Post entry

Sälj Seamless-aktien

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Oseriöst agerande i samband med att Seamless bett om kapitaltillskott från aktieinvesterare.

//Tillägg 5 nov 2013

Seamless vd Peter Fredell uppger i efterhand för nyhetsbyrån Direkt att det var först igår kväll (mån 4 nov 2013) som tyska aktiemäklarfirman Berenberg fick uppdraget som finansiell rådgivare i samband med Seamless nu genomförda riktade nyemission där bolaget fick in 320 miljoner kr från aktieinvesterare.

Enl honom fick Berenberg uppdraget för att Berenberg var "bäst påläst".

www.avanza.se/placera/telegram/2013/11/05/seamless-emissionsarrangoren-berenberg-bast-palast-enligt-vd.html

Men misstanken kvarstår ändå att Berenbergs väldigt optimistiska analys av Seamless-aktien daterad 14 okt 2013 ändå (medvetet eller undermedvetet?) gjordes för att Berenberg skulle få uppdraget att vara finansiell rådgivare i samband med Seamless nu genomförda emission.

Seamless hade nämligen sedan tidigare aviserat att bolaget planerade att be aktieinvesterare om kapitaltillskott.

//

Tidigare blogginlägg (från 1 maj 2013) där Seamless-aktien fick rekommendationen "sälj": http://www.redeye.se/aktiebloggen/seamless/salj-seamless-aktien

• Då låg aktien i 23 kr.

• Och nu ligger aktien i 50 kr (under förmiddagen tis 5 nov 2013).

Dvs hittills har aktien mer än dubblats, vilket innebär att säljrekommendationen inte alls har stämt.

Bla kom tyska aktiemäklarfirman Berenberg plötsligt med en stark köprekommendation i Seamless-aktien härom veckan.

Och nu igår kväll (mån 4 nov 2013) framkom att Berenberg är finansiell rådgivare i samband med det kapitaltillskott som Seamless bett om från aktieinvesterare och nu per idag (tis 5 nov 2013) erhållit.

//Edit: Enl pressmeddelandet om den riktade nyemissionen har aktierna i den riktade nyemissionen hittills sålts till Berenberg som ska sälja dem vidare till "utvalda kvalificerade internationella institutionella investerare".

Seamless ska få betalt för aktierna senast tors 7 nov 2013 och aktierna väntas bli tillgängliga för handel tis 12 nov 2013.

http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4VREJY/2773007013x0x703188/2a5e38e0-6ed8-4c60-b375-057e72196c06/Pressmeddelande%20utfall%20sv%2020131105.pdf

//

Stora frågetecken uppstår alltså för om Berenberg skrivit och publicerat den väldigt optimistiska aktieanalysen om Seamless-aktien bara för att få uppdraget (och relaterat arvode) för att vara finansiell rådgivare i samband med Seamless kapitaltillskott.

Dvs den ev intressekonflikten gör ju att trovärdigheten i Berenbergs analys av Seamless kan ifrågasättas.

Berenbergs analys av Seamless-aktien är daterad 14 okt 2013 och är på hela 32 sidor och finns utlagd på Berenbergs hemsida: https://www.berenberg.de/cgi-bin/crm/crm.cgi?session_id=efe5a58eca0a20701a7713b96acf50df&lang=deutsch&rm=show_doc&doc_id=46242

Därefter kom besked 29 okt 2013 om att bolaget Accumulate stämmer Seamless för påstått patentintrång: www.avanza.se/placera/telegram/2013/10/29/seamless-patentstamning-inlamnad-mot-bolaget-i-sverige.html

Accumulate anser helt enkelt att Seamless snott Accumulates affärsidé, men Seamless avfärdar Accumulates stämning som grundlös:

www.avanza.se/placera/telegram/2013/10/29/seamless-avvisar-pastaende-om-patentintrang-ny.html

www.avanza.se/placera/telegram/2013/10/30/seamless-upprepar-att-anklagelser-om-patentintrang-ogrundade.html

Även Berenberg har kommit med en kommentar om Accumulate-stämningen: http://www.mynewsdesk.com/se/seqr/documents/berenberg-comments-on-patent-infringement-claim-30618

Ur Seamless q2/2013-resultatrapport:

"Seamless lösning SEQR för mobila betalningar i butik och online är
patentsökt med totalt 41 olika patentkriterier."

Dvs tydligen ansöker Seamless om patent för sitt betalsystem (som heter SEQR), men patenten finns ännu ej.

Berenberg-analysen

Text från 1 nov 2013:

_Debatt om att tyska aktiemäklarfirman Berenberg 15 okt 2013 gick ut med kraftig köprek på Seamless aktie trots att Berenberg är anlitad som Seamless finansiella rådgivare ang kapitaltillskott till Seamless.

Vad säger Berenberg om detta? Är det inte oschysst intressekonflikt?
Vad säger Finansinspektionen?

På morgonen före börsens öppning 15 okt 2013 skrev nyhetsbyrån Direkt om att Berenberg plötsligt inlett bevakning av Seamless-aktien med rek "köp" och riktkurs 112 kr: www.avanza.se/placera/telegram/2013/10/15/seamless-berenberg-upptar-bevakning-med-kop-rekommendation.html

Dagen innan slutade Seamless-aktien i 26,70 kr och steg därefter till en topp på 58,75 kr nu i måndags 29 okt 2013 innan besked kom under eftermiddagen 29 okt 2013 om att Seamless krävs på skadestånd pga påstått patentintrång.

I aug 2013 flaggade Seamless vd och storägare Peter Fredell för att Seamless kommer att be aktieinvesterare om kapitaltillskott:

www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/08/23/seamless-i-diskussioner-angaende-finansiering.html

www.avanza.se/placera/telegram/2013/08/22/seamless-ska-resa-kapital-i-host-vill-rikta-emission-vd.html

Berenbergs analys är daterad 14 okt 2013 och finns utlagd på firmans hemsida: https://www.berenberg.de/cgi-bin/crm/crm.cgi?session_id=efe5a58eca0a20701a7713b96acf50df&lang=deutsch&rm=show_doc&doc_id=46242

Den är skriven av två av firmans analytiker:

Ali Farid Khwaja, CFA
Analyst
+44 20 3207 7852
alifarid.khwaja@berenberg.com

Jean Beaubois
Specialist Sales
+44 20 3207 7835
jean.beaubois@berenberg.com

Enl sid 28 i analysen:

"Disclosures in respect of section 34b of the German Securities Trading Act (Wertpapierhandelsgesetz – WpHG) Company Disclosures
Seamless Distribution AB
no disclosures
(1) Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (hereinafter referred to as “the Bank”) and/or its affiliate(s) was Lead Manager or Co-Lead Manager over the previous 12 months of a public offering of this company.
(2) The Bank acts as Designated Sponsor for this company.
(3) Over the previous 12 months, the Bank and/or its affiliate(s) has effected an agreement with this company for investment banking services or received compensation or a promise to pay from this company for investment banking services.
(4) The Bank and/or its affiliate(s) holds 5% or more of the share capital of this company.
(5) The Bank holds a trading position in shares of this company."

Dvs kan Berenberg och Fredell bekräfta att Berenberg är anlitad för att hjälpa Seamless med kapitaltillskottet?_

Och beskedet idag 5 nov 2013 om att Seamless nu ber aktieinvesterare om ett kapitaltillskott på 320 miljoner kr genom att 8 miljoner nya Seamless-aktier ska säljas ut till aktieinvesterarna för 40 kr per st, med Berenberg som arrangör av den aktieutförsäljningen: www.avanza.se/placera/telegram/2013/11/05/seamless-genomfor-riktad-nyemission-om-8-milj-aktier-ny.html

//Edit: Aktierna är tydligen inte sålda ännu utan ska nu säljas ut av Berenberg i en så kallad "book building"-process.

//

Seamless affärsidé

Seamless affärsidé är ju främst ett system som gör att man kan betala i affärer etc via mobiltelefonen.

Bolaget ser stor global för sitt system bla tack vare att det innebär en lägre kostnad för butikerna än tex om kunderna betalar som vanligt via Visa-kort etc.

Ännu så länge är intjäningen (intäkter och resultat) från systemet mycket små och det återstår att se om systemet kommer att få det genombrott som bolaget hoppas på.

Kinnevik storägare

I och för sig positivt att stora investmentbolaget Kinnevik gått in som storägare i Seamless, vilket kan tolkas som att Kinnevik ser potential i Seamless betalsystem.

Kinnevik är ju storägare i stora mobiltelefoni-operatörer som Tele2 och Millicom, och hoppas väl på att folk i framtiden ska göra sina betalningar via mobiltelefonerna etc.

Därigenom har väl Kinnevik extra god inblick i vilka alternativa system som finns för betalningar via mobitelefonen.

Eller så konstaterar de att det finns ett antal olika system och att det var värt att satsa en slant i Seamless som en chansning, om det nu skulle visa sig att Seamless system kommer att lyckas.

Men hur som helst positivt att Seamless fick det förtroendet.

Ännu så länge liten intjäning

Problemet är dock att Seamless intjäning från sitt mobiltelefon-baserade betalsystem ännu är så liten att det är alldeles för tidigt att säga om systemet kommer att få genombrott och leda till den stora intjäning som bolaget hoppas.

Visst är det positivt att systemet är billigare för affärsinnehavarna än tex Visa-kort, men ännu återstår alltså mycket att bevisa för Seamless.

Och redan nu har Seamless ett börsvärde på 1,5-1,6 miljarder kr vid börskurs 50 kr.

Om Berenberg lyckas sälja ut de ytterligare 8 miljoner aktierna hamnar börsvärdet i 2,0-2,1 miljarder kr (även om Seamless då samtidigt tillförs 320 miljoner kr i kapitaltillskott).

Ekonomisk utveckling

Hur har då Seamless ekonomiska utveckling varit under de senaste kvartalen?

Intäkter:
q1/2012: 30 miljoner kr (+266%)
q2/2012: 36 miljoner kr (+150%)
q3/2012: 34 miljoner kr (+280%)
q4/2012: 35 miljoner kr (+21%)

q1/2013: 26 miljoner kr (-11%)
q2/2013: 26 miljoner kr (-26%)

Nettoresultat:
q1/2012: -5 miljoner kr
q2/2012: -2 miljoner kr
q3/2012: -7 miljoner kr
q4/2012: -10 miljoner kr

q1/2013: -19 miljoner kr
q2/2013: -17 miljoner kr

Dvs för senast rapporterade 12 mån (juli 2012-juni 2013) har Seamless haft följande siffror:

• intäkter 122 miljoner kr (+19% från föregående 12 mån)

• nettoresultat -53 miljoner kr (jämfört med -9 miljoner kr för föregående 12 mån)

Dvs vem vill köpa aktier i ett bolag som värderas till över 2 miljarder kr med ovannämnda intäkter och resultat?

Det finns alltså höga förväntningar på att bolagets betalsystem ska kunna generera klart bättre intäkter och resultat framöver.

Obs att själva betalsystemet (som heter SEQR) ännu så länge bara genererade intäkter på 2 miljoner kr under q2/2013 (av Seamless totala intäkter på 26 miljoner kr under kvartalet).

Resten är alltså övriga intäkter.

Och i och för sig ingår den kassa på över 300 miljoner kr som Seamless får in nu i samband med den riktade nyemissionen, plus att förlusterna väl beror på satsningar inför en större internationell lansering av betalsystemet.

Balansräkningen

Per slutet av juni 2013 hade Seamless en nettokassa (kassa minus räntebärande skulder) på drygt 40 miljoner kr.

Men den förbrukas väl snabbt med nuvarande förlusttakt, vilket väl är orsaken till att Seamless nu ber aktieinvesterare om kapitaltillskottet på över 300 miljoner kr för att även möjliggöra en större internationell lansering av betalssystemet.

Seamless hade ev luft i balansräkningen i form av abstrakta så kallade immateriella anläggningstillgångar bokförda till 29 miljoner kr motsvarande 19% av totala tillgångar och 29% av eget kapital per slutet av juni 2013.

Om Seamless går med fortsatt stora förluster framöver finns risk för att de immateriella anläggningstillgångarna måste skrivas ned till noll kr vilket då ger en resultateffekt på -29 miljoner kr vilket då urholkar det egna kapitalet med lika mycket.

Å andra sidan kommer väl det egna kapitalet att stärkas upp med över 300 miljoner kr nu om Seamless säljer ut nya aktier för lika mycket i den pågående riktade nyemissionen.

Nästa hållpunkt är resultatrapporten för q3/2013 som ska komma 13 nov 2013.

Remium-prognoser

Seamless betalar aktiemäklarfirman Remium för att göra prognoser för Seamless framtida ekonomiska utveckling.

Det är Remiums aktieanalytiker Johan Löchen som gör prognoserna.

Remiums senaste prognoser för Seamless är daterade 3 sep 2013 och såg ut enl följande:

Intäkter:
2012 (faktiskt utfall): 134 miljoner kr (+124%)
2013: 183 miljoner kr (+36%)
2014: 320 miljoner kr (+74%)
2015: 375 miljoner kr (+17%)

Nettoresultat:
2012 (faktiskt utfall): -24 miljoner kr
2013: -51 miljoner kr
2014: -15 miljoner kr
2015: 4 miljoner kr

http://www.introduce.se/media/4926570/seam_2.013.pdf

Som jämförelse såg Remiums prognoser ut enl följande enl det tidigare blogginlägget från 1 maj 2013:

Intäkter:
2012 (faktiskt utfall): 134 miljoner kr (+124% från året innan)
2013: 140 miljoner kr (+4%)
2014: 172 miljoner kr (+22%)
2015: 200 miljoner kr (+16%)

Nettoresultat:
2012 (faktiskt utfall): -24 miljoner kr
2013: -79 miljoner kr
2014: -63 miljoner kr
2015: -52 miljoner kr

Dvs Remium har uppjusterat förväntade framtida intäkter ganska kraftigt särskilt för 2014 och 2015.

Förväntat resultat innebär dessutom nu klart lägre förlust 2014 och tom en mindre vinst 2015 jämfört med de fortsatta storförluster som tidigare väntades för dessa år.

Teoretiskt sett finns alltså en intressekonflikt även hos Remium i form av att Seamless betalar Remium för att göra dessa prognoser, med risk för att Seamless ej skulle anlita Remium och godkänna prognoserna om Remium var för pessimistiskt.

Berenberg-prognoser

Berenberg räknar i sin ovannämnda Seamless-analys från 14 okt 2013 med följande utveckling för Seamless intäkter och resultat framöver:

Intäkter:
2012 (faktiskt utfall): 134 miljoner kr (+123%)
2013: 141 miljoner kr (+5%)
2014: 415 miljoner kr (+194%)
2015: 1 211 miljoner kr (+192%)

Nettoresultat:
2012 (faktiskt utfall): -25 miljoner kr
2013: -56 miljoner kr
2014: 11 miljoner kr
2015: 504 miljoner kr

Dvs Berenberg är klart mer optimistiskt än Remium för 2014 men framför allt för 2015 då Berenberg verkar räkna med ett rejält genombrott för Seamless betalsystem.

Videoklipp

Videoklipp om Seamless betalsystem SEQR upplagt på Youtube i feb 2013: http://www.youtube.com/watch?v=cjlS6lg22OM

I klippet visas det hur man betalar med mobiltelefonen i en affär via SEQR.

Som det beskrivs går betalningen till enl följande:

1. Scanna den så kallade QR-koden som ska finnas uppsatt vid kassan.

2. Knappa in din pinkod på mobiltelefonen.

Därefter genomförs betalningen av det belopp man ska betala i kassan.

Det verkar ju enkelt.

//Edit: För att det ska fungera måste man dock först bla ladda ner en SEQR-app i mobiltelefonen.

//

Enl klippet kan man på samma sätt även köpa grejer direkt som man tex ser i tv-reklam.

Ett annat Youtube-klipp från juli 2013 som visar exempel på hur man betalar med SEQR via mobiltelefonen i kassan hos en McDonald's-restaurang: http://www.youtube.com/watch?v=qb8Q4fOxqAw

Mer om SEQR ur Seamless q2/2013-resultatrapport:

"Omsättningen för SEQR steg med 58% i jämförelse med föregående kvartal och tjänsten har på mindre ett år blivit tillgänglig för konsumenter runtom i hela landet.

SEQR har även blivit teknikoberoende då konsumenten numer kan välja att betala med antingen QR-kod eller NFC.

Avtal har skrivits med en rad internationella aktörer under kvartalet och under andra halvan av 2013 kommer konsumenter runtom i Europa att få möjlighet att betala sina varor med SEQR."

http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4VREJY/2772310412x0x685906/61BDFA05-F8F0-4A3B-8F5E-6523E591A42C/Q2_2013.pdf

Dvs "tillgänglig för konsumenter runtom i hela landet" avser väl alltså i Sverige, medan en större lansering i övriga Europa tydligen är på gång nu under andra halvåret 2013.

Dvs även om intäkterna från SEQR bara uppgick till 2 miljoner kr under q2/2013 så var det i alla fall tydligen en ökning med 58% från q1/2013.

Och så har Seamless tydligen skapat en lösning som innebär att man ej behöver scanna QR-koden vid kassan för att betala via mobiltelefonen med SEQR.

I så fall betalar man istället via NFC, vilket väl betyder "Near Field Communication" (dvs att betalningsinfon kommer till mobiltelefonen via radiovågor från kassan?).

Seamless vd och storägare Peter Fredell i bolagets q2/2013-resultatrapport:

"Vår mobila betaltjänst SEQR har på mindre än ett år blivit Europas mest accepterade lösning för mobila betalningar av handlare.

Framgången förklaras till stor del av det stora intresset från svenska handlare.

Nu har runt 3 500 butiker i Sverige tecknat avtal om att ta emot betalningar från konsumenter som använder SEQR.

Samtidigt har omsättningen i SEQR stigit med 58% jämfört med föregående kvartal, vilket också det är ett styrkebesked.

I skrivande stund har vi också påbörjat utrullningen i Rumänien
och har där sett en stark start.

Det visar på den stora skalbarheten som SEQR erbjuder och dessutom till mycket låga kostnader.

Lite förenklat kan man säga att allt som krävs är en dekal på kassan, sedan kan konsumenten betala med sin mobil.

Det tog till exempel endast 13 arbetsdagar att installera SEQR i alla Axfoods (Hemköp, Willys, Tempo och PrisXtra) cirka 450 butiker.

Med samma snabbhet har vi under kvartalet inlett utrullningen hos
McDonald´s, Burger King, Västtrafik, Ur & Penn och Euronics med flera."

http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4VREJY/2772310412x0x685906/61BDFA05-F8F0-4A3B-8F5E-6523E591A42C/Q2_2013.pdf

Som jämförelse med att SEQR kunde användas i ca 3 500 butiker i Sverige enl q2/2013-resultatrapporten, stod det i q1/2013-resultatrapporten att SEQR kunde användas i över 2 800 butiker.

Dvs tydligen kunde SEQR börja användas i ca 700 ytterligare butiker from q2/2013.

Även enl Fredell i q2/2013-resultatrapporten:

"Jag får regelbundet frågan:

_'Om det nu är så enkelt och smidigt att betala med SEQR, handlaren halverar kortavgifterna och det dessutom i stort sett inte behövs någon investering för handlaren, varför är det då inte fler av de stora kedjorna som inför SEQR?'

Svaret på denna fråga är:_

_'Titta på vår expansionstakt, som kanske är världens snabbaste.

Men samtidigt ska man vara medveten om att de stora detaljhandelsföretagen har beslutsprocesser som tar tid.

Vi har i princip inte fått nej från någon kedja, utan de vi träffat och inte kunnat offentliggöra, utvärderar SEQR.

Kom ihåg att vi rullade ut SEQR i produktionsmiljö i november 2012, det vill säga för mindre än ett år sedan.' ”_

http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4VREJY/2772310412x0x685906/61BDFA05-F8F0-4A3B-8F5E-6523E591A42C/Q2_2013.pdf

Dvs SEQR lanserades tydligen från början under nov 2012.

Fredell pratar även i q2/2013-resultatrapporten om att Seamless ska tjäna pengar genom att via SEQR-appen kunna rikta särskilda reklamerbjudanden från butiker etc till kunderna:

"På den svenska marknaden har vi nått en penetration som gör att det är ekonomiskt intressant att börja kommunicera direkt med konsumenten.

Vid sidan av att SEQR är ett enkelt, smidigt, snabbt och säkert alternativ ligger fokus på att vår lösning även ska vara lönsam för konsumenten.

I SEQR-appen kommer det löpande nya erbjudanden.

Tanken är att genomsnittskonsumenten åtminstone ska kunna spara 1 500 kronor per år genom att börja använda SEQR, och det utan några initiala kostnader.

Erbjudandenfunktionen ger utöver merväden till användaren även nya möjligheter för handlare och producenter att marknadsföra sig direkt i kundens mobil.

För SEQR innebär det även framtida intäktsmöjligheter vilket ger en win-win situation."

Fredell generellt om SEQR i q2/2013-resultatrapporten:

"Många bedömare anser att Seamless i SEQR har byggt den bästa teknologin i världen för mobila betalningar."

Och om den internationella expansionen:

"Intresset för SEQR bland internationella aktörer är större än jag väntat mig.

Under kvartalet har vi etablerat oss i Rumänien och tecknat avtal om SEQR med bolag i Malaysia, Kuwait, Norge och Finland.

Att det blivit dessa länder beror på att vi blivit kontaktade av stora marknadsaktörer i dessa marknader som sett den stora vinstpotentialen i att använda SEQR.

Vår internationella expansion följer lagd geografisk strategi.

Samtidigt ger vår skalbara produkt oss möjlighet att addera flera länder
i takt med att förfrågningar kommer in."

Han pratar bla om att i många länder används ännu kontanter i mycket högre utsträckning än i Sverige, vilket är dyrt för bankerna i dessa länder.

Och därför är bankerna i de länderna pådrivande för att Seamless ska lansera SEQR där, enl vad Fredells äger i q2/20213-resultatrapporten.

Han säger att i många länder används fortfarande kontanter för 50-75% av alla betalningar, medan andelen i Sverige nu sjunkit under 25%.

Största aktieägare

Enl Seamless hemsida äger vd Peter Fredell 16% av Seamless per slutet av sep 2013: http://ir.seamless.se/ownership.cfm

Han var därmed bolagets största aktieägare.

Kinnevik låg samtidigt tvåa med en ägarandel på 12%.

Ägarandelarna är alltså före den nu pågående riktade nyemissionen där 8 miljoner nya aktier ska säljas ut.

Före emissionen har Seamless drygt 33 miljoner utestående aktier plus att knappt 3 miljoner nya aktier kan tillkomma genom personaloptioner.

Peter Fredells ägarandel på 16% motsvarar drygt 5 miljoner Seamless-aktier.

Hans aktieinnehav är därmed värt 260-270 miljoner kr vid nuvarande börskurs 50 kr för Seamlessaktien.

Dvs han verkar tro på bolagets framtid om han vågar äga en så stor aktiepost.

Videoklipp från 21 aug 2013 på Remiums hemsida Introduce.se där Fredell pratar om Seamless: http://www.introduce.se/foretag/seamless/intervjuer/2013/8/seamless-intervju-med-vd-peter-fredell

Som han beskriver det där har Seamless tre olika verksamheter:

• en "transaktions-växel" (som utgör Seamless ursprungliga verksamhet)

• en distributions-verksamhet (som bolaget också har haft ganska länge)

• betalsystemet SEQR

Som Fredell beskriver det i klippet kommer intäkterna från transaktions-växel-verksamheten i klumpar utan att man riktigt vet när de kommer.

Orderingången för den verksamheten ligger dock i nivå med eller något bättre än 2012 säger han.

Det gör att Seamless för 2013 som helhet räknar med intäkter på samma nivå som 2012 för den verksamheten, även om q2/2013 var lite svagt för den verksamheten.

Distributions-verksamheten ligger i Lettland, och även för den verksamheten föll intäkterna under q2/2013.

En orsak till det är att folk i Lettland nu börjat köpa smartphones (dvs mer avancerade och dyra mobiltelefoner) i kombination med riktiga mobitelefoni-abonnemang, vilket har minskat behovet i landet av mobiltelefoni-abonnemang via så kallade kontantkort (som distributions-verksamheten avser).

Bla enl beskrivningen av Seamless på Introduce.se:

• Transaktionsväxel-verksamheten avser en transaktionsväxel för mobiltelefoni-operatörer.

• Distributions-verksamheten avser distribution av "elektroniska produkter".

Enl Introduce.se heter Seamless transaktionsväxel ERS360.

Den har utvecklats av Seamless självt, och kan tillhandahållas för tex mobiltelefoni-operatörer och möjliggör tex för deras kunder att kunna fylla på kontantkorts-baserade mobiltelefoni-abonnemang.

Över 40 mobiltelefoni-operatörer i 26 länder är kunder till Seamless vad gäller transaktionsväxeln.

http://www.introduce.se/foretag/seamless

Med hjälp av ERS360 slipper mobiltelefoni-operatörerna sälja påtankning av kontantkorts-abonnemang via papperslappar med skrapkoder etc vilket är en dyr hantering.

ERS360 kan även användas för att mobiltelefoni-abonnenterna ska kunna göra betalningar via mobiltelefonen (om man först sätter in pengar där).

Tydligen är SEQR även baserat på transaktionsväxeln ERS360.

Berenberg-analytiker

Det är Berenbergs aktieanalytiker Ali Farid Khwaja som skrivit Berenbergs ovannämnda aktieanalys daterad 14 okt 2013 om Seamless-aktien.

Mejlfrågor nedan skickade till honom idag tis 5 nov 2013:

Hello, Alifarid. A question from Sweden.

_Hi, how are you?

I am only a private person from Sweden writing a blog about stocks, for example Seamless: http://www.redeye.se/aktiebloggen/seamless/salj-seamless-aktien-0

It's in Swedish but maybe you can read it using Google Translate?

In the blog I mention the fact that Berenberg published a very optimistic analysis about the Seamless share on October 14, and now it emerges that Berenberg is financial advisor to Seamless in it's rights issue where new Seamless shares are offered to investors.

1)
Do you agree that there is a risk of conflict of interest here, and that your analysis from October 14 could be overly optimistic because of this (compared to if you hade done a completely independent analysis without being financial advisor)?

2)
Is your analysis overly optimistic because of this?
Why/why not?

Is there any reason to question the credibility of your analysis of the Seamless share do you think?
Why/why not?

3)
At what date where you hired as financial advisor to Seamless for the rights issue?
Was it before or after you started working on your analysis, and was it before or after you published your analysis on October 14?

4)
How large is the fee that Berenberg receives for being financial advisor regarding Seamless ights issue?
Will you personally receive a part of this as your personal bonus?
If so, how much?

4)
Are you and Mr Beaubois yourselves involved in being financial advisor regarding Seamless' rights issue, or is that project managed by a separate department at Berenberg with "Chinese walls" to the research department?_

Hans svar kommer att anges här om och när de erhålls.

Pressmeddelande om den riktade nyemissionen

Bla ur pressmeddelandet från idag (tis 5 nov 2013) om Seamless nu genomförda riktade nyemission:

"Seamless fortsätter att hålla en hög expansionstakt.

För att ta tillvara på de goda tillväxtmöjligheterna – framför allt för den mobila betallösningen SEQR – har bolaget finansierat sig via en riktad emission.

Att Seamless avsåg att ta in ytterligare kapital för att hålla en hög expansionstakt har tidigare kommunicerats i prospekt i samband med fjolårets företrädesemission, kvartalsrapporter samt i pressmeddelande den 23 augusti 2013."

http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4VREJY/2772479755x0x703188/2a5e38e0-6ed8-4c60-b375-057e72196c06/Pressmeddelande%20utfall%20sv%2020131105.pdf

Vd Peter Fredell i pressmeddelandet:

”Vi är mycket nöjda med att ha anskaffat ytterligare finansiering från nya internationella, institutionella investerare.

Den stärkta finansiella ställningen är betydelsefull och möjliggör fortsatt
hög expansionstakt vid lanseringen av SEQR i såväl Sverige som internationellt."

Det stor inte hur stora emissionskostnaderna blev.

Det framgår inte heller om Kinnevik köpt en del av de emitterade aktierna.

Negativt om Kinnevik ej valt att köpa en del av aktierna eftersom det i så fall indikerar att Kinneviks intresse för Seamless svalnat (eller att Kinnevik anser det vara för hög risk att pumpa in mer pengar i Seamless)?

//Tillägg 5 nov 2013

Kommande kursfall på kort sikt?

Frågan är om Seamless-aktien kommer att falla på kort sikt när de aktieinvesterare som köpte aktier i den nyss genomförda riktade nyemissionen, får dem tillhanda tis 12 nov 2013.

De fick trots allt köpa aktierna med ganska stor rabatt i förhållande till rådande börskurs (40 kr per aktie jämfört med rådande börskurs 50 kr), och många av de aktieinvesterarna kanske bara är kortsiktiga traders som köpte aktierna för att snabbt kunna sälja dem med vinst.

Det är trots allt ganska många aktier som Seamless nu har sålt ut (8 miljoner st jämfört med att bolaget innan hande totalt ca 33 miljoner utestående aktier).

Ska 8 miljoner aktier vräkas ut 12 nov 2013 så länge börskursen ligger över 40 kr lär Seamless-aktien åtminstone falla ner dit.

Och faller den lägre kommer ev de nya aktieägarna bli rädda och börja sälja av i panik för att minimera sina förluster från 40 kr.

Edit: Seamless-aktien slutade idag tis 5 nov 2013 i 48,50 kr vilket ändå var +2,75% från slutkursen igår mån 4 nov 2013.

Ännu så länge ligger alltså de aktieinvesterare som deltog i den riktade nyemissionen hittills på plus.

Edit: Nej, ännu så länge per morgonen idag tis 5 nov 2013 var det tydligen bara Berenberg som hade köpt de 8 miljoner nya Seamless-aktierna för 320 miljoner kr med avsikt att sälja dem vidare till slutinvesterare under de närmaste dagarna.

Goldman Sachs, Nordea och Deutsche Bank var klart största nettoköpare av aktien under dagen idag tis 5 nov 2013.

Som högst var aktien uppe i 51 kr under dagen idag tis 5 nov 2013.

Dvs ev ser aktieinvesterare det som att Seamless med de över 300 miljoner kr bolaget nu fått in i kapitaltillskott (genom den riktade nyemissionen) har råd att börja lansera SEQR på bred front internationelllt.

//

//Tillägg 5 nov 2013

Frågetecken även för hur Seamless kan göra den riktade nyemissionen nu (då 8 miljoner nya Seamless-aktier säljs ut till aktieinvesterare) då Seamless q3/2013-resultatrapport kommer först i nästa vecka (på ons 13 nov 2013).

Som aktieinvesterare vill man väl helst läsa den resultatrapporten innan man investerar stora belopp i Seamless-aktien?

Seamless självt skulle väl tjäna på det om rapporten blir bra.

Eller kan det vara så att rapporten inte kommer att bli bra?

Nu då det är början på nov borde väl Seamless ha bilden klart för sig hur q3 (dvs juli-sep) varit?

Det får ju då Seamless företagsledning inte informera nyfikna ev emissions-deltagande aktieinvesterare om förrän resultatrapporten offentliggjorts (eller om pressmeddelande med kommentarer etc om kvartalet skickas ut i förväg).

//

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan/strongpp bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

• Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

• Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg fick alltså Seamless-aktien rekommendationen "sälj" vid nuvarande börskurs 50 kr (som aktien låg i under förmiddagen tis 5 nov 2013).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?