Post entry

Fina köpläge i Shelton, LapplandG, och Endomines

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Förra veckan steg Shelton starkt. Aktien fortsatte upp idag. Endomines har gått ned. Samtidigt kommer nyheter som per automatik kommer lyfta kursen. LapplandGoldminers är återigen intressant.

Shelton stiger och omsättningen ökar. Själv har jag hakat på trenden och gjort några fina trades. Info från VD är bra och kursen bör sakta söka sig uppåt.

Samtidigt kan man fråga sig om syftet varför VD går ut nu. Antagligen beror det på att borr resultat från deras borrningar intill deras befintliga oljefält kan höja kursen.

Samtidigt spekuleras det om gaslicenser men det är oljan just nu som driver upp kursen.

Vad jag förstått är det inga borrningar som sker nu i gaslicenserna och allt bygger på uppskattningar. När Shelton klassificerade uträkningar på gasreserverna är företaget mer intressant.

Men det är Basjkirien som kan höja kursen framöver. Där har företaget produktion och utvecklar nya brunnar. Man borrar nu och resultat kan komma.

Istället för att skriva massa om Shelton kan man se VD:ns imponerande presentation istället.

http://www.redeye.se/webcast/exploration-production-seminar-20130320-shelton-petroleum

LapplandGoldminers är återigen på väg in i det fördolda. Trots det pågår arbeten i bolaget som kan kraftigt höja kursen framöver. Man arbetar just nu för att ta Länsi i drift. Att öppna ett helt nytt dagbrott med betydligt högre guldhalter.

Arbetet med att ta in en partner i Fäboliden fortgår. Att företaget inte nämner NE visar att de tror på projektet. Samt att man tar kreditlån från storägare visar också att en NE inte säkerligen behöver ske.

Om det kommer en refinansiering lär ett nytt obligationslån komma. Man bör också tänka på att Länsi som tas i drift kommer kraftigt höja guldproduktionen för LapplandGoldminers. Fyndigheten man annonserade i höstas var mycket stor.

Därför råder det ypperligt köpläge i LapplandGoldminers framöver. Ett köp på 80 öres nivån kan medföra kraftig vinst. Ett långsiktigt köp på ett halvår kan innebära många hundra procent.

Samtidigt är det värt att notera att Swedbank fortsätter köpa stora mängder. Samt att storaköpposter ligger på 80 öres nivån.

Endomines kommer parallelnoteras i Helsingforsbörsen och det kommer öppna för en ny skara traders som kommer köpa upp kursen.

Sotkamo gjorde det och steg med besked efteråt. Endomines går väldigt bra och den svaga kursutvecklingen och det mediokra intresset är för mig en gåta.

Därför långsiktiga köp eller vecko trejding i Shelton, LapplandGoldminers och Endomines lär vara depådynamit framöver.

/Bjaen

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?