Post entry

Nu är SEB i gång och lurar svenska folket!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

SEB hade obligationer och derivat för flera hundra miljarder våren 2007. Det var där SEB lagt sina enorma vinster från åren innan.

Efter augusti 2007 blev det totaltstopp i världen för handel i dessa papper. De var med andra ord marknadsmässigt helt utan värde. Genom att Riksbanken godkände dessa värdelösa papper som säkerheter kunde SEB låna på dess för att hålla sig flytande. I oktober 2008 gick det inte längre. Då fick SEB och andra europeiska banker rätt av EU:s finansministrar att bokföra värdelösa värdepapper som lån. Direkt bara dagarna efter beslutet förde SEB över värdepapper som i deras böcker stod för ett värde av 147 miljarder kronor.(men de var ju värdelösa, annars hade de ju inte behövs denna konstruktion godkänd av EU)

I senaste halvårsrapporten denna vecka skriver VD att balansräkningarna hos Europas och USA:s centralbanker ökat med 500 procent sedan augusti 2007.

Samtidigt skriver VD att SEB dock visar styrka för deras utlåning (tillgång för banken) har ökat under dessa fem år med inte mindre än 220 miljarder (sid 2). Samma sak har hon i början av sommaren uppgivit i en intervju i Financial Times.

Men detta är ju helt fel.. Hälften av denna summa hon anger (minst 147 miljarder) är ju värdelösa värdepapper som överflyttats (ingen utlåning och absolut ingen tillgång, mer än bokföringsmässigt).

'Att siffran verkar helt verlighetsfrämmande visar ju uppgifter i dag att de stora bolagen minskat sina lån hos bankerna med femtio procent. De lånar inte längre av bankerna utan ger ut egna företagsobligationer.

Mycket uppseendeväckande är uppgiften på sidan 6 i SEB:s halvårsrapport denna vecka. Där skriver styrelsen för SEB att banken under första kvarlet 2012 flyttat 16 miljarder från centrala divisionerna ut till vissa övriga av bankernas divisioner.

Detta kommer att medföra att de divisionerna som får mottaga de 16 miljarderna kommer att visa minskade vinstmarginaler.

Där satt det! Det är värdelösa värdepapper för 16 miljarder som man inte vill visa som förlust eftersom de är osäljbara. I stället kommer dessa förluster att dyka upp på andra divisioners marginaler på "kundrelaterad utlåning". Det står så i klartext!

I dag meddelas i pressen att bland annat Danmark har hälften så hög bostadsränta för sina kunder.

Detta är ju märkligt eftersom danska och svenska banker är ute och tar in pengar på samma internationella marknad,.

SEB:s kostnad i dag för sina bostadsobligationer redovisas i Dagens Inudstri varje dag:

Senaste uppgiften för SEB:s bostadsobligationer:

3 månader 1,61 procent

3 år 1,91 procent

SEB tar cirka 3,50 i bostadsränta på rörligt i dag. Jämför skillnaden. Visst skall SEB ha betalt för jobbet de utför. Men skall förluster på tradingen belasta villa- och bostadsrättsinnehavarna.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?