Post entry

SVENSKT FÖRETAG BAKOM BILL GATES GAME CHANGER !!!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

En av världens främste entreprenör, Bill Gates, är störste investerare i det mytomspunna motorteknikprojektet www.EcoMotors.com som enligt ryktet skall revolutionera motorindustrin. Eller vad sägs om en pigg femsitsig familjebil med 0,23 l per mil i förbrukning, vilket ger lägre CO2 belastning än El-bilen. Industri-insidern John Mortimers rapport alldeles nyligen leder fram till slutsatsen att motorerna görs i CGI. Detta är dynamit för svenska SinterCast. Startskottet går redan nu i höst.

As the world's leading provider of confidential insider information from 1979 to 2000, Auto Industry Newsletter has now re-emerg__ed by popular request to provide chief executives with the insight necessary to meet today's challenges.

Industri-insidern John Mortimer skrev nyligen detta om EcoMotors. http://autoindustrynewsletter.blogspot.se/2014/08/opposed-piston-engines-set-to-bow.html Mortimer med djup insiderinformation hänvisar sedan vidare till denna länk. http://www.sme.org/MEMagazine/Article.aspx?id=80394&taxid=1429 vilket sammantaget bekräftar uttalande i denna lite äldre intervju med EcoMotors. Exakt 49,40 in i intervjun. https://www.youtube.com/watch?v=xaeh4mVIA-U

EcoMotors revolutionerande OPOC-motorer är i Compact Graphite Iron och det börjar redan nu i höst. Materialet CGI är en förutsättning för motorernas enastående prestanda/pris. Det kan knappast finnas någon annan leverantör av CGI än det svenska bolaget SinterCast. Konstruktionen gör att antalet rörliga delar minskar med ca 80 procent. Något som betyder att den rena CGI-vikten inte går nämnvärt förlorad.

"Our engines are 50 percent more efficient, they are about half the weight and half the size and I’d like to say we have the lowest carbon footprint, including electric cars. A game changer “- EcoMotors

Den som ansvarar för utvecklingen på EcoMotors är grundaren av företaget, Professor Peter Hofbauer. Tidigare chefsingenjör på Audi VW i över 20 år. Det talar sitt tydliga språk. Se även resten av deras Team. Det imponerar minst sagt.

Bill Gates EcoMotors köpte tidigare i år Katech Inc, ett Michigan baserat tillverkningsföretag känt för att utveckla avancerade motorer till fordonsföretagen i Detroit. EcoMotors har redan kommersiellt produktionsavtal med det största gjuteriet i Kina, Zhongding och biltillverkaren FAW som bl.a har Toyota, GM och VW som kunder. Man har även teamat upp med motorgiganten Navistar. EcoMotors framfart är sannolikt bara en början då det prognosticeras en fordonsförsäljning bara i Kina på 40.000.000 nya fordon år 2020. Häpnadsveckande volymer. Den årliga skrotningen av fordon som inte klarar utsläppskraven landar i år på 6 miljoner enheter. China’s leadership has said it will “declare war” on pollution.

EcoMotors med CGI i motorerna bör betyda att svenska SinterCast står på tröskeln till att bli en unik svensk sedelpress.

SinterCast processtyrningssystem för CGI gör att motorerna kan göras mindre, mer hållfasta och de klarar högre arbetstemperaturer vilket sammantaget leder till färre komponenter, mindre vikt, lägre drivmedelsförbrukning samt minskade utsläpp. SinterCast behöver inte längre bevisa sig. Man äger CGI-marknaden utan konkurrens. Man är lönsamma och tjänar pengar redan idag. De allt strängare utsläppskraven i kombination med konkurrensfördelen låg bränsleförbrukning, driver nu tillverkarna mot det fördelaktigare alternativet CGI. Det tyngsta skälet till att de riktigt stora volymerna låtit vänta på sig är ändå att det tidigare varit svårt att maskinbearbeta CGI. Men nu har världens största tillverkare av maskinutrustning för bilindustrin, MAG Automation, kommit ikapp dessa problem. Compact graphite Iron har alltid varit överlägset som material. CGI är en förutsättning för EcoMotors supermotor.

SinterCast har tidigare i år, (pm 16 jan), meddelat nya installationer i Kina men, i vanlig ordning, inte sagt vem eller vilka det rör sig om. (Zhongding – EcoMotors!!?) Lägg pusslet med hjälp av länkarna i inledningen). Serieproduktionen förväntas att starta under 2014, med en initial kapacitet på cirka 300 000 motorekvivalenter årligen för tunga fordon, off-road samt stationära applikationer inom industriell kraft. Kommer H2.

Fr.o.m 2014 får bara EU6 motorer säljas inom EU vilket steg för steg ökar volymerna av CGI. Resten av världen hakar på. En stor CGI anläggning i Kina går igång i dessa dagar och ytterligare en under Q4. Ford storsatsar och CGI-motorer kommer snart i ett brett sortiment. Första bensinmotorn i stora volymer kommer i höst. Vid årsskiftet kommer sedan Nissan och Toyota med stora CGI-volymer till sina respektive Titan och Tundra. Fler följer. SinterCast bör närma sig 2,4 miljoner motorekvivalenter vid eller strax efter årsskiftet.

Det unika med Sintercast intjäningsmöjligheter är att kostnadsmassan i bolaget är relativt fast. Ca 35 Mkr. Ökad världsproduktion av CGI ökar inte kostnadssidan mer än temporärt då införsäljningen av processtyrningsutrustningen sker. Men samtidigt ökar då intäkterna i än högre grad. Användarna av SinterCasts CGI-process betalar därefter royalty på producerade enheter. Fam Rausings skapelse Tetra Pak är stöpt i en liknande affärsmodell. I stort sett all framtida volymökning ger vinster som direkt kan skickas ut till aktieägarna. Utdelningarna blir betydande. Mot bakgrund av detta är det helt fel och missvisande att använda p/e-tal som värderingsgrund när SinterCast skall värderas. Det mest intressanta och korrekta är vilken direktavkastning som SinterCast kommer att ge och hur direktavkastning värderas på börsen rent generellt.

Skatt betalas inte under överskådlig tid, då de skattemässiga underskottsavdragen uppgår till 600 Mkr.

Studerar man den genomsnittliga värderingen av de mer ”mogna” börsbolagens utdelningar framkommer det att börsvärdet ofta landar på multibeln 20-50 ggr den årliga utdelningen. D.v.s direktavkastning mellan 2-5%. Övermogna bolag utan tillväxt kan ibland ha ännu högre direktavkastning som kompensation för obefintlig eller negativ tillväxt. Mindre bolag i stark tillväxt och som samtidigt klarar av att ge utdelning är ovanligt på börsen. Direktavkastningsmultibeln blir därför av naturliga skäl högre än för de bolag med sämre tillväxt. De vanliga på börsen är en multibel på mellan 50-100 för denna kategori vilket även stämmer fint med royaltybolaget BioGaia som under sin begynnade tillväxtperiod värderingssnittade 63 ggr sin egen utdelning. SinterCasts kommande utdelningar ggr 63 blir därmed ett lika naturligt som enkelt riktmärke att ta fasta på när bolaget skall värderas. Under 2014 år var utdelningen1,20kr per aktie och snittkursen under senaste 12 mån ca 75kr. (63 ggr utdelningen).

Redan under nästa år bör det bli vinster på 28-35 Mkr vilket bör generera utdelning på 4-5 kr per aktie. Antal aktier 7,1 miljoner. Utgångspunkten för denna beräkning är att SinterCast uppnår 2,5 miljoner motorekvivalenter i snitt under nästa år. Jmf 1,8 som gällde vid utgången av Q2. VD konfirmerar i uttalanden att 2,5 miljoner är nivån som gäller när pågående produktion och produktion som strax startar når sin fulla kraft. Tumregeln ger varje tillskott av en miljon motorekvivalenter ett utdelningsbart resultattillskott på ca 25 Msek vid nuvarande valutakursförhållande. Intäkterna kommer ifrån produktionsavgifter s,k royalty, programvarulicenser och förbrukningsmaterial. Den svenska kronans rörlighet är även en faktor att ta hänsyn till. Svagare krona särskilt gentemot dollar är en stor fördel.

Absolut lägsta motiverat värde 252kr, (utdelning 4kr * 63 = 252kr). I absolut lägsta värde finns uppsida för teknologivärde och utdelning i det högre häradet av 4-5 kr. 252kr är även oräknat pipeline på motorprojekt under utveckling samt oräknat potentialen av EcoMotors eventuella genombrott. Det är även oräknat potentialen inom en annan marknad. Den för segjärn.

Varje ny miljon motorekvivalenter CGI som adderas till nästa års uppskattade 2,5 miljoner bör sedan höja värderingen med motsvarande ca 180-220kr per aktie. (25 Mkr / 7 miljoner * 63). Allt annat lika. I intervjun från 20 Aug på introduce.se medger SinterCast överkonservative VD att ytterligare 2,5 miljoner ekvivalenter redan nu finns i utvecklingspipen. Således det dubbla mot vad som gäller i de program som pågår och inom kort väntas ta vid. Totalt 5 miljoner således.

Riktvärden framgent 702-802 kr. De ytterligare 2,5 miljoner motorekvivalenterna CGI kan betyda ett värderingstillskott på 450-550kr per aktie. Värderingen fortfarande oräknat teknologivärdet, segjärnsmarknaden samt, det viktigaste av allt, nuvärdet av EcoMotors möjliga ”Revolution”. Superentreprenören Bill Gates ”GAME CHANGER” har potential att bli en ny världsstandard. Ingenting av detta finns med i ovanstående värderingsexempel.

Påminner därför om att bara Kina kommer bidra med 40 miljoner nya fordon år 2020. Lägg till Indien, Europa, USA och resten av världen. Alla bränslesorter fungerar med EcoMotors ”CGI-Opoc”, vars utsläpp har lägre koldioxidbelastning och miljöpåverkan än elbilen. Detta faktum slår allt idag med hästlängder. Motorerna är vidare applicerbara inom alla områden där det finns förbränningsmotorer; mopeder, motorcyklar, personbilar, lätta och tunga lastbilar, jordbruksmaskiner, inom sjöfart, kraft, flyg och rymdindustri. Allt i CGI.

Den stora och högst relevanta frågan är vad som händer med aktiekursen om EcoMotors lyckas. Om vi i ett längre perspektiv har CGI från SinterCast som standard i samtliga nya förbränningsmotorer? Världen över.

Ovanstående vore kanske nog så svårsmält men det är ändå på sin plats att avslutningsvis nämna ytterligare en affärsmöjlighet för SinterCast. Världsmarknaden för Segjärn. SinterCast segjärnsteknologi presenterades förra året på Ductile Iron Societys årsmöte i USA. SinterCasts innovativa metod inom termisk analys och processtyrning mottogs mycket väl och samtal pågår med olika företag som har uttryckt intresse för att delta som referenspartner. Den starka händelseutvecklingen inom CGI har emellertid sugit resurser från företaget och man har hittills varit tvungna att prioritera det höga tempot inom CGI utvecklingen. Nyligen har ytterligare personal anställts för att stärka tempot och möta intresset även inom segjärn. Det talas även här om en stor marknad på sikt.

På ett litet anspråkslöst möte i Ängelholm i slutet av förra veckan händer det som egentligen borde vara en världsnyhet. Aktiespararna nordvästra skåne tillsammans med det lokala SEB-kontoret i Ängelholm bjuder in Sintercasts finanschef Daphner Uhmeier för att kort presentera bolaget. På plats finns några kaffedrickande pensionärer samt en påläst aktieägare i SinterCast. Mot slutet av presentationen får Daphner Uhmeier frågan om CGI är aktuellt för Opoc-motorer. (EcoMotors). Daphner Uhmeier svarar bara kortfattat. "Absolut". Ingen av de närvarande förutom Daphner Uhmeier och den pålästa aktieägaren förstår konsekvenserna av det som just bekräftats. Det kan knappast vara någon annan är SinterCast.

Dags för uppvärdering!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?