Post entry

Scandinavian Enviro Systems har det mesta på plats. Bolaget står sannolikt inför en uppvärdering. Kortsiktig målkurs 2.60-3 kr, fair value 4-5 kr och långsiktig potential flera 100 %.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Scandinavian Enviro Systems (SES) har nyligen fått miljötillstånd för återvinning av uttjänta däck. Anläggning har kapacitet att återvinna mer än 60% av Sveriges totala årliga volym av uttjänta däck. Bolaget har även nyligen fått pyrolysolja REACH godkänd som s.k. intermediat. Godkännandet effektuerade omedelbart order från ledande amerikanskt oljebolag. Analysfirmor har motiverat värde inom spannet 4-5kr, med potential att nå 9-11kr.

SES teknik anses ledande inom en starkt växande miljönisch.

SES bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av uttjänta däck. Med höjda ambitioner och klara och tydliga mål om att producera nya däck av återvunna däck har ledande globala däcktillverkare öppnat för SES att nå ut med sin miljövänliga teknik på en världsmarknad.

Det globala pågående paradigmskiftet av ledande däcktillverkare möjliggör för bolag som SES att nå snabb återbetalning av investeringar för nya anläggningar. För SES har en typisk anläggning kapacitet om 30 000 ton återvunna däck. SES kommer via licens/joint venture vara delägare i anläggningar tillsammans med däcktillverkare eller kimröksföretag.

SES har vid flertal tillfällen vunnit första pris för sin teknik att på ett miljövänligt och koldioxid reducerande vis återvinna uttjänta däck. För att nämna några pris som delats ut av branschorganisationen Recircle Awards, återfinns Tyre Pyrloysis Award. Det innebär att Enviro snuvar sina konkurrenter Bolder Industries och Delta Energy på priset. Prisutdelningen baseras på en sammanvägd bedömning av experter inom industrin. 

Vid återvinning av däck finns väsentligen fyra värdefulla resurser. Dess andelar är: 30% kimrök, 50 % olja, 10 % stål och slutligen 10 % gas. Kimrök svarar för ca 80 % av försäljnings-värdet av återvunnet material. SES pyrolysteknik ger högre och jämnare kvalitet på kimrök än vad som tidigare varit möjlig genom traditionell pyrolys. Gasen och delar av oljan från processen driver själva anläggningprocessen. Hela återvinningsprocessen ger även minskning av koldioxid med ca 80 procent jämfört med nyproduktion (jungfrulig kimrök).

Miljötillstånd erhållet för återvinningsanläggningen i Uddevalla, 6 månader före utsatt tid.

Andra halvan av 2021 lämnade SES in ansökan att §bygga återvinningsanläggning i Uddevalla. Anläggningen har kapacitet för 60 0000 ton däck per år. Tillståndet är mycket viktigt och är ett stort steg i bolagets expansionsplaner, med avsikt att starta fyra nya anläggningar per år.

Västra Götalands Länsstyrelse hade till november 2022 på sig att behandla ärendet, men ansåg att underlaget till ansökan det var väl förberett och fattade därför slutligt beslut att bevilja tillstånd hela sex månader före deadline.    

 Pyrolysolja godkänd i enlighet med EU.förordningen REACH.

SES fick nyligen sin pyrolysolja godkänd som intermediat i enlighet med EU-förordningen REACH. Godkännandet innebär att oljan som utgör en väsentlig del av återvinningen av däck kan kommersialiseras. Som en direkt konsekvens av godkännandet effektuerades en order på pyrolysolja värd 2 MSEK till ett ledande amerikanskt oljebolag. Godkännandet innebär att SES kan sälja upp till 1 000 ton av pyrolysoljan per år. Bolaget har emellertid redan ansökt om godkännande av obegränsade volymer.

REACH-godkännandet innebär att bolaget bedömer att dess pyrolysolja uppnått "end of waste", dvs, inte längre betraktas som och måste hanteras såsom avfall.

SES kan uppnå egen årlig omsättning på upp mot 1000 MSEK med vinst på 150-200 MSEK inom 3-4 år.  

SES har redan idag en handfull anläggningar planerade, där återvinningsanläggningen i Uddevalla är det första. Beräkningar visar att SES kan uppnå EBITA-marginaler på drygt 60 % (vilket är extremt hög siffra). Återbetalningstiden för en anläggning som kräver 300 MSEK i investering beräknas vara ca 5 år. En anläggning tar upp till 24 månader att färdigställa.

Fler kunder på väg in, Michelinsammarbetet visar vägen.

SES har flera projekt som kan realiseras under de närmste åren. Anläggningen i Chile med Michelin är att projekten med kapaciteten att producera 30 000 ton per år. Ej offentliggjorda projekt tillsammans över 100 000 ton däck per år (såvitt jag vet) är under förhandling och berör investerings- och industribolag i Storbritannien, Abu Dhabi och Tjeckien. Resultatet av dessa avtal skulle inbringa i EBITDA drygt 1000 MSEK. I analys antas att en. I EBITDA motsvarar det mellan 404 och 752 miljoner kronor.

Vidare säger SES de kontinuerlig för dialog med fler aktörer än Michelin. Framför allt vill man avtal med olje- och kemibolag, och därmed utveckla det verksamhetsbenet. Ordern till än så länge okänt ledande amerikanskt oljebolag ligger helt i linje med den utvecklingen.

SES är i en närmast unik position med sin miljöprofil, och teknik att återvinna uttjänta däck med nästan inget avfall. Michelin och andra ledande däcktillverkare driver på utvecklingen och kommer gynna SES. Samarbetet med Michelin och att de valt att integrera SES teknologi i produktion av racingdäck sänder extremt värdefull signal till marknaden att däcken håller mycket hög kvalitet och prestanda med bättre grepp och därmed kortare varvtider. 

Teknisk analys av aktien. Kortsiktig målkurs 2.6 – 3kr. Fair value 4-5 kr. 

I figuren nedan visas Inverterad Huvud Skuldra (IHS) formation, som sträcker sig från november 2021 till juli 2022, med huvud vid mars 2022. Utdragen i tid, nästan nio månader, har större sannolikhet att uppfyllas och att nå matematisk kurs. IHS är markerad med tre röda böjda kurvor. Formationen anses ha hög tillförlitlighet. 

Den positiva tekniska analysen stärks ytterligare av stigande RSI, som ligger runt 63 % och därmed har mer att ge. Köpsignal i MACD. Dessutom ser vi förmodligen bildandet av ett gyllene kors de kommande dagar. Se figuren nedan.

Jag äger aktien själv och min post skall varken ses som köp eller säljråd.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?