Post entry

Sälj Seamless-aktien

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Förhoppningarna är stora på Seamless tjänst för betalningar via mobiltelefonen, men det lär dröja länge innan skördetiden kommer.

Vd-intervju

Skön snubbe, Seamless vd Peter Fredell, enl intervjun i videoklipp från 29 apr 2013: http://www.introduce.se/foretag/seamless/intervjuer/2013/4/seamless-intervju-med-vd-peter-fredell

Bla det han säger om:

• att de amerikanska butikskedjorna säger att "We will kick their ass!" om kortbolagen och deras höga kortavgifter

• att "man vill spränga de där djäkla parkeringsautomaterna" för att det med nuvarande teknik tar en sådan tid att betala p-avgiften med mobilen osv.

Enl honom är Seamless tjänst SEQR (för betalningar via mobiltelefonen) en lösning på båda dessa problem.

Ekonomisk utveckling

Men oroväckande att aktiemäklarfirman Remiums aktieanalytiker Johan Löchen räknar med brakförluster för Seamless de kommande åren (enl hans nya analys daterad 29 apr 2013).

Seamless intäktstillväxt väntas inte bli särskilt hög i alla fall 2013, trots de stora förhoppningarna på SEQR.

Remiums prognoser för Seamless intäkter de kommande åren:

2012 (faktiskt utfall): 134 miljoner kr (+124% från året innan)
2013: 140 miljoner kr (+4%)
2014: 172 miljoner kr (+22%)
2015: 200 miljoner kr (+16%)

Ok en tillväxt på över 100% 2012 var väl en hög nivå, och 2014 samt 2015 blir det åtminstone hygglig tillväxt.

Edit: Som signaturen "puppan" (på Avanzas aktieforum) påpekar berodde den höga tillväxten 2012 främst på företagsköp.

Enl Seamless resultatrapport för q4/2012 så köpte Seamless i okt 2011 bolaget Lettel i Lettland. Bolagets verksamhet är att sälja "påfyllning av kontantkort och andra e-produkter för mobiltelefoni" och hade intäkter på 90 miljoner kr men en rörelsemarginal på magra 2,5%.

Dvs Seamless verksamhet utgörs inte bara av SEQR.

Remiums resultatprognoser för Seamless de kommande åren:

Resultat efter skatt:
2012 (faktiskt utfall): -24 miljoner kr
2013: -79 miljoner kr
2014: -63 miljoner kr
2015: -52 miljoner kr

http://www.introduce.se/media/4792239/seam_1.013.pdf

Det kan alltså jämföras med att Seamless idag är värt ca 760 miljoner kr på börsen vid nuvarande börskurs kring 23 kr.

Och Seamless utveckling under q1/2013 (enl resultatrapporten som kom 23 apr 2013):

• Intäkter 26 miljoner kr (-11% från q1/2012).
• Resultat efter skatt -19 miljoner kr.

http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4VREJY/2452011972x0x655739/2B7727B3-B507-4636-AC67-E9FF30A3C0D7/Seamless_Q1_2013_Swe.pdf

Av dessa intäkter under q1/2013 uppgick intäkterna från SEQR ännu så länge till bara drygt 1 miljon kr, även om det var mycket mer än vad vd Peter Fredell hade räknat med. Han tycker (enl Remium-intervjun från 29 apr 2013) att denna intäktsnivå för SEQR är "väldigt bra" på det här stadiet.

Kapitalbehov?

Som jämförelse med Seamless börsvärde på ca 760 miljoner kr vid nuvarande börskurs 23 kr har bolaget i alla fall en nettokassa (kassa minus räntebärande skulder) på drygt 80 miljoner kr per slutet av q1/2013.

På ett annat ställe i sin analys skriver Remium att Seamless hade en nettokassa på 14 miljoner kr i slutet av 2012 och väntas ligga kvar på en mindre nettokassa i slutet av alla de 3 kommande åren.

Dvs hur kommer Seamless att klara det trots de kommande årens brakförluster?

Kommer bolaget att behöva be aktieägarna om kapitaltillskott genom utförsäljning av nya Seamless-aktier via nyemission? Det leder i så fall till utspädning av befintliga aktier vilket i sig lär leda till kursnedgång (allt annat lika).

Remium-analytikern Johan Löchens slutsats om Seamless i ovannämnda analys:

"Vi räknar även med att bolaget måste genomföra en nyemission/lån under 2014 på ca 100 MSEK för att bibehålla den nuvarande expansions nivån."

Det är negativt att Seamless alltså under år 2014 väntas behöva be aktieägarna om ett kapitaltillskott på 100 miljoner kr genom utförsäljning av nya Seamless-aktier via nyemission. Det leder till utspädning som sänker värdet av befintliga Seamless-aktier eftersom bolagets värde då delas på fler aktier.

Tidigare kapitaltillskott

Seamless har ju precis fått in ca 110 miljoner kr (ca 100 miljoner kr från aktieägarna via nyemission och 10 miljoner kr från Kinnevik som konverterade ett konvertibellån till aktier).

Antalet aktier ökade därmed från 25-26 miljoner st till ca 33 miljoner st.

Av ökningen (som alltså totalt uppgick till 7-8 miljoner st aktier):

• Aktieägarna fick köpa 6-7 miljoner st nya aktier för 16 kr/st.
• Kinnevik fick byta sitt konvertibellån till ca 1 miljon nya aktier för 10 kr/st

Som jämförelse ligger alltså nuvarande börskurs kring 23 kr.

Dvs sådana kapitaltillskott leder alltså till stor utspädning (dvs värdeminskning) av tidigare aktier eftersom bolagets värde måste delas på fler aktier.

Dessutom:

I slutet av 2011 fick Kinnevik dessutom köpa drygt 2 miljoner nya Seamless-aktier för 7 kr/st (vilket tillförde 16 miljoner kr i kapitaltillskott till Seamless den gången):

http://ir.seamless.se/releasedetail.cfm?ReleaseID=745835

Och våren 2010 fick Seamless in ett kapitaltillskott på 9-10 miljoner kr från aktieägarna genom utförsäljning av drygt 2 miljoner nya aktier för 4,20 kr/st.

Dvs därmed har bolaget fått följande kapitaltillskott de senaste åren:

• Våren 2010 fick Seamless in ett kapitaltillskott på 9-10 miljoner kr från aktieägarna genom utförsäljning av drygt 2 miljoner nya aktier för 4,20 kr/st.

• I slutet av 2011 fick Seamless in ett kapitaltillskott på 16 miljoner kr från Kinnevik som då fick köpa drygt 2 miljoner nya Seamless-aktier för 7 kr/st.

• I början av 2013 fick Seamless in ett kapitaltillskott på drygt 100 miljoner kr från aktieägarna genom utförsäljning av 6-7 miljoner nya aktier för 16 kr/st.

• I början av 2013 fick Seamless in ett kapitaltillskott på 10 miljoner kr från Kinnevik genom byte av ett konvertibellån på 10 miljoner kr till ca 1 miljon nya Seamless-aktier för en konverteringskurs på 10 kr/st.

Antalet aktier i Seamless har under denna period ökat med över 80% (från ca 18 miljoner st till nu ca 33 miljoner st) samtidigt som bolaget har fått in sammanlagda kapitaltillskott på ca 140 miljoner kr.

Slutsats

Dvs vem vill köpa en aktie för 23 kr idag om det innebär att:

• bolaget nu är värt totalt 700-800 miljoner kr vid denna börskurs
• bolaget väntas visa förluster på nästan 200 miljoner kr under 2013-2015
• bolaget måste be om 100 miljoner kr i kapitaltillskott under 2014

Visst kan man säga att aktien är värd dagens börskurs tack vare att bolaget väntas få en skördetid efter år 2015, men det återstår väl att se om det blir av?

Slutsats:

Med de förluster som Remium räknar med för Seamless de kommande 3 åren och att bolaget måste be om kapitaltillskott på 100 miljoner kr under 2014 lär säkert aktien gå att köpa för lägre pris framöver än nuvarande börskurs på 23 kr. Man kanske kan sikta på att köpa den för max 10 kr de kommande åren?

Obs dock att ju lägre kursen faller, desto större blir utspädningen när bolaget måste få in 100 miljoner kr i ytterligare kapitaltillskott 2014 genom utförsäljning av nya Seamless-aktier.

Så fungerar SEQR

Videoklipp som visar hur Seamless system SEQR (för betalningar via mobiltelefonen) fungerar:

• Upplagt i feb 2012: http://www.youtube.com/watch?v=DEBJbDrj2y4

• Upplagt i feb 2013: http://www.youtube.com/watch?v=cjlS6lg22OM

Marknadsstorlek, konkurrenter

Nedan enl vd Peter Fredell i intervju från juni 2012: http://www.introduce.se/foretag/seamless/intervjuer/2012/6/seamless-seqr-testas-hos-axfood

Och intervjun med honom från feb 2013: http://www.introduce.se/foretag/seamless/intervjuer/2013/2/seamless-intervju-med-vd-peter-fredell

• Världsmarknaden

Internationellt finns kanske 50 företag med olika lösningar för betalningar via mobiltelefonen, men marknaden är extremt stor.

Enl amerikanska konsultfirman McKinsey uppgår den betalningsmarknaden globalt till ca 600 miljarder euro/år. Dvs detta skulle alltså vara de avgifter som tas ut av de bolag som tillhandahåller respektive betalningstjänst.

Bara kortavgifterna i USA uppgår till ca 50 miljarder dollar/år.

Dvs att marknaden är så stor attraherar många konkurrenter.

Seamless vd Peter Fredell anser dock att "det står utom allt tvivel" att SEQR är den bästa tjänsten för betalningar via mobiltelefonen.

• Internationella konkurrenter

Andra konkurrenter internationellt vad gäller betalningar via mobiltelefonen är tex:

Google wallet
Paypal
Starbucks

Starbucks är ju egentligen en kafékedja, men enl Fredell har Starbucks även kommit ganska långt med sin tjänst för betalningar via mobiltelefonen.

Fredell anser att det inte är något snack om att SEQR är den bästa tjänsten på området. Seamless utmaning är dock att ha resurser för att kunna genomföra en internationell lansering som övriga internationella konkurrenter på området.

• Svenska konkurrenter

I Sverige finns svenska konkurrenter som Wywallet och Swish. Enl Seamless vd Peter Fredell har sådana aktörer börjat med en kundbas utan någon tjänst för betalningar via mobiltelefonen, men försöker i efterhand skapa en sådan tjänst och få sina kunder att använda den.

SEQR har för sin del börjat från andra hållet enl Fredell, genom att först uppfinna bästa möjliga sättet för betalningar via mobiltelefonen, och att sedan få detaljhandelsföretag etc att möjliggöra för sina kunder att betala med SEQR.

Man kan nämna 3 svenska konkurrenter som i princip bara finns i Sverige. Det är:

Wywallet
Swish
Bart

Wywallet är telekombolagens lösning.

Swish är bankernas lösning för betalningar från mobiltelefon till mobiltelefon.

Bart är Swedbanks lösning.

Seamless anser sig dock med SEQR ha en bättre tjänst än alla dessa konkurrenter och anser sig vara bättre än dem på kundanskaffning (dvs bättre på att få detaljhandelsföretag att använda SEQR än vad konkurrenterna är på att få detaljhandelsföretagen att använda Wywallet, Swish och Bart).

• Seamless intäkter från SEQR

Seamless tjänar intäkter i form av avgifter i samband med alla köp som görs via SEQR (vilket då är en lägre avgift än vad kortföretag som tex Visa tar ut när man betalar för ett köp med ett Visa-kort).

Tidigare bedömning från signaturen "puppan" om att kortföretagen tar ut en avgift på 1,4% av köpesumman om man köper något med kort, och att Seamless tar ut hälften (0,7%) av köpesumman när någon köper något med SEQR - men Seamless får ej hela den avgiften själv utan hälften (dvs 0,35%): www.avanza.se/aza/press/forum/trad.jsp?threadId=1359510

Då är det bara att räkna på hur stor andel av detaljhandeln etc man kan tro att Seamless kan ta.

Hur stor avgift tar Seamless ut via SEQR jämfört med kortföretag som Visa från de detaljhandelsföretag vars kunder betalar via dessa betalningsalternativ?

När en kund betalar med ett Visa-debetkort (dvs där kortet är kopplat till ett konto där kunden har sina pengar), så får detaljhandelsföretaget betala en fast avgift till Visa per betalningstillfälle.

Om kunden betalar med ett Visa-kreditkort (dvs där kunden betalar köpet i efterhand efter att senare ha fått en faktura), så betalar detaljhandelsföretaget en procentsats till Visa av det belopp som kunden handlar för per tillfälle.

Men med SEQR betalar detaljhandelsföretaget hälften så höga avgifter som till Visa:

Om tex kunden handlar med ett Visa-debetkort så kan kortavgiften uppgå till 1 kr per köptillfälle, men om kunden handlar med mobiltelefonen via SEQR blir avgiften 0,50 kr per köptillfälle.

Och om kunden tex handlar med ett Visa-kreditkort så kan kortavgiften uppgå till 1,5% av köpesumman per köptillfälle, men om kunden istället handlar med mobiltelefonen via SEQR blir avgiften då istället 0,75%.

SEQR-optimism i årsredovisningen

Så här skrev tex Seamless styrelseordförande Gunnar Jardelöv i Seamless årsredovisning för 2012 (som är daterad 11 mars 2013):

"Min övertygelse är att privatpersoner en dag kommer att sluta använda betalkort och sköta sina betalningar via mobilen – en utveckling som påminner starkt om när vi övergav checkarna till förmån för korten.

• Förutom att det är smidigare och säkrare att betala med SEQR än med kort...

• ...så kan vi erbjuda handlarna en i stort sett halverad avgift gentemot vad de betalar idag till kortutgivande bank.

• Dessutom kräver SEQR ingen installation av hårdvara.

• Att SEQR går fort att rulla ut visas av faktumet att vi på endast 13 arbetsdagar installerade lösningen i närmare 400 butiker runt om i Sverige för Axfoods butikskedjor Hemköp, Willys, PrisXtra och Tempo."

Och även ur årsredovisningen:

"Listan med butiker och kedjor som accepterar SEQR fylls stadigt på och målsättningen för 2013 är, förutom att fortsätta att göra SEQR tillgängligt för alla i Sverige vart de än handlar, att fortsätta expandera internationellt."

"Bolagets verksamhet tillsammans med potentialen i SEQR gör att Seamless kan se fram emot en stark tillväxt i omsättning, produkt, kund och geografisk spridning under 2013 och framåt."

http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4VREJY/2452011972x0x645239/ACDD9759-2C4E-4A3B-ACA2-788379820033/Seamless_R_2012.pdf

Storägare

Positivt att både styrelseordförande Gunnar Jardelöv och vd Peter Fredell är storägare i Seamless.

Tidigare intervjuer mm

Intressanta saker som Seamless vd Peter Fredell säger i tidigare Remium-intervjuer: http://www.introduce.se/foretag/seamless/intervjuer

• Under 2013 infördes SEQR vid 2 400 kassor på 13 dagar i matvarukedjan Axfoods butiker, vilket enl Seamless vd Peter Fredell visar hur snabbt det går för ett detaljhandelsföretag att starta igång med SEQR och möjliggöra för kunderna att betala via SEQR istället för som vanligt med tex Visa-kort. (Ur intervjun från 25 feb 2013.)

(Ur intervjun från 25 feb 2013.)

• Seamless kommer att till SEQR koppla en erbjudandetjänst som ska ge SEQR-användarna olika erbjudanden (typ rabatter om man köper en viss produkt etc?).

• Den internationella lanseringen av SEQR har inletts i Rumänien och Dubai men diskussioner förs i många länder.

(Ur intervjun från 17 dec 2012.)

Signaturen Kraljic (på Avanzas aktieforum) pekar på följande:

• Seamless kommer ev avyttra delar av sin övriga verksamhet för att finansiera SEQR-expansionen. Dvs i så fall kanske Seamless inte behöver något kapitaltillskott från aktieägarna framöver.

• Seamless tjänst för att skicka rabatterbjudanden etc till folk som använder SEQR kan bli en icke oväsentlig intäktskälla framöver.

//Tillägg 23 maj 2013

Bråk i Seamless styrelse med flera styrelseledamöter som har lämnat styrelsen sedan förra bolagsstämman enl Affärsvärlden.

6 av 7 styrelseledamöter uppges ha lämnat styrelsen. Vd Peter Fredell (som har en ägarandel på 16% i bolaget) är dock kvar och sägs ha stöd av investmentbolaget Kinnevik (som har en ägarandel på 12%).

Enl Affärsvärlden går det "sådär" och "minst sagt trögt" för Seamless tjänst SEQR för betalningar via mobiltelefonen, bla för att det krävs en förändring av ett djupt inrotat kundbeteende för att folk ska börja göra betalningar via mobiltelefonen med tex SEQR. Och det kan ta lång tid för att en sådan förändring ska komma till stånd anser tidningen.

I Seamless resultatrapport för q1/2013 var det första gången som intäktssiffror släpptes för SEQR och det framgick att intäkterna låg på 1 miljon kr varav det mesta kom från kunder som betalar med mobiltelefonen via SEQR när de ska åka buss med bolaget Västtrafik (som har hand om kollektivtrafiken i västra Götaland, dvs bla Göteborg).

http://www.affarsvarlden.se/webbtv/bors_affarer/article3699915.ece

//

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning.

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt, även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt.

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommandtionen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Här fick alltså Seamless-aktien rekommendationen "sälj" vid nuvarande börskurs 23 kr (slutkurs tis 30 apr 2013).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?