Post entry

SHT – potentiella volymorders i pipen !

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Triggerlistan hos SHT är inget annat än hyperspännande. Häng med här så ska Ni få läsa om ett bolag med framtiden för sig !

Smart High Tech, ( förkortat SHt) listades på Spotlight mitt i Coronapandemin i slutet av 2021 och arbetar med ”termisk kylning”av elektronik. Detta gör man genom att använda en unik och grafenförstärkt tillverkningsteknologi.

SHT:s produkter har upp till 10 X så hög värmeledningsförmåga än konkurrerande material vilket leder till lägre arbetstemperatur för elektronikkomponenter vilket i sin tur leder till en drastiskt förbättrad livslängd på elektroniken.

Här följer ett litet axplock av dom triggers som mycket väl skulle kunna komma att bockas av inom kort:

1 Potentiell jätteorder från jätten Huawei

Dessa pm kablade SHT ut förra året beträffande samarbetet med jättebolaget Huwei:

10.januari 2022 Prototyporder från Huawei

I PM:et: ” SHT har fått en prototyporder för SHT GT-TIM serie från Huawei Technologies Co. Ltd som är en världsledande 5G leverantör av telekomutrustning och konsumentelektronik”

”Detta är ett stort steg för SHT att leverera en kundanpassad prototyp till en världsledande kund som Huawei. Det stärker vår bild av att SHTs produkter är väldigt tekniskt intressant och står ut i konkurrensen med andra termiska kylmaterial för elektronik i marknaden”

1 juli 2022  Prototyporder från Huawei

I Pm:et: ”Smart High Tech har fått ytterligare en prototyporder på komprimerbara grafenförstärkta termiska gränssnittsmateria,l en kärnprodukt med beteckning GT-Pad. Ordern kommer från Huawei Technologies Sweden AB som är en världsledande 5G leverantör av telekomutrustning och konsumentelektronik. 

”Prototypprodukten är en modifiering av Smart High Techs basprodukt SHT GT. Modifieringen sker i nära samarbete med kundens utvecklingsorganisation i Kista med syfte att ersätta befintlig lösning med en mer kostnadseffektiv och dessutom prestandahöjande lösning. Denna order är den femte prototyporder i rad som Huawei har beställt av Smart High Tech”

Så vad jag och marknaden nu väntar på är en volymorder som bekräftar att en av världens största aktörer inom hemelektronik tar steget och satsar på SHT:S teknik. Denna volymorder skulle kunna komma när som helst i och med att samarbetet med Huawei rullat på ett bra tag.

Undra just vad en monsterorder från Huawei skulle göra med börskursen ?

2 Stororder kinesisk techjätte

I PM 12 januari i år så skriver SHT:

”Smart High Tech har erhållit en testorder av GT-TIM för kvalificering i kinesisk techjättes konsumentprodukt.

Beställningen är i ett led av tidigare aviserad Proof of Concept, PoC, där den kinesiska techjätten avser att ersätta dagens kylning genom termisk pasta med Smart High Tech:s GT-TIM.

Kunden har i och med tidigare avsiktförklaring, LOI, visat att de vill påskynda ett tekniksskifte som vanligen tar 12-18 månader. Smart High Tech och kunden har tillsammans definierat och undertecknat ett Proof-of-Concept där ett kritiskt område i en av kundens konsumentprodukter har identifierats. Ordern, som har ett värde om 220.000 SEK, avser viss modifiering av GT-TIM.

Leveransen sker under februari med tester under februari/mars för kvalificering till serieproduktion.

”Samarbetet inom ramen för avsiktsförklaringen har nu mynnat ut i ett skarpt test till en konsumentprodukt. Initiala verifieringar som kunden utfört har visat lovande resultat. Detta i kombination med tidigare tester som utförts inom kundens globala koncern, ger oss en tilltro till större volymorder i närtid.

Men det blir framför allt ett genombrott genom att leverera till konsumentprodukter med dess stora volymer. Vi ser liknande intresse från flera giganter som söker ersättning av dagens teknologi med kylpasta - Pastan åldras allt snabbare med högre effektuttag i elektroniken. Denna kund vill gärna ligga i framkant,” säger VD Lars Almhem.

VD skriver alltså att man tror på ”större volymorders i närtid” och jag antar att denna techjätte är en annan än Huawei då man inte går ut med namnet ?

3 Volymorder marknadsledande asiatisk Teve och mobilaktör

Enligt PM 15 juli så verkar det ju som att man ligger bra till för beställningar, saxat ur Pm:et:

”Det är glädjande att de valt oss till sin interna konferens och att de ser våra produkter som aktuella för flera produktgrupper i sitt enorma, ofta teknikledande utbud. Vår förhoppning är givetvis att denna aktivitet leder till beställningar av vår kärnprodukt, GT-TIM under 2022.” säger Lars Almhem, CEO på Smart High Tech ”

2022 blev det ju inte men i år då ?

4  Större order ledande amerikansk drönartillverkare

Från PM 1 augusti då man meddelade testorder:

”Det är en spännande och växande bransch som kräver alltmer komponentkylning. Vår kärnprodukt GT-TIM har potential att ge tillverkaren möjlighet att öka prestandan i sina produkter. Vår förhoppning är att denna typ av testorder leder till större regelbundna beställningar under det närmaste året i denna bransch,” säger Lars Almhem, CEO på Smart High Tech.

Skulle mycket väl kunna smälla till när som helst känns det som.

5 Stororder ledande global amerikansk IT-aktör

Mycket intressant testorder-PM den 4 augusti förra året:

https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter/nyhets-artikel/?id=85311&publisher=370

Utdrag ur PM:et:

”Vi är glada att denna gigant har provat vår produkt och valt att gå vidare med ytterligare verifierande tester. Då deras initiala tester fallit väldigt väl ut, samt att deras intresse varit stort för att gå vidare, hoppas vi på volymorder redan under året. Deras tillämpning av GT-TIM är för testning och monteras således inte in i en produkt, vilket förkortar ledtiden för införande i kundens verksamhet. Det här kan innebära att ett genombrott är på gång för thermal burn-in applikation av våra produkter i datorbranschen,” säger Lars Almhem, VD på Smart High Tech.”

Även här låter det ju som att det kan smälla till rätt bra med en volymorder precis när som helst och extra intressant är det att SHT meddelat att man besöker denna aktör nu i januari !

6 Första större order ledande europeisk serverproducent

2 november gick SHT ut med följande:

”SMART HIGH TECH har erhållit en verifieringsorder från en ledande serverproducent i Europa. Ordern som initialt endast omfattar ett mindre antal GT-TIM, en av företagets standardprodukter, är den första efter att SMART HIGH TECH kvalificerats som leverantör till denna serverproducent.”

samt:

”Producenten som utvecklar och tillverkar högpresterande, energieffektiva servers för datacenters och molnlösningar, har under en längre tid testat och validerat bolagets produkter. I samverkan har SMART HIGH TECH modifierat GT-TIM för producentens högt ställda krav på produktionseffektivitet med, över tid, bibehållen hög prestanda i deras servers.

Detta modifieringsarbete har resulterat i denna produkt, som nu verifieras för serieleverans, har prestanda och livslängd som i deras tester visat sig bättre än alla konkurrerande produkter.

”Det drygt årslånga samarbetet med vår kund, har nu resulterat i en produkt som möter nuvarande och inte minst framtida utmaningar för denna, samt sannolikt även många andra liknande, serverproducent. Det här är vårt svenska bolags första kund där vi kvalificerats som leverantör med leverans av produkter i applikationer som når slutkund, vilket alltid föregås av omfattande tester och validering,” säger VD Lars Almhem”

Efter denna verifieringsorder så skulle det ju sitta fint med en större order nu !

7 Pm om utökad produktionskapacitet

SHT håller på att färdigställa en ny anläggning i Arendal, Göteborg. I nuläget har man en produktionskapacitet om 25 000 enheter / månad men redan i vår ska man med ny maskinell utrustning ha dubblat upp kapaciteten till 50 000 enheter/månad.

Finns mer

Och det fina är ju att det inte bara är ovanstående ”triggers” att hoppas på utan det lär finnas ett antal andra dessutom. Följande rader stod i memorandumet oktober 2021 inför noteringen på Spotlight :

”SHT har erhållit ett fyrtiotal utvärderingsorders från arton olika företag, av vilka några är bland de största internationella företagen inom telekomindustrin, fordonselektronikbranschen, LED och halvledarindustrin.”

Hoppsan !

Jag höll på att glömma att bolaget ju faktiskt redan tagit en rejäl volymorder, se PM 25 november förra året:

https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter/nyhets-artikel/?id=88905&publisher=370

SHT bedömer alltså att denne globale , ledande producent som har försäljning i 90 länder kommer beställa för ca 8-12 miljoner SEK redan i år !

Framtid/Konkurrentprodukt

Helt klart är att vi i framtiden går mot mer och mer datorkraft och kylkrävande elektroniska komponenter. Det kommer med andra ord rimligtvis att finnas ett enormt behov för SHT:s produkter. Den stora produktkonkurrenten fram till dags dato är den termiska pastan som är en lågprisprodukt men som har en gigantisk nackdel och det är att pastan relativt snabbt torkar ut och därmed drastiskt tappar i livslängd.

Framtiden stavas enligt mitt förmenande    S                          H                         T

                                                                           Smart                           High                  Tech

Kursen

Vad gäller kursen så toppade den på 26,50 kr 1 februari efter noteringen på 11 kr i slutet av 2021. I samband med optionslösen i höstas så trycktes kursen ner ordentligt och ATL skrevs till 7,74 kr. Men bl.a med stöd av storordern i november så har kursen ånyo dragit iväg och i skrivande stund är senaste avslut 17,26 kr, vilket innebär ett skapligt tremånaders-lyft på  94 %.

Ett lyft som känns som början på det stora LYFTET om nu någon/några eller varför inte många av ovanstående triggers smäller till !

Bästa Börshälsningar

Carpe Diem

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?