Post entry

Sivers IMA 1000% Potential 2014

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Startar serietillverkning till stor europeisk kund vid nyår, vd säger att det handlar om substansiella volymer.

Axier kom med en uppdaterad analys i veckan och deras beräkningar av omsättning och vinst 2014 och framåt ser ut enligt följande.

2014 omsättning 121mkr EBIDTA 26mkr 2015 omsättning 339mkr EBIDTA 121mkr 2016 omsättning 490mkr EBIDTA 140mkr 2017 omsättning 727mkr EBIDTA 219mkr

Denna beräkning av Axier grundar sig på EN serieorderkund, och det har man ju fått. Finns mycket god chans till ytterligare kunder. Då vi vet att fler testar och utvärderar deras converters.

Så min tro är att om utvecklingen går enligt ovan nämnda scenario så kan Sivers vara en potentiell 10 taggare från dagens nivå (ca 13kr) redan till nästa höst/vinter. Då tillväxten 2015 förväntas vara så kraftig. Så bör 2015 års förväntade resultat börja spegla sig i aktiekursen under senare delen av 2014. Men den som har längre tidshorisont än 1år kan ha mycket mer än så att hämta. Mycket spännande utveckling har vi framför oss och förhoppningsvis kan man få serieorder från någon fler kund.

Sivers IMA tillverkar converters till radiolänkar för att förbättra kapaciteten i dom mobila näten. Värdsledande teknik, vilket också har resulterat i en serieorder. Kunden bör vara Ericsson då man levererat både prototypordrar och förserieordrar till just denne kund. Sivers har inte tillkännagivit kunden ännu, bara att det är en av dom 8 största på marknaden.

Man ska ha i åtanke att det kan vara ganska kapitalkrävande att omsätta dessa volymer och ytterligare kapital kan nog behövas. Nyemission under senare delen av 2014 är inte helt otänkbart, alt man söker bankfinansiering.

Sivers IMA bör ses som en hyfsad högriskplacering. Tycker dock risken minskade lite när man bekräftade serieordern. Potentialen är hisnande om man ser några år framåt. Så det kan vara värt att ta sig tid och gå igenom bolaget och bilda sig en EGEN uppfattning om läget.

Lycka till!!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?