Post entry

Skandaler, del 5

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Tidigare skandaler bland börsbolag, del 5.

Övriga blogginlägg i samma serie:

1) "Skandaler" (från 12 dec 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler

2) "Skandaler, del 2" (från 15 dec 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-2

3) "Skandaler, del 3" (från 16 dec 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-3

4) "Skandaler, del 4" (från 21 dec 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-4

5) Detta blogginlägg är alltså "Skandaler, del 5" (från 30 dec 2013).

6) "Skandaler, del 6" (från 3 jan 2014): http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-6

Pga begränsat utrymme per blogginlägg delas de upp i flera i takt med att fler bolag tas med på listan över tidigare skandaler.

De bolag som omnämns i alla blogginlägg i serien är bla följande 91 st:

27 bolag omnämnda i det första blogginlägget ("Skandaler"): http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler

HQ
24Mas
Cefour
Alliance Oil
IGE
Northland Resources
Stora Enso
VKG
NRS
Scandinavian Clinical Nutrition
Prosolvia
Framfab
Icon Medialab
Xcelera.com
Fermenta
Trustor
Countermine
Skandia
Carnegie
Commodity Quest
Nischer
Teliasonera
Ericsson
Saab
Volvo
Tele2
Lundin Petroleum

15 bolag omnämnda i det andra blogginlägget ("Skandaler, del 2"): http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-2

North Chemical
Astrazeneca
Candyking
Peab
CDON
Enron
Seamless
Trustbuddy
Avanza
Nordea
Kancera
Cassandra Oil
Active Biotech
Swedbank
SEB

8 bolag omnämnda i det tredje blogginlägget ("Skandaler, del 3"): http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-3

Stureguld
Fingerprint Cards
Malmbergs
Götabanken
Ruric
XG Technology
Freestar
Gizmondo

21 bolag omnämnda i det fjärde blogginlägget ("Skandaler, del 4"): http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-4

Getfugu
Europeinvestment
Drax Holding
Global Gaming Factory X
Net Capital
EOS Russia
Novestra
Black Earth Farming
Mediaprovider
Glycorex
Fast-TV
Push
Systematisk Kapitalförvaltning
Värmlands Finans
Respiratorius
Jojka
Sanitec
Precise Biometrics
Mediteam
Biolight
Orasolv

14 bolag omnämnda i detta femte skandal-blogginlägg ("Skandaler, del 5"):

Kungsleden
East Capital Explorer
SKF
Fabege
Dala Djupgas
Panaxia
Nyckeln
Gamlestaden
Magic House
Kaupthing
Landsbanki
Glitnir
Connecta
Spyker

Och 6 bolag omnämnda i det sjätte skandal-blogginlägget ("Skandaler, del 6"): http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-6

Malka Oil
Invent
Private Media Group
Oasmia
Opcon
Mineral Invest

Dvs:

Skandaler, del 1: 27 bolag

Skandaler, del 2: 15 bolag

Skandaler, del 3: 8 bolag

Skandaler, del 4: 21 bolag

Skandaler, del 5: 14 bolag

Skandaler, del 6: 6 bolag

- - -

Summa 91 skandal-bolag på börsen

Kungsleden

Stort börsnoterat fastighetsbolag som under vd Thomas Erséus ägnade sig åt omfattande avancerad skatteplanering för att undvika skatt.

Det kan hända att bolaget trodde att skatteplaneringen var tillåten utifrån gällande lagar, regler och praxis när skatteplaneringen gjordes.

Men i efterhand straffade det sig enormt genom de många skatterelaterade rättsprocesser Kungsleden drabbats av pga skatteplaneringen.

Om skatteplaneringen var värt besväret återstår väl att se beroende på hur många av processerna Kungsleden i slutändan vinner.

Men även om Kungsleden kommer att vinna åtminstone merparten lär det knappast ha varit värt det pga processernas effekt på Kungsledens renommé både inför kunder och aktieinvesterare.

Mer om Kungsledens skatteprocesser i tidigare blogginlägg från 17 dec 2013 ("Rättsprocesser mot börsbolag"): http://www.redeye.se/aktiebloggen/bringwell/rattsprocesser-mot-borsbolag

Det är inga småbelopp det handlar om utan flera miljarder kr (i relation till att hela Kungsleden är värt 6 miljarder kr på börsen).

Thomas Erséus var för övrigt även inblandad i HQ-skandalen i sin roll som styrelseledamot i aktiemäklarfirman HQ när HQ:s stora tradingförluster uppstod som senare ledde till HQ:s fall.

Mer om HQ i det första skandal-blogginlägget och länkar där: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler

Nu är Erséus inte längre vd för Kungsleden men han lyckades hålla sig kvar länge på posten trots skatteskandalen och HQ-skandalen.

East Capital Explorer

Börsnoterat investmentbolag med inriktning på att investera i bolag och aktier i Östeuropa, bla en ägarandel i onoterade ryska klädbutikskedjan Melon Fashion Group (MFG).

Förvaltningen av East Capitals Explorers tillgångar sköts av oberoende fondbolaget East Capital.

East Capital får ersättning för det av East Capital Explorer, och flera av nyckelpersonerna i East Capital är storägare i East Capital Explorer.

De sitter i East Capital Explorers styrelse.

Pressmeddelande från East Capital Explorer 20 dec 2013 om att bolaget har låtit ett utomstående bolag genomföra en värdering av MFG.

Enl värderingen är MFG nu värt nästan 60% mer än tidigare.

http://hugin.info/143006/R/1751362/590412.pdf

Artikel i Dagens Industri från 20 dec 2013 om att East Capital Explorer ej vill avslöja vilket bolag som genomfört den nya värderingen av MFG: http://www.di.se/artiklar/2013/12/20/east-capitals-delagare-tjanar-miljoner-pa-hemlig-varderare/

I artikeln framkommer även att East Capital får extraersättning om East Capital Explorers tillgångar haft god värdeökning, vilket nu gynnas bla av att den nya MFG-värderingen kraftigt höjer East Capital Explorers angivna värde på MFG.

Och den nya MFG-värderingen har alltså skett med East Capital-folk i East Capital Explorers styrelse.

Ur DI-artikeln:

East Capitals delägare tjänar miljoner på hemlig värderare

Fondbolaget East Capitals fyra ägare får dela på 45 miljoner kronor när ett av det börsnoterade East Capital Explorers innehav värderas upp.

Vem som gjort värderingen är hemligt.

Dvs det påminner om skandalen kring investmentbolaget Nischer omnämnd i det första skandal-blogginlägget från 15 dec 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler

Nischer sålde ägarandelar i ett par bolag och fick som ersättning en ägarandel i byggbolaget RCC.

Nischer uppgav att "två oberoende institut" värderat RCC-ägarandelen till 40 miljoner kr.

Men Nischer vill inte säga vilka institut som gjort värderingarna och man får inte ta del av värderingarna.

Dessutom sitter alla Nischers tre styrelseledamöter även i RCC:s styrelse (varav Mikael Fahlander är majoritetsägare i RCC och Runar Söderholm är vd i RCC och styrelseordförande i Nischer).

SKF

Pressmeddelande från kul-lager-tillverkaren SKF 20 dec 2013 om att SKF riskerar böter på 3 miljarder kr för att ha brutit mot konkurrenslagstiftningen.

Dvs det kan tex innebära att SKF samarbetat om priser och/eller uppdelning av kunder med övriga kul-lager-tillverkare.

Sådant samarbete mellan konkurrenter i en bransch är ju otillåtet enl konkurrenslagstiftningen.

//Edit: Som jämförelse med böter på 3 miljarder kr har hela SKF ett börsvärde på 76 miljarder kr vid börskurs 167,60 kr (slutkursen fre 20 dec 2013).

//

Ur pressmeddelandet:

_Utredning av EU-kommissionen

Som tidigare meddelats, utreder EU-kommisionen om eventuell överträdelse av Europeiska konkurrenslagen av företag inom lagerbranchen angående försörjning av lager till biltillverkare i Europa._

_Under utredningens gång besökte Kommissionen SKF:s kontor i Sverige och Tyskland under november 2011.

SKF har samarbetat till fullo med Kommissionen och har även genomfört en egen internutredning._

Baserat på detta och SKFs bästa bedömning angående storleken på ett eventuellt bötesbelopp, så kommer SKF att göra en avsättning på 3 miljarder kronor i sitt fjärde kvartalsresultat.

SKF tror att kommission kommer att bötfälla SKF under 2014.

Kommentar från SKF-vd:n Tom Johnstone i pressmeddelandet:

“Jag beklagar djupt att detta har hänt.

Även om vi inte tror att det har vållat våra affärspartners någon skada, så skulle detta inte ha fått ske och stämmer inte alls med de värderingar vi har inom SKF.

Vi har en tydlig uppförandekod och ett väl etablerat program för dess efterlevnad, som vi tillämpar i hela koncernen, men det hindrade inte detta från att hända.

Vi har sedan dess vidtagit ytterligare åtgärder för att intensifiera utbildning och kompetensutveckling om detta inom koncernen.”

”Vi har tidigare informerat om att det troliga bötesbeloppet kommer att materiellt påverka vårt resultat och kassaflöde och har tagit vår bästa bedöming av ett troligt bötesbelopp till resultatet.”

Fabege

Stort börsnoterat fastighetsbolag.

Försökte sig på liknande avancerad skatteplanering som Kungsleden (omnämnt ovan) för att slippa betala skatt.

Och precis som Kungsleden drabbades Fabege därför av omfattande skatterelaterade rättsprocesser och att skatteverket krävde stora mängder restskatt.

Ur Fabeges q3/2013-resultatrapport:

"Kammarrätten har avgett dom i ett antal av Fabeges skatteärenden.

Fabege gör i dagsläget ingen annan bedömning än att det tidigare beslutet att reservera 1,9 Mdkr står fast."

http://www.fabege.se/Documents/Cision-Pressmeddelanden/documents/2013/20131016-delarsrapport-jan-sep-2013--hogre-intakter-och-forbattrat-forvaltningsresultat-sv-1-818284.pdf

Dvs Fabege räknar med att få behöva betala nästan 2 miljarder kr i restskatt pga skattebråket.

Som jämförelse är hela Fabege värt 12-13 miljarder kr på börsen vid börskurs 76,90 kr.

Fabeges vd Christian Hermelin i q3/2013-resultatrapporten:

"Den 30 september fick vi domar i ett antal av våra pågående skatteärenden.

Med ledning av de domar vi erhållit gör vi bedömningen att den reservering på 1,9 Mdkr som vi gjorde sommaren 2012 står fast.

Vi räknar med att den majoritet av ärenden som nu återstår ska komma att avgöras inom den närmaste tiden.

Vi överklagar domarna.

Samtidigt är vi trygga med vår förmåga att hantera en eventuell kommande betalning och att Fabege står fortsatt starkt."

Dvs Fabege ger inte upp utan överklagar de domar som gått bolaget emot.

Mer om skattebråket i Fabeges q3/2013-resultatrapport:

Pågående skatteärenden

Som tidigare meddelats har Skatteverket beslutat att upptaxera Fabegekoncernen avseende ett antal fastighetsförsäljningar via kommanditbolag (se även Fabeges årsredovisning 2012 sidorna 63–64).

Affärerna härrör från gamla Tornet, gamla Fabege och gamla Wihlborgs under åren 2003–2005.

Fabege har sedan 2007 drivit processerna i Förvaltningsrätten och Kammarrätten.

Den 30 september meddelade Kammarrätten beslut i ett antal av Fabeges skatteärenden.

Sammantaget omfattar de domar som nu avgivits cirka 20 procent av
det sammanlagda skattekravet.

Kammarrätten fann att skatteflyktslagen var tillämplig och att de aktuella transaktionerna ska belastas med skatt.

De domar som avlämnats visar att Fabege haft viss framgång i yrkandena på hur den skattepliktiga vinsten ska beräknas.

Baserat på de domar som meddelades minskade den totala upptaxeringen till 7 623 Mkr och det totala skattekravet inklusive tillägg och avgifter minskade till 2 373 Mkr.

Fabege har reserverat totat 1,9 Mdkr.

Resterande belopp i enlighet med Skatteverkets totala krav, dvs 0,5 Mdkr, redovisas som en eventualförpliktelse.

Fabege gör i dagsläget ingen annan bedömning än att det tidigare beslutet att reservera 1,9 Mdkr står fast.

Fabege väntar nu besked avseende resterande skatteärenden som ligger för avgörande i Kammarrätten och Förvaltningsrätten.

Kammarrätten har ännu inte meddelat någon tidplan för när resterande
domar förväntas avges.

Fabege bestrider Kammarrättens beslut och avser söka prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Fabege kan med en stark balansräkning och tillgängliga kreditfaciliteter hantera en eventuell kommande skattebetalning.

Dvs skatteverket anser att Fabege undanhållit staten vinster på 7-8 miljarder kr och att Fabege därför ska betala över 2 miljarder kr i restskatt.

Fabege bestrider detta men har ändå bokfört kostnader på nästan 2 miljarder kr för befarade kommande utbetalningar av restskatt.

Som jämförelse stod det innan dess följande uppgifter i Fabeges årsredovisning för 2013:

Den sammanlagda upptaxeringen uppgår per 31 december 2012 oförändrat till 8 368 Mkr (8 368).

Besluten har medfört sammanlagda skattekrav inklusive tillägg och avgift er om totalt 2 704 Mkr (2 681).

http://www.fabege.se/Documents/ReportsAndPresentations/2012/Arsredovisning2012.pdf

Dvs då ansågs Fabege ha undanhållit vinster på över 8 miljarder kr samtidigt som bolaget krävdes på nästan 3 miljarder kr i restskatt.

Dvs beloppen har minskat sedan dess, men det är ändå jättesiffror.

Kan något bolag ha rent mjöl i påsen som råkar ut för så pass stora krav från skatteverket?

Utöver de förlorade domarna i sep 2013 har Fabege tidigare förlorat domar i skattebråket (avseende det så kallade "Cypern-ärendet", dvs att Fabege för att slippa skatt gjorde sina fastighetsaffärer via bolag på Cypern).

Mer ur årsredovisningen för 2012:

Den 30 maj 2012 lämnade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) besked i det s.k. Cypern-ärendet.

HFDs besked innebär att skatteflyktslagen ansetts vara tilllämplig i Cypern-ärendet och att transaktionen ska belastas med skatt.

Mot bakgrund av HFDs dom och det osäkra rättsläget som därmed uppkommit beslutade Fabege att reservera 1 900 Mkr.

Beloppets storlek är grundat på en genomgång och bedömning av varje enskilt ärende.

Skillnaden mot Skatteverkets krav beror på ärenden där det uppenbart inte finns några paralleller med HFDs dom eller där Fabege bedömer att bevekelsegrunderna i Skatteverkets framställan är felaktiga.

Resterande belopp i enlighet med Skatteverkets totala krav, dvs cirka 800 Mkr, redovisas i likhet med tidigare som en eventualförpliktelse.

Sammanfattningsvis bestrider Fabege starkt de skattekrav som Skatteverket och Förvaltningsrätten beslutat om och besluten
har överklagats.

Fabeges uppfattning är oförändrat att försäljningarna redovisats
och deklarerats enligt gällande regelverk.

Fabege anser att Skatteverket och Förvaltningsrätten har bortsett från flera
viktiga aspekter och att domsluten därmed är felaktiga.

Bland Fabeges storägare och styrelseledamöter fanns Erik Paulsson och Mats Qviberg.

• Erik Paulsson omnämnd i tidigare blogginlägget "Skandaler, del 2" om byggbolaget Peab: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-2

• Mats Qviberg omnämnd i tidigare blogginlägget "Skandaler" om aktiemäklarfirman HQ: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler

Qviberg är i övrigt bla storägare och styrelseordförande i börsnoterade investmentbolaget Öresund.

Dala Djupgas

Ett börsnoterat oljeletningsbolag som på 1980-talet skulle leta olja i och kring den stora svenska insjön Siljan där det bedömdes finnas olja tack vare att en meteorit slog ner där för 300-400 miljoner år sedan.

Aktien blev en bubbla och sköt i höjden på börsen, men det slutade med att DD inte hittade någon olja, bubblan sprack och aktien kraschade.

//Edit: Det verkar ha varit gas och inte olja som DD letade efter.

//

Enl Wikipedia:

"Det har ställts i utsikt och finns fortfarande förhoppningar om att marken döljer oljefyndigheter och naturgas som kan vara värda att exploatera.

Gasen skulle ha kunnat hållas kvar under det lock av smält berg som nedslaget förorsakade.

_Fyndigheterna skulle härröra från olja av icke-biologiskt ursprung enligt teorier av sovjetiska forskare och kosmologen med mera Thomas Gold (1992).

På 1980-talet bedrev företaget Dala Djupgas AB provborrningar i området utan önskat resultat._

2013 bedriver företaget Igrene AB liknande undersökningsverksamhet."

http://sv.wikipedia.org/wiki/Siljansringen

Uppgift från DT.se i okt 2011:

"Dala Djupgas minns många, men de borrade på fel plats, mitt i meteorit-nedslagspunkten som är två mil djup."

http://www.dt.se/nyheter/dalarna/1.4007598-pa-jakt-efter-siljansringens-rikedomar?m=print

Dvs enl det resonemanget skulle DD inte ha varit en bluff, utan att de bara gjore misstaget att leta olja/gas på fel ställe.

Separat tråd på forumet Flashback.org om DD: https://www.flashback.org/t1102115

Där uppges bla Thomas Gold ha varit den som tog initiativ till DD, fast han gick bort år 2004.

Enl inlägg i tråden av signaturen Phaeton:

"Förlusten (pga DD) för kommuner och privatpersoner går att räkna i hundratal miljoner"

Ett liknande exempel på börsnoterade olje-/gasletningsbolag som DD var Grauten Oil som skulle hitta olja på Gotland.

//Edit: Nu finns Aktietorget-noterade bolaget Gripen Oil & Gas med ett börsvärde kring 100 miljoner kr vid en börskurs på drygt 1 kr.

Bolaget letar olja i Sverige (Gotland, Östergötland och Öland).

http://www.gripenab.com/

http://www.aktietorget.se/InstrumentInfo.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0003622091

I styrelsen sitter bla Tore Hallberg med lång erfarenhet från gruvbolag etc: http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2546625.ece

"Guldet blev till sand" skrev Aktiespararnas Jonas Bernholm i en artikel från mars 2013 om de många bolag och projekt som Tore Hallberg haft med sin affärspartner Patric Perenius: http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Guldet-blev-till-sand/?lb=no&kampanj=pop-up-nej-tack

Ur Bernholms artikel:

Många bolag, omvända förvärv, namn- och verksamhetsbyten, emissioner med mera – ofta i gruvbranschen – bär spår av Tore Hallberg och Patric Perenius, vanligen med stora förluster som följd för alla småspararare som satsat pengar.

//

Eller Taurus Petroleum som bla skulle hitta olja i Atlanden utanför Portugal/Spanien.

Det var tal om att Taurus Petroleums vd Clas Regeheim använde bolaget för att berika sig personligen trots att bolaget ej hade några framtidsutsikter.

Panaxia

Börsnoterad värdetransportfirma som visade sig vara en stor bluff.

Thomas Gravius vd och storägare.

Bla anklagelser om att pengar skulle ha stulits från pengarna i de värdetransporter Panaxia hanterade.

Ur Wikipedia om Panaxia:

2009 började finansiella problem uppstå (för Panaxia) när bankerna nekade att bevilja nya lån.

I protokoll från styrelsen från detta år står det "hittat en ny form av finansiering utan räntekostnad" vilket innebar att dagskassor användes till att betala Panaxias egna skulder.

Sommaren 2010 kom bolaget på obestånd då man inte längre kunde betala kunderna som det var planerat.

Även:

Efter chefsbyten uppdagades våren 2012 ekonomiska oegentligheter i form av misstänkta bokföringsbrott som skulle ha begåtts av två av Panaxias tidigare chefer, varav en stor ägare i företaget, som även häktats för misstänkt ekonomisk brottslighet i andra företag.

_Företaget tvingades till en avskrivning på 200 MSEK 2:a kvartalet 2012, vilket ledde till en rörelseförlust på 252 MSEK för första halvåret 2012 och sådan kapitalbrist i företaget att en kontrollbalansräkning upprättades.

Till följd av de misstänkta brotten sade Riksbanken i juni 2012 upp ett avtal med Panaxia om mynthantering som skulle ha börjat gälla från oktober 2012.

Efter att ha misslyckats med att få in tillräckligt med kapital i en nyemission för att täcka kapitalbristen ansökte Panaxia 5 september 2012 om konkurs._

_I samband med konkursen uppdagades att belopp om flera hundra miljoner kronor saknades på det konto där Panaxia skulle sätta in kunders pengar efter att ha hämtat dem hos bland annat butiker och bensinmackar.

Vad Panaxia gjort sig skyldigt till är en typisk förskingring vilken med hänsyn till beloppens storlek och det systematiska förfarandet måste anses vara ett grovt brott._

Åtal har i juni 2013 väckts även för grov förskingring.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Panaxia

//Tillägg 17 jan 2014

Besked om domar i Panaxia-härvan: http://www.di.se/artiklar/2014/1/17/fangelsestraff-i-panaxiaharvan/?qr=senaste-veckan

Bla ur artikeln:

Kontanthanteringsföretaget Panaxias grundare och tidigare vd, Thomas Gravius, döms till fängelse i ett år och sex månader för trolöshet mot huvudman för att tillsammans med en tidigare chef ha fört över 5 miljoner kronor från Panaxia till ett bolag utanför koncernen.

Även:

En (annan) tidigare chef på Panaxia döms till fängelse i ett år och nio månader för trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott.

Och:

På Ekobrottsmyndigheten pågår alltjämt fem (övriga) förundersökningar i spåren av det kraschade säkerhetsbolaget.

//

Nyckeln

Gamlestaden

Nyckeln var ett finansbolag som börsintroducerades år 1989.

Kraschade i början av 1990-talet.

Tex ur artikel från Sydsvenska Dagbladet år 2009:

"Finansbolaget Nyckeln levde på att låna pengar mot så kallade marknadsbevis.

Dessa marknadsbevis innehöll bland annat aktier i fastighetsbolag.

Problemet var att fastigheter var tidens bubbla."

"Förlusterna för Nyckeln var tre miljarder kronor."

Tydligen var finansmannen Anders Wall storägare i Nyckeln och förlorade mycket pengar på Nyckelns krasch.

Och tydligen är nuvarande börsnoterade finanskoncernen Catella baserad på det tidigare bolaget Nyckeln.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nyckeln

Wall är ju nu storägare och styrelseordförande i industrikoncernen Beijer & Alma.

Han äger 12% av bolaget som totalt är värt ca 5 miljarder kr på börsen.

http://www.beijer-alma.se/sv/investor-relations/aktien/stoersta-aegarna

http://www.bloomberg.com/quote/BEIAB:SS

Ett separat kapitel kring Nyckeln rör finansmannen Carl-Erik Björkegren som via bolag var en av Nyckelns största låntagare.

Från Sveriges Radio i sep 2012:

"Gåtan Björkegren

Carl-Eric Björkegren gick från att vara en av Sveriges rikaste personer till personlig konkurs och över en miljard i skulder.

1994 försvann han spårlöst. "

"När Carl-Eric Björkegren stod på toppen var han god för drygt två miljarder."

"Den 2 juni 1994 försvann den då 74-årige ex-miljardären från sin sommarvilla i Viken.

Sista vittnet som såg honom i livet var hans butler.

Där slutar alla spår."

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/100219?programid=2519

http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl-Eric_Björkegren

Spekulationer om att Björkegren blev mördad: http://svenskamord.se/index.php?topic=8036.0

Wennergrenska palatset i Stockholm som Björkegren bodde i: http://sv.wikipedia.org/wiki/Tillbergska_villan

Sedan 1993 är det Sydkoreas ambassad.

Ur radioprogrammet om Björkegren i Sveriges Radio (i länken ovan) bla:

- - -Nedan referat ur radioprogrammet- - -

_Bland de nya finansbolagen fanns ett som var särskilt aggressivt.

Det hette Nyckeln._

(Ian Wachtmeister som var god vän med Björkegren:)

_"Och jag tror inte riktigt att Nyckeln i den formen skulle få finnas idag.

Jag tror inte att de skulle få tillstånd - att Finansinspektionen skulle gå på sådana bolag.

Så det var en sorts hybrid."

Bankerna startade finansbolagen för att komma runt de regler som gjorde att banker inte fick låna ut pengar hur som helst.

Det måste finnas säkerhet för lånen, och riskerna måste vara rimliga och spridda.

Några sådana regler fanns inte för finansbolagen._

Björkegren berättade för Wachtmeister om hur enkelt det var att få låna pengar från Nyckeln.

Björkegren sa tex till Wachtmeister att om man gick till Nyckeln och bad om 50 miljoner kr frågade de om man inte vill ha 100 miljoner kr istället.

Enl radioprogrammet var personalens intjäning via konvertibler och optioner allt närmare kopplad till Nyckelns intjäning, så Nyckelns verksamhet började snurra allt snabbare med allt högre risker.

Nyckeln kunde tex erbjuda folk som Björkegren att låna hela beloppet till köp av en fastighet, med en ränta på 10, 15 eller 20% på ett halvår varefter lånet skulle återbetalas.

Björkegren berättade att hans problem inte var att få tag på pengar att låna, utan snarare att tacka nej till alla erbjudanden om att göra affärer med lånade pengar.

Han blev "guldkalven som alla dansade kring".

År 1988 stod han på toppen och bedömdes ha en förmögenhet på 2,5 miljarder kr i form av aktier, fastigheter och konst minus lån.

Allt sköttes via ett tiotal bolag.

Men 1990 bröt krisen ut.

Nyckelns kris ledde till kris bland storbankerna som lånat ut pengar till Nyckeln.

Bara Handelsbanken klarade sig lindrigare undan tack vare stor försiktighet för att Handelsbanken tidigare drabbats av kreditförluster pga Fermenta-kraschen.

Östgöta Enskilda Banken och SEB räddades av sina ägare men övriga banker gick i konkurs och fick räddas av staten.

Mer om Fermenta i det första skandal-blogginlägget: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler

• En av de sista affärerna Björkegren skulle göra var att (för lånade pengar från Nyckeln) köpa en hotellfastighet (Trip Palacio) i Spanien för 350 miljoner kr i tre månader, och inom den perioden sälja det vidare till en amerikan för 425 miljoner kr.

• Björkegren hade även en annan fastighetsaffär på gång ("Afisa") på 200 miljoner kr tillsammans med försäkringsbolaget Folksam.

Men bla bröt fastighetskrisen i Spanien ut i apr 1990.

I efterhand kan man se att de två affärerna räckte för att Björkegrens ekonomi skulle gå omkull och att han gick i konkurs.

Den amerikanska köparen av Trip Palacio försvann och kvar satt Björkegren med skulden till Nyckeln för det som inkl ränta ökat till över 600 miljoner kr i sep 1991 då han gick i konkurs.

I konkursen uppgick Björkegrens skulder till 1,3-1,4 miljarder kr.

Björkegren bet ihop och sa att "sådana här dagar får man vara stark" när de kom och hämtade hans konstsamling.

Konstsamlingen auktionerades ut och Wennergrenska palatset såldes.

Utåt sett verkade Björkegren inte så ledsen och förberedde en comeback.

Efter konkursen fick han fick officiellt 15 000 kr i månaden att leva på och det skulle visa dig att han hade pengar undanstoppade i Schweiz, Storbritannien och USA.

Han bor i sin sommarvilla i Viken i Skåne som skrivits över på familjen före konkursen.

I juni 1994 försvinner Björkegren spårlöst när han var 74 år.

Senare påstår sig folk ha sett honom på olika håll i världen men tex sonen Carl Björkegren antar att det är påhitt.

Sonen antar att pappan dog i samband med att pappan försvann.

Enl vännen Ian Wachtmeister skulle Carl-Erik Björkegren aldrig kunnat fly utomlands i hemlighet utan att höra av sig.

Pengarna i Schweiz visade sig inte vara rörda.

Bla hade Björkegren en hemhjälp ("butler") i villan i Viken, och butlern fick i uppdrag att hämta pengar i Schweiz åt Björkegren.

Sedan blev butlern misstänkt för att vara inblandad i Björkegrens försvinnande.

Butlern visade sig bla vara en dömd bedragare.

En tidigare butler hade vid ett par tillfällen tagit 100 000 kr som Björkegren hade i en inlåst portfölj.

Björkegrens advokat Hennings Sjöström var övertygad om att Björkegren blivit mördad och att Björkegren aldrig skulle ha flytt från sina skulder.

Björkegrens barn Carl och Anne uppger sig inte ha någon aning om vad som hänt Björkegren.

Polisen tror inte att Björkegren försvann frivilligt utan att höra av sig till sina barn.

- - -Slut på referat av radioprogrammet om Björkegren- - -

Videoklipp om Carl-Erik Björkegren från TV4 i nov 2012: http://www.tv4play.se/program/efter-tio?video_id=2237404

Enl klippet bla:

• Det var i aug 1989 som Björkegren stod på topp.

• I hans konkurs 1991 beräknades tillgångar minus skulder uppgå till ett underskott på "minst en halv miljard kr".

• Björkegrens sista butler är också försvunnen.

Finansmannen Hans Thulin var en annan av Nyckelns låntagare som plötsligt försvann ifrån sina stora skulder:

Störst var (Thulins skuld) till finansbolaget Nyckeln som hade lånat ut 650 miljoner till hans bolag Consolidator.

Det (Anders Wall-ägda) finansbolaget hade lånat ut hejdlöst under 1980-talets senare hälft men vintern 1989 hade man plötsligt börjat inse att krediterna aldrig skulle betalas tillbaka.

Det gigantiska korthuset föll samman och drog med sig hela bank- och fastighetsbranschen.

Vissa menar till och med att det var Hans Thulins flykt från skulden till Nyckeln som utlöste hela den svenska finanskrisen.

http://www.va.se/Global/Va/magasinet/2003/43/artiklar_i_pdfformat/0343Thulin.pdf

Utöver bolaget Consolidator hade Thulin fastighetsbolaget Granaten.

Bla ställde Granaten in betalningarna när krisen bröt ut.

Tydligen gömde Thulin bla 120 miljoner kr i skatteparadiset Cook-öarna:

http://www.expressen.se/nyheter/hans-thulin-flydde---gomde-120-miljoner/

Efter sin personliga konkurs har Thulin hållit sig undan från svenska fordringsägare och ett flertal gånger agerat eller försökt agera på svensk fastighets- och finansmarknad via bulvaner.

Innan kraschen strödde Thulin pengar omkring sig, tex:

• År 1987 köpte han en veteranbil (Bugatti Royale) för 5,5 miljoner pund.

• År 1988 köpte han en tavla ("Den döende dandyn" av Nils Dardel) för 13 miljoner kr: http://sv.wikipedia.org/wiki/Den_döende_dandyn

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Thulin

Även Björkegren köpte konst för sina pengar:

Som finansman och en av Sveriges rikaste personer investerade han i stor skala i fastigheter, aktier och konst.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl-Eric_Björkegren

Hans konstsamling var en av Europas förnämsta och beräknades ha ett värde på över 500 miljoner kronor.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/100219?programid=2519

Ett liknande börsnoterat finansbolag som kraschade var Gamlestaden med finansmannen Erik Penser som huvudägare: http://sv.wikipedia.org/wiki/Asken

Penser har nu bla aktiemäklarfirman Penser.

Ur Anders Svenssons blogg från sep 2009:

1988 blev Asken dotterbolag till Nobel Industrier och bytte namn till Finans AB Gamlestaden 1989 när det börsnoterades separat och blev ett bolag som lånade ut till fastighetspekulation på samma sätt som Anders Walls Nyckeln.

Även här byggde verksamheten på ständigt stigande priser, fastighetspriser istället för aktiekurser.

http://blog.zaramis.se/2009/09/13/spekulanterna-penser/

Magic House

Aktietorget-noterat bolag lett av Torgny Jahnsson som skulle erövra världen med sina energidrycker.

Aktieinvesterarna hakade på och aktiekursen sköt i höjden, men i slutändan blev det i princip ingenting av de stora planerna.

Ovan nämndes ett antal skandalbolag som Jonas Bernholm från Aktiespararna skrivit om, och han har även skrivit om Magic House.

Från Bernholm-artikel på Aktiespararna.se från mars 2010:

Vi som investerade i energidrycksbolaget Magic House på 1990-talet sitter i dag med sex olika aktieinnehav i bolag där det varit mycket magi och saftkobbel men lite verkstad – och där nästan alla pengar har trollats bort.

http://www.aktiespararna.se/Artikelarkiv/Repotage/2010/mars/Trad-in-i-trollkarlarnas-hemliga-Magiska-Hus/?lb=no&kampanj=pop-up-nej-tack

Ur artikeln bla:

• Magic House startas år 1995/1996 av Torgny Jahnsson som hade bakgrund från reklambranschen.

Satsat belopp uppgick från början till 15 miljoner kr, bla genom att Jahnsson belånade sin Östermalms-lägenhet.

• Företaget gick snart i konkurs men Jahnsson lyckades ordna en nystart med nya pengar.

Snart skulle satsat belopp uppgå till hela 240 miljoner kr från olika håll.

• Magic House-aktien börsintroducerades våren 1998 för 40 kr per st.

• Dåvarande aktiemäklarfirman Aragon skötte börsintroduktionen.

//Edit: Aragon verkar sepnare ha köpts av isländska banken Kaupthing vars rester senare köptes av Ålandsbanken.

http://news.cision.com/se/aragon-fondkommission

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ålandsbanken

//

• Sommaren 1998 hade Magic House ett börsvärde på 700 miljoner kr. Börskursen toppade i nästan 100 kr.

Folk antog att Magic House skulle besegra konkurrenten Red Bull.

• Sommaren 1999 hade Magic House-aktien fallit till 22 kr.

• Sommaren 2000 låg aktien i 4 kr.

• Hösten 2000 låg den i 3 kr.

• Och i dec 2000 låg den i 1,70 kr.

Bolaget uppgav att en professor bekräftat att Magic Houses energidryck var vetenskapligt utprovad, men professorn hade ej fått betalt och förnekade uppgiften.

Jahnsson stämdes på 50 miljoner kr av en person som påstod sig vara upphovsmannen till bolagets energidryck.

Magic House satsade på mest på att få igång försäjlningpen på avlägsna marknader såsom Mellanöstern och Island.

Exportchef för Magic House blev Tomas Örwén som nämnts ovan kring skandalbolaget Push.

Han hade även varit inblandad i skandalen kring fastighets- och bilhandlarfirman Fordonia, och fått näringsförbud pga det.

Resterna av Magic House blev nya börsbolaget Zip Structure som senare blev nya börsbolaget C2Sat (numera omdöpt till Exeotech Invest som är noterat på NGM-börsen).

C2Sat/Exeotech lett av bla banken SEB:s fd aktieanalyschef Fredrik Nygren blev också fiasko.

Varning utfärdades för C2Sat i tidigare blogginlägg från aug 2013 där bolaget betecknades som en bubbla indikativ för att den generella börsuppgången nått sin slutfas: http://www.redeye.se/aktiebloggen/spekulativt-kop-xact-bear

Då hade aktien stigit från 2-3 kr i mars 2013 till 5-6 kr i aug 2013.

//Edit: Aktien var till och med uppe i 7-8 kr i jun 2013.

I dagsläget ligger den i 1,75 kr senast betalt (slutkursen fre 20 dec 2013).

//

En nystart av Magic House gjordes med nya energidrycks-varumärket Nexcite (en klarblå energidryck).

Aktieinvesterare ombads skjuta till nya kapitaltillskott 2002 och 2004.

I samband med det 2004 bjöds aktieinvesterare in till en lokal vid Stureplan som enl Bernholm liknade en "svartklubb" inkl inbjudna muskelknuttar och fotomodeller.

Men även Nexcite misslyckades.

Kaupthing

****Landsbanki****

****Glitnir****

Isländska banker med diverse isländska personer bakom.

Lyckades snabbt växa sig stora på lånade pengar men när den generella finanskrisen 2008/2009 kom föll allt ihop som ett korthus.

Rättsprocesser kring ev kriminalitet blossade därefter upp kring de kraschade bankerna.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Finanskrisen_på_Island_2008

Personer bakom bankerna bla:

Landsbanki:

Björgolfur Gudmundsson (och hans son Thor Björgolfsson)

http://en.wikipedia.org/wiki/Landsbanki

På toppen ägde han även brittiska fotbollslaget West Ham.

http://en.wikipedia.org/wiki/Björgólfur_Guðmundsson

http://en.wikipedia.org/wiki/Björgólfur_Thor_Björgólfsson

Glitnir:

JBaserat på de domar som meddelades minskade den totala upptaxeringen till 7 623 Mkr och det totala skattekravet inklusive tillägg och avgifter minskade till 2 373 Mkr.on Asgeir Johannesson

Detaljhandelskung som på toppen hade stora ägarandelar i brittiska detaljhandelsföretag som Hamleys och Debenhams.

http://www.theguardian.com/business/2013/jan/13/baugur-jon-asgeir-johannesson

Johannesson har beskyllts för oegentligheter kring Glitnir men själv anser han sig helt oskyldig enl Guardian-artikeln ovan från jan 2013.

Bla ur artikeln:

It is his links to Glitnir that are at the heart of the case against him.

Compastrongnies linked to Johannesson borrowed more than €1.5bn (£1.2bn) from the bank before the crash.

Meanwhile, other firms allegedly linked to him, or alleged close associates, acquired major interests in Glitnir shares.

He disputes the significance put on these links by prosecutors.

Connecta

I det första skandal-blogginlägget nämndes de kraschade internetkonsultfirmorna Framfab och Icon Medialab som exempel på två skandalbolag: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler

Ett tredje bolag av samma kategori var Connecta (senare benämnt Adcore) med finansmannen Christer Jacobson som initiativtagare.

Förvisso lätt att säga med facit i hand, men det är så uppenbart att han utformade och börsintroducerade Connecta för att dra nytta av den bubbla som växte fram kring aktier i internetrelaterade bolag i slutet av 1990-talet.

Jag vet, för jag pratade själv med honom om Connecta inför Connectas börsintroduktion 1999 och det var en skicklig uppvisning i ordbajseri, floskler och corporate bullshit han bjöd på.

Han har tidigare gjort liknande upplägg med andra bolag under tex 1980-talet då han med bolaget Pronator red på den dåvarande fastighetsbubblan, men Pronator kraschade.

Den gången hann Jacobson inte ur, utan drogs med i kraschen.

Dessutom drabbades han i samband med det av hjärtproblem och var nära att stryka med själv.

Men på 9 reste han sig och gjorde comeback några år senare med Connecta.

Och med Connecta lyckades han casha hem rejält.

Visst steg Connecta-aktien sedan till skyarna till en början, men i slutändan blev det ju inget av de stora visioner som Jacobson målade upp och aktien kraschade.

Jacobson förefaller alltså ha ägnat sig åt "pump & dump"-upplägg i stor skala (vilket bedragare normalt sett brukar använda sig av i småbolags-aktier enl Wikipedia nedan):

"Pump and emdump" (P&D) is a form of microcap stock fraud that involves artificially inflating the price of an owned stock through false and misleading positive statements, in order to sell the cheaply purchased stock at a higher price.

Once the operators of the scheme "dump" their overvalued shares, the price falls and investors lose their money.

http://en.wikipedia.org/wiki/Pump_%26_dump

Tex ur tidningen Ny Teknik i nov 2002 (med hänvisning till Affärsvärlden):

Adcore gjorde grundarna rika - men jagade

I den kommande boken "Sagan om Adcore" beskriver journalisten Karl Ågerup hur Adcoregrundaren Christer Jacobson och övriga ledningen var inställda på att sälja företaget så dyrt som möjligt.

Ett 20-tal personer hann ut i tid med 1,3 miljarder kronor.

Nu kommer boken att användas som vapen i de planerade skadeståndsprocesserna från 2.200 lurade aktieägare, skriver tidningen Affärsvärlden i dag.

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article227236.ece

Även ur Ny Teknik-artikeln:

Som mest värderades Connecta till 7,3 miljarder kronor på börsen.

Aktiekursen började sjunka under våren 2000 och på hösten sålde Christer Jacobsson drygt hälften av sina aktier för 478 miljoner kronor.

//Edit: Connecta hamnade därmed snäppet under Framfab som enl det första skandal-blogginlägget hade ett börsvärde på flera tiotals miljarder kr som mest, och Icon Medialab som hade ett börsvärde på strax under 10 miljarder kr som mest.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler

//

Jacobson lyckades alltså casha hem helt och hållet innan alltihop rasade samman.

I och för sig väldigt skickligt gjort.

Och nyckelfråga: Hur mycket visste han själv om hur det skulle gå för bolaget när han sålde av sina aktier?

Dvs sålde han sina aktier i "ond tro"?

Tyvärr är det nog omöjligt att bevisa.

Det kan liknas vid Robert Weils goda timing när Weil sålde Götabanken precis innan den gick omkull enl del 3 av skandal-blogginläggen: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-3

Visst finns ofta den berömda svenska avundsjukan mot de som lyckas bra, men det Jacobson tjänade på Connecta/Adcore och tex tidigare nämnda Henrik Stigell tjänade på Drax Holding är inte pengar som de tjänat för att de har gjort någon samhällsnytta eller för att de skapat något mervärde åt folk, utan det är pengar som de kan anses ha stulit från lättlurade aktieinvesterare som därmed blev av med sina pengar.

Se tex exemplet med Gustaf Brickman ovan i avsnittet om Drax Holding, och hur han fick se sina 80 000 kr i fonder hans föräldrar sparat ihop åt honom snabbt försvann när Drax-aktien rasade.

Stigell hann dock ur med över 100 miljoner kr i vinst.

Den kanske bästa pump & dumparen genom tiderna är dock Alexander Vik med bolaget Xcelera.com som nämndes i det första skandal-blogginlägget: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler

Han lyckades casha hem 500-700 miljoner dollar på den bluffen.

Text från 15 okt 2013 om tv-dokumentären av Sveriges Television om Vik:

_I programmet sägs det att Vik som mest var god för 80 miljarder kr och kom med på Forbes lista över världens rikaste.

Men samtidigt sägs det att han bara fick ut 500-700 miljoner dollar genom att sälja Xcelera-aktier när aktien steg som mest efter positiva pressmeddelanden.

Dvs stämmer det verkligen att han bara tjänade 500-700 miljoner dollar när han som mest var god för 80 miljarder kr?

Borde han inte ha tjänat åtminstone flera tiotals miljarder kr kan man tycka?_

Mejlsvar samma dag från prisbelönta ekonomijournalisten Per Agerman (som nu är chefredaktör för tidningen Realtid.se och var med och gjorde Vik-dokumentären i Sveriges Television):

Det har inte gått att belägga att de sålde för så mycket (dvs att de sålde för 80 miljarder kr).

Det var åtminstone aldrig tal om att de dumpade hela innehavet.

De har varit helt dominerande ägare både före och efter försäljningarna.

Ur Mats Lönnerblads blogg Bankrättsföreningen i mars 2003:

Konsten att blåsa aktieägarna

Sverige har förändrats som företagarland.

Från att långsiktigt bygga upp stabila företag, har Sverige förändrats till ett land där många företagare i stället ägnar sig åt ”snabba klipp” och ”kvartalskapitalism”.

I stället för att bygga sunda företag.

En av de bästa böckerna jag har läst på länge i detta ämne har nyligen publicerats av författaren och journalisten Karl Ågerup som skrivit den tänkvärda boken ”Sagan om Adcore” (Stockletter AB ) som kom ut strax före jul.

http://www.bankrattsforeningen.org.se/boktips/boktips36.html

//Edit: Christer Jacobson verkar inte ha något att göra med den nuvarande börsnoterade IT-konsultfirman Connecta: http://www.connecta.se/

//

//Edit 2: En som svalde Christer Jacobsons bete med hull och hår var dåvarande Handelsbanken-analytikern Henrik Kronqvist.

Text från 3 maj 2013:

_Handelsbankens fiaskoanalytiker nu aktiechef i USA för ABG

Henrik Kronqvist kommer för alltid att vara känd för sin aktieanalys av internetkonsultfirman Adcore från oktober 2000 med rubriken "The strongest buy in the history of strong buys!"

Kort därefter sprack IT-bubblan och Adcore-aktien rasade.

Nu är han "head of equity sales US" på norska aktiemäklarfirman ABG: http://www.abgsc.se/Company/Contact/New-York/Henrik-Kronqvist/

Vad är hans kommentar idag till Adcore-analysen?
Har den påverkat honom i hans jobb/karriär?
Finns det folk som retar honom än idag för analysen?
Vilka aktier ger han köprek för idag? :)
osv_

//

Spyker

Liten holländsk före detta flygplanstillverkare som år 1999 nystartades med inriktning på att tillverka sportbilar med advokaten och affärsmannen Victor Muller i spetsen.

Spyker var tidigare börsnoterat på Amsterdam-börsen i Holland men sparkades ut därifrån i sep 2013 för att noteringskraven ej var uppfyllda.

http://en.wikipedia.org/wiki/Spyker_Cars

Svenska sportbilstillverkaren Koenigsegg förde förhandlingar om att köpa svenska biltillverkaren Saab som var i djup kris.

De förhandlingarna rann ut i sanden och då inledde Spyker istället förhandlingar om att köpa Saab.

Det ledde till att Spyker sedan köpte Saab uppbackat av lån från svenska staten som fått säkerheter i olika Saab-tillgångar (fabriksfastigheter och reservdels-verksamheten etc).

Muller målade upp ljusa framtidsförhoppningar för Saab.

Inget fel i att man som affärsman är optimist, men i slutändan blev det inget av alltihop och Saab fick läggas ned.

Även innan Saab-affären hade Muller varit med om en liknande resa med Spyker som han lyckats ordna finansiering åt från bla aktieinvesterare, fast Spykers försäljning aldrig tagit fart vilket lett till stor besvikelse bland holländska aktieinvesterare etc.

//Edit: 2012 lyckades Spyker i alla fall sälja 52 Spyker-bilar (näst bästa året efter 2006 då 94 Spyker-bilar såldes).

//

Ett tag ägde Spyker till och med ett biltävlingsstall i biltävlingsserien Formel 1 under 2006/2007.

Det blev en hygglig affär för Spyker eftersom stallet såldes i slutet av 2007 dyrt till indiska affärsmannen Vijay Mallya som driver stallet vidare under namnet Force India.

Spykers Formel 1-satsning antogs bara ha varit ett sätt för Muller att få in pengar till Spyker, vilket han också lyckades med.

På samma sätt ansågs Mullers köp av Saab i själva verket vara ett sätt för honom att få in pengar till det krisdrabbade Spyker som då skulle kunna överleva.

Efter Spykers köp av Saab visade det sig bla att Muller gett sig själv väldigt generösa ersättningar från Saab.

Han blev dessutom föremål för en skatterelaterad rättsprocess (som han dock själv ansåg vara helt felaktig.

Sidostory om att Spyker fått finansiering av ryska affärsmannen Vladimir Antonov för att kunna göra Saab-köpet.

Men uppgifter om att Antonov hade ett brokigt förflutet (vilket han dock själv förnekade) inkl att hans bankverksamheter ägnade sig åt penningtvätt.

Tex stora amerikanska bilkoncernen GM (som ägde Saab tills Saab såldes till Spyker) ville ej sälja Saab till Spyker om Antonov fanns med.

Därför gjordes ett upplägg varigenom Antonov fanns med som hemlig finansiär till Spyker, och då kunde affären genomföras.

Antonov själv fick senare egna ekonomiska problem: http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Aleksandrovich_Antonov

För att få in mera pengar till Saab hittade Muller kinesiska medfinansiärer men det krävde GM:s godkännande (eftersom Saab bla använde teknik från GM), och GM gav nobben.

Det fick Muller (med sin advokat-bakgrund) att kräva ett jätteskadestånd (på 20 miljarder kr) från GM.

Så sent som 10 jun 2013 skulle en rättegång i den skadeståndsprocessen hållas: http://www.svd.se/naringsliv/branscher/industri-och-fordon/rattegangen-mellan-gm-och-muller-startar-imorgon_8250314.svd

Men 11 jun 2013 kom besked om att Muller förlorade den processen: http://www.vibilagare.se/nyheter/spyker-forlorade-tvisten-mot-gm

Svenska Dagbladets ekonomijournalist Carolina Neurath omnämndes i tidigare skandal-blogginlägg om kraschade aktiemäklarfirman HQ: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler

I hennes radioprogram 19 juli 2013 berättade hon om hur Victor Muller gjort närmanden mot henne: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/216115?programid=2071

//Edit: Muller är 54 år medan Neurath är 28 år.

http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Muller

http://sv.wikipedia.org/wiki/Carolina_Neurath

//

Det var i okt 2011 som besked kom om att de kinesiska bolagen Youngman och Pang Da ville vara med och finansiera Saab (dvs i praktiken köpa Saab), vilket GM stoppade.

I aug 2012 kom istället besked om att Youngman köpt 30% av Spyker.

http://en.wikipedia.org/wiki/Zhejiang_Youngman_Lotus_Automobile#Saab

Tidningen Realtid.se provkörde en Spyker-bil i apr 2010: http://www.realtid.se/ArticlePages/201004/27/20100427164215_Realtid334/20100427164215_Realtid334.dbp.asp

Videoklipp från provkörningen: http://www.youtube.com/watch?v=v5d0XFA--q0

Spykers aktieägare slets mellan hopp och förtvivlan genom åren:

• I början av 2010 (när Saab-köpet just offentliggjorts) nådde aktien en topp på 6-7 euro.

• Efter en svacka nådde aktien återigen över 6 euro i början av 2011.

• Sedan blev det platt fall till 0,02 euro i slutet av 2012.

• Plötslig återhämtning till 2-3 euro i början av 2013.

• Därefter nedgång till 0,25 euro när aktien avnoterades från Amsterdam-börsen i sep 2013.

http://www.euroinvestor.com/exchanges/euronext-amsterdam/spyker/459101/chart#InstrumentId=459101&ViewMode=Daily&DrawType=Candlestick&Scale=Log&Years=5&StartDate=20110311&Currency=EUR&AutoadjustDay=false&AutoadjustIntraDay=false&News=true&Volume=true&Minimap=false&Peergroup=false&Toolbar=true&GridValue=false&GridTime=false&Slider=97&Indexes=false,false,false&Tech1=SimpleMovingAverage;200&Tech2=SimpleMovingAverage;50&Tech3=SimpleMovingAverage;30&Tech4=RelativeStrengthIndex;14&Tech5=StochasticOscillator;14;3

//Tillägg 2 jan 2014

Artikel på Dagens Industris hemsida från 16 dec 2013:

Saabtoppar polisanmälda för brott

En ny polisanmälan har kommit in riktad mot den tidigare ledningen på Saab Automobile. Det uppger chefsåklagaren Olof Sahlgren för di.se.

http://www.di.se/artiklar/2013/12/16/saabtoppar-polisanmalda-for-brott/

Enl artikeln bla:

Den tidigare vd:n Jan Åke Jonsson och den förra chefsjuristen Kristina Geers är sedan tidigare misstänkta för grovt försvårande av skattekontroll.

_Misstankarna är kopplade till ersättningar som betalats ut till Saabs tidigare huvudägare och styrelseordförande Victor Muller.

Totalt handlar det om drygt 8 miljoner kronor som betalats ut till Mullers bolag på Nederländska Antillerna.

Åklagaren har slagit ned på att pengarna betalats ut som konsultarvode, och inte som lön, vilket gjort att Muller sluppit undan skatt i Sverige._

//

Fortsättning i blogginlägget "Skandaler, del 6" (från 3 jan 2014): http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-6

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?