Post entry

Sivers IMA - Är det Ericsson?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Visst skulle en större order från Ericsson vara en välkommen överraskning, men hur stor är sannolikheten? Jag ska göra ett försök att bena ut kopplingen mellan bolagen.

Åk ut till Sivers lokaler ute i Stockholm/Kista. Klättra upp på taket och vänd blicken mot nordost. Det du ser är Ericssons huvudkontor. Ericsson – En världsledande leverantör av kommunikationsnät, telekomtjänster och supportlösningar. Över 100.000 anställda globalt och ett börsvärde på runt 250 miljarder kronor. Något har de gjort rätt med andra ord.

Vad ska då Ericsson med lilla Sivers till? Jo Sivers står med en färdig millimetervågs-converter som kan integreras i Ericssons radiolänkar för mobilnät, och vi vet att Ericsson lagt ”testordrar” enligt följande:

2011-12-06 PM
Sivers IMA AB har erhållit en första order från Ericsson för leverans av Sivers IMAs millimetervågs-converter avsedd för kommunikation på 60 GHz bandet (V-bandet).

2012-01-10 PM
Sivers IMA AB har erhållit en order från Ericsson för leverans av Sivers IMAs millimetervågs-converter avsedd för kommunikation på E-bandet (71-76/81-86 GHz).

Därefter läser jag i delårsrapporten som kom i augusti 2012:

”…(prototyporder från Ericsson)... Är en viktig signal att Sivers IMA har produkter som ligger rätt i tiden och kan attrahera mycket kvalificerade kunder. Intresset för den nya produktlinjen är mycket stort, och 3 av de 4 största potentiella köparna har endera lagt ordrar eller för diskussioner med Sivers IMA avseende denna. På grund av den komplexa tekniken som ingår i radiolänkutrustning är införsäljningsprocesserna mycket långa och sträcker sig över flera år…”

Detta är då till och med lite mer omständigt än att kränga in ett vin på systemet. Hur som, skam den som ger sig och förhoppningsvis är arbetet mödan värd. Sivers har under tiden lyckts få till ett LOI (Letter of Intent) med ryska radiolänkstillverkar ELVA-1. Sivers säger själva att ”detta LOI kan komma att innebära att Sivers IMAs millimetervågskonverter integreras fullt ut i radiolänkar för E-bandet från ELVA-1”. Observera E-bandet.

Sen kommer PM 2012-12-21

Här berättas att ”Ytterligare en internationell kund inom segmentet radiolänkleverantörer har genomfört kundprover med utrustning innehållande Sivers IMAs converter för kommunikation på det s.k. E-bandet. Kunden tillhör en av de 5 största leverantörerna i världen och är den tredje av dessa fem som köpt och testat produkten”. Återigen, E-bandet.

Det verkar i detta läge som att det tickar på enligt plan. Sivers väcker helt klart intresse från några riktigt stora potentiella kunder. Sen så kom bomben i mars i år, det som Sivers själva kallar för ”Genombrottsorder”.

2013-03-06 PM

”Sivers IMA har erhållit en strategisk viktig fortsättningsorder gällande leverans av 60 GHz mm-vågsconverter. Ordern är på ett 50-tal enheter avsedd för integration i en kompakt, högkapacitets-radiolänk. Detta är Sivers IMAs hittills största enskilda order inom mmvågsområdet”.

Här kommer det alltså helt plötsligt en fortsättningsorder för convertern för V-bandet! Hmmm. Ett år och fyra månader efter att Ericsson beställt sin första testorder på aktuell produkt får Sivers en fortsättningsorder från ett icke namngivet företag. Det övriga som har kommunicerats under denna period har uteslutande handlat om E-bandet. Visst skulle det kunna vara någon annan, Sivers uppger ju i delårsrapporten från 2012 att 3 av de 4 största potentiella köparna kan vara aktuella, men här specifiseras varken E- eller V-bandet? Eller kan det vara en mindre kund? Sivers menar ju att de inte satsar några resurser eller pengar på att bearbeta de mindre bolagen då nyckeln till framgång är att knyta till sig en av de 5 stora.

Nu är det om man ska hårddra det inte superviktigt vem det är som är beställare av dessa 50 enheter. Mycket av värdet i denna beställning ligger nämligen att vi här får svart på vitt att Sivers produkter håller måttet både kapacitets- och kostnadsmässigt, annars skulle aldrig en beställare gå vidare med produkterna över huvud taget. Sannerligen goda nyheter om något!

Ericsson själva då, vad säger deras information och produktdata om basstationer som skulle kunna tänkas innehålla en converter för V-bandet? Detta har jag fått fram:

I februari 2012 visar Ericsson upp en konceptproduktkallad ”mini-link 3060” på Mobile World Congress. Överföringshastigheten uppges vara 1 Gbit/s och överföringen sker via radiovåg i 60 GHz bandet.

2013-02-13, alltså ganska exakt ett år efter att ha blivit presenterad som koncept så lanseras MINI-LINK PT 3060 för marknaden. Produkten beskrivs kort som ”microwave node optimized for small-cell deployments (60GHz)”. Dessutom lanseras andra MINI-LINK produkter, till exempel MINI-LINK PT 6020 ” 1Gbps (in one 250MHz carrier) microwave node in the E- band (70-80GHz)”. I anslutning till detta meddelas att produkterna testats tillsammans med den amerikanska mobiloperatören MetroPCS i Los Angales. Dock specificeras inte om det gäller alla men rimligtvis måste de ju ha testat samtliga MINI-LINKS skarpt innan de lanseras för marknaden. ”and look forward to further testing” står det dock på hemsidan. Hmmm.

Tyvärr kan jag inte hitta några tekniska specifikationer på dessa MINI-LINKS. Lite retligt när Ericsson lägger upp så kallade datasheets för mycket annat. Efter detta så får Ericsson en mycket spännande order:

PM 2013-05-22

Ericsson ska tillsammans med operatören Verizon Wireless uppgradera dennes nät denom att "Adding small cells will help increase the capacity in Verizon’s 4G LTE network, enabling it to continue providing high quality and reliable mobile broadband service to its customers. The small cell deployment is the latest step in Ericsson's ongoing cooperation with Verizon as the operator rolls-out its 4G LTE nationwide network".

Vad får jag då ut av detta? Jag ingen tekniker, och jag vet inte riktigt hur ordergången och tidsaspekterna från koncept till leveransklar produkt ser ut i ett bolag som Ericsson. Men. Det är helt klart en möjlighet att det är Sivers converter som sitter i MINI-LINK 3060 och attde 50 enheterna kommer att gå till Verizon-ordern.

Enligt Sivers prognoser kommer marknaden för millimetervågsproduker att komma igång ordentligt under 2014. Frågan är då när (om) en volymorder kan tänkas dimpa ner? Och från vem? Och hur kommer marknaden att värdera det? Spännande tider, men Sivers är helt klart med och slåss om något riktigt stort! Känslan säger att det nödvändigtvis inte måste vara Ericsson som lagt fortsättningsordern, men samtidigt att sannolikheten måste ses som väldigt hög att det är en av de 3 som Sivers nämner i den där delårsrapporten från 2012. Och vilka är då de 4 potentiellt största kunderna på marknaden för detta (varav Sivers då varit i närmare kontakt med 3)? Jo det är Ericsson, Huawei, NEC och Alcatel-Lucent! Snacka om att denna order då skulle leva upp till uttrycket "strategiskt viktig". Innan 2013 är slut lär vi veta om det blir några volymorders eller ej, men visst finns det mycket som talar för att det kommer att gå vägen. Och då väntar en uppvärdering av Sivers. En rejäl sådan.

Sen vill jag återigen rekommendera forumet på placera.nu. Vissa skribenter där sitter på en massiv kunskap om bolaget och dess verksamhet, och är dessutom mycket duktiga grävare. Läs!

//J

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?