Post entry

SEB sätter fairvalue 10-12 kr för BuildData Group. Uppsidan är 500% mot dagens kurs. Rationaliseringar inom fastighet och byggsektorn öppnar vägen för betydande tillväxt och uppköp.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

BuildData Group växer 30% organiskt per år och genomför ett kostnadsbesparingsprogram som tillsammans beräknas ge vinst på helåret 2024. Bolaget Bolaget har lyckats skriva avtal med flera ledande bygg och fastighetsindustrier i UK och Sverige. SEB anger i nylig analys att BuildData Group borde värderas mellan 10-12 kr/aktie och att bud på hela bolaget är sannolikt.

BuildData Groups verksamhet. 

BuildData Group tillhandahåller och utvecklar cloudbaserad mjukvara åt bygg och fastighetssektorn för att effektivisera och skapa värden under byggnadens hela livscykel. Det är framför allt digitalt stöd att finna och implementera regulatoriska krav, hållbar utveckling och produktivitet och kostnadsbesparingar som BuildData Group siktar på.

BuildData består idag av de tre dotterbolagen Zutec, Createmaster och Resi-sense. Gemensamma för bolagen, som är sk ConTech- och PropTech-företag, är hur de använder data under hela byggnadens livscykel. BuildData fokuserar på att hitta nya, bättre sätt att utnyttja tekniken för våra kunder.

Marknaden för bygg och fastighetssektorn är idag under hård press att reducera kostnader och effektivisera men med bibehållen hållbar utveckling. Ett företagsklimat som gynnar ConTech och Proptech företag, vilket Fastighetsnytt belyser i marspublikation, 2023.

De tre dotterbolagen visar på stark tillväxt och att, höga bruttomarginaler, förbättrat EBITDA och att större delen av intäkterna kommer från SaaS delen, som enkelt och utan merkostnader kan skalas upp till mycket stora volymer.   

BuildData Group har tecknat avtal med de största inom bygg och fastighets industrin i UK och Sverige. Exempel på några ledande aktörer är SKANSKA, Balfour Beatty och Costain. 

Kortfattad sammanställning av BuildData Group

 • SEB har satt fairvalue mellan 10-12 kr per aktie.
 • Peers har under 2022 blivit uppköpta. Motsvarande bud på BuildData Group idag skulle kunna vara runt 20 kr/aktie.     
 • Freefloaten av aktier är bara drygt 20%, vilket motsvara ca 15 miljoner aktier. Resten ägs av större långsiktiga ägare. 
 • Stark tillväxt på ca 20-30% Q-Q
 • Hög bruttomarginal på ca 96%.
 • Vd äger 5,2 miljoner aktier via Striddan limited
 • Athanase Industrials Partners äger 29,6 miljoner aktier.
 • Styrelseledamot Gareth Burton äger 1,2 miljoner aktier (gav 6 kronor)
 • Förbättrat EBITDA genom kvartalen räknat från 2022
 • Stor del av intäkterna är prenumerationsintäkter (SaaS modell)
 • Kassa på ca 60 msek, dvs ca hälften av BV 130 msek.
 • Totalt kontraktsvärde på ca 145 msek.
 • Gynnas av regelverk som accelerar digitaliseringen av fastighetssektorn (Building Safety Act, Building Regulation 40)

Uppköp möjligt. 

SEB lyfter fram uppköp som troligt. Bedömningen grundar sig på att flera uppköp har gjorts under 2022 och att fastighet och byggbranschen står inför omfattande digitalisering för att öka lönsamheten. Vid en jämförelse med andra branscher står det klart att Fastighet o byggbranschen är i särklass minst digitaliserad och behovet bedöms som störst.   

SEB har jämfört BuildData Group med peers som köpts upp 2022, vilket ger en rimlig uppfattning om var prislappen för BuildData Group bör ligga. De tre jämförbara bolagen är Örn Software, Ecoonline och Momentum Software. Relevanta data för respektive bolag och BuildData Group ges nedan.

·      BuildData Group : Intäkter = 145 MSEK. Bud = n/a . P/S nu =1.5. 

·      Örn Software: Intäkter = 90 MSEK. Bud = 620 MSEK. P/S vid Bud = 7.

·      Ecconline : Intäkter = 430 MSEK. Bud =3800 MSEK. P/S vid bud = 9.

·      Momentum Software: Intäkter =100 MSEK. Bud 1800 MSEK. P/S vid bud = 18.    

Både Örn Software och Ecoonline visade negativt EBITDA vid respektive uppköp. Så vad skulle rimligt bud på BuildData Group bli idag? Givet jämförelsen ovan kan eventuellt bud förväntas ligga inom intervallet 12-24 kr. Potentiell köpare gör naturligtvis sin due diligence och mina siffror kan vara helt fel. Premien för uppköpen 2022 på rådande kurser var ca 70% . utgår man från den premien och SEBs fairvalue på 11 kr blir rimligt bud ca 19 kr. vilket ligger i övre delen av intervallet 12-24 kr.

SEB skriver så här i analysen daterad april 2023 angående uppköp:         

"Among BuildData’s Nordic construction and property tech peers, three received takeover bids and were subsequently delisted in 2022 (Örn Software, EcoOnline and Momentum Software). In our view, it underlines the interest in the sector as valuations have fallen. Given that BuildData trades at a substantial discount to peers on our estimates, we think it could be a viable takeover candidate."

Teknisk Analys

Aktien ser ut att ha bildat botten runt 2 kr. On balance volume pekar brant upp vid uppgångar. Volymen har tilltagit ordentligt sedan april, vilket indikerar att 2 kr sannolikt är botten och att en uppvärdering i enlighet med SEBs analys är på gång. Se dagsgrafen nedan. 

Timmesgrafen nedan ger en högre upplösning och visar att priset i MACD bildat köpsignal, fallande motståndslinjen är bruten. Priset har varit nere och testat fib 62%, vänt upp.   

Jag äger aktien själv och kan ha fullständigt fel i min analys. Gör er egen DD.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?