljarder kr på Stockholmsbörsen vid börskurs 19,30 kr (slutkurs 30 dec 2013).

Aktien en av vinnarna på börsen 2013 med en kursförändring på +301%.

Som högst var aktien uppe i 22 kr under 2013 (vilket var 5 dec 2013).

Oasmias bokföringsår varar från maj ena året tom apr året därpå.

Bolagets bokföringsår maj 2012-apr 2013:

...intäkter 0 kr

...nettoresultat -72 miljoner kr

http://oasmia.se/html/upl/769/Bokslutskommunike_maj_2012_april_2013.pdf

Rapporterat hittills om innevarande bokföringsår (6-månadersperioden maj-okt 2013):

...intäkter 0 kr

...nettoresultat -37 miljoner kr

http://oasmia.se/html/upl/797/delarsrapport_maj_okt_2013.pdf

Per slutet av okt 2013 hade Oasmia en nettoskuld på 94 miljoner kr.

Dvs kommer bolaget klara sig utan kapitaltillskott från aktieägarna innan intäkter och resultat tar fart?

Oasmias inriktning är väl att lansera egna, vidareutvecklade versioner av befintliga patentlösa läkemedel, med särskild inriktning på läkemedel mot cancer, mer specifikt så kallade "cytostatika" (cellgifter): http://sv.wikipedia.org/wiki/Cytostatika

Tydligen består den vidareutveckling som Oasmia gör av befintliga produkter, att läkemedel produceras utifrån Oasmias patenterade metod XR-17 så att läkemedlena tas upp bättre av människokroppen vilket därmed ger bättre effekt av läkemedlena än annars.

Oasmia har sådana anticancer-läkemedel på gång både för människor och hundar.

För människor:

Paclical
Doxophos
Docecal
OAS-19

För hundar:

Paccal Vet
Doxophos Vet

Av dessa produkter är det Paclical och Paccal Vet som kommit längst i utvecklingen.

Båda de produkterna baseras på det patentlösa befintliga läkemedlet paklitaxel som vidareutvecklats med Oasmias metod XR-17.

Bla har Oasmia genomfört en stor forskningsstudie på människor (fas 3-studie) avseende Paclical mot äggstockscancer.

Studien omfattade nästan 800 patienter.

Enl Oasmias senaste resultatrapport (som kom 5 dec 2013) är studien inne i sin slutfas varefter resultaten ska utvärderas.

Bolaget hoppas kunna använda studieresultaten som underlag i sin ansökan hos myndigheterna om att få tillstånd att börja sälja Paclical mot äggstockscanser i Europa, USA och övriga världen.

Vad gäller Paclical Vet har Oasmia redan lämnat in en ansökan hos amerikanska läkemedelsverket FDA om att få börja sälja produkten i USA för användning mot vissa cancerformer hos hundar.

Besked om Oasmia under 2012 och 2013 bla:

nov 2012:

Oasmia får in drygt 120 miljoner kr i kapitaltillskott från aktieinvesterare.

24,5 miljoner nya Oasmia-aktier säljs ut för 5 kr per st via nyemission.

(Som jämförelse har Oasmia i dagsläget ca 82 miljoner utestående aktier.)

I nyemissionen har antirynk-gelé miljardären Bengt Ågerup ökat till en ägarandel på 17-18% av Oasmia.

jan 2013:

Besked om att stora amerikanska läkemedelsbolaget Abbott blir exklusiv återförsäljare i hela världen av Paccal Vet och Doxophos Vet.

Avtalet kan ge Oasmia engångsbetalningar på 130-140 miljoner kr plus en andel av intäkterna från Abbotts försäljning av produkterna.

www.avanza.se/placera/sok/bolag.html/TELEGRAM?query=5832

Senare i jan 2013 besked om att Ågerup ökat till en ägarandel på 21-22% av Oasmia efter att ha köpt 3-4 miljoner aktier från Oasmias företagsledning.

feb 2013

Besked om att ryska läkemedelsbolaget Pharmasyntez blir exklusiv återförsäljare av Paclical (för vissa användningsområden) i Ryssland och vissa grannländer som ingår i OSS (Oberoende Staters Samvälde): http://sv.wikipedia.org/wiki/OSS

maj 2013

Besked om att Oasmia inleder mer forskning kring Paclical mot bröstcancer.

//Edit: den forskningen inleddes under sommaren 2013.

//

Även besked om att mer forskning kring OAS-19 kommer att inledas under 2014.

dec 2013

Besked om att Oasmias läkemedelsfabrik i Uppsala har preliminärt godkänts av amerikanska läkemedelsverket FDA.

Bakom Oasmia står vd Julian Aleksov som är bolagets största aktieägare med en ägarandel på 42% (före Bengt Ågerup med 21-22%).

Beskrivning av Aleksov på Oasmias hemsida:

_Julian Aleksov (född 1965)

Ledamot (i Oasmias styrelse) sedan 1999._

VD för Oasmia och en av grundarna till bolaget.

Har stor erfarenhet av koordinering av forskningsprojekt och strategisk utveckling av globala immateriella tillgångar.

Även styrelseordförande i Oasmia Animal Health AB och Qdoxx Pharma AB.

http://www.oasmia.se/pages.asp?c_id=16

Kontroversiellt kring Oasmia:

1)

Härom året dök skum historia upp som indikerade att Aleksov otillbörligen kommit över den verkliga Oasmia-grundaren Oleg Strelchenoks ägarandel innan Strelchenok gick bort i mars 2010.

Strelchenok var Oasmias forskningschef och kom ursprungligen från Vitryssland.

Bla var det tal om att Strelchenoks familj anklagade Aleksov för att ha agerat otillbörligt.

http://www.dn.se/kultur-noje/affarsvarlden-ber-oasmia-om-ursakt/

Aleksov själv förnekade alla former av oegentligheter och sa att Strelchenok ej haft någon kontakt med sin familj på senare år osv.

(En särskild makaber omständighet var att Aleksov/Oasmia fortsatt Strelchenok som fortfarande styrelseledamot i Oasmia osv?)

När uppgifterna uppdagades utlovades att Aleksov skulle bytas ut som Oasmia-vd osv, men när dammet lagt sig satt han kvar.

När det var tal om att Aleksov skulle avgå skrev tidningen Affärsvärlden i feb 2011 om att han tillskansat sig två årslöner i avgångsvederlag: http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3093046.ece

Även Oasmias styrelseordförande Bo Cederstrand skulle avgå i samband med rabaldret.

Men han sitter i alla fall kvar i Oasmias styrelse än idag: http://www.oasmia.se/pages.asp?c_id=16

Enl AV-artikeln ovan ägde Aleksov och Cederstrand ett bolag i Gibraltar (med Aleksov som största delägare).

Gibraltar-bolaget uppgavs i sin tur äga Luxemburg-bolaget Oasmia SA som per slutet av 2010 ägde 56% av Oasmia.

Den ägarandelen i Oasmia var då värd över 400 miljoner kr.

Hälften av den ägarandelen ägdes ursprungligen av Oleg Strelchenok, dvs hans ägarandel skulle i så fall ha varit värd 200 miljoner kr då i feb 2011.

Även AV-artikel från samma dag (i feb 2011) där AV skriver om "skandalbolaget Oasmia" och att vd Julian Aleksov och styrelseordförande Bo Cederstrand avgår efter turerna som innebär att Oasmia ljugit: http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3092441.ece

Enl den artikeln bla:

"Affärsvärlden avslöjande att bolaget i prospekt och årsredovisningar redovisat osanningar om bland annat huvudägarskapet"

2 feb 2011 skrev Affärsvärlden om att Oasmia-aktien handelsstoppats efter tidningens "avslöjande" som fick Oasmias börskurs att falla kraftigt: http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3086583.ece

Ur AV-artikeln från 2 feb 2011:

_Idag publicerade Affärsvärlden artikeln med rubriken "Ägarskandal i miljardbolaget".

Där avslöjar vår reporter Calle Froste de häpnadsväckande turerna i börsbolaget Oasmia där bolagets ledning antingen matat marknaden med osanningar i åratal, eller, troligen snuvat en död forskares arvingar på 200 miljoner kronor._

I sep 2011 skrev bla Realtid.se om att Julian Aleksov och Bo Cederstrand stämde Affärsvärlden för förtal: http://www.realtid.se/ArticlePages/201109/30/20110930103628_Realtid506/20110930103628_Realtid506.dbp.asp

AV:s chefredaktör Jon Åsberg stod enl den artikeln på sig och uppgav att Aleksov och Cederstrand försökte hugga huvudet av budbäraren.

Oasmia skickade självt ut ett pressmeddelande om stämningen av Affärsvärlden: http://www.oasmia.se/news.asp?c_id=328

Enl pressmeddelandet om stämningen:

_Bakgrunden är den artikel i Affärsvärlden den 2 februari i år där tidningens chefredaktör Jon Åsberg i en ledare hävdar att Oasmias ledning antingen har matat marknaden med osanningar i åratal eller, ”troligare och värre, så har de snuvat en död forskares arvingar på 200 miljoner.” Anklagelserna förstärks både på tidningens framsida och i en längre artikel signerad journalisten Calle Froste.

- Dessa anklagelser är mycket grova och framförallt grundlösa, vilket vi har kunnat visa i vår stämningsansökan. Affärsvärlden har gjort allvarliga missar i sin faktakontroll och brustit när det gäller tolkningar och slutsatser. Detta har skadat både bolagets och vårt anseende och även skadat aktieägarna i och med att aktiekursen sjönk med 25 procent direkt efter publiceringen, säger Bo Cederstrand, tidigare ordförande för Oasmia.

Julian Aleksov och Bo Cederstrand yrkar att den ansvarige utgivaren Jon Åsberg döms för grovt förtal alternativt förtal, och att han och den stiftelse som äger tidningen ska betala ett skadestånd på 150 000 kronor. De båda kommer eventuellt även att rikta skadestånd mot Jon Åsberg och Affärsvärlden för den betydande ekonomiska skada som åsamkats dem till följd av publiceringen.

- Man häpnar över tidningens usla faktakoll och grundlösa anklagelser om grov brottslighet. Vi kan inte acceptera detta och vi tycker att det är ytterst viktigt både för bolagets och vår egen skull att få upprättelse i denna fråga, säger Bo Cederstrand._

Och senare, i apr 2012, framkom att Affärsvärlden tvingades be Oasmia om ursäkt.

Enl pressmeddelande om det från Oasmia:

Julian Aleksov, vd för Oasmia och Bo Cederstrand, tidigare ordförande i samma bolag får full upprättelse när tidningen Affärsvärlden nu ber om ursäkt och drar tillbaka sina anklagelser mot de båda.

Detta sker sedan de båda stämt Affärsvärlden för grovt förtal.

Affärsvärlden har efter att ha gjort en djupare faktagenomgång kommit fram till att det inte finns något stöd för de slutsatser man dragit, och för detta ber man om ursäkt.

-Vi är mycket lättade över att Affärsvärlden nu går ut och tar tillbaka dessa grundlösa anklagelser, samtidigt som man ber om ursäkt och att vi därmed fått upprättelse.Dock är det inte lätt att acceptera en ursäkt eftersom det aldrig går att kompensera de affärsmässiga och personliga skador som denna publicitet har förorsakat, säger Bo Cederstrand.

Bakgrunden är den artikel i Affärsvärlden den 2 februari 2011 där tidningens chefredaktör Jon Åsberg i en ledare hävdar att Oasmias ledning antingen har matat marknaden med osanningar
i åratal eller, ”troligare och värre, så har de snuvat en död forskares arvingar på 200 miljoner”.

Anklagelserna förstärks både på tidningens framsida och i en längre artikel signerad journalisten Calle Froste.

Affärsvärlden har efter att ha gjort en djupare faktagenomgång kommit fram till att det inte finns något stöd för de slutsatser man dragit.

För detta ber Affärsvärlden och chefredaktör Jon Åsberg om ursäkt.

DN:s tidigare chefredaktör Arne Ruth som anlitats som expert säger dessutom i ett utlåtande att: ”Med tanke på väl etablerad praxis hos PO och PON om faktakontroll, partsredovisning och oskuldspresumtion råder det för mig ingen tvekan om att Affärsvärldens beskyllningar mot Julian Aleksov och Bo Cederstrand skulle ha blivit fällda om de prövats av någon av dessa instanser.”

http://www.oasmia.se/html/upl/722/ursäkt_i_affärsvärlden.pdf

Kommentar här i bloggen kring kalabaliken kring Oasmia: Kan man lita på att Affärsvärldens ursprungliga anklagelser var osanna, även om de ej kunnat bevisas i efterhand?

Enl tex Dagens Nyheter i apr 2012:

På sin hemsida skriver Affärsvärlden att det inte fanns ”stöd för slutsatsen att Aleksov och Cederstrand skulle ha försökt att ”snuva” – ett uttryck som Affärsvärlden använde – Oleg Strelchenoks efterlevande på deras arv.

Detsamma gäller slutsatsen att Oasmia skulle ha dragit in (dvs fått in kapitaltillskott på) 400 miljoner baserat på osanningar angående Oleg Strelchenoks ägande i Oasmia. För detta ber Affärsvärlden om ursäkt.”

http://www.dn.se/kultur-noje/affarsvarlden-ber-oasmia-om-ursakt/

DN-artikeln länkar till följande på Affärsvärldens hemsida från apr 2012 skrivet av AV-chefredaktören Jon Åsberg:

Två klarlägganden om Oasmia och en ursäkt

Affärsvärlden nr 5/2011 innehöll en granskning av ägarförhållandena i det börsnoterade bolaget Oasmia.

_Bolaget hade lämnat felaktiga uppgifter till aktiemarknaden om ägarbilden i bolaget.

Granskningen ifrågasatte vad som hade hänt med en av grundarnas – forskningschefen Oleg Strelchenok – ägarandelar i Oasmia, värda 200 miljoner, efter dennes frånfälle i mars 2010._

Strelchenoks arvingar hade inte fått en andel i bolaget, i enlighet med svensk arvsrätt.

_Enligt vad Oasmias VD Julian Aleksov och bolagets dåvarande ordförande Bo Cederstrand uppgav i ett inlägg som publicerades i anslutning till granskningen hade Strelchenok aldrig haft något ägande i Oasmia.

Efter Affärsvärldens publicering har Aleksov och Cederstrand lämnat information om att Oasmia i själva verket ytterst kontrolleras genom tre stiftelser i Gibraltar, en för var och en av de tre grundarna och att vid Strelchenoks död blev Julian Aleksov ensam förmånstagare till Strelchenoks stiftelse.

Mot denna bakgrund finns det inte stöd för slutsatsen att Aleksov och Cederstrand skulle ha försökt att ”snuva” – ett uttryck som Affärsvärlden använde – Oleg Strelchenoks efterlevande på deras arv._

Detsamma gäller slutsatsen att Oasmia skulle ha dragit in 400 miljoner baserat på osanningar angående Oleg Strelchenoks ägande i Oasmia.

För detta ber Affärsvärlden om ursäkt.

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3449301.ece

Dvs kontroversiellt att Oasmia ej uppgav att det var Aleksov som övertog Strelchenoks ägarandel i Oasmia när Strelchenok dog i mars 2010.

Det ger ju intryck av att Aleksov velat dölja att uppgiften offentliggjordes.

Men själv avfärdar han som nämnt alla oegentligheter.

Antirynk-gelé-miljardären Bengt Ågerup verkar i alla fall ha fullt förtroende för Aleksov.

Ågerup blev ju rik när han sålde det börsnoterade gelébolaget Q-Med (där han var storägare) dyrt.

Även Q-Med är baserat i Uppsala och Ågerup sa väl att han känt till Aleksov och vad det likaså Uppsala-baserade Oasmia höll på med.

2)

Besked i juli 2013 om att Oasmia döms till böter av börsen pga Oasmias informationsgivning: www.avanza.se/placera/telegram/2013/07/11/oasmia-alaggs-vite-av-borsen-for-bristande-information-ny.html

De utdömda böterna uppgick till 768 000 kr (motsvarande fyra ordinarie årsavgifter för Oasmia som börsbolag).

Enl nyhetsbyrån Direkt (i länken ovan) har börsen haft kritik mot Oasmias informationsgivning i två avseenden:

a)

Enligt disciplinnämnden (hos börsen) har Oasmia i en intervju i september 2012 lämnat flertalet uppgifter av kurspåverkande natur, utan att samtidigt offentliggöra informationen enligt Regelverkets föreskrifter.

b)

Oasmia har även underlåtit att informera aktiemarknaden om ett uppsagt samarbetsavtal i augusti 2011.

Som en konsekvens av samarbetsavtalets upphörande kunde en återbetalningsskyldighet för Oasmias uppstå varför även bolagets årsredovisning och förvaltningsberättelse 2010/2011, daterad den 25 augusti 2011, borde ha innehållit information om det uppsagda samarbetsavtalet samt upplysningar om varför företagsledningen ansåg att ingen avsättning behövde redovisas.

Nyheten offentliggjordes först i samband med bolagets bokslutskommuniké i juni 2012, tillsammans med en reservering.

Intervjun i (a) verkar avse följande som Oasmias finanschef Weine Nejdemo gjorde med nyhetsbyrån Direkt 6 sep 2013: www.avanza.se/placera/telegram/2012/09/06/oasmia-siktar-pa-kapitalanskaffning-i-oktober-fc.html

Intervjun publicerads 6 sep 2013 kl 13.28 och strax därefter handelsstoppades Oasmia-aktien på börsen.

I intervjun gav Nejdemo ett antal positiva uppgifter om Oasmia, bla att bolaget är på gång att ingå ett återförsäljaravtal om Paclical Vet åtminstone för ett mindre geografiskt område.

Han sa även om att den ansökan Oasmia lämnat in till europeiska läkemedelsverket EMA men senare fått dra tillbaka… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?