Post entry

Finansinspektionen meddelar: Inte deras uppgift att kolla bankernas räntor

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Varför ger Nordea dubbelt så hög inlåningsränta i Norge, liksom den begär hälften lägre ränta vid bolån i Finland och Danmark vid bostadslån.

Tidigare har det diskuterats i Dagens Nyheter och andra stora tidningar varför bolån för Nordea i Danmark och Finland bara är hälften så höga som i Sverige.

Frågetecknen är många?

Svenskarna vet genom finansminister Anders Borg att Swedbank och SEB var klara för konkurs både 2007 och 2008. Det kanske är orättvist att peka ut Nordea här, men SEB ger också dubbelt så hög inlåningsränta i Norge än i Sverige.

Alla svenskar vet det var skattebetalarna som räddade Swedbank och SEB.. Så tackar de genom att ge helt andra villkor i Sverige än i övriga nordiska länder. Och även att utnyttja sin oligopol-ställning i Sverige (några få stora aktörer som kan agera i samhållet som de hade monopol).

Ingen myndighet gör något? Varför är det så här?

Jag ringde upp Finansinspektionens informationschef Jonatan Holst.

Han säger något som förvånar mig och som jag ej visste tidigare.

- Finansinspektion har inte mandat att syna konkurrensförhållandet bankerna och de räntevillkor som ges i Sverige och om svenska banker ger annorlunda villkor i deras verksamhet i andra länder.

Inte heller Riksbanken har den uppgiften.

- Det är Konkurrensverket som har uppgiften att kontrollera om bankerna samarbetar eller utnyttjar sin situation.

- Det är viktigt för Finansinspektionen att påpeka detta, säger Jonatan Holst, då många i dag tror att detta är Finansinspektions som skall ingripa och undersöka detta.

Finansminister Anders Borg och hans biträdande finansminister Peter Norman upprepar ständigt att det är konsumenterna som har ansvaret. Det är dom som skall kontakta bankerna och spela ut dem mot varandra.

Detta har hittills inte låtit sig göras då alla banker i stort har samma villkor.

Möjligenheter dyker upp först i oktober då Bank Norwegian ger insättningsmöjligheter för svenska kunder. Bank Norwegian har det förtroende som många mindre finansinstitutet i Sverige ej har.

Min avsikt med dessa skriverier i Redeye är att uppmärksamma om Bank Norwegian på något sätt hindras i Sverige att erbjuda samma fina villkor som i Norge.

Dessutom att bevaka att Bank Norwegian ej kommer att utnyttja den egendomliga oligopol-marknaden och bara lägga sig strax ovanför över svenska bankvillkoren och ej ge svenskarna det som Bank Norwegian ger norrmännen..

Jag tror dock ej att så blir fallet..

Ty flygbolaget Norwegian (bankens ägare) har ju tidigare i Sverige visat att de ej är rädda för att ge etablissemanget (läs SAS) en match.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?