Post entry

Försnack: SJR

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Det börjar dra ihop för SJR:s Q3-rapport, närmare bestämt på tisdag kl. 09.00.

Det tredje kvartalet är normalt det svagaste omsättningsmässigt inom segmentet Ekonomi & Finans. Detta pga semesterperioden infaller under perioden. Av den anledningen bör SJR:s omsättning minska något jmf. med kvartal 2 (44,2 Mkr) och landa kring 42 Mkr, i så fall en tillväxt på fin fina 43% relativt Q3-2009 och i så fall utklassa marknadens tillväxttakt på 16% (Ekonomi&Finans).

Under tillväxtåren 2006-2007 har det tredje kvartalet presterat den
bästa rörelsemarginalen, medans det fjärde kvartalet presterat den högsta omsättning under året. Jag ser ingen anledning till att 2010 kommer att avvika i det hänseendet.
I min lek med siffror nås en rörelsemarginal på 13,3% och en vinst
efter skatt 4,0 Mkr för det tredje kvartalet. På rullande 12-månader hamnar då vinsten på 3:46, vilket innebär att pe-talet sjunker snabbt från 15,6 till 11,3 (detta sker momentant på ett kvartal!). Värt att notera är att omsättningen för området Ekonomi/Finans landade på 2001 Mkr (rullande 12-månader), att jämföras med toppen 2802 Mkr strax före finanskrisen. Detta tyder på att det minst finns en 40% tillväxtpotential i den underliggande marknaden över tid.

VD:s skriver i den senaste årsredovisningen: "Under 2010 lägger vi ännu mer fokus på försäljning och vår ambition är att anställa de bästa säljarna och rekryterarna. Detta ger oss ett försprång inför uppgången, som vi räknar med kommer att vara måttlig under 2010 för att sedan skjuta ordentlig fart 2011."
Så här långt har ju säljarna lyckats bättre än marknaden med tanke på
de ökade marknadsandelarna, nu gäller det bara att VD får rätt och att marknaden tar fart under 2011. Då kommer det att bli riktigt bra.

Ser att även Affärsvärlden rekar SJR i det senaste numret under kategorin mindre bolag. "På rullande tolv månader är p/e-talet 13, vilket är lågt för ett bolag med god tillväxt som dessutom har möjlighet att åter lyfta marginalen till tidigare toppnivåer kring 14 procent. Lägg starka finanser till det och det är svårt att inte bli köpsugen."

På tisdag får vi se om Affärsvärlden får reducera p/e-talet till 11 på rullande 12-månader, om inte kursen samtidigt hoppar upp några procent till förstås :)

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?