Post entry

Sivers IMA Startar Serietillverkning till stor kund för uppgradering mobilnäten

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Bolag som verkar på en glödhet marknad med fantastiska framtidsutsikter. En undervärderad aktie som bör mångdubblas i värde framöver.

Som alla kan se så kräver nutidens mobilnät stor kapacitetsuppgradering. Följer man med lite i telekom branchens framtida planer så kan man snabbt förstå att de mobila näten står inför stora uppgraderingar, detta sker nu och framåt. Antalet surftelefoner och mobila surfenheter ökar kraftigt och därmed belastningen på näten som inte klarar av den trafik som dagens användning utgör.

Sivers IMA har förutspått denna utveckling för ett antal år sedan och satsat på utveckling av produkter till just detta. I dagsläget har man världsledande teknik/kompetens och ett stort försprång gentemot konkurrenterna. Man har under året levererat prototypordrar och förserieordrar till några av världens största aktörer när det gäller mobil infrastruktur. En av dessa aktörer har nu valt att intergrera sivers teknik i sina radiolänkar och dessa kommer nu att användas för att förbättra kapaciteten i näten hos operatörerna. Marknadsutsikterna i denna branch är ingenting annat än lysande och sivers har fått klart att deras världsledande produkt är klar för serieproduktion.

Här är VD,s kommentar från senaste rapporten.

"VD kommentar

"För närvarande befinner sig den marknad som Sivers IMA är verksamt på i ett paradigmskifte. Marknaden skriker efter bandbredd, och behovet ökar för var månad som går. De tekniker som vi har utvecklat har tagits emot väl, och att vi nu tar steget till serieproduktion är ett gott betyg för alla som har varit inblandade i såväl utveckling, produktion som marknadsföring. Utan dessa personer hade vi aldrig kunnat komma så pass långt som vi gjort och haft så intressanta teknologier på väg in i produkter.

I Sverige har vi sedan många år vant oss vis att ha en god tillgång till trådlöst Internet, oavsett vart vi befinner oss. På senare tid har användarna märkt att uppkopplingar ibland inte alltid fungerar som den skall, till och med i tättbebyggda områden, eller kanske just i dessa. Orsaken är den ökade användningen av mobilnäten, där kapacitetsutnyttjandet allt oftare slår i taket. Utomlands, i områden med en hög population, är det ännu vanligare. Vi tror att vår teknik kan bidra till att minska dessa problem och det är därför extra glädjande att flera slutkunder ser över sina behov när deras kunder ställer allt högre krav på tillgänglighet, hastighet och datamängd.

Vi ser samtidigt att de nya generationernas smartphones får större skärmar, bättre programvara, snabbare processorer, mer minne och nya funktioner. Utvecklingen kommer inte att stanna här, den kommer istället att öka ännu snabbare i framtiden, och med det kommer kraven på mobilnäten att öka ytterligare. De företag som inte ser över sina behov nu kommer att finna att de kan bli omsprungna. Vi ser således att operatörerna ser över sina nät vilket bådar gott för framtiden.

Genom den nyligen kommunicerade ordern har vi visat att Sivers IMA har produkter och den kompetens som efterfrågas, och detta bekräftas i samtal med våra befintliga kunder, men också när vi träffar nya intressenter. Intresset är stort, och det är vår förhoppning att vi i framtiden skall kunna uppvisa att vi inte bara kan utveckla utan även har den långsiktiga kapaciteten att leverera det som våra kunder efterfrågar samtidigt som vi bibehåller det tekniska försprånget som vi har genom fortsatta satsningar på utveckling. Det ör min förhoppning och övertygelse att vi skall klara av detta. Den nu aviserade nyemissionen kommer att säkerställa att Sivers IMA har det kapital som behövs för att ta oss till nästa nivå" säger Olle Westblom, VD för Sivers IMA Holding AB (publ)".

Om man läser pressreleaser från företaget som presenterats under 2012-2013 kan man starkt ana att denna serieorderkund kan vara Ericsson. Ingenting som är bekräftat av bolaget, då man i ett sånt här skede är belagt med "munkavle". Men många tror och jag skulle bli väldigt förvånad om det inte är Ericsson som beställt serieorden. Många av dom anställda på Sivers IMA har ett förflutet på Ericsson och företagen har goda kontakter. Man är även verksamma på samma ort, Kista Stockholm.

Hur mycket kan då sivers tänkas sälja till Ericsson om denne nu är kunden som beställt serieorden?

I Videopresentationen får man ta del av att sivers värde i en radiolänk utgör 30-40% av försäljningsvärdet. Man säger även att en radiolänk i dagsläget kostar ca 15000-20000kr beroende på vilken frekvens den arbetar i. Sivers del i kr i varje radiolänk är således 4500-8000kr

Tittar man på diagramen för marknadsprognos (som man kan se i videopresentationen för bolaget) så beräknas det säljas år 2014 ca 450000st radiolänkar och 2015 ca 1000000st år 2016 1600000st i dom nya frekvensbanden där sivers är världsledande och har fått en serieorder.

Omvandlar man detta i siffror så kan siver sälja utrustning till radiolänkar enligt följande om ericsson är serieorderkunden med en marknadsandel på ca 25% (även detta kan man finna i bolagets videopresentation)

År 2014

450000st x 0,25% = 112500st radiolänkar

sivers värde i varje radiolänk är som beskrevs ovan är 4500-8000kr

För att göra det enkelt och räkna lågt så räknar jag med 5000kr för varje radiolänk till sivers.

112500 x 5000kr = 562,5mkr

År 2014 har man således möjlighet att sälja sina produkter till ett värde av 562,5mkr

År 2015 blir enligt följande med samma antaganden och siffror

1000000 x 0,25 = 250000st radiolänkar

250000 x 5000kr = 1250mkr

År 2015 kan man sälja för 1250mkr och jag räknar redan i lägre spannet vad gäller sivers intäkt på varje såld radiolänk så ingen nedjustering i pris görs för detta 2015.

Ni kan ju själva räkna vad försäljningen kan hamna på 2016 om marknadsprognosen är 1600000 och Ericsson/sivers försäljing utgör 25% dvs 400000st radiolänkar.

Utöver detta håller fler aktörer på att testa och utvärdera Sivers produkt bla Huawei mfl. Enligt kännedom får man mycket bra respons och betyg från kunderna, men ingen fler serieorder är bekräftad ännu. Det är dock ganska hög sannolikhet att fler väljer att intergrera Sivers teknik i sina produkter.

Man kan således säga att Sivers IMA på ett väldigt skickligt sätt förutspått marknaden. Timing för deras produkt är helt perfekt och därför har man även fått en första serieorder.

Jag tänker inte ge mig in på att spekulera i vad vinsten i framtiden kan bli. Men med en möjlig försäljning som beskrivs ovan så kan man ju tycka att framtiden ser mer än lovande ut för detta bolag.

Här är en Analys som Axier presenterade i somras. Men med de siffror vi nu fått ta del av tycker jag att denna analys bör revideras kraftigt uppåt. Kanske Axier snart kommer med en uppdaterad analys.

http://www.axier.se/bors-marknad/Sivers-IMA--Narmar-sig-genombrottet

Videopresentationen som bolaget gjorde finns att se i länken nedan

http://www.axier.se/bors-marknad/Sivers-IMA-drog-fullt-hus-pa-investeringskvall-i-Stockholm

Här är en ny produkt som Ericsson presenterat

http://www.axier.se/bors-marknad/1011

2014 och framåt ser väldigt lovande och spännande ut för detta bolag. Jag rekommenderar var och en med intresse för aktier och branchen att läsa på och fundera hur detta bolag kommer värderas i framtiden. Jag personligen tror att aktien kommer mångfaldigas.

I dagsläget med all information som vi fått ta del av så utgör Sivers IMA en betydande del av min egen portfölj.

Lycka till!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?