Post entry

Återhämtning för Shamaran?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Vilken potential finns det kvar i Shamaran Petroleum, efter besvikelserna med oljeletningsområdena Pulkhana och Arbat?

Oljebolaget Shamaran Petroleum är inriktat på oljeletning i den delen av Kurdistan som ligger i Irak. Regionen har beskrivits som ett av de få, sista outforskade områdena i världen med potential att hitta riktigt stora oljefyndigheter.

Tidigare blogginlägg om Shamaran:

• 18 sept 2011: Möjligheter och risker i Shamaran http://www.redeye.se/aktiebloggen/shamaran-petroleum-corp/mojligheter-och-risker-i-shamaran

• 13 nov 2011: Optimism i ny Shamaran-presentation http://www.redeye.se/aktiebloggen/optimism-i-ny-shamaran-presentation

Ett stort plus för Shamaran är att råvarufamiljen Lundin är huvudägare, och de brukar (förr eller senare) lyckas med de bolag de är engagerade i.

Shamaran har dock åkt på motgångar på sistone. Bolagets aktie är sedan tidigare börsnoterad i Kanada, och därutöver separatnoterades aktien på Stockholmsbörsen i juni 2011. Vid börspremiären i Stockholm låg Shamarans aktiekurs till en början över 5 kr, men sedan dess har det varit en stor utförsbacke till nuvarande kursnivå som ligger under 1,50 kr. I skrivande stund (mån 6 feb 2012, ca kl 13.40) är kursen 1,46 kr http://www.avanza.se/aza/aktieroptioner/kurslistor/aktie.jsp?orderbookId=299178 vilket gör hela Shamaran värt drygt 1 miljard kr.

Vad har hänt i bolaget?

• 11 jan 2012 kom chockbesked om att Shamaran plötsligt valt att avstå från sina oljeletningsområden Pulkhana och Arbat som tidigare uppgavs ha så stor potential. http://cnrp.marketwire.com/client/shamaran_petroleum/release.jsp?actionFor=1554796&releaseSeq=2&year=2012

Men det är väl så det är för oljeletningsbolag; att det finns en risk för att man inte hittar olja i vissa områden. Och det är ju bra om Shamaran tidigt väljer att avstå från områdena om de inte bedöms ha tillräckligt med potential (istället för att fortsätta plöja ner en massa kostnader i onödan som ett desperat försök att ändå hitta olja där).

• En ytterligare negativ överraskning kom 18 jan 2012 med besked om att det innebar en stor kostnad för Shamaran (att betala till kurdistanska staten) för att Shamaran skulle få rätt att inte fullfölja sina åtaganden i Pulkhana och Arbat. Kostnaden uppgick till nästan 170 miljoner kr (25 miljoner dollar): http://cnrp.marketwire.com/client/shamaran_petroleum/release.jsp?actionFor=1557782&releaseSeq=0&year=2012

Dock har Shamaran nu uttryckt optimism om Shamarans kvarvarande oljeletningsområden; Atrush och Taza. http://cnrp.marketwire.com/client/shamaran_petroleum/release.jsp?actionFor=1557782&releaseSeq=0&year=2012

Positivt att provborrningar ska göras i båda områdena under q2/2012. Dessutom håller Shamaran på att leta nya oljeletningsområden i Kurdistan, enl vd.

Om Shamarans kvarvarande oljeletningsområden Atrush och Taza:

Atrush

• Atrush ligger precis bredvid (norr om) området Shaikan där oljebolaget Gulf Keystone gjorde ett stort oljefynd i jan 2010.
• Olja har redan hittats i Atrush (i apr 2011) i Atrush-1, och nu genomförs fortsatta undersökningar av området.
• 3D-seismik i Atrush väntas bli klart i q1/2012.
• En ny provborrning ska göras i Atrush i q2/2012 (Atrush-2).
• Därefter ska viss oljeproduktionsutrustning installeras på Atrush, för att kunna inleda viss oljeproduktion där.

Shamaran äger 33,5% av bolaget GEP som äger 80% av Atrush. (Amerikanska oljebolaget Marathon Oil äger resterande 20%.)

Taza

• Fyra mil nordväst om Taza ligger oljefältet Jambur där en jättefyndighet på 1 miljard fat olja har hittats. Taza ligger i samma geologiska trendlinje som Jambur.
• Sydost om Taza har oljefyndet Western Zagros Sarqala gjorts.
• Tidigare seismik har gjorts på Taza-området 2010 med hoppfulla resultat.
• En provborrning ska göras i Taza under q2/2012.

Shamaran äger 20% av Taza. (Resten ägs av bolaget OSIL med 60%, och kurdistanska staten med 20%.)

Info från Shamarans företagspresentation i nov 2011:

• Det är ett stort oljefynd som redan har gjorts på Atrush.
• Taza uppges ha potential att innehålla riktigt stora oljefyndigheter (på över 1 miljard fat olja).

http://www.shamaranpetroleum.com/i/pdf/Presentation-November-2011.pdf

Om Shamaran äger 33,5% av GEP som äger 80% av Atrush, innebär det att Shamarans ägarandel i Atrush blir 26,8% av Atrush (33,5% av 80%).

Dvs Shamaran äger därmed:

• ca 27% av Atrush (en hygglig, befintlig oljefyndighet med oljeproduktion som kommer igång snart vilket då börjar generera cash)
• 20% av Taza som på sikt kan bli en jättefyndighet (i bästa fall)

Rättsläget

Även om Shamaran haft egna besvikelser (med Pulkhana och Arbat), är det väl positivt att det tidigare osäkra rättsläget mellan Kurdistan och Irak börjat klarna något på sistone i och med att stora oljebolag som Exxon (och nu senast även franska oljebolaget Total http://www.bloomberg.com/news/2012-01-29/total-nears-exploration-rights-deal-in-kurdistan-times-says.html) etablerar sig i Kurdistan.

Tidigare har Irak i princip sagt att inga oljebolags avtal med Kurdistan är giltiga ur Iraks perspektiv. (Formellt sett ligger väl Kurdistan bla i Irak.) Men nu verkar Irak ha lugnat sig lite, och verkar tex ha sagt att Exxons etablering i Kurdistan inte behöver innebära att Exxons övriga etableringar och oljeavtal i Irak är hotade pga Kurdistan-etableringen etc.

Signaturen "mappe5" på Di.se:s aktieforum Börssnack håller med om att rättsläget för oljebolag verksamma i Kurdistan ser något bättre ut, men att osäkerhet kvarstår: http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2049590#msg13658784

Enl signaturen "Kanerfalk" på Börssnack är det Total som nu har tagit över Shamarans lämnade områden Pulkhana och Arbat. http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2049590#msg13659523 Vad är historien bakom det i så fall? Varför ser Total potential i de områdena om inte Shamaran gör det? Det kan väl inte vara så att Kurdistan "tvingat bort" Shamaran från de båda områdena för att ge plats åt ansedda oljejätten Total? Eller kan Shamaran ha fått löften av Kurdistan om intressanta andra områden i utbyte?

Artikel i Iraqenergy.org (7 feb 2012) om att Total tagit över områden från Shamaran: http://www.iraqenergy.org/news/?detailof=4454&content=Total-Makes-First-Move-Into-Iraqi-Kurdistan

Ett annat oljebolag som är verksamt i irakiska Kurdistan är norska DNO International http://www.dno.no/, vars aktie norska banken Dnb Nor ger köprekommendation idag (mån 6 feb 2012) med hänvisning bla till att "en politisk lösning kan vara närmare än väntat":

http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2049937#msg13661671

http://www.hegnar.no/analyser/aksjetips/article677934.ece

En politisk lösning lär alltså här avse just det rättsliga bråket mellan Kurdistan och Irak om oljan i Kurdistan. Dnb Nors riktkurs för DNO-aktien är 12 norska kr, medan bolagets aktiekurs i skrivande stund ligger i knappt 9 norska kr: http://www.avanza.se/aza/aktieroptioner/kurslistor/aktie.jsp?orderbookId=217557 Hela DNO International är vid nuvarande aktiekurs värt över 9 miljarder norska kr på Oslobörsen http://www.bloomberg.com/quote/DNO:NO, så det bolaget har väl kommit längre än Shamaran i sin utveckling.

Shamarans resultatutveckling

I och med att Shamaran ännu i princip endast letar olja så har bolaget ännu så länge inga direkta intäkter utan bara kostnader. Så här har Shamarans resultat sett ut enl de senaste resultatrapporterna:

Resultat efter skatt (omräknat till kr med dagens dollarkurs 6,737 kr):
2010: -7 miljoner kr
q1/2011: 3 miljoner kr
q2/2011:-6 miljoner kr
q3/2011: -19 miljoner kr

Shamarans finansiella ställning:

• Shamaran hade ca 180 miljoner kr i kassan enl q3-rapporten per 30 sept 2011.
• Därefter fick Shamaran i nov 2011 in ca 340 miljoner kr i kapitaltillskott från aktieinvesterare via riktad nyemission (dvs utgivning av nya Shamaran-aktier).
• Exkl kostnader i verksamheten etc skulle Shamaran därmed ha över 500 miljoner kr i kassan.
• Men sedan kom kostnaden i jan 2012 på ca 170 miljoner kr för att lämna Pulkhana och Arbat.
• Så utan hänsyn till övriga kostnader i verksamheten etc skulle Shamaran därefter ha ca 350 miljoner kr kvar i kassan i dagsläget (jämfört med att bolaget är värt drygt 1 miljard kr på börsen vid nuvarande börskurs).

Shamaran har alltså kvar en del pengar kvar i kassan för att utveckla kvarvarande och ev även ta sig an nya oljeprojekt i Kurdistan.

Inför särnoteringen i Stockholm i juni 2011 fick Shamaran i maj 2011 in ca 340 miljoner kr i kapitaltillskott från aktieinvesterare genom en riktad nyemission, och därför var det lite överraskande att bolaget redan i okt/nov 2011 gjorde en till lika stor riktad nyemission (och då fick in ytterligare ca 340 miljoner kr i kapitaltillskott från aktieinvesterare).

Frågan är om Shamaran redan då (i okt/nov 2011) anade att Pulkhana och Arbat inte var mycket att ha, och därför bunkrade upp kapital för att ha råd med kostnaden för att lämna de båda områdena. Det var i så fall förutseende eftersom Shamarans börskurs då (i okt/nov) fortfarande stod i 2-3 kr, vilket innebär att Shamaran inte behövde ge ut lika många nya aktier som om den riktade emissionen hade gjorts till dagens kursnivå kring 1,40-1,50 kr.

Å andra sidan kanske aktieinvesterare som köpte aktier i den riktade emissionen i okt/nov nu känner sig lurade, eftersom beskedet om besvikelserna med Pulkhana/Arbat kom så kort därefter (i jan 2012).

Men det är möjligt att det var Shamarans huvudägare (familjen Lundin) som köpte en stor del av aktierna i okt/nov-emissionen, mot bakgrund av uppgifter om att det var Lundin som tog en stor del av Shamarans maj-emission.

Sammantagen reflektion

Två av Shamarans fyra oljeletningsområden i Kurdistan har blivit besvikelser, och Shamarans aktiekurs har följdriktigt fallit kraftigt.

Som det är nu känns det som att aktieinvesterare inte har särskilt stora förväntningar på Shamaran. Och det är i sådana lägen det brukar vara rätt läge att köpa aktier i ett bolag.

Dvs; det finns säkert fortsatt potential för kraftiga kursuppgångar i Shamaran-aktien om bolagets kvarvarande (och ev nya) oljeprojekt blir bra.

Shamarans vd Pradeep Kabra (som är från Indien) har lång erfarenhet från oljebranschen, och var bla med och utveckla oljefyndigheten Taqtaq i Kurdistan. Och därutöver har bolaget tex framgångsrika familjen Lundin som huvudägare.

Men i sakens natur ligger givetvis att risken är fortsatt hög i Shamaran-aktien, dvs i sämsta fall kan det bli fortsatta besvikelser och kraftiga kursnedgångar.

Placera.nu gjorde en analys av Shamaran-aktien i jan 2012 (efter beskedet om besvikelserna i Pulkhana och Arbat): http://www.redeye.se/analys/partner/rejalt-bakslag-shamaran-men-aktien-ar-annu-intressant

Där nämndes bla följande:

• Oljefyndet som hittills gjorts i Atrush (Atrush-1) bedöms innebära en oljeproduktion på 15 000 fat olja/dag.
• Gulf Keystones fyndighet intill Atrush, uppgår till enorma 7,5 miljarder fat olja.
• Shamaran har själv uppgett att Taza har potential att innehålla ca 545 miljoner fat olja.

Med utgångspunkt från uppgiften om 15 000 fat olja/dag så innebär det ca 5,5 miljoner fat olja/år, vilket med nuvarande oljepris (114,10 dollar/fat för Brentolja) och dollarkurs 6,737 kr, innebär totala intäkter på över 4 miljarder kr/år. Härav är alltså Shamarans andel 26,8%, vilket blir över 1 miljard kr/år.

Men det är alltså intäkterna. Sedan återstår att se vad som kvarstår i vinst efter att produktionskostnaderna har dragits ifrån, men det är väl inte omöjligt att vinstmarginalen ligger på över 50% av intäkterna?

Räknar man med en vinstmarginal på 50% och därefter avdrag med 30% skatt på vinsten, så kvarstår ca 400 miljoner kr/år i vinst efter skatt för Shamaran bara från oljeproduktionen i Atrush-1 alltså.

Sedan återstår att se hur länge den fyndigheten räcker till, men några år bör det väl bli i varje fall?

I det perspektivet ser Shamaran-aktien billig ut nu kring börskurs 1,40-1,50 kr, om det innebär följande:

• Hela Shamaran är värt drygt 1 miljard kr.
• Atrush-1 kan ge Shamaran en vinst efter skatt på ca 400 miljoner kr/år i åtminstone några år.
• Därutöver har Shamaran sin kassa på ca 350 miljoner kr.
• Provborrningar i både Atrush och Taza under q2/2012.

Obs att det kan bli en viss investeringskostnad för att få igång en oljeproduktion på 15 000 fat/dag i Atrush-1.

Positiva borr-resultat från provborrningarna kan leda till kursuppgångar i Shamaran-aktien (medan negativa resultat kan leda till kursnedgångar).

(Bloggskribenten äger själv aktier i Shamaran Petroleum.)

- - -

Tillägg 6 feb 2012

Dagens Industri har intervjuat Lukas Lundin om Shamaran Petroleum. (Lukas Lundin företräder familjen Lundin som är Shamarans huvudägare.) Referat av nyhetsbyrån Direkt: http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1885075&source= Indikationen från Lukas Lundins kommentarer är att han tror fortsatt starkt på möjligheterna för oljebolag i Kurdistan, trots Shamarans besvikelser med Pulkhana och Arbat.

- - -

Tillägg 7 feb 2012

I DI-artikeln ovan pratar Lukas Lundin tydligen även om kostnader för fortsatt oljeletning i Atrush-området, och att Shamaran "nu tittar på olika alternativ för att finansiera sin andel" av den oljeletningen. http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2050265#msg13664974 Dvs ska man tolka honom som att Shamaran förbereder ännu en riktad nyemission (genom utgivning av nya aktier till aktieinvesterare)? Och risk att det i så fall leder till kursnedgång i Shamaran-aktien på kort sikt?

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?