Post entry

Sälj SCN-aktien

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Kan det bli något stort av börsnoterade hälsokostbolaget Scandinavian Clinical Nutrition (SCN)?

Ur inlägg från signaturen "Fredelius" på aktiemäklarfirman Avanzas aktieforum tis 18 feb 2014 kl 7.22:

Köp på er (SCN-aktier) så fort ni får loss kapital.

Vi vet att (bantningsprodukten) Aptiless (som SCN säljer) säljer bra.

Vi vet att förvärvet av Medica Nord var lönsamt.

_Man har 3 produkter på life's topp 10-lista.

Riktigt låga nivåer_ (för SCN:s börskurs) just nu.

www.avanza.se/placera/forum/inlagg-anvandare.57217.html

Min kommentar:

Tror själv att det aldrig lär bli något stort av SCN:

1)

Bakom bolaget står Ulf Söderberg, känd för att pumpa SCN på pengar på aktieägarnas bekostnad enl Aktiespararna: http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/En-sjuk-bransch/?lb=no&kampanj=pop-up-nej-tack

2)

Söderberg har även med ett finger i spelet vad gäller bolaget Greenleaf som äger rätten till Aptiless (även kallat Appethyl).

3)

SCN är (vad gäller Aptiless) bara en grossist som har avtal med Greenleaf om att sälja Aptiless i 5 år.

4)

Förvånas över att SCN:s styrelseordförande Jim Blomquist sagt att SCN har en bruttomarginal på 60% för Aptiless. Återstår att se om det stämmer.

//Tex låg bruttomarginalen för hälsokostbolaget Midsona på 40-50% under q4/2013: http://www.bequoted.com/epaccess/download.ashx?file=2135

Och Midsona har både egna produkter samtidigt som Midsona även är återförsäljare för en del andras produkter.

//

5)

Jim Blomquist står bakom finansfirman Eminova Fondkommission som bla fixat in kapitaltillskott till börsnoterade bolaget Nevi (fd Stureguld) vars vd Joacim Nord varit misstänkt för skumma aktieaffärer i Stureguld: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-3

//Tillägg 18 feb 2014

Domen mot Joacim Nord har kommit i rättsprocessen kring den härvan.

Han dömdes till "villkorlig dom och böter för grov otillbörlig marknadspåverkan": http://www.realtid.se/ArticlePages/201402/18/20140218085912_Realtid509/20140218085912_Realtid509.dbp.asp

Enl den artikeln anser sig Joacim Nord vara oskyldigt dömd.

//

6)

Kan det spenatbaserade hälsokostpreparatet Aptiless verkligen bli en storsäljare? Om spenat gör att man äter mindre (genom att man känner sig mera mätt) är det väl lika bra (och godare) att i så fall äta riktig spenat?

7)

SCN nu värt över 170 miljoner kr vid börskurs 0,68 kr på NGM-börsen trots skral ekonomisk utveckling för SCN historiskt.

Aktieinvesterare verkar därför ha stora förhoppningar på Aptiless.

SCN har väl i princip varit en hårsmån från att gå omkull de senaste åren.

SCN:s 2012:
intäkter 8 miljoner kr (+11%)
nettoresultat -11 miljoner kr

SCN:s jan-sep 2013:
intäkter 19 miljoner kr
nettoresultat -1 miljon kr

//Edit: SCN:s resultatrapport för q4/2013 ska presenteras på ons 26 feb 2014, dvs på ons i nästa vecka räknat från idag tis 18 feb 2014.

//

Orsaken till intäktsökningen under 2013 beror på att SCN (med betalning med nya SCN-aktier) köpt bolaget Medica Nord (bakom vilket Ulf Söderberg också har ett finger med i spelet).

MN ingår i SCN:s siffror from q3/2013.

I princip hela SCN utgörs nu av MN.

Tex under q3/2013 svarade MN för över 90% av SCN:s totala intäkter på 17 miljoner kr.
SCN:s nettoresultat uppgick till 1 miljon kr under q3/2013 varav MN bidrog med 2 miljoner kr (dvs övriga SCN:s resultat uppgick till -1 miljoner kr).

Köpet av MN har lett till en stor utspädning av tidigare SCN-aktier.
SCN hade tidigare (före köpet) 136 miljoner aktier.
I samband med köpet betalade SCN 98 miljoner nya SCN-aktier till MN:s ägare.
SCN bad även sina aktieägare om nytt kapitaltillskott genom att 23 miljoner nya SCN-aktier såldes ut via nyemission.
Det totala antalet SCN-aktier har därmed ökat från 136 miljoner st till 257 miljoner st.

De 23 miljoner nya aktier SCN sålde ut till sina aktieägare såldes ut för 0,22 kr per st varigenom SCN erhöll ett kapitaltillskott på 5 miljoner kr (23 miljoner aktier gånger 0,22 kr per st).

Nyemissionen sköttes av Jim Blomquists finansfirma Eminova Fondkommission (intressekonflikt eftersom han sitter på två stolar, dvs både som styrelseordförande i SCN och att det är han som står bakom Eminova?).

Beskedet om SCN:s köp av Medica Nord kom i pressmeddelande från SCN i apr 2013: https://www.ngnews.se/messages/scn-scn-förvärvar-det-skandinaviska-hälsobolaget-medica-clinical-nord-ab-scn-mtf/minimal?lang=sv&locale=sv

Enl pressmeddelandet hade MN under 2012 intäkter på 68 miljoner kr och ett rörelseresultat på 2 miljoner kr.

MN:s resultat var dock då belastat av ett dotterbolag i Danmark som gick med förlust och sedermera avyttrades under 2012.

Aptiless har precis nyligen lanserats av SCN (i de länder där SCN har rätt att sälja produkten), varför SCN:s intäkter för Aptiless ej synts ännu i SCN:s resultatrapporter.

Pressmeddelande från SCN i dec 2013 om lanseringen av Aptiless: https://www.ngnews.se/messages/scn-scandinavian-clinical-nutrition-–-lanseringen-av-appethyl-fortlöper-enligt-plan-scn-mtf/minimal?lang=sv&locale=sv

Även pressmeddelande från SCN i jan 2014 om Aptiless: https://www.ngnews.se/messages/scn-lyckad-lansering-av-appethyl-scn-mtf/minimal?lang=sv&locale=sv

8)

SCN:s balansräkning ser inte rolig ut vilket innebär förhöjd risknivå i SCN-aktien:

...Immateriella anläggningstillgångar:

Per slutet av sep 2013 hade SCN totala tillgångar bokförda till 79 miljoner kr.

Av tillgångarna utgjordes 51 miljoner kr (63% av totala tillgångar) av "luft" i form av abstrakta så kallade immateriella anläggningstillgångar.

Om SCN går dåligt framöver kan de immateriella anläggningstillgångarna behöva skrivas ned till noll kr.

Det ger då en negativ resultateffekt på -51 miljoner kr.

Och det vore inte bra för SCN vars egna kapital (tillgångar minus skulder) var bokfört till 57 miljoner kr per slutet av sep 2013.

Dvs de immateriella anläggningstillgångarna utgjorde 89% av SCN:s egna kapital.

Om de immateriella anläggningstillgångarna skulle skrivas ned till noll kr torde SCN alltså i så fall behöva be aktieägarna om nytt kapitaltillskott för att ha ett tillräckligt stort eget kapital som buffert mot framtida förluster (så att det egna kapitalet ej behöver bli negativt eftersom SCN då skulle riskera gå i konkurs).

Kapitaltillskottet skulle då erhållas genom utförsäljning av nya SCN-aktier till aktieägarna, vilket då lär leda till ytterligare kursnedgång för SCN-aktien.

//Edit: Immateriella anläggningstillgångar kan tex uppstå i ett bolag som köper ett annat bolag för en köpeskilling som innebär en värderingsnivå som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden.

Dvs för SCN lär de immateriella anläggningstillgångarna i stor utsträckning bero på köpet av MN under 2013.

Om bla MN senare blir en besvikelse lär det alltså bli aktuellt med nedskrivningar av det bokförda värdet på SCN:s immateriella anläggningstillgångar.

//

Skuldsättning:

I övrigt enl SCN:s senaste balansräkning (per slutet av sep 2013) hade bolaget en nettoskuld (räntebärande lån minus kassa) på drygt 2 miljoner kr.

Det är i och för sig en låg skuldsättning i relation till SCN:s (ännu så länge uppblåsta?) börsvärde på 175 miljoner kr vid börskurs 0,68 kr.

Men frågan är tex om SCN kommer att ha stora kostnader för lanseringen av Aptiless vilket då ev ökar skuldsättningen.

Dvs SCN har alltså inte en stor nettokassa som buffert mot framtida förluster, utan istället en viss nettoskuld (även om den ännu så länge inte är stor).

Mer om Appethyl

Enl SCN:s q3/2013-resultatrapport (som är daterad i okt 2013) skulle SCN börja sälja Appethyl (Aptiless) i mitten av jan 2014.

Även om Appethyl i den resultatrapporten:

Appethyl är en nyutvecklad aptitdämpande produkt för viktminskning, utvecklad av professor Charlotte Erlanson-Albertsson och andra forskare på Lunds Universitet.

SCN har ett femårigt exklusivt distributörsavtal i Sverige, Norge, Danmark och Island.

Produkten är baserad på ett extrakt som utvinns ur spenat, Thylakoid,
med bevisad effekt vid utförliga kliniska studier.

Appethyl minskar aptiten genom att binda till både fett från maten och till de enzymer som bryter ner maten, och därmed kan användaren lättare få kontroll över sin kosthållning.

Helt naturligt och utan några som helst biverkningar.

Appethyl fick i mars 2013 utmärkelsen New Product of the Year vid Nutrawards i USA vilket är första gången någonsin för en nordisk produkt.

SCN lanserar Appethyl i januari 2014.

http://www.scnutrition.se/images/stories/documents/scn_delarsrapportq32013.pdf

Remium-prognoser

SCN betalar aktiemäklarfirman Remium för att göra prognoser för SCN:s framtida ekonomiska utveckling.

Remium har självt sagt att man kan betrakta det som att Remium satt sin "kvalitetsstämpel" på ett bolag om bolaget är med på Remiums hemsida Introduce.se där Remium även ger sina prognoser för bolags framtida ekonomiska utveckling.

(Alla bolag som är med på Introduce.se och där får Remiums prognoser gjorda för sig, betalar alltså för det.)

Remiums senaste prognoser för SCN är daterade 5 nov 2013 och gjorda av Remiums aktieanalytiker Christian Lee: http://www.introduce.se/media/5022755/scn_3.013.pdf

Enl den länken räknar Lee med följande utveckling för SCN de kommande åren:

Intäkter:
2013: 34 miljoner kr
2014: 95 miljoner kr
2015: 129 miljoner kr

Rörelsemarginal (dvs rörelseresultat delat med intäkter):
2013: 2%
2014: 11%
2015: 15%

Nettoresultat:
2013: 0 kr
2014: 9 miljoner kr
2015: 17 miljoner kr

Resultat per aktie:
2013: 0 kr
2014: 0,03 kr
2015: 0,06 kr

Dvs:

...De kraftigt ökade intäkter SCN väntas få enl Remium ovan lär i hög utsträckning bero på intäkter för Aptiless.

...Och trots att Aptiless ej ens är SCN:s egen produkt (utan SCN är ju bara återförsäljare) så väntas SCN nå en hög rörelsemarginal på 15% 2015. Är det verkligen rimligt?

//Edit: För q4/2013 specifikt räknar Remium med följande siffror för SCN:

...intäkter 15 miljoner kr

...rörelsemarginal 9%

...nettoresultat knappt 1 miljon kr

...resultat per aktie 0 kr

Återstår att se om det kommer att stämma när SCN:s q4/2013-resultatrapport kommer på ons 26 feb 2014.

Det kan då jämföras med följande siffror för SCN i q3/2013:

...intäkter 17 miljoner kr

...rörelsemarginal 8%

...nettoresultat knappt 1 miljon kr

...resultat per aktie 0 kr

//

Nyckelfråga:

Vill man köpa en aktie i ett bolag för 170-180 miljoner kr (vid börskurs 0,68 kr) om bolaget väntas generera ett nettoresultat på 16-17 miljoner kr inom 1-2 år?

Det låter väl inte helt orimligt i sig.

Men en huvudfråga är även om SCN över huvud taget kommer att nå de intäkter och resultat som tex Remium räknar med för 2015.

Här sätts frågetecken för det och i kombination med SCN:s dunkla bakgrund och folket kring bolaget får aktien därför rekommendationen sälj (inte minst pga aktiens kraftiga kursuppgång de senaste månaderna på spek om att Appethyl kommer att bli en succé.

Obs återigen alltså att SCN bara är återförsäljare av Appethyl under en begränsad tidsperiod.

Därför kan man ju ej värdera bolaget till särskilt högt p/e-tal eftersom det finns risk för att SCN ej längre kommer att få sälja Appethyl efter 5 år.

Och dessutom SCN:s stora immateriella anläggningstillgångar vilket ökar risken i aktien.

Osv.

Med allt detta sagt blir ingen gladare än jag om det visar sig att jag har fel och SCN får en god ekonomiskt utveckling med fortsatt stigande börskurs framöver.

Tex i tidigare blogginlägg från 25 okt 2013 fick SCN-aktien rekommendationen "sälj" då aktien låg i 0,55 kr: http://www.redeye.se/aktiebloggen/scandinavian-clinical-nutrition/salj-scandinavian-clinical-nutrition

Och sedan dess är aktien alltså +24% till 0,68 kr vilket är en väldigt god utveckling under de ca fyra månaderna.

Å andra sidan har inget direkt nytt framkommit under denna period, utan det är snarare så att bubblan har blåsts upp ytterligare i takt med ett allt mer spekulativt börsklimat.

Dvs även om man tycker att en aktie är en uppblåst bubbla så är det svårt att säga när (om?) bubblan kommer att spricka, och det kan mycket väl bli så att bubblan blåses upp ytterligare innan den spricker.

SCN-aktien fick även säljrek i tidigare blogginlägg från 25 sep 2013 då aktien låg i 0,43 kr: http://www.redeye.se/aktiebloggen/crown-energy/salj-crown-energy-scn-maxpeak

Innan dess säljrek för SCN-aktien då den låg i 0,56 kr 29 maj 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/scandinavian-clinical-nutrition/salj-scn-aktien-0

Dvs ser man bara till att börskursen nu står i 0,68 kr så har ju ovannämnda säljrekommendationer för SCN-aktien varit felaktiga.

Bla avser ju rekommendationerna i denna blogg dock utvecklingen på flera års sikt och ej på några månaders sikt etc.

Mer bakgrund om SCN

Bolaget är baserat i Stockholm (men verkar ha sitt formella "säte" i Sundsvall).

Stockholms-adressen ligger på Sergels Torg 12, dvs mitt i stan vilket verkar vara i en av "Hötorgs-skraporna" vilket inte lär vara billigt: http://www.hitta.se/scn+scandinavian+clinical+nutrition+ab/stockholm/izWjZvnnU1?vad=scandinavian+clinical+nutrition

SCN hade 13 pers anställda per slutet av sep 2013.

Kan dessa få anställda klara av att generera intäkter och resultat för SCN framöver så att SCN:s höga börsvärde på 170-180 miljoner kr kan motiveras?

SCN:s största aktieägare per slutet av sep 2013 var riskkapitalbolaget QVP Private Equity AB (där ovannämnda Ulf Söderberg har ett finger med i spelet) med en ägarandel på 45%.

Näst största aktieägare var bolaget Bohan & Co AS (danskt?) med en ägarandel på 5%.

En Frode Bohan sitter i SCN:s styrelse (som består av totalt fem pers): http://www.scnutrition.se/board2

Liten handel i aktien?

Aktier i småbolag brukar ofta ha liten börshandel plus att sådana aktier ofta även har stor spread (skillnad mellan köp- och säljkurs), vilket motiverar att småbolagsaktier värderas lägre (till tex lägre p/e-tal) än storbolag med i övrigt samma förutsättningar.

Hur är handeln i SCN-aktien på NGM-börsen?

Antal handlade SCN-aktier på börsen de senaste dagarna:

mån 3 feb 2014: 1 188 482 st
tis 4 feb 2014: 964 412 st
ons 5 feb 2014: 3 859 248 st
tors 6 feb 2014: 2 248 751 st
fre 7 feb 2014: 1 142 801 st

mån 10 feb 2014: 1 722 877 st
tis 11 feb 2014: 993 097 st
ons 12 feb 2014: 2 114 730 st
tors 13 feb 2014: 1 619 249 st
fre 14 feb 2014: 880 040 st

mån 17 feb 2014: 962 033 st

Dvs det har under perioden legat på alltifrån knappt 900 000 aktier som lägst upp till nästan 4 miljoner aktier som högst.

Snittet ligger under perioden på ca 1,6 miljoner handlade SCN-aktier per dag.

Med nuvarande börskurs 0,68 kr blir det en omsättning på drygt 1 miljon kr per dag.

Dvs det är en relativt sett väldigt hög handel i SCN-aktien (vilket väl delvis hänger ihop med nuvarande spekulativa börsklimat).

Men det i sig är något som ej sänker aktiens motiverade värde (allt annat lika).

Och vad gäller spreaden ligger SCN-aktiens köpkurs i 0,67 kr och säljkursen i 0,69 kr i den inledande aktiehandeln tis 18 feb 2014.

Dvs det blir en spread på nästan 3%.

Det är ganska högt, dvs bara genom att köpa SCN-aktien för rådande säljkurs 0,69 kr och direkt sälja den för rådande köpkurs 0,67 kr får man en värdeminskning på nästan 3%.

Det är en ganska stor spread som motiverar att SCN-aktien värderas lägre (dvs tex till lägre p/e-tal) jämfört med om spreaden varit liten (eftersom det innebär en hög handelskostnad i SCN-aktien för aktieinvesterare).

Jämför tex med H&M-aktien som samtidigt har en köpkurs på 291,80 kr och en säljkurs på 291,90 kr vilket innebär en spread på drygt 0,03% (dvs bara några hundradels procent).

SCN-aktiens kursutveckling

...För fem år sedan (dvs i feb 2009) låg aktien i motsvarande 4-5 kr.

...Därefter nedgång till bottennivå på 0,10 kr.

...Efter det har aktien alltså återhämtat sig rejält till 0,68 kr.

Motiverat eller ej?

Det får man se de kommande åren beroende på vilka intäkter och resultat SCN då kommer att visa upp.

Aptiless hos Life

Om Aptiless på hälsokost-butikskedjan Lifes hemsida: http://www.lifebutiken.se/life/produkter/viktminskning1/aptiless.ecp

Där står det att produkten kostar 269 kr för en förpackning på 14 brustabletter (dvs drygt 19 kr per brustablett).

Varje brustablett är på bara 5 gram.

Vem vill betala så mycket för lite spenat?

19 kr för 5 gram spenat motsvarar ett pris på nästan 4 000 kr för ett kilo spenat.

(Men bra affärsidé för SCN om SCN lyckas få folk att köpa produkten.)

Beskrivning av Aptiless på Lifes hemsida:

Aptiless är ett spenatextrakt med högt innehåll av thylakoider, ett naturligt ämne som utvinns ur det gröna spenatbladet.

Aptiless är den moderna livsstilsprodukten, framtagen i samarbete med Lunds universitet, och är patentsökt i ett flertal länder.

_Beskrivning

Spenatextrakt med högt innehåll av thylakoider.

Innehåll per dagsdos:_

_Spenatextrakt 5000 mg - varav thylakoider minst 2500 mg

Rekommenderat intag:_

5 gram om dagen.

En saché dagligen löses i kall dryck, intas tillsammans med mat.

_Rekommenderat intag bör ej överskridas.

Kosttillskott bör inte användas som alternativ till en varierad kost._

_Det är viktigt med en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.

Ingredienser:_

_Spenatextrakt (Spinacia oleracea), äppelarom, sötningsmedel (steviolglykosider).

Förpackning: 14 dagsdoser_

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan/strongpp bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast br /genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg fick SCN-aktien alltså rekommendationen "sälj" vid rådande börskurs 0,68 kr (aktiens slutkurs mån 17 feb 2014).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?