Post entry

Vilka aktier ska man köpa?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Vårens kursrusningar har uteblivit, snarare har traditionella småspararaktier rasat eller gått ned. Exempelvis Africa Oil och Shamaran. Men andra oljebolag som Enquest och Shelton levererar. Samtidigt får vi exempel som Petrogrand som köper aktier i Shelton för sin berömda kassa. Nu pratas det om gruvkraschen och massiva ras har skett i spekulationsbetingade gruvaktier. Nomi, LapplandGm, Dannemora, Naur, Botniav och Kopy har rasat kraftigt. Så vad ska man köpa?

Inom olja tror jag inte man ska köpa Shamaran trots Lundin försökte pumpa upp kursen mot 6 kr i maj. AT-3 i Atrush licensen tror jag inte blir en framgång som det blev i de föregående hålen. En neutral rek eller sälj tror jag gäller i Shamaran.

Africa Oil borrade torrt i Sabisa men hittade mer i Turkana regionen i Kenya. Tror inte aktien kommer stiga nämnvärt framöver.

De oljeaktier som är köpvärda är Enquest och Shelton. Enquest tar i bruk Kraken fyndigheten i Nordsjön samt utökar i Alma/Galia fälten. Aktien är redan lågt värderad men köprekarna kommer mer nu inför högre produktion och nya fält som tas i anspråk. Dessutom har Enquest tagit över majoriteten av PaRes oljelicenser i Tunisien. PaRe ska man inte köpa och är en loser aktie för aktieloser-klubben.

Shelton är hög köprek på från min sida, och exempel på liknande oljeföretag som Misen har stigit brant när man funnit gas i Svarta Havet. Shelton har licenser som är analoga mot andra stora "Major Discoveries" av olja/ gas i Svarta Havet. Sedan ska Shelton hålla borr kronan varm i Basjkirien där Shelton har 100 %. I dessa licenser är potentialen efter senaste tidens oljefynd enorm.

Dessutom kommer produktionen öka i Sheltons licenser i Ukraina och Basjkirien när man frackat färdigt de nya brunnarna som hade initialt goda flöden. Sheltons Olje produktion kan närma sig 1000 fat per dag i sen höst och pipeline anslutning i Basjkirien vara ett troligt scenario.

Petrogrand som fatalt misslyckats med sina borrprojekt i Muromsky valde att investera en stor del av din kassa i Shelton. 230 miljoner kr tilldelas Sheltons kassa, som betalas med aktier till Petrogrands aktieägare. Enligt lex ASEA, därför kommer inte Petrogrand äga Shelton. Utan aktieägare i Petrogrand får Shelton aktier. De som tror att Shelton köps upp av Petrogrand har fel. Läs på vad Lex ASEA är!!!

Mitt sista tips är spekulativt köp och kan antingen innebära krasch eller race. Det är Lappland Goldminers. Som genomför nu en rekonstruktion. De har inte förbrukat sitt förtroende i otaliga NE som Nordic Mines. Därför anser jag det sannolikt man kommer åter kapitalisters pahtavaara och få en partner till fäboliden. Om man hittar en partner till fäboliden kommer kursen rusa. Men det troligaste scenariot är en ny konvertibel med Ne. Att äga aktier i LG i detta kan vara lönsamt trots utspädning.

Pahtavaara har man funnit att den nya Carolina mineraliseringen är ekonomiskt lönsam att bryta. Därför bör en återstart i Pahtavaara inte vara några större problem. Man bör också hålla koll på guldpriset, om det sticker väntas Endomines och Lgm stiga markant.

Fäboliden tror jag LG hittar en partner åt. Mineraliseringen är mer lönsam än Laiva. Därför är ett scenario att Lg med partner köper Nomis anrikningsverk och flyttar det till Fäboliden.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?