Post entry

SJR - potentiell kursdubblare upprepas

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

SJR - så här tänker jag..

Visst bemanningsbranschen är cyklisk. Det har varit en enorm tillväxt de senaste åren. Tillväxten för branschen kommer att avta kraftigt under 2008. Det tror iallafall jag samtidigt kommer branschen definitivt att växa då alla prognoser tyder på sysselsättningstillväxt även under 2008. Jag ser den enorma konjunktursvacka som vi hade i början av seklet som once in i lifetime. Värt att notera är också att SJR har höga marginaler vilket gör bolaget mer motståndskraftigt.

Jag räknar med att SJR växer med 48,7 procent i år. Det är något snabbare än branschtillväxten om ca 30 procent för segmentet ekonomi enligt siffror från branschorganisationen Almega. SJR har gynnats av den starka tillväxten inom affärsområdet Studentworkers och låga jämförelsetal för 2006 inom dotterbolaget.

Min prognos för 2007 är en försäljning om 112,1 miljoner kron och ett rörelseresultat på 16,8 miljoner kronor. Det ger en rörelsemarginal om 15 procent för helåret. Vinsten per aktie bör uppgå till 3,60 kr.

Men.. kom ihåg att bolaget är synnerligen överkapitaliserat vilket förbättrar kalkylen avsevärt. Kassan bör vid årsskiftet uppgå till närmare 35 miljoner kronor eller 10 kronor per aktie.

Bort med kassan från börskursen på 33 kronor och vi landar på 23. Kassajusterat P/E-tal för 2007 blir alltså 6,4.

Bolaget vilar inte på pengarna. Hela vinsten delas ut, alltså 3,60 kr.

Jag är mycket konservativ i mina framtidsprognoser. Jag räknar med en marknadstillväxt om 10 procent inom ekonomi och räknar med att SJR:s befintliga verksamhet inom ekonomi växer med motsvarande, samtidigt som rörelsemarginalen sjunker från 15,1 till 14,6 procent. Alltså försäjning om 105,1 och EBIT 15,3.

Jag räknar vidare med att SJR under det första verksamhetsåret i GBG når en försäljning om 10 miljoner kronor vilket motsvarar en marknadsandel inom området ekonomi om 2,5 procent. Samtidigt tynget uppstartskostnader och jag räknar med en förlust om 1 miljon kronor för kontoret. Tror att break-even för GBG uppnås under året.

Uthyrning av studenter är ett segment av bemanningsbranschen som växer så det knakar. Är försiktig och räknar med 20 procents tillväxt i befintlig Stockholmsverksamhet från 16,6 till 20 miljoner kronor. Marginalerna är kraftigt stigande och uppgick till över 18 procent under Q3. Jag räknar med oms. 19,9 mkr och 3.6 i EBIT för Studentworkers Stockholm.

Expansionen för Studentworkers sker i Malmö och jag räknar med 10 mkr i omsättning för 2008 och ett nollresultat.

Summa summarum bidrar uppstart av ekonomi och GBG till en hög tillväxt för 2008, samtidigt som marginalerna påverkas negativt. Jag räknar med en total tillväxt om 29 procent för 2008 varav två tredjedelar är en effekt av de två nyetableringarna.

Försäljningen bedöms växa med 29 procent och uppgå till 144,6 mkr under 2008. Rörelseresultatet blir 17,9. Rörelsemarginalen sjunker från 15 till 12,4 procent. Vinsten per aktie vänstas stiga till 3,8 kronor och det kassajusterade PE-talet landar på 6,2.

Som sagt en potentiell kursdubblare vilket härmed upprepas inför rapporten i nästa vecka.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?