Post entry

Aktier som påverkas negativt av Swedbanks nyemission

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Swedbank aviserar en nyemission. Banken har länge varit underkapitaliserad, och huvudägarna borde ha agerat för länge sen. Men nu händer det.

Detta kommer att innebära kurspress för en lång rad aktier. Först och främst behöver fonderna sälja ut delar av sina innehav för att frigöra kapital så att de kan teckna nya aktier i Swedbank. Vilka aktier de väljer att avyttra kan variera.

Däremot så har AlfaLaval och Boliden ungefär samma storägare som Swedbank. Det är därför sannolikt att dessa aktier tillfälligt säljs ut. Storägarna måste plocka fram pengar, och då blir det de redan kurspressade innehaven som avyttras.

JM ägs av personer som också innehar stora innehav i Swedbank. Risken för kursfall i JM ökar därför markant om inte dessa personer kan skaffa kontanter på annat sätt än genom försäljning.

SEB, med sin baltiska exponering kommer att jämföras med Swedbank. Därmed är ytterligare kursnedgång att vänta.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?