Post entry

Sivers IMA hög risk/hög chans

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Potentialen i Sivers IMA kittlar och 2013 kan bli ett genombrottsår för bolaget. Övertecknad nyemission nyligen och därefter ett fint nyhetsflöde från det lilla lovande teknikbolaget. En större volymorder är drömmen.

http://www.axier.se/bors-marknad/Ny-analys-pa-Sivers-IMA

Rekommenderar till att börja med intresserade att läsa Axiers nyligen publicerade analys av bolaget. Uppdragsanalys men de belyser både möjligheter och risker. Sivers bjuder på riktigt stor potential och i analysen pratas om möjliga utfall på 10 ggr pengarna om bolaget når ett genombrott med sin teknik som just nu utvärderas av flera större aktörer. Utifrån det känns nuvärdet av Sivers riktigt snålt värderat. Många rena förhoppningsbolag värderas flera gånger så högt.

Sivers IMA är ett bolag som tillverkar produkter baserade på mikro- och millimetervågteknik. Bolaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Börsvärde 43 mkr (osäker på om det är justerat för den senaste emissionen). Vid emissionen som är under slutförande har man tagit in ca 5 mkr.

Bolaget har puttrat på genom åren och omsatte förra året omkring 15 mkr, förvisso med minusresultat, men inget rent förhoppningsbolag som börjar från noll således. Men det spännande med bolaget är dess inblandning i den senaste tekniken med målet att ta fram radiolänkteknologier med extremt hög kapacitet för framtidens mobiltelefonnät. Bolaget deltar i projekt tillsammans med multinationella företag som Alcatel-Lucent, STMicroelectronics och Infineon samt några andra mindre aktörer med spjutspetskompetens.

Ökad kapacitet i mobilnäten är en jättefråga då utvecklingen gått rasande snabbt och vi alla idag vill göra allt med våra telefoner, kolla film, bloggar, nätverka etc..en stor del av dygnet. Sivers teknik utvärderas just nu via prototypordrar av flera av de största aktörerna inom världen. En volymorder är vad bolaget hoppas på vilket skulle bli ett oerhört lyft för bolaget. Ericsson är en av aktörerna som utvärderar Sivers teknik och i den bästa av världar väljer att inkorporera Sivers komponent i Ericssons slutgiltiga produkt.

http://www.axier.se/bors-marknad/1011

http://www.axier.se/bors-marknad/Sivers-IMA--Nu-avgors-det?action=blogg/Sivers-IMA--Nu-avgors-det

Aktiekursen har tryckts ned en del efter emissionen och det har sett ut som att samma aktör via Avanza stått för en stor del av säljordrarna. Rimligen borde det snart vara slutsålt och nedstället kan utnyttjas som ett säljläge. Sivers är så spännande och hisnande potential att varje mindre nyhet, ordrar/testordrar, kommer få stor uppmärksamhet vilket gör möjligheterna goda att aktien kommer flyga högt vid ett flertal tillfällen under året. Och en riktig volymorder hägrar vilket vore det långsiktigt riktiga genombrottet. Något att hålla tummarna för.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?