Post entry

SEB redovisar inte sina derivat-åtaganden från och med i dag

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Att jag personligen blivit uppmärksammad på bankernas derivat beror på Warren Buffet och Georg Sorros. De har ju varnat för detta i flera år.

Buffet har talat om bankernas derivathandel som "massförtörelsevapen". Han bävar för den dagen det skall "smälla".

Det första han gör i dag när han ser en banks årsredovisning är att kolla efter derivatåtagandena.

Jag har tidigare skrivit att det står i amerikanska tidningar att anledningen till att Bear Stearns räddades var just att denna investmentbank hade så stora derivatåtaganden. Nu fick en annan bank ta äver Bear Stearns men FED och (skattebetalarna givetvis) fick ta över derivatåtagandena. Hade Bear Stearns gått i konkurs och inte kunnat betala sina derivatåtagande så hade det fått verkningar för i stort sett varje bank i hela världen, inte minst de svenska.

Jag har skrivit flera tiotals blogginlägg om svenska bankers derivat.

Men om SEB:s derivat kan jag inte skriva mer:

När jag slog upp kvartalsrapporten i morse så fanns inte den sedvanliga derivat-redovisningen med.

Den har funnit hela 2 000-talet och fram till 2008 stod den till marknadsvärde.

Detta år under krisen gav Finansinspektionen bankerna rätt att bara redovisa nominellt värde och inte marknadsvärde.

Det är ju på sätt och viss helt missvisande att endast visa det nominella värdet (det bokförda, det banken köpt derivatet för).

Men varför var inte derivaten alls omnämnda i dagens rapport som släpptes av banken i morse.

Den som i 25 år producerat bankens årsredovisningar och som dessutom producerat 60 kvartalsrapporter och även är ansvarig för dagens kvartalsrapports utformning är bankdirektör Annika Halldin.

Jag ringer upp direktör Halldin och frågar varför:

Hon svarar:

- Det är en fullt medveten handling att vi ej redovisar vårt innehav av derivat i dagens rapport. Det är en ny ordning, men vi har diskuterat oss samman med Finansinspektionen att någon publicering av derivat ej skall ske i fortsättningen.

- Möjligen blir en särredovisning till årsredovisningen men det är ej klart än.

Min bloggkommentar: Det finns derivat som ligger inne i redovisningen som en tillgång eller skuld. Dessa är en minoritet och publiceras på tillgångs- eller skuldsidan.

Utanför finns majoriteten av derivat och de omsätts inom ett år och behöver ej tas in i redovisningen utan anses bokföringsmässigt som löpande arbetspapper.

SEB banken är tolfte största bank i världen på valuta-handeln och har hiskeliga derivatåtagande.

Jag bävar att säga det men upp åt 20 000 miljarder kronor. Nu är givetvis inte alla osäkra utan i hög grad säkra.

Men det finns andra som är mer osäkra än säkra. När de blir mer än årslånga skall de in redovisningen. Och det är den smällen som vi sett i några banker och som vi inte haft i Sverige.

Men om Finansinspektion bestämmer att de derivat som före 2008 redovisades av bankerna till marknadsvärde och som som därefter redovisats till nominellt värde, och nu bestämmer att de skall mörkas helt.

DÅ ÄR DET FARA !

Börschefen Erik Theden som blev statssekreterare skall ha hand om de statliga företagen.

Det synes som han var mer än kvalificerad för denna tjänst som tidigare ej haft statssekretare-status.

Min tro är att regeringen Reinfeldt garderar med f.,d. börschefen som mycket väl kapabel att ta över en kraschande statlig bank under de kommande tre åren.

Som vanligt. Min varnig. Gör ingen aktieaffär efter mina skriverier. Riksbank och regeringen har medlen att rädda en bank om de vill utan övertagande..

Vare sig det blir si eller så, blir det skattebetalarna som tar notan.

Blir det övertagande förlorar aktieägarna allt, blir det inte övertagande sitter aktieägarna i orubbat bo, trots att skattebetalarna tar notan.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?