Post entry

SHELTON

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Shelton Petroleum presenterade idag efterlängtade geologiska data kring ett av deras tre ryska oljefält. Rustamovskoye. De flesta verkar inte ha lyssnat. Min uppfattning är klar. Shelton ser en exponentiell tillväxt av oljemängden ju längre sydost de borrar. Brunn #12 visar på oljemängder på upp till 12 ggr mer än beräknad olja i tidigare brunnar. Såväl Netpay som ytan ökar kraftigt.

Tänk er en glasstrut med 5 stora kulor. Den står upp o ned lite lätt lutande åt vänster. Du biter av spetsen och hittar indikationer av glass. Gott tänker du och mumsar vidare en bit längre ned på struten. Där finner du 3 ggr så mycket glass som i föregående bett. Nästa tugga ökas mängden med en faktor av 12 och du har bara kommit halvvägs. Hur mycket glass kommer i nästa tugga?

Shelton verkar nu säkra på mycket kraftiga reserv och resurshöjningar från de 6 miljoner fat 3P som beräknades 2009. Lyssna 17:05 i dagens presentation http://www.sheltonpetroleum.com/index.php?page=press&hl=eng Netpay var i tidigare brunnar 1m, 3m och senast 9 m.

Min stilla fråga är vad som händer om även nästa borrning visar olja och än värre om det visar på ytterligare tillväxt. Blir det faktor 3 en gång till. Netpay 27 meter? Från första borrningen är trenden entydig. Exponentiell tillväxt för varje borrning åt syd sydost. Rustamovskoye har redan visat sig vara något extra men det kan bli ännu bättre. Det är inte långsökt att tro på fina tresiffriga miljoner fat 3P i backen och att fältet rentav sträcker sin in i Sheltons andra licens Aysky. Hur mycket av detta kan bli 2P reserver? Mer arbeten och borrningar krävs men det är positivt att man under tiden kan pumpa upp olja och sälja den. Sedan investera pengarna i fortsatt utbyggnad. Det mesta av nödvändig infrastruktur som ex ledig kapacitet i pipelines finns redan.

Sheltons övriga licemser i Ryssland är båda granne med Rustamovskoye och är i sin yta 10 ggr större än Rustamovskoye. Vi skall heller inte glömma Ukraina med olja Onshore och licenser offshore.

Aktier är alltid förenat med risk. Det finns inga garantier på börsen i ett enda bolag. Shelton är heller inget undantag från denna regel. Ur ett risk/reward scenario förefaller ändå Shelton som extremt köpvärd i nuläget. Olje/gas -bolag brukar värderas efter olja som finns i marken och som går att plocka upp. Värdet brukar anges till mellan 4-16 usd per fat beroende på en mängd faktorer som politisk risk, skatter, tillgång till infrastruktur, oljekvalitet samt om oljan / gasen redan är i produktion.

Det är ingen överdrift att 50 miljoner fat bevisad olja i backen, med en faktor på 6 usd, bör ha ett värde på ca 2 Mdr. Dessa riktlinjer gäller i hela oljebranschen och är legio. Sheltons börsvärde är vid aktiekursen 32 kr ca 390 Mkr.

1. Vad är Sheltons del (45 %) av 100 miljoner möjliga fat i producerande Lelyaki värd? Dagens bokade 2p reserver är blott 8 miljoner fat. Siffrorna kommer från VD presentation i våras. (13.27 min) in i första presentationen börjar det (16.40 min) anges 100 miljoner fat kvar att plocka upp. (Slide 18). Undertecknad tror att det är detta fält som Shelton slutligen kommer att signera för 100%.

2. Möjligheten i Lelyakis Deep Well strukturer? Ett av forna sovjets bästa geologiska fält. Se Powerpoint materialet från VD presentationen i våras. (Slide 18, längst ned.) Vi har ännu inte fått någon resursuppskattning från Shelton. När kommer den? Skattelättnader gynnar små bolag som Shelton.

3. Vad är gaslicenserna i Ukraina med potential på 600 miljoner fat oljeekvivalenter värda nu när Ukraina helt ändrat förutsättningarna för utländska bolag att verka i landet? (Shelton 50 %.) Se första presentationen (17.05 min). Ny PSA -lagstiftning driver på utvecklingen. (Slide nr.19) Gigantiska gasfynd, ("Find of a lifetime"), i Sheltons närhet.

4. De tre ryska licenserna. Se ovan.

Starkt köp i Shelton

Från 20/3 - 2013

http://www.redeye.se/webcast/exploration-production-seminar-20130320-shelton-petroleum

Från 28/8 - 2013

http://financialhearings.com/hearing/financia1.nsf/(recordedNew)/ADC9F291B207D9A3C1257BD50035BAC9?OpenDocument

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?