Post entry

En glömd pärla med oerhörd uppsida - Shelton Petroleum

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Jag har länge varit aktieägare i Shelton och hängt med på resan genom all volatilitet under de senaste åren. Värdet på Shelton Petroleum ligger just nu på cirka 150 miljoner SEK, en enligt mig orimlig värdering.

Under förra veckan pratade jag med Sheltons VD för att få lite bekräftelse i de tankar jag går i.

Här är mina ”50 cents”..

  • Just nu så äger vi aktier i Petrogrand för cirka 50 miljoner SEK. Detta är 1/3 av det nuvarande bolagsvärdet!
  • Vi hade intäkter på nära 113 MSEK under 2014
  • Petrogrand har fått en ny ledning vilket gör det möjligt för oss att återuppta diskussioner med bolaget och lösa de gamla knutar det finns mellan bolagen.
  • Bolaget är helt fritt från räntebärande skulder vilket är väldigt sällsynt!

Rustamovskoyefältet i Ryssland har en potential på cirka 5000 fat/dag, idag ligger vi på 500/fat dag. När nya borrningar sker på fältet så kan vi snabba ökningar i produktionsnivån. Dock så kräver detta finansiering och efter mitt samtal med Robert har jag förstått att han och styrelsen inte är intresserade av att späda ut aktiepriset via nyemission på dagens nivåer.

Även på Lelyakifältet i Ukraina har vi potential att effektivisera produktionen. Här finns det redan gamla borrningar som man kan utnyttja för att effektivisera upptaget av olja per brunn.

Shelton är ett bolag med ENORM potential. Vi har jättebra licenser och tillgångar, men för att dessa ska kunna utnyttjas så bra som möjligt så krävs det att vi får in pengar (eftersom bolaget vill fortsätta vara skuldfritt så bör dessa komma från annat håll är räntebärande skulder).

Ett ökat aktiepris självförverkligar Sheltons potential. Vi kan vid en högre värdering få råd med t.ex. emission av nya aktier och ta in nytt kapital från aktieägare för att utöka produktionen vilket i sin tur kommer leda till en ännu högre värdering. Just nu går det inte, för aktiepriset ligger på orimligt låga nivåer.

Shelton är fortfarande lönsamma, även vid ett oljepris på nivåer som vi upplever nu, men ett ökat oljepris är en annan väg att gå för att få finansiering till borrandet av nya brunnar.

Vi har dessutom idag ett kurs/kapitalvärde som ligger på 0.55 vilket tyder på att endast bolagets tillgångar är värda mycket mer än värdet på företaget i dagsläget!

Detta är ett bolag med oerhörd potential och det känns extremt tråkigt att se den försummas.

Vi kollar på ett bolag med extremt låg fallhöjd och en enorm uppsida.
Om ni letar efter ett bolag som är undervärderat så kan ni sluta leta här.

Happy trading!
/Christian

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?