Post entry

Våra svenska banker

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Både Wimsical och Grinig har idag uppmärksammat det minimala egna kapitalet som våra svenska banker har i förhållandet till sin utlåning.

Jag blev själv chockat första gången för många år sedan när jag upptäckte soliditeten i svenska banker. Flera svenska storföretag hade då en soliditet som närmade sig 100. Så kom stora svenska banker med 7 procent i soliditet. Varför var det så. Vad var meningen. Vad är meningen idag, även om soliditeten skjutit upp några procent.

Därför är det rätt som signaturen Grinig förde fram i sin analys av SEB den 10/4 2014 att bästa sättet att analysera en bank är att jämföra det egna kapitalet med utlåningen.

Förr var en bank en bank. Jämför våra svenska sparbanker. Det var banker det.

Efter 1990 fick banker i Sverige tillåtelse att börja spekulera (handla i eget lager som det heter, att göra affärer för egen del, utan att bankkunderna var inblandade).

Alla utomstående analytiker förstår ju att enda chansen att få ordning på svenskt och internationellt bankväsende är att skilja genuin bankverksamhet (in- och utlåning) från bankernas egna affärer och spekulationer..

Men bankerna genom egna röster och genom Svenska Bankföreningen kämpar emot med näbbar och klor mot det förslag som statsråden Anders Borg och Peter Norman försöker (försökte?) genomföra.

Alltså att dela bankerna i två bolag. Ett som sköter in och utlåning med bistånd från Sveriges Riksbank och ett annat bolag som sköter sig själv och lever sitt eget liv. Där aktieägarna direkt får ta eventuella smällar utan hjälp av Riksbanken.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?