Post entry

SJR - inför rapport

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

SJR bokslutskommuniké publiceras den 15 februari. Aktien upptar idag 40% av portföljen så självklart är man lite spänd på utfallet. SJR följs inte av någon analytiker (vad jag hittat) utan för en relativt undanskymd tillvaro med låg omsättning. Jag har inte heller hittat någon prognos på nätet, men på "snicke snack" (DI-BS) såg jag inlägg för en tid sedan som pratar om en VPA på 5 kr. Det håller jag som helt osannolikt.

Så här lyder min prognos för Q4:

  • Omsättning: 51 Mkr +40%
  • Resultat efter skatt: 3.9 Mkr eller 1:10 kr/aktie
  • Kassaflöde: 3.1 Mkr

    Med tanke på kursstegringen de sista månaderna har jag svårt att se att ovanstående siffror kommer att överträffa förväntningarna. Jag väntar mig därför en modest reaktion där aktien kanske tappar några kronor ner till 55, då jag misstänker att en del investerare velat invänta rapporten för att därefter "casha in" efter den fina resan under 2010. OM kursen skulle droppa till 50-55 så ser jag det som ett fint insteg i aktien då marknaden för Ekonomi/Finans är sencyklisk och ännu inte tagit fart på allvar.


Diagram: Omsättning per kvartal inom segmentet Ekonomi och Finans (Sverige)

Min prognos för Q4 innebär för helåret:

VPA på 4:25 kr/aktie en vinsttillväxt på 430%
och en kassa på 31.8 Mkr eller 9 kr/aktie.

Med tanke på den stora kassa och att verksamheten binder minimalt med kapital räknar jag med en rejäl utdelning om minst 4 kr/aktie, d.v.s. en direktavkastning på c.a. 6.5%. Med tanke på de goda framtidsutsikterna under 2011 vore det inte märkligt om ytterligare ett par kronor delades ut.

Nu när vi är inne i 2011 och det är dags att värdera företaget på detta års prestation och det kan därför vara läge att titta så smått på årets prognos.
Förutsatt att jag ligger någorlunda rätt med Q4 landar jag på följande siffror för 2011.

  • Omsättning: 228 Mkr +28%
  • VPA: 7:10 kr +67%

Beroende på marknadsklimat och förväntningarna inför 2012 kan man tänka sig ett relativt vitt spann på PE-talet från 10-13. Detta ger ett kursintervall på 75 till 96. Detta jämfört med dagens kurs på 60 kr. Kurspotential 25% till 60%. Jag ser fortsatt fin potential i aktien.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?