Post entry

Fina siffror från SJR

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Bemanningsföretaget SJR bekräftade i dagens rapport att förteget har en stark vinsttillväxt och fina kassaflöden. Företaget ser mycket köpvärt ut i mina ögon.

SJR publicerade nu på morgonen Q2:an. Omsättningen ökade med 39% till 44,2 Mkr jämfört med Q2:an -09. Detta i kombination med högre marginaler innebar att företaget vände från en förlust på 0,6 Mkr till en vinst på 5,2 Mkr före skatt. Omsättningen ligger i linje med min prognos för helåret, 175 Mkr (se tidigare publicerad analys). De högre marginalerna innebär dock att jag reviderar VPA rejält. Från tidigare 3:06 kr/aktie till 4:00 kr/aktie. Detta innebär att aktien handlas till det låga Pe-talet 7,75 för 2010.
Detta samtidigt som företaget förfogar över en kassa motsvarande 6:60 kr, vilken sväller ytterligare fram till årets slut. SJR är överkapitaliserat då verksamheten kräver minimalt med kapital vid organisk expansion, vilket bör innebära att utdelningen höjs rejält framåt våren. Jag kan inte se annat än att aktien är ett fynd på dessa nivåer.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?