Post entry

Uniflex och SJR stärker sina positioner

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

På tisdagen publicerade Bemanningsföretagen (Almega) omsättningen inom branschen för det andra kvartalet. Utifrån denna rapport kan man beräkna vilka företag inom branschen som tar resp. förlorar marknadsandelar. Nu skall man väl i ärlighetens namn påminna om att marknadsandelar inte är allt. Att ta marknadsandelar på bekostnad av marginalerna (konkurrera med priset) gör ju ingen lycklig.

SJR förstärker sina marknadsandelar inom sitt segment Ekonomi och Finans.

Omsättningsmässigt har segmentet Ekonomi och Finans tappat 1/3 av omsättningen relativt toppåret 2008. Här bör alltså finnas ett utrymme för tillväxt under de närmaste åren.

SJR har konsekvent knaprat marknadsandelar under en följd av år. Bara under det senaste året har marknadsandelen växt från 6,5% till 8,6%.

Det gäller nu för företaget att kunna försvara marknadsandelarna när marknaden vänder uppåt. Ett exempel på att Ekonomi & Finans är ett attraktivt segment är Proffice väljer att lansera ett nytt specialist bolag: Proffice Finance.

Uniflex växer snabbare än marknaden

Uniflex är verksamma inom flera segment: Industri/Tillverkning, Lager/Logistik, Kontor/Administration, Tele/Callcenter och Bygg. Därför är det svårare att ge en helt korrekt bild av företagets marknadsposition. Inom bemanningsbranschen totalt har dock företaget klättrat från 6:e till 4:e plats med en marknadsandel på 6,5%, efter Manpower, Proffice och Adecco. Hedrande så.

För att få en bild hur företaget presterar inom sina segment har jag valt att vikta tillväxten för de olika segmenten med den andel av omsättningen som Uniflex har inom respektive segment. Ett Uniflex som växt som "marknaden" skulle enligt detta ha växt med ca. 57% relativt andra kvartalet 2009 samtidigt som Uniflex presterade 72%. Uniflex uppfyller därmed ett av sina mål "att organiskt växa snabbare än marknaden" inom sina segment. Det tackar vi för.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?